Lelkivilágunk lakói

Szeret, nem szeret...

Már egy pillantással felmérhetjük a Várunkban lévő erőviszonyokat, és azt, hogy mennyire békés vagy háborús a hangulat belső udvarunkban. A figurák (bolygók) elhelyezkedése a képletben megmutatja az alapvető csoportdinamikát, személyiségünk és sorsunk fő energiáinak működését. A kapcsolatok hálózattá, kapcsolatrendszerré alakulnak. Némely ábrákon a figurák egy-egy területre csoportosulnak, vagy egymástól nagyjából egyforma távolságra vannak, vagy különféle alakzatokat formálnak.

Nézzük meg, hogy működhetnek ezek a kapcsolatrendszerek!
/Tovább a kép alatt./Mi az a klikk? Amikor kettőnél több figura áll egy helyen, vagyis "össze vannak bilincselve", energiájuk összeadódik, feladatuk is gyakran közös. (Az asztrológiában ezt stelliumnak nevezik.) Összeadják tehetségeiket, képességeiket, céljaikat és vágyaikat, cserébe viszont ugyanabból a nézőpontból szemlélik a világot, így nem képesek objektív önvizsgálatra, önkritikára. Csak más emberek visszajelzéséből tudatosíthatjuk, hogy valamiben egyoldalúak, túlzók, elfogultak vagyunk. Az alábbi ábra tetején a Király (Nap), a Hírvivő (Merkúr) és a Főpap (Jupiter) összetartó csapatát láthatjuk Kosban, ami rendkívül erős, aktív, időnként agresszív önfejűséget, szubjektivitást és önhittséget jelezhet a személyiség szintjén.Mi történik, ha egy negyedik figura szemben áll a klikkel? Az ábra alján lévő szimbólum az Öreg Király (Szaturnusz) jele, akinek feloldhatatlan ellentéte van a Kos-klikk tagjaival. Nem nehéz eltalálni, hogy miért. A Mérleg jegy szemben áll a Kossal, vagyis ellentéte, de kiegészítő analógiája is. A nyílt párharc mindig egy belső feszültségforrás, egy állandó belső huzavona, amely nagyon gyakori döntéshelyzetek elé állít minket, és olykor fájdalmas lemondásokra kényszerít. Vagy a klikk tagja felé billenünk, vagy a velük szemben álló figura felé. (Az asztrológiában ez az oppozíció.) Ez azt jelenti, hogy a Mérleg Öreg Király próbálja fenntartani a harmóniát a kapcsolatokban, makacsul igyekszik diplomata lenni, és elavult illemszabályok szerint igyekszik alkalmazkodó lenni. Ezt nehéz összeegyeztetni a Kos figurák önösségével és önfejűségével, így hol erre billen a mérleghinta, hol arra - hol ez győz, hol az. Ha a szülött tartósan a Kos felé billen (ami valószínűsíthető), akkor egy másik ember fogja az életében eljátszani az Öreg Királyt, például egy idős rokon, akiről gondoskodni kell. Más helyzetben talán valami baleset éri, ami miatt időnként nem tud Kos módjára heveskedni.

Hogyan alakulhat tovább a fenti kapcsolatrendszer?

1. Például feloldhatja a szembenállást egy olyan figura, aki mindkét oldallal jó kapcsolatot ápol - az egyikkel testvériséget, a másikkal barátságot. Lásd a fenti ábrán a Holdat! (Oldott oppozíció.) Ilyenkor természetes lehetőségek adódnak a belső ellentmondás és feszültség oldására, aktív módon és passzív módon is. Az ábrán a Királyné (Hold) testvériségben áll a klikk tagjaival, hiszen Oroszlán természete révén víz elemű, erősíti a személyes integritást, a vágyak megvalósítására és a személyes sikerre irányuló késztetéseket. A Mérleg Öreg Királlyal pedig barátságot ápol, ami a testvériséggel ellentétben nem egy természetes és elkényelmesítő, hanem egy aktivitást igénylő jó kapcsolat, vagyis tenni kell a képességek fejlesztéséért, az eredmények eléréséért. Az Oroszlán joviális kedélyessége és nagylelkűsége támogatja a Mérleg diplomatikusságát.

2. Ha azonban a Királyné mindkét oldalnak az ellensége, fokozódik a belső feszültség és súlyosbodik a teher. (Két kvadrát, azaz T-kvadrát.) Lásd az alábbi ábrán a Holdat! Túl nehéznek érezhetjük a terheinket, a döntéshelyzeteket, és a sors kénytelen valamilyen irányba rugdosni bennünket. Egy Rák Királyné túl érzékeny a Kos figurák rámenőssége és forrófejűsége miatt kialakult helyzetek kezeléséhez. Adott egy erősen gyermeki személyiség, amely gyámolításra szorul, ugyanakkor gondoskodni kénytelen, vagy éppen a gondoskodással áll hadilábon, de az élet rákényszeríti. Ugyanez a feszültség megjelenik lefelé, az Öreg Király irányába is, mert a személyiség egy éretlen része nehezen alkalmazkodik, túl szentimentális, sőt "hisztis", rámenősen gyámoltalan, azaz passzívan agresszív. Ezzel mintegy bevonzza az elutasító viselkedést.3. Csatlakozhatnak egyéb szereplők ehhez a kapcsolatrendszerhez. Megjelenhetnek a másik oldalon is figurák, harmonikus vagy feszült viszonyulással. Ha például bekapcsolódik egy Nyilas Hadvezér (Mars) a másik oldalon, aki szintén barátja az Öreg Királynak és testvériségben áll a klikk tagjaival, akkor egy papírsárkány-szerű alakzat jön létre (fordítva), két oldott szembenállás. Ezt a KaSztellában szövetségnek nevezzük (az asztrológiában sárkány alakzat), és általában nagyon kedvező formának tartjuk. Gyakoriak a konfliktusok, adott a nagy belső feszültség, de természetes módon, több irányból, belülről és kívülről is érkeznek az aktív és passzív megoldási lehetőségek. Feszült fényszögekre szükség van a fejlődésünk érdekében, a simán áramló kapcsolatok viszont kellemes élményeket hoznak.Ha a Hadvezér ellenségként jön be a képbe, a Bak jegyből, egy nagy négyzetet láthatunk az ábrán. Ez a kapcsolatrendszer a belviszály (keresztkvadrát). Kibékíthetetlen belső ellentmondásokról van szó, egy szűk keretek közé szorított életútról, ami rossz esetben szétforgácsolódást, vészes túlterheltséget, jobb esetben példátlan stabilitást adhat a személyiségnek. Karmikus eredetű belső állóháborút jelöl, amelynél elengedhetetlen az agresszió építő jellegű kiélése, a rendszeres terápia, az energia átminősítése.A kapcsolatokról (fényszögekről) részletesebben írunk a KaSztella könyvben!

Elméleti háttér: http://kasztella.hu/A-fenyszogek

Egyéb érdekes kapcsolatrendszerek az érdeklődők számára: nagycsalád (nagy/átfutó trigon), yod, merkaba, pentagram, bumeráng, boríték, misztikus négyszög, masni, trapéz, szilánk, mozdony. (Lásd például Griga Zsuzsanna Fényszögképek című könyvében, Murti Könyvek, 2004.)