Lelkivilágunk lakói

Mi vár a Mérlegre, Skorpióra és Nyilasra 2020-ban?

2019-12-20

 2020_MerlegSkorpioNyilas.jpg

 

MÉRLEG

 

A Mérlegeknél a család és otthon témakörét érintik a legjelentősebb események (amelyeket a Bakban haladó lassú bolygók mutatnak). Olyan kihívások érik otthon a jegy szülötteit, amelyekhez lelkük mélyén is meg kell erősödniük. Minél inkább felnőnek a feladathoz, minél kevésbé másoktól várják a megoldást, annál kevésbé lesz rázós az útjuk. Amikor majd a Szaturnusz a Vízöntőbe lép (ízelítőként március 22. és július 1. között, aztán végleg december 17-től), sokkal több sikert és győzelmet arathatnak – miután stabilabb alapokra helyezték életük lelkileg legintimebb szféráját. Egy ilyen másokhoz igazodó, ingatag jegynek ez az élet egyik legnagyobb kihívását jelenti. A gyökerek (otthon, család, múlt, lelkivilág) elrendezése később új vállalkozások lehetőségét hozza azoknak, akiknek még nem indult be az anyagi fejlődésük, azoknak pedig, akik már előrébb járnak az üzleti életben, szinte gondtalan előmenetelt biztosít.

Mik lehetnek az év elején feszültséget keltő otthoni, családi események? Olyan dolgok, amelyek már eddig is gondot okoztak, hiszen a Szaturnusz és már a Plútó is jó ideje a Bakban jár (és alkalmasint kvadrátot állt fenn a Mérleg bolygókkal/pontokkal/tengelyekkel). A hozzájuk csatlakozó Jupiter most már inkább a helyzet tudatosítását és aktív megoldását segíti. Mivel a Mérleg másokra hangolódó jegy, a családi krízist valószínűleg az jelenti, hogy nem érez otthon támogatást, nem számíthat a többiekre, elveszített valakit, magányosnak érzi magát. Sokáig foggal-körömmel próbálja megőrizni a harmóniát, akár önmaga feladásával is, ám a körülmények rákényszerítik, hogy a sarkára álljon (főleg a retrográd Vénusz idején, május 13-tól június 25-ig). Érdemes önálló, bátor, független példaképek mintáját követniük, akár családon belül, akár azon kívül, de a saját egyéni szituációjukra, jellemükre, lehetőségeikre szabva. A Mérlegek olyasfajta új határozottságra is szert tehetnek, amely szükség esetén egy új család megalapításában is segíthetik őket.

Ez a kiszolgáltatottság-érzés a családban egyfajta gyászidőszakot indít el a Mérlegek lelkében, amelynek minden szakaszát türelemmel és alázattal kell végigélniük, és figyelniük kell az összes közben jelentkező feladatra, mert ezek újjászületésüket idézik elő. A sorsbolygók 2020 végétől nagyrészt átvándorolnak az életöröm, önállóság, vállalkozás, szerelem, játék és kreativitás területére, és ott indítanak be nagyobb változásokat.

A Mérlegek egyik erőssége, a mérlegelés, különösen jól fog jönni pénzügyek szempontjából, és aki eddig nem foglalkozott a pénze beosztásával, pénzügyi tervezéssel, annak a jövő év remek alkalom lesz ennek megtanulásához. Ne féljenek szakértő segítséget kérni! Ha sikerült rendezniük legbelsőbb lelki dilemmáikat, az anyagiak terén is sokkal eredményesebbek lesznek.

Elképzelhető, hogy csak úgy egyeztethető össze családi életük és a munkájuk, ha otthonról végezhető vállalkozást indítanak, vagy a család egyfajta menedzserévé válnak. A bolygóállások kiemelkedő lehetőségeket mutatnak ezeken a területeken: ingatlan, vendéglátás, gondozás, lélektan, művészet, hajózás, a múlt őrzése, gyűjtemények, családfakutatás.

Az év vége felé a Mérlegek sokkal könnyedebben fogják megélni mindennapjaikat, több örömöt találnak majd az életükben, önkifejezésük szabad és áramló, és magabiztosabbak lesznek. Ez egyfelől kreativitást eredményez, másfelől akár új szerelmi vagy baráti kapcsolatokat is.

A Mérlegek tehát 2020-ban a (családi) kiszolgáltatottság állapotából vándorolnak a nagyobb önállóság és felszabadultság felé.

