Lelkivilágunk lakói

Vendéglátás a tranzitzónában

Köztudott, hogy Birodalmunk (aszcendensünk) a kisugárzásunkat, fellépésünket határozza meg. De amikor valakivel közelebbi kapcsolatba kerülünk (azaz belép a Várunkba), az egyik figuránk rövid úton bevezeti valamelyik terembe, amelynek ő a gazdája. Itt látjuk vendégül a másik embert, itt kap kóstolót a Várunkban zajló életből, innen ismer meg minket. A bekísérő figura a születési uralkodónk, az aszcendensünk ura, akit könyvünkben a Nép Követének is nevezünk. Az a terem pedig, ahol ő lakik, és ahová bevezeti a vendéget, egyfajta "tranzitzóna", az ismerkedés színtere. A születési uralkodó természete és helyzete rendkívül fontos jellemünk, kapcsolataink és a velünk történő események megértéséhez, hiszen az ő viselkedése alapján ítél meg bennünket a külvilág, és így bánunk a velünk kapcsolatba lépőkkel. Ahogy a velünk egy liftben utazókkal, úgy a velünk együtt élőkkel is többnyire a vendéglátónkon keresztül kerülünk interakcióba.

Cikkünk folytatásából mindenki kikeresheti születési uralkodóját, és elolvashatja, milyen a tranzitzónája, ám előbb nézzünk egy szemléletes példát! Miley Cyrus amerikai énekesnő képletét választottuk szemléltetésre, annál is inkább, mert személyiségének ellentmondásai rögtön szembetűnnek. Adott egy Bika Birodalom, amely a gazdák és gazdagok vidéke, egyfajta paradicsom, amely csordultig van kincsekkel, vonzerővel, jó kedéllyel, szépséggel és élvezetekkel - ezeket sugározza kifelé. A születési uralkodó, az Udvarhölgy (Vénusz) azonban sokkal visszafogottabb figura, mivel Bak jegyű, és lent él az eldugott 8. teremben. Céltudatos és zárkózott karakter, de ha sikerül vastag kőpáncélját áttörni, levezet minket a lakóhelyére, a katakombákba (8. ház), amely a Vár legsötétebb és legrejtettebb helye. Itt azonnal a lélek mocsarával és mélységeivel szembesülünk, leomlanak a tabuk, és feltárul a lélek minden szenvedélye, félelme, törekvése, hatalmi vágya, köteléke és mágikus túlélési képessége. Nem éppen ideális tranzitzónának, de Miley nem tud máshol és máshogy vendégeket fogadni, hiszen ilyen a jelleme. A katakombákban való elszállásolás miatt érződik olyan Skorpiósnak az énekesnő alapvetően bika-vénuszi kisugárzása. Fontos szerepet játszik még a szertelen Bolond és a kifürkészhetetlen Szellem is, akik össze vannak bilincselve az Udvarhölggyel (Vízöntős és Halas jelleg).Miből derül ki, kicsoda a születési uralkodónk? A Birodalmunk (aszcendensünk) jegyének urát kell meghatározni, mivel minden állatövi jegyhez analogikusan tartozik egy vagy két figura (bolygó), ezek tekinthetők a születési uralkodónak. Ő lép tehát elő a Várunkból a vendégfogadásra. Figyeljük meg a jegyét, amely természetét és megjelenését is meghatározza!

Kos Birodalom, vagyis a "Katonaállam" --> Hadvezér (Mars)

Bika Birodalom, vagyis a "Gazdák Földje" --> Udvarhölgy (Vénusz)

Ikrek Birodalom, vagyis a "Nyüzsgő Városállamok" --> Hírvivő (Merkúr)

Rák Birodalom, vagyis a "Klánok Földje" --> Királyné (Hold)

Oroszlán Birodalom, vagyis az "Arisztokraták Paradicsoma" --> Király (Nap)

Szűz Birodalom, vagyis a "Hivatalnokok Országa" --> Hírvivő (Merkúr)

Mérleg Birodalom, vagyis a "Csipkézett Tornyok Vidéke" - Udvarhölgy (Vénusz)

Skorpió Birodalom, vagyis a "Mágusok Szövetsége" --> Hadvezér (Mars) és Varázsló (Plútó)

Nyilas Birodalom, vagyis a "Prédikátorok Hazája" --> Főpap (Jupiter)

Bak Birodalom, vagyis a "Szigorú Társadalom" --> Öreg Király (Szaturnusz)

