Lelkivilágunk lakói

Mit mutat az égi óra 2014 nyarán?

Utoljára az év elején néztünk előrejelzést az égi óra mutatói alapján, ezért úgy gondoltuk, itt az ideje egy újabb körültekintésnek. Milyen energiákat, eseményeket jelölnek az égen járó planéták 2014 nyarán, milyen hatásoknak lesznek kitéve a figuráink és a Várunk bizonyos területei? Igyekeztünk az egyik korábbi cikkünk szimbólumaiból kiindulni, ahol a Nap például reflektorfény volt, a Vénusz örömhullám, a Mars harci kihívás, a Neptunusz pedig baljós köd. (A cikket itt lehet elolvasni: "Mi történik a figuráinkkal?".) Érdemes elővenni születési képletünket, és bejelölni rajta az aktuális hatásokat, mert így láthatjuk, egyénileg mely figuráinkat és életterületeinket befolyásolják. Ne csak azt figyeljük, hogy melyik figurán halad át valami, hanem azt is, ha valamilyen pontos fényszög alakul ki az égen haladó (tranzit) bolygó és egy figura között! (A fényszögekről: "A fényszögek" és "Horoszkópból Vár".)

Június 21-től körülbelül egy hónapig a Rák jegyű figuráinkra vetül a REFLEKTORFÉNY, illetve a Várnak arra a termére (arra az életterületre), amely a Rák jegyben kezdődik, vagy amely magába foglalja a Rák jegyet, mivel a Nap a Rákban halad. Ez azt jelenti, hogy az adott tartalmakkal aktívan és tudatosan kell foglalkoznunk, mert most sokat tehetünk a problémák megoldásáért, az előrelépésért. Az érintett témákban fokozódik a kreativitásunk, kevésbé éljük meg magunkat tehetetlennek, józan eszünk is segít vágyainkat megvalósítani.

A Merkúr jegyváltásával július 13-tól olyan ÉBRESZTŐ HÍREK, ÜZENETEK, új ismeretek érkeznek a Rák figurákhoz, vagy a Rák életterületre, amelyek tovább segítik az érzelmi gubancok kibogozását. Könnyebb lesz a kommunikáció, főleg az érzelmek kifejezése, elsősorban a család közegében.Július közepén még a Jupiter is a Rákban fog állni, ami bőséget, TÚLTENGÉST visz az adott figuráknak, az adott területre. Okkal reménykedhetünk benne, hogy a Jupiter, mint a "jó szerencse bolygója" a kellemes dolgokat fogja ránk zúdítani és sok témában meghozza a hőn áhított bőséget és boldogságot, de ez mindig a születési képletünk sajátosságaitól, a Jupiter egyéni jelentéseitől is függ. A túltengés nem feltétlenül jelent jót, hiszen kellemetlen dolgok túlburjánzását is jelölheti, akár testi, akár lelki téren, akár anyagiakban, akár eseményekben. A lényeg valaminek a felfokozódása, szétterjedése, amit egy ideig talán elkényelmesedve szemlélünk, ám később kénytelenek vagyunk határokat szabni neki, kezünkbe venni az irányítást és kijelölni a korlátokat, fegyelmet gyakorolni. Máskülönben felkészületlenül érhetnek minket az élet későbbi vizsgái, próbatételei. A Jupiter által jelzett bőség és túláradás jelensége ezután (július 16-tól) áttér az Oroszlán figuráinkra, illetve az Oroszlánba mutató életterületünkre. Július 24-én csatlakozik hozzá a Nap, vagyis a túláradást, a bőséget aktívan, tudatosan kell észrevennünk, kihasználnunk, nyereségbe fordítanunk, illetve aztán korlátoznunk, fegyelmeznünk, nehogy magával sodorjon minket. Innentől augusztus végéig az Oroszlán figuráinkon van a reflektorfény, ők kapnak főszerepet a színpadon.

Június 23-tól július 18-ig az Ikrekben jár a Vénusz, vagyis az Ikrek figuráknak/életterületnek hoz rövidebb MÁMORT, örömhullámot, élvezetet. Ezután átlép a Rákba, hogy kellemessé tegye a Nap, Merkúr és Jupiter fent részletezett munkáját - emiatt minden okunk megvan bízni benne, hogy a Rákban lévő életterületen siker koronázza tevékenységeinket, és hamarosan megérkezik a várva várt jutalom, vagy legalábbis ki tudjuk pihenni a megerőltetéseket.

