Lelkivilágunk lakói

Tükröm, tükröm... azaz csillagom, csillagom...

Csak kapkodjuk a fejünket, hogy mennyire megváltozott a világ pár hét leforgása alatt: Európába soha nem látott tömegek vonulnak be illegálisan a Közép-Keletről és Afrikából. A világ más részein (Ausztrália, Japán, USA) is ugyanez a jelenség tapasztalható, ezért a legtöbb ország már könyörtelen intézkedéseket volt kénytelen bevezetni az áradat megállítására. Ha belegondolunk, hogy a világ lakosságának legalább fele rossz életszínvonalon vagy háborús veszélyzónában él, senki sem tudja megjósolni, hol fog megállni a tömegek migrációja. A nyugati emberben ellentmondásba kerülnek a humánus érzelmek a természetes önvédelemmel, és hol az egyik, hol a másik kerül túlsúlyba.

Nézzük meg a KaSztella (tranzit-)szimbólumaival, milyen hatások érik a világot és az egyes embert! (Ezeket "Mi történik a figuráinkkal?" című cikkünkben vezettük be.) Személyes képletünkre levetítve úgy folytathatjuk az értelmezést, hogy megnézzük, melyik hatás mely életterületünkön halad át, és mely figuráinkat érinti. Az átvezető és a transzcendens bolygókra összpontosítunk, hiszen ezek mutatják a globális és történelmi jelenségeket. (Mindegyik analógiára még több száz jelentést találhatunk, akár egyéni, akár globális szinten.)>>> Oroszlán Jupiter = LUXUS-ELKÉPZELÉSEK TÚLTENGÉSE: jobb életre való áhítozás, terjeszkedés a jólétért, hatalomfitogtatás, ellenkezés a befogadással, illetve a megalázkodással szemben, gőg és hajlíthatatlanság, a beilleszkedés elutasítása. - Ez az időszak már nem sokáig tart, mert a Jupiter 2015. 08. 11-én átlép a Szűz jegybe, ahol megindít valamilyen kiegyenlítődést. A migránsok rájönnek, hogy sehol sincs kolbászból a kerítés. Mindenütt a meglévő forrásokat kell beosztani és elosztani, ám ez a terjeszkedési hajlam miatt nem zajlik zökkenőmentesen. Az Oroszlán Jupiter idején gazdagabb néprétegek keltek útra, de a Szűz idején a szegényebbek is megpróbálkoznak. A másik lehetőség, hogy a sivárrá vált területeken megszületik valamiféle béke és egyensúly, így ott - globális finanszírozással és új technológiák alkalmazásával - elölről lehet kezdeni az építkezést, önfenntartást. A Szűz Jupiter időszakát AZ ALÁZAT FELÉRTÉKELŐDÉSÉNEK is nevezhetnénk, mivel ekkor értékes kinccsé válik a munka és a szaktudás (már rég nem az információ a fő hatalom, máskülönben nem virágozna újra a rabszolga-kereskedelem), főleg a nyugati társadalmak elöregedése, elkényelmesedése, illetve a fejletlenebb országok szakképzetlensége és ódzkodása okán.

>>>A Szaturnusz 2015 nyarán javarészt a Skorpióban vándorolt, látszólag hátrafelé (retrográd mozgás), és ez idő alatt különféle aknamunkákhoz biztosított kedvező feltételeket, többek között a szélsőséges eszmék, például az iszlamizmus terjeszkedéséhez.

Nyilas Szaturnusz = VÁNDORLÓ HEGYEK OMLÁSA: a politika globális porondja, új távlatok, új világszemlélet, emberek vándorlása, a nagy világhatalmak kezében összpontosuló erő, elmélkedés és kivárás tettek helyett. Mivel Magyarország a Nyilas analógiához tartozik, a Szaturnusz által jelölt terhek drámaian érintik, belső és külső tényezők miatt egyaránt. - A Szaturnusz 2017 végén átlép a Bakba, ahol jelképesen A VULKÁNOK MEGKÖVÜLÉSÉRE lehet számítani, megkeményednek az új struktúrák. Ez jelenthet szűkösebb életkörülményeket, keményebb küzdelmet a túlélésért, szigorúan őrzött határokat, vagy merev hatalmi berendezkedéseket is. Ha pozitívak próbálunk maradni, egy utópisztikus forgatókönyvet is szuggerálhatunk: a rend helyreállítása után megújult településeket az elnéptelenedett területeken, például önfenntartó és fenntartható, javarészt napenergiát használó településeket Észak-Afrikában, ahová az elvándoroltak visszatérhetnek.

