Lelkivilágunk lakói

Mi várható 2015-ben?

Nézzük, milyen változásokat mutatnak a jövő évi bolygómozgások Várunkban! Nem lesz könnyű év, főleg bizonyos embereknek, de főleg a második felétől jelentős tisztulásra, fellélegzésre lehet számítani. Érdemes elővenni a születési képletünket, hogy érthetőbb legyen az elemzés. Továbbra is a "Mi történik a figuráinkkal?" című cikkünk szimbólumait használjuk.A 2015-ös év alapvetően arról szól, hogy mennyire tudjuk hozzáigazítani élet- és világszemléletünket, az önmagunkról alkotott képet az állandóan változó, sőt korlátozó körülményekhez. Ez az esztendő az újraértelmezés feladatát hordozza, az önfejlesztést, bővülést, tanulást és alkalmazkodást. Felméri, képesek vagyunk-e mentálisan idomulni az állandóan változó körülményekhez, abba tudjuk-e hagyni a halogatást, hárítást, kényelmességet. Elkerülhetetlen lesz a célok kijelölése és a távlati gondolkodás, mert rugalmas alkalmazkodásra és mozdulásra kényszerülünk. Öntörvényűségről mindeközben szó sem lehet, mert a sok feszült fényszög folyamatos egyeztetést kényszerít ki a külvilággal, a kapcsolatainkkal, a közösségeinkkel, és úgy általában a realitással. Kedvező időszak lesz az utazáshoz, a külföldi vállalkozásokhoz, a továbbtanuláshoz, a horizontunk tágításához.

Ez az újévkezdés különösen alkalmas lesz a fogadalmak betartására, mivel Nap-Plútó együttállással kezdődik, ami az újjászületés energiáját hordozza magában. Egyfajta TEREMTŐ VARÁZSLAT KERÜL REFLEKTORFÉNYBE. Amit most megfogadunk és szokásunkká teszünk, valóban szervesen beépülhet az életünkbe, és gyökeresen át is alakíthat minket.

A legfontosabb folyamat talán a Szaturnusz jegyváltása, ami legtöbbünk számára pozitívnak tekinthető, hiszen a tudattalanban történt rombolás után végre tudatos síkon oldhatjuk meg a problémáinkat. Ez a lecke azonban a Nyilasoknak (Király, Királyné, Birodalom) jóval keményebb és nehezebb lesz, mint a többieknek - ugyanakkor nekik hozhatja a legerősebb stabilitást is, ha kiállják a próbákat.

2014 december 23-ig tartott az az időszak, amikor a Várunk Skorpióba eső területét érintette a KŐOMLÁS (Szaturnusz), és ebből a rendkívül mély barlangsírból kellett kikecmeregnünk. Amint az tudvalévő, a Skorpió életterületünkön rejlenek a fő tabuk, a legmélyebb tudatalatti mintázataink, a legszorosabb kötődéseink, rögeszméink, itt jelentkeznek a legnagyobb szélsőségek, az élet-halál és újjászületés témája. Nem csoda, ha sokan megrendítő végleteket és veszteségeket éltek meg az elmúlt években, amelyekből nehezen tudnak talpra állni. Lelkünk legmélyebb rétegeibe férkőzött be az omlás, fontos támpilléreket döntött le, így kínnal-keservvel kell újjászületni - főleg azoknak, akiknek jelentős figuráik állnak Skorpióban, vagy a Birodalmuk (aszcendensük) Skorpió. Az Újévtől három éven keresztül a Nyilasban lesz a kőomlás. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a rejtett, mély és titkos területek helyett mostantól egy sokkal látványosabb, kiemelkedőbb életterület fog ránk omlani. A fényes kupolák összeroppannak, és fáradságos munkával kell őket renoválni. A kupolák eszméket, ideákat és célokat jelképeznek, az "imidzsünket", az önmagunkról és a világról alkotott képünket. Többé nem lehetséges a képmutatás, a prédikálás és a feladatok másokra való hárítgatása. Lehullik minden talmi álarc. (2015 június 15-től szeptember 18-ig a Szaturnusz visszalép a Skorpióba, amikor is el kell takarítanunk a maradék lelki romokat is a mélyben, mielőtt továbbhaladnánk.)

