Lelkivilágunk lakói

Mi vár a Kosra, a Bikára és az Ikrekre 2020-ban?

2019-12-17

 2020_Kos_Bika_Ikrek_net.jpg

 

KOS

Kiemelkedő évre számíthatnak a Kosok, főként mivel náluk a Bakban haladó Jupiter és Szaturnusz főleg az életcélt és a hivatást befolyásolja. Hallatlan lehetőségek mutatkoznak önmegvalósítás terén – amennyiben az elmúlt években vették a fáradságot, hogy komolyabb célokat jelöljenek ki. A jelek arra is utalnak, hogy az adódó helyzetek kiaknázásához elkötelezettségre, folyamatos kemény munkára és szívósságra van szükség. A külvilág végre elismeri a Kosok erőfeszítéseit, eredményeik kézzelfoghatóvá válnak, akár jelentős előrelépés is várható tanulmányokban, munkahelyi pozícióban, státuszban, magánéletben (házasság, családalapítás). Ugyanakkor (a Szaturnusz Kosra vetett kvadrátjai miatt) a Kosoknak a szokásosnál is nagyobb kihívás türelmük megőrzése, vérmérsékletük kontrollálása, de nagyobb sikerrel is kecsegtet. A célok elérése és a haszonszerzés érdekében 2020-ban nem vethetnek be csalást vagy ravaszkodást, mert ez mindenképpen visszaüt. Meg kell tanulniuk a sikert és a győzelmet inkább lelki-szellemi síkon értelmezni. Ehhez határozottan meg kell különböztetniük, mi a fontos és értékes, magyarán lényeglátó, minimalista szemléletre kell törekedniük.

Az egészség központi téma lesz, testi épségükre nagy odafigyeléssel kell vigyázniuk. Amikor a Szaturnusz retrográd (látszólag hátrafelé haladó mozgást végez), azaz május 11-től szeptember 29-ig, kiemelten tartózkodniuk kell a heves és meggondolatlan lépésektől, döntésektől. A Mars június 29-én lép a saját jegyébe, a Kosba, és abban az időszakban fokozott önbizalmat kölcsönöz, és az önkifejezés eszközeinek bő tárházát biztosítja a Kosoknak. Ez a hatás gyengül szeptember 9. és november 13. között, a Mars retrográd mozgása miatt. Ilyenkor több időt kell szánni pihenésre, megfontolásra, feltöltődésre, önfejlesztésre, felelősebben kell átgondolni a vállalásokat, kerülni kell a meggondolatlan lépéseket, és el kell halasztani a hivatással kapcsolatos komoly döntéseket. Anyagi téren jelentős ingadozás várható 2020-ban (az Uránusz helyzete miatt), ezért alternatív bevételi forrásokra is szükség lehet, amelyek jó eséllyel barátokon, közösségeken vagy internetes tevékenységen keresztül jönnek létre. Inkább a szabadidős tevékenységek stabilitására érdemes támaszkodni, például a rendszeres sportra.

Szerelem és párkapcsolat tekintetében a Kosoknak gyümölcsöző lehet a 2020-as évük, és rálelhetnek egy olyan emberre, aki megbecsüli és inspirálja őket. Amennyiben már van partnerük, az egész évre jellemző megszilárdulási, továbblépési és megnyilvánulási folyamat akár házasságot és egyéb komoly fordulatokat is hozhat. Az év második részében a Vénusz és a Szaturnusz mozgása miatt több kihívás várható a párkapcsolatokban, amire kizárólag a fokozott figyelem, az együtt töltött minőségi idő a megoldás. A barátságokban, közösségi életben egyfajta magvetés zajlik: olyan későbbi komoly szövetségek gyökeresednek meg, főleg az év vége felé, amelyek a Kosok álmainak megvalósulását segítik. Fontos, hogy akármennyi új ismerősre és támogatóra tesznek szert, ne bízzák el magukat, és mindig legyenek tisztában valós lehetőségeikkel és képességeikkel. Reflektáljanak magukra, tanuljanak magukról, és akármekkora hév hajtja őket, törekedjenek a gyakorlatiasságra. Csak szilárd alapokon nyugvó dolgok fognak maradandóvá válni az életükben. Mivel a Kosok energiája mostantól inkább az önmegvalósításra, karrierre irányul, a párkapcsolat, barátságok, közösségek ápolására külön erőfeszítést kell tenniük, több próbatétel elé állnak ezek a kapcsolatok, és kiszelektálódnak azok a viszonyok, amelyek csak formálisak, csak viszik az energiát, vagy valójában lehúznak.

Ha a Kosok egyensúlyban tudják tartani a szakmai és magánéletüket, illetve a hosszú távú eredményekre tudnak összpontosítani a rövid távú frusztrációk helyett, sikeres és kifizetődő évet tudhatnak magukénak jövőre.