Vízöntő Birodalom, vagyis a "Lázadó Elmék Hona" --> Öreg Király (Szaturnusz) és Bolond (Uránusz)

Halak Birodalom, vagyis az "Álmodók Világa" --> Főpap (Jupiter) és Szellem (Neptunusz)


Azok az emberek, akikkel nem kerülünk közelebbi kontaktusba, csak a Birodalmunkat látják (aszcendens), esetleg futólag találkoznak a születési uralkodónkkal is, viszont azok, akikkel jobban elmélyül a kapcsolatunk, a születési uralkodónk szárnyai alá kerülnek, és bebocsátást nyernek abba a terembe, ahol a vendégfogadás zajlik. Ezt a KaSztella könyvben a szemléletesség kedvéért úgy fejeztük ki, hogy a születési uralkodó termében is van egy kapu a külvilág felé, tehát a vendég szinte ott lép be a Várba. Az, hogy ezek után hogyan kóstol bele a Vár életébe, attól függ, mi történik ebben a teremben, és milyen viszonyok uralkodnak benne. Ha például a Király vagy a Királyné is jelen van, azonnal személyiségünk lényegével, magvával ismerkedik meg a látogató. Az Udvarhölgy és a Főpap társaságában jó eséllyel kellemes kapcsolat szövődik. A Hadvezér és az Öreg Király ellenben hamar konfliktust szít. Ha olyan sötét figurák lapulnak a "tranzitzónában", mint a Varázsló vagy a Démon, vendégünk mindennek az árnyoldalát is rövid úton megtapasztalhatja.


Melyik tehát a tranzitzónánk, ahová a vendég kerül, és mivel szembesül ott?

I. terem: kapu és fogadóterem - harckészültség, fegyverek a falon, állandó energiacsere a külvilággal, önérvényesítés, a királyi udvar önnön fontossága a külvilággal szemben, hódító törekvések

2. terem: kincstár és szeráj - kincsek és vagyon, biztonság és javak, élvezetek és kényelem, a testi szükségletek fontossága, gyűjtés és gyarapítás, bezártság és mozdíthatatlanság

3. terem: fórum - nyitottság és sokszínűség, forgatag és információözön, cserebere és kereskedelem, ismerkedés és közvetítés, tanulás és tanítás, felszínesség és szétforgácsolódás

IV. terem: családi tűzhely - otthonosság és család, érzések és hangulatok, gondoskodás és meghittség, gyermekiség és fantázia, érzelmi játszmák, gyámoltalanság

5. terem: trónterem és játékterem - reprezentáció, személyes dicsőség, pompa és fényűzés, játék és szórakozás, kreativitás és siker, flört és szerelem, arrogancia és zsarnokság

6. terem: gazdasági udvar és ispotály - rendszeresség, munka és egészség, szolgálat, rutin, a Vár gépezetét működtető szerkezetek, beilleszkedés, kritika, robotszerű életmód

VII. terem: násztorony - együttműködés és együttélés, alkalmazkodás, diplomácia, párkapcsolat, szövetség, jó vagy rossz összeláncoltságok (pl. perek), önállótlanság, képmutatás

8. terem: katakombák - lelki hatalom, szenvedély, tudattalan késztetések, elnyomott tartalmak, szélsőségek, mély transzformáció, tabuk, fanatizmus, hatalmi játszmák, könyörtelenség

9. terem: akadémia - a világ felfedezése, filozófia, magasabb rendű tudás, a világról megszerzett ismeretek szintézisbe rendezése, prédikálás, elméletek gyakorlat helyett

X. terem: főtorony és iroda - célkitűzések, magasabb rendű törekvések, hierarchia, önképzés és mások nevelése, karrier, önkibontakoztatás, haszonelvű hozzáállás

11. terem: bálterem és vendégszárny - szórakozás, barátkozás, szabadság, egyenlőség, testvériség, valódi kötődésre képtelen egyének önmegvalósító törekvései vs. közösség, anarchia

12. terem: kápolna és kolostor - csend és visszavonulás, tétlenség és békesség, befelé fordulás, spiritualitás, álom, titkok, a világtól való elmenekülés, függőség


Ha valakivel tartós konfliktusunk van, érdemes mindkettőnk születési uralkodóját és vendéglátóhelyét megvizsgálni, illetve a két (vagy több) figura viszonyát, az egymástól való, fokban mért távolságuk alapján - például barátság (60 fok), titkos ellentét (90 fok), testvériség (120 fok), nyílt szembenállás (180 fok).