 

SKORPIÓ

 

A Skorpiók év elején különösen előnyös pozícióban vannak anyagilag és karrierjüket tekintve, a Mars jótékony fényszögei miatt. Ugyanakkor a kapcsolatok szintjén nehézségeket élnek meg. Egy ideje már úgy érzik, hogy a világ nem érti őket, vagy ők nem tudják kifejezni magukat. Nehéz kapcsolatokat teremteniük, folyton konfliktusokat kavarnak maguk körül. Ez lassan, fokozatosan – annak ütemében, ahogy a Szaturnusz a Vízöntőhöz közeledik – a legmélyebb kapcsolataikat is érinteni fogja, mert hamarosan családi viszonyaiknak is át kell rendeződniük. Addigra érdemes hatékony és hiteles kommunikációs képességeket kifejleszteniük. Ennek ellensúlyozására szerelmi életük és párkapcsolatuk a nyár folyamán sokkal izgalmasabban és harmonikusabban alakul, mint korábban, és a munkájukban sem várhatók nagy felfordulások. Az önkifejezés nehézségét, a temérdek félreértést azzal tudják ellensúlyozni, ha sokat tanulnak, nyitott szemmel járnak-kelnek, fejlesztik kommunikációs készségüket, és új érdeklődési köröket fedeznek fel.

 

Ez lesz az az év, amikor a Skorpiók megértik a mondást, amit amúgy is születésüktől fogva igaznak éreznek: a tudás, pontosabban az információ hatalom. Ügyelniük kell arra, mit közvetítenek, mert szavaik komoly következményeket vonnak maguk után. Rendszert és felelősséget kell vinniük gondolkodásukba, önkifejezésükbe és életmódjukba. Azok a Skorpiók, akiknek van tehetségük a tudás átadásához, bámulatosan kibontakozhatnak a tanításban. Meg kell előzniük azt, hogy a munkában elért nagyszerű eredményeik egyfajta kíméletlen robotüzemmódba hajtsák őket, és ennek még jobban kárát lássák a személyes kapcsolataik. Saját egészségükre és szeretteik épségére is tudatosan kell ügyelniük.

 

A Skorpióknak mozgalmas lesz az év, keveset fognak otthon ülni. Hosszabb vagy távolabbi földrészekre szóló üzleti utak is várhatók. Ugyanakkor év végén, a Mars-Szaturnusz feszültség idején, sokkal óvatosabbnak kell lenniük a közlekedésben. Életük mozgalmassága odáig fokozódhat, hogy tőlük szokatlan módon felszínessé válnak, már-már szétforgácsolódnak. Ilyenkor ösztöneiket követve vissza kell húzódniuk „remetezugukba”, hogy ne rántsa őket magával a másik szélsőség. A nagy nyüzsgés viszont általánosságban jót tesz a karrierjüknek vagy személyes kibontakozásuknak, mert a megszokottnál több a lelkesedésük, motivációjuk, és könnyebben javítanak életkörülményeiken, könnyen tanulnak, több projektet indítanak el. A kiáradó energia felfrissíti, nyitottabbá, rugalmasabbá teszi mentalitásukat, amely egyébként hajlamos beszűkülni, akár rögeszmés is lehet.

 

Testvéreikkel vagy szomszédjaikkal fennálló problémáik is előtérbe kerülnek, de ezeknek megoldására a Jupiter révén most jobb esélyek adódnak. A 2020-as évben nagy nehezen kifejlesztett kommunikációs képességeik nagyban segítik majd ezek rendezését.

 

A Vízöntő Szaturnusz idején (először nyáron, majd év végétől) költözésre, új otthon teremtésére is jó esély mutatkozik. Az év közepétől fokozatosan gyökeres változások várhatók a családban, akár új családtag születésével, akár különköltözés formájában. Figyelniük kell rá, nehogy a családjuk vagy az otthonuk érdekében túlköltekezzenek, mert annak az említett munka- és karrierbeli felívelés is kárát látja.

 

A Skorpiók tehát 2020-ban könnyen dolgoznak, nehezen értenek szót környezetükkel, talán lakóhelyet is váltanak majd, de sokat tanulnak és tanítanak, és végül rendezik állapotukat.