Június utolsó napjaiban a Hold, mint az ÉRZELMI ÉS KEDÉLYHULLÁMZÁS mutatója, utoléri a Vénuszt (igazi pihenés és öröm), majd a Merkúrt (lelkiség kifejeződése és kapcsolati megélése), végül a Napot és a Jupitert (szív és ész sugallatai bölcs összhangban, intenzív lelki jelenlét a munkában, a tanulásban, az utazásban és a családban).

Július végére a Nap elszakad a Jupitertől, és onnantól fogva egyre távolodik tőle, augusztus elején pedig a Merkúr is átlép az Oroszlánba, hogy Oroszlán figuráinknak (életterületünknek) vigyen új és fontos híreket, ismereteket, megbeszélnivalókat, kapcsolati aktivitást. Végül a Vénusz lép át az Oroszlán jegybe (augusztus 12-én), és az örömhullám, a mámor az Oroszlán figuráinkra és életterületünkre vár. Augusztus közepe általánosságban szép időszaknak ígérkezik az Oroszlánban lévő Jupiter-Vénusz együttállás és az ugyanebben a jegyben járó Nap és Merkúr révén, főleg ha ezek az áthaladások születési figuráinkat érintik. Ezután a Merkúr lép át elsőként a Szűz jegybe augusztus 15-én, majd a Nap augusztus 23-án, a Hold augusztus 25-én, a Vénusz szeptember 5-én, a jóval lassabb mozgású, és látszólag ide-oda ingázó Jupiter pedig csak 2015. augusztus 11-én.

A Mars ezen a nyáron a Mérleg jegyben halad, vagyis a MÉRLEG figuráinkat és életterületünket érinti. Ez a bolygó mindig HARCI KIHÍVÁST mutat, akár egy csatába hívó kürtszó. Az agresszió felbuzdulása történhet bennünk, a saját személyünkben, de a körülmények, a társaink is kikényszeríthetik belőlünk a küzdelmet, például a partnerünk (a Mérleg analogikusan a párkapcsolat jegye is). Jó ideje szemben áll már a Mars az égen az Uránusszal, ami kaotikusan fortyogó belső agresszióként és lázadásként mindenkiben kifejtette hatását többször is az elmúlt fél évben, ám igazán most válik élessé. Olyan konfliktusok gyűrűznek be az életünkbe, amelyek hirtelen változtatásokra, merész vállalkozásokra ösztönöznek, különben csak rombolnak. Augusztusban ez a fényszög kvinkunxba megy át, télen pedig szextilbe, vagyis a két analógia (küzdelem és belső szabadság) lassan, vonakodva megbékél egymással, kompromisszumot köt.

A Szaturnusz még mindig a Skorpió figurák (és téma) akadályoztatottságát jelöli - egy jókora KŐOMLÁS (sőt, a Skorpiót tekintve mondhatnánk, hogy bányaomlás) történt a Skorpió életterületen, amit csak kemény munkával, nagy terhek és felelősség vállalásával, szűk mozgástérrel, sziszifuszi munkával tudunk eltakarítani az utunkból, hogy az adott terület ismét járható legyen. A Szaturnusz július közepén fog (látszólag) megállni a visszafelé haladás után, és ismét előre indulni, azaz direkt mozgást végezni. Ezért addig a pontig sokkal inkább tehetetlennek, a körülmények áldozatának érezhettük magunkat, és csak július 16-a után válnak a terhek viselhetőbbé. Augusztus 12-től nyár végéig együtt fog állni a Marssal, felszínre hozva és igába hajtva belső agressziónkat, felforrósítva a lábunk alatt a talajt - főleg ha a Skorpió jegy közepén figuráink is állnak, vagy az aszcendensünk.

Az Uránusz a Kos figurákra és a Kos életterületre szabadított káoszt, és még nagyon sokáig (2018. május 20-ig) őket fogja "boldogítani", mielőtt átlép a Bikába. Az Uránusz áthaladása egy-egy figuránk vagy életterületünk fölött olyan, mint egy VIHARZÓNA: csupa váratlan változás, csapás, a lábunk alól kicsúszó talaj, értelmüket vesztő fogalmak, szétzilálódó kapcsolatok, lázadás, külső-belső bolyongás. A viharzóna értelme az, hogy elszakítson bennünket olyan helyzetektől és elképzelésektől, amelyek már nem feltétlenül fenntarthatók vagy életképesek, és rugalmasságot alakítson ki bennünk.