- A fennálló Jupiter-Szaturnusz kvadrát feszültségkeltő hatása várhatóan 2015 szeptemberétől enyhül, viszont októbertől a Szaturnusz-Neptunusz kvadrát és az Uránusz-Plútó kvadrát nehezíti majd az életünket (az előbbi 2016 februárjáig, az utóbbi májusig). Ez idő alatt puskaporos hangulatra lehet számítani a helyi és globális közéletben. -

>>> Kos Uránusz = VIHARZÓNA ROBBANÁSOKKAL: az internet robbanásszerű térnyerése, forradalmak, lázadás, behatolás, bujkáló gyilkosok, egyének független fegyverkezése, öngyilkos merénylők, természeti katasztrófák, forradalmi újítások, megújuló energiaforrások, teljesítménynövelő felfedezések (pl. génmanipuláció). - Retrográd, vagyis az általa jelképezett témák egyelőre megoldhatatlannak látszanak. - Az Uránusz 2018 tavaszán lép át a Bika jegybe, amikor is beköszönt a TORNÁDÓBAN VALÓ ÉRTÉKMEGŐRZÉS időszaka. A megmaradó értékek kerülnek előtérbe, mind egyéni, mind globális szinten, és új értékszemlélet kialakítására lesz szükség. A rossz forgatókönyv az, hogy hatalmas gazdasági válság jön létre, és bárki bárkit el fog pusztítani az anyagi javakért. A jó verzió az, hogy az egyének és közösségek elsajátítják az önfenntartás művészetét, a megőrzik értékeiket, és megújuló forrásokból gyarapodnak.

>>> Halak Neptunusz = HATÁROKAT FELOLDÓ KÖD: a határok eltűnése, tömegek sodródása, leplezett hamisságok, elfogadás és beolvadás, önzetlenség, önfeláldozás, felebaráti szeretet, segítségnyújtás, kritikátlan liberalizmus, naivitás, emberbaráti álca mögé bújtatott nyerészkedés, felelőtlenség, menekülés a valóság elől, megfékezhetetlen járványok, kábítószerek és gyógyszerek illegális terjedése, árvíz. - Gyakran végez retrográd mozgást az égen, így sokszor jelöl tehetetlenséget, káoszt, patthelyzetet. 2025-ig a Halak jegyében lesz, és addig örvendetes lenne megoldani az ember- és környezetbarát jövő kérdését, máskülönben a Kos Neptunusszal bekövetkező "háborús káosz-köd" visszafordíthatatlan pusztulásokat okoz (addig már csak tíz év van!).

>>> Bak Plútó = NAGYHATALMAK ÉS MÉRGEK VARÁZSLATAI: kitartó és könyörtelen hatalmi játszmák, a hagyományok és kulturális szokások felbomlása, gyökeresen új világrend, új és keményebb határok, vonakodás az elhamarkodott lépésektől, nukleáris katasztrófák és egyéb szennyezések. - Gyakran okoz patthelyzeteket retrográd mozgásával, de 2024 elején átlép a Vízöntőbe, ahol teljesen új és szokatlan normákat fog megszilárdítani - bizonyára a természeti környezet végleges megváltozásának és a források elapadásának megfelelően.

>>> Szűz Fekete Hold Lilith = A SZENVEDÉS SÖTÉT ÁRNYÉKA: önmagukkal sem szolidáris embercsoportok, nyomor, kínzás, kivégzések, mazochizmus (életveszélyes átkelések). a korábban jólétben lévő társadalmakban egyre fokozódó szorongás. - A Fekete Hold Lilith 2015 augusztusának végén átlép a Mérleg jegyébe, amit úgy nevezhetnénk, hogy ÁRNYÉKOKKAL VALÓ EGYÜTTÉLÉS. Erre is lehetnek jó és rossz forgatókönyvek, hiszen az összezártságot a befogadók és a migránsok közül egyformán sokan fogják rosszul tűrni. Amennyiben a célországok már nem tudnak több embert eltartani, mind a háborús, mind a befogadó területeken elkerülhetetlen a nagyobb fokú alkalmazkodás, az alázat és az együttélés új normáinak kialakulása. A Lilith veszélye a Mérlegben a nemek egyenrangúságának vészes felborulása, az egyik nem hatalmi visszaélései és erőszakossága a másikkal szemben. Ugyanez érvényes minden együttműködésre, amely kényes egyensúlyt tartott fenn eddig. - A Fekete Hold Lilith körülbelül kétévente vált jegyet, és előreláthatólag a Skorpióban fogja igazán kitombolni magát. Kis túlzással írhatjuk azt, hogy mindenki (jó-)tett megkapja méltó büntetését.