 

 

NYILAS

 

A Nyilasoknál 2020-ban az anyagiak és értékek területén lesz a legerősebb az energiaáramlás. Mivel a jegy ura, a Jupiter a Bakban kevésbé tud szétterjedni, inkább összeszűkülő tendenciákat mutat, a Nyilasoknak sokkal jobban kell összpontosítaniuk a pénzügyekre, bölcsebben átgondolt döntéseket kell hozniuk. Ez jelentheti az anyagi helyzetük rendeződését, egy régóta tartó átstrukturálódás lezárását, és hosszabb távú, komolyabb megtakarítások, befektetések kezdetét is. Március 14-től szeptember 13-ig a retrográd Jupiter a Nyilasok szinte összes figyelmét az egzisztencia rendezésére irányítja: nemcsak megfontoltabbnak kell lenniük, hanem óvatosabbnak is, mert a kockázatok is megnőnek, viszont nyereségeik is a szokottnál nagyobbak lehetnek.

 

Értékek alatt nemcsak az anyagiakat értjük, hanem az önértékelést is, és minden mást, ami az életükben kívül-belül kincsnek számít. Ha a büszke és nagyravágyó Nyilas nem tud olyan magas színvonalon élni, ahogy szerinte méltó lenne hozzá, akkor válságba kerülhet a személyiségfejlődésben. Ahogy sikerül egzisztenciáját megfelelő mederbe terelnie, megnyugszik, és úgy érzi, megint célja van az életének. Ugyanakkor mivel általában több méterrel a föld fölött jár, hajlamos túlköltekezni, és az ördögi kör kezdődhet elölről. Ha tovább nyújtózik, mint ahogy a takarója ér, könnyen azon kaphatja magát, hogy mégsem képes annyi forrást újrateremteni, mint hitte, és esetleg meggondolatlan vállalásokra ragadtatta magát.

 

A fentiekkel összefüggésben az élet élvezete is fontos szerepet kap. Könnyen lehet, hogy az elmúlt pár évben, és még 2020 elején is, a Nyilasok valami – például betegség vagy veszteség – miatt nem voltak képesek kiélvezni az élet ajándékait. Le kellett számolniuk azzal az elvükkel, hogy csak akkor van értelme az életnek, ha mi vagyunk a nyertesek, és mások a vesztesek, és meg kell barátkozniuk az élet drámai alaptermészetével. A sors arra tanította őket, hogy az általánosságban boldog ember nem feltétlenül boldog minden pillanatban. Nehéz ezt belátniuk a Nyilasoknak, akik gyakran olyanok, mint a reklámfigurák: saját eszményképüket akarják megtestesíteni, akire mindenki más irigy.

 

December közepétől már nem az anyagiakon lesz a hangsúly, hanem a tanuláson, tanításon, önkifejezésen, kommunikáción, kapcsolatteremtésen és kisebb utazásokon. Onnantól fogva a Nyilasok környezete is sokkal jobban fogja élvezni társaságukat, hiszen nem látják majd őket annyira anyagiasnak. Fennáll a veszély, hogy túl sok mindennel foglalkoznak egyszerre, és ahogy energiájuk, úgy anyagi forrásaik is elaprózódhatnak. Az év végén már profitálhatnak abból, ha korábban, az anyagiak és értékek ciklusában, saját önértékelésüket is reálisabb és rugalmasabb alapokra helyezték, és megbékéltek azzal, hogy szűkösebb helyzetben is maradhatnak büszkék, illetve az élet értelme nemcsak az élvezet lehet.

 

Bár a rutin amúgy is idegen a Nyilasoktól, hétköznapi életritmusuk jövőre kaotikusabb lesz a megszokottnál – ez viszont előhívja intuíciójukat és spontán problémamegoldó képességüket. Nyitottnak kell maradniuk a változásokra, még akkor is, ha az előre láthatatlan fejlemények újra fenyegetik önértékelésüket vagy anyagi helyzetüket. Új felfedezéseket és technológiákat kell bevetniük majd a munkavégzésben és egészségük megőrzésében, nehogy a bizonytalansággal járó feszültség és idegesség egészségük rovására menjen. Elképzelhető, hogy mindez csak egy teljesen önálló vállalkozás keretében lesz megvalósítható.

 

Általánosságban a 2020-as év fontos lehetőségeket fog hozni a Nyilasoknak anyagi körülményeik megoldásához és egy életképesebb önértékelés kialakulásához.