A Neptunusz még sokáig a Halak jegyben halad (2010-2025), és hatására ott jön létre mérhetetlen nagy KÖD. Ez általában baljós köd, legalábbis annak tűnik, de olyan belső képességeket, sugallatokat, megérzéseket segít kifejlesztenünk magunkból, amelyek tisztánlátás idején rejtve maradnak. A Halak jegyben álló figuránk és életterületünk megtelik bizonytalansággal, homállyal, titkokkal és érthetetlen jelenségekkel, felerősödhet a félelmünk és a szorongásunk, és kénytelenek vagyunk segítséget kérni, avagy az intuíciónkban, a hitünkben, a magasabb rendű erőkben és a művészi képességeinkben bízni. Jelölhet a világtól való elvonulást, önfeláldozást igénylő szerepeket és szituációkat, de akár betegséget is. A Halak figuráink/életterületünk tekintetében nagyon fontos magas szintre fejlesztenünk (engednünk fejlődni) az elfogadást és szeretetet, az egységélményt, a feloldódás-élményt, megtanulni érteni az álmaink nyelvén, rábízni magunkat másokra, különben a köd tartósan és súlyosan összezavarhat bennünket.

A Plútó azt mutatja, hogy a sorsunkban jelenleg milyen területen hat a VARÁZSLAT. Megittunk egy varázsitalt, amely lassan, de gyökeresen átalakít minket - egész pontosan azt az élettémát, amelyet a bolygó érint, vagyis jelenleg a Bak figuráinkat és életterületünket. (2008-tól 2023-ig van a Bakban.) A varázsital lehet méreg, de gyógyszer is. Bak figuráinknak össze kell szedniük bátorságukat, és próbára kell tenniük önmagukat, mert a kelyhet eldobni nem lehet, mindenképpen meg kell inni. Nem tudhatják, mi vár rájuk utána, de ha felhajtották, életük soha többé nem lesz olyan, mint előtte volt, és ők maguk is gyökeresen átalakulnak. Végletes változások történnek, dolgok és emberek megszületnek és meghalnak, új szerepet kell felvenni, nincs menekülés. Kis és nagy halálokat kell átélnünk, amelyek totális transzformációt és újjászületést követelnek meg. Meg kell szabadulnunk rögeszméinktől, akár egész ideáknak, eszmerendszereknek hátat kell fordítanunk, amelyekben addig fanatikusan hittünk, és tudnunk kell teljesen új irányba elköteleződni. Testi és lelki sebeinket mélyen ki kell tisztítanunk, akármennyire fájdalmas, hogy a teljes gyógyulás beindulhasson.

A Plútónak még mindig fennáll a Marssal és az Uránusszal alkotott T-kvadrátja az égen, ami az év első felében annyi nehézséget és feszültséget okozott, bár egyre inkább lazul. Július elején a Mars "kiszáll" ebből az alakzatból, és csak az Uránusz és a Plútó ellenségeskedése marad meg.

A Fekete Hold Lilith ebben az időszakban az Oroszlán jegy közepe táján található, vagyis az Oroszlán figuráinkra/életterületünkre vetít SÖTÉT ÁRNYÉKOT. Ezzel beárnyékolhatja a feljebb említett, aranyló Oroszlán-áthaladások kellemességét és sikerét is. Az érintett területen fedi fel a saját legalantasabb késztetéseinket, vagy a hozzánk közel állók rejtett álnokságát, önösségét, pusztító vágyait vagy elképzeléseit. Ezen a téren el kell fogadnunk, sajátunknak kell elismernünk, sőt magunkhoz kell ölelnünk kitagadott és elfeledett részeinket, hogy többé ne a külvilág tükrében térjenek vissza hozzánk, megbélyegezve, félelemmel övezve, hanem tudatosan kezelhető tulajdonságokká váljanak, amelyeket fejlődésünk során meghaladhatunk, amelyek fölé emelkedhetünk.