A másik keményen nevelő, korlátozó hatás, ami 2014-ről átmegy 2015-re, a régóta fennálló Uránusz-Plútó kvadrát lesz, ami június közepéig fennáll. Ez a VIHARZÓNA és a VARÁZSLAT hatásának feszült találkozása, összecsapása, amit úgy lehet elképzelni, mint valamiféle "NUKLEÁRIS VIHART". A külső kényszerűség és a belső szabadság összeegyeztethetetlenségét jelzi, döbbenetes, időnként veszélyes fordulatokat hoz. (Tökéletes jelképe volt ennek a december elején lezajlott jégvihar, amikor életveszélyt jelentettek a megfagyott fák!) További szélsőségeket és váratlan jelenségeket hozhat, akár a külvilágban, akár lelki életünkben. Az emberi kapcsolatokban és a világpolitikában jellemzőek a hatalmi harcok, a provokációk és manipulációk, amelyek révén rengeteg titok kerülhet napvilágra. Lázadások rúghatják fel a makacs ragaszkodásokat. Ez a felzaklató hatás a két lassan mozgó bolygó látszólagos ide-oda mozgása miatt egészen 2018 tavaszáig vissza-visszatér.

A TÚLTENGÉS (Jupiter) továbbra is az Oroszlán életterületünket, illetve az Oroszlán figuráinkat érinti, csak éppen április elejéig látszólag visszafelé halad, vagyis kissé dermedt és tehetetlen. Április 5-én fog végre "megállni" és előrefelé indulni. Onnantól tényleg lehetőségeket, bőséget és könnyebbséget hoz az Oroszlán figuráknak és a többi tűz jegynek is, változó mértékben. Előtérbe helyezi életünkben a szerelmet, az életörömöt, az élményeket, élvezeteket és a gyermekeket. Az ajándékokkal való sáfárkodást azonban ezután is, mint minden túláradó időszak után, a sors számon fogja kérni, ezért érdemes felelősen kezelni tehetségünket és beáramló kincseinket.

Márciusban és júniusban az Uránusz Jupiterrel fennálló trigonja is erősíti ezt a túltengést, váratlan, szerencsés körülményekkel, közösségi támogatással. NAGY HULLÁMOKBAN ÉRKEZŐ KEDVEZŐ ÁRAMLATOKKÉNT érzékeltethetjük ezt a hatást, amelyek számtalan kiváló alkalmat hoznak. Rendkívül fontos augusztusig kiélvezni az Oroszlán Jupiterből fakadó örömöket, kiélni kreativitásunkat, és felhasználni pozitív adottságainkat és javainkat valami előremutató dolog létrehozására, mert 2015 július végén már bekorlátozza a lehetőségeinket a Szaturnusz (kvadrát), és augusztus 11-től a Jupiter átlép a Szűzbe, ahol sokkal visszafogottabb lesz, aratásra és számvetésre ösztönöz. Szeptemberben ráadásul a Neptunusz is szembeáll vele, ami korábbi kreativitásunk gyümölcseinek függvényében egyaránt hozhat érzelmi/művészi kiteljesedést, avagy kiábrándulást, csalódást.

Januártól áprilisig aktiválódik egy Szaturnusz-Neptunusz kvadrát, ami a KŐOMLÁS és a BALJÓS KÖD bénító együttes jelentkezése. Ez a fényszög is erősíti azt a folyamatot, amelynek során kiábrándulunk az irreális eszméinkből, fel kell hagynunk a színleléssel és elkerüléssel. Muszáj lesz kommunikálnunk és aktívan elindítanunk, helyrehoznunk a dolgainkat, különben olyan disszonáns élethelyzetbe kerülünk, amellyel egyáltalán nem fogunk tudni azonosulni. Minden életterületen meg kell tanulnunk, hogy elégedjünk meg a kevesebbel és egyszerűbbel, és hogy a minőség fontosabb, mint a mennyiség. A veszteségeink hatására minden eddiginél jobban fogunk vágyni a lelki gazdagságra, az egységélményre, valamiféle őszintén meghitt közösségre, de ezt nem kapjuk meg automatikusan, csak akkor, ha hajlandóak vagyunk komoly áldozatokat hozni érte.

Októberben a Jupiter és a Plútó lépnek testvéri szövetségre (trigon) az égen, felerősítve egymás hatását. Ezt úgy képzelhetjük el, mint TÚLÁRADÓ MÁGIKUS LEHETŐSÉGEKET a teljes átalakulásra és boldogulásra. Végre úgy érezhetjük, hogy erőfeszítéseink a külvilágra is hatással vannak, látjuk az eredményeket, befolyásolhatjuk az életünket és mások életét, és megfelelő visszacsatolásokat kapunk. Jelentősen előreléphetünk a pénzügyekben, üzleti tranzakciókban, vállalkozásainkban. Ugyanakkor, ha belső lelki síkon éljük meg, a hitünk elmélyülését hozhatja valamiben, emellett megerősítheti céltudatosságunkat, és lehetővé teszi, hogy rejtett erőforrásaink kiaknázásával hatékonyabban fejlesszük magunkat.