 

BIKA

A legtöbb Bika előnyös életszakaszként zárja a 2010-es éveket, akár szakmai, akár anyagi, akár magánéleti szempontból. Ez a szilárd föld jegy azonban nem arról híres, hogy bármennyivel megelégszik, folyamatosan gyűjtöget, sőt alkalmasint egy feneketlen medencéhez hasonlíthat, ami soha nem telik meg. A Bikák 2020-ban bátran tekintenek a horizontok felé, a megszokottnál több kalandvágyat tapasztalnak, és úgy hiszik, hogy hegyeket tudnának megmozgatni. Ez az állapot egy új ciklus előkészítése, amely 2020 végén veszi kezdetét, és inkább a pályafutással, önmegvalósítással lesz kapcsolatos. Addig nem árt kihasználni a kedvező lehetőségeket, támogatásokat, hogy a következő kihívásokat megerősödve tudják legyőzni. A Bikáknak 2020 a tanulás időszaka, megnyílik előttük a világ, akár konkrét utazásokkal, továbbtanulással is. A hangsúly a tanulásra, tanításra, önkifejezésre helyeződik – és az utóbbihoz szélesebb közönség áll majd rendelkezésre, mint a korábbi években.

Február és október között különlegesen sok támogatást tapasztalhatnak barátok és szövetségesek irányából, amely még inkább fejlődésre és a komfortzónájuk elhagyására ösztönzi őket. Április és november között jelentős lökést kapnak az új dolgok tanulásához, új helyek felfedezéséhez. Általánosságban tehát háttérbe szorul a Bikák legendás kényelmessége, ragaszkodása és halogatása, sokkal motiváltabbak és tettrekészebbek, mint máskor, átalakulásuk egész látványos lehet. A sok befektetett energia révén a Bikák több elismerést kapnak majd, mint tizenkét éve bármikor. Ugyanakkor a Jupiter által képviselt bőség könnyen átlendülhet túlzásba, és a Bikák is átléphetik azt a pontot, amikor a környezetük „túl soknak” ítéli őket, így erőfeszítéseik fordítva sülnek el. A kiáradás-visszafogás egyensúlyának megtalálását segítik a Bak jegy, amely kontrollálja a Jupitert, és sorozatosan biztosítja a leckéket és vizsgákat a Bikáknak. A Bakban haladó Szaturnusz előtérbe tolja a felelősség kérdését: a magasabb és látványosabb státusz mindig több felelősséggel is jár.

Az általános önbizalom és bőség, amely a Bikát hajtja 2020-ban, másokra is hat, olyannyira, hogy a Bika mások pártfogójává, menedzserévé válhat. Ehhez kitűnő intuíciót, fejlődő képességeket és stratégiai érzéket kapnak. A világban elért státuszuk is emelkedik ezzel, feljebb léphetnek a ranglétrán, a tanulmányaikban, vagy akár a magánéletükben is. Ehhez a hitrendszerüknek is át kell alakulnia – próbatételek teszik szükségessé meggyőződéseik felülvizsgálatát – legyen szó akár önmagukról, akár a külvilágról. A gyakorlati síkon is helytálló, a rendet megerősítő elképzelések kerülnek ki győztesen ezekből a vívódásokból, főleg azokban az időszakokban, amikor a Szaturnusz trigont vet a Bika égitestekre/pontokra/tengelyekre. Ez a szelektálódás lesz jellemző a Bika régóta folytatott projektjeire is: amelyek praktikusan életképesek, most meghozzák gyümölcsüket, a többit pedig el kell engedni, főleg ha kizárólag önös érdekeket szolgálnak.

Ez a soron következő, a Bikák számára nem megszokott, aktív és változásokkal teli periódus a magánéletükre is kihat, a máskor olyan kedves megszokottságot és kényelmet most korlátozónak élik meg, akár meg is szakíthatnak komoly kapcsolatokat. Az általános nyitás és tágulás áramlatai viszont új személyeket sodorhatnak a Bika útjába, aki most befogadóbb lesz, mint máskor – és minél „egzotikusabbak” az új partnerek, annál jobb. Május 13. és június 25. között a retrográd Vénusz miatt ugyanakkor óvatosabbnak, megfontoltabbnak kell lenniük.

A Bikák tehát szokatlanul dinamikusak lesznek 2020-ban, nyitottan fogadják a változásokat, és könnyedén változtatnak életük minden területén – de mindeközben meg kell őrizniük híres óvatosságukat!

 

IKREK

Az Ikrek jegy szülöttei az elmúlt időszakban lecsillapodtak, és inkább a magánéletükre, a lelkivilágukra koncentráltak. Így elmélyülhettek érzelmi kapcsolataik, és jobban megismerhették magukat. Ez a befelé fordulás mostantól intenzívebbé tesz számukra minden élményt, tartalmasabbá teszi életüket, és nagyobb általánosságban értelmet, vagy legalábbis jelentőséget ad az életüknek. Így kevésbé kétkedők, szétszórtak, felszínesek és labilisak, mint máskor. Ahogy lassan visszatérnek a megszokott pörgésbe (főleg amikor a Szaturnusz már a Vízöntőben halad), óvatosnak kell lenniük, mert pihenőidőszakuk alatt alábbhagyhatott szokásos ravaszságuk, így kevésbé látják át a veszélyeket, nem annyira rugalmasak és pragmatikusak. Előfordulhat például, hogy adósságba verik magukat, vagy meggondolatlanul ugranak bele egy új feladatkörbe, vállalkozásba.

Az elmúlt időszakban, amikor inkább otthonukkal, lelki, magán- és szerelmi életükkel voltak elfoglalva, sok mély beszélgetést folytattak, szexualitásuk elmélyült, intenzív kölcsönös támogatást tapasztalhattak meg viszonyaikban. Az érzésekre való fókuszálás segített nekik abban, hogy megszabaduljanak egy rakás múltbeli megrögzöttségtől, belső árnyéktól, korlátozó hiedelemtől és bűntudattól. Jellemük dualitása, alapvető kettéosztottságuk enyhült, fantáziájuk gazdagodott, empátiájuk elmélyült, és ezek által a jövőben okosabban tudnak majd másokhoz viszonyulni. Ugyanakkor nagy szükség lesz legendás ügyességükre ahhoz, hogy ezek az adományok ne vesszenek el, hanem be tudják építeni mindennapjaikba. Az Ikrek egyik tehetsége az elvonatkoztatás képessége, és most nagyobb szükségük is lesz rá, mert el kell kerülniük azt a csapdát, hogy túlzottan természetesnek vegyék az elmúlt években megszerzett kincseket és támogatást.

Február és október között már inkább a hivatásukra és munkájukra kell koncentrálniuk, de április és november között megint a személyes kapcsolatokon lesz a hangsúly – amelyekkel további támogatást szerezhetnek a saját előmenetelükhöz is. Mivel a Jupiter az Ikrek esetében a párkapcsolatok és az együttműködés felügyelője, és jelenleg a külföldi tapasztalatszerzés területén halad, támogatóikat és társaikat jó eséllyel külföldön vagy továbbtanulás keretein belül találhatják meg, de a külföldi vállalkozás lehetősége is fennáll. A befelé fordulás időszaka után kihívást jelent majd megtalálniuk az egyensúlyt a másoktól kapott adományok és a függetlenség között – legyen szó anyagi vagy lelki javakról. Az Ikreket néha összezavarhatja, hogy nem érzi pontosan, kitől mekkora támogatásra számíthat. Ez távolságot teremthet köztük és partnereik között, és kissé befagyaszthatja a nehezen kibontakoztatott intimitást az életükben.

Ami az Ikrek anyagi helyzetét illeti, csak lassú és fokozatos javulás várható, amely még jobban megakad, amikor a Szaturnusz kvinkunx fényszöget zár be az Ikrek bolygókkal/pontokkal/tengelyekkel. Nagyon fontos, hogy az Ikrek ilyenkor is hosszú távú célokban gondolkodjon, leegyszerűsítse életét, különbséget tudjon tenni fontos és lényegtelen között, és elkötelezett maradjon céljai iránt. Ezzel a hozzáállással további értékes támogatókat szerezhet, és megszabadulhat olyan dolgoktól, amelyek régóta hátráltatják.

Az elkövetkező évben tehát az Ikrek kevésbé lesz mozgékony és szabad, mint máskor. Kevesebb utazás, kaland, költözés, változás várható. Sokkal inkább építkeznie kell az elmúlt években megszerzett bölcsességből, akár tanítania és segítenie is kell másokat. Kivált akkor, amikor a Szaturnusz trigont zár be az Ikrek bolygókkal/pontokkal/tengelyekkel, és megerősíti az Ikrek karakterét, illetve megszilárdítja élete bizonyos területeit. 2020 második felétől megint az egója lesz a középpontban, fizikai testére és lelkivilágára kell jobban figyelnie, és újra függetlenebbé kell válnia.

Vagyis az Ikrek 2020-ban hosszabb "bekuckózás" után kifelé fordul, számvetést tart, és csak azt őrzi meg, ami az elmúlt években támogatónak és erősítőnek bizonyult, hogy utána egyénileg egy magasabb szinten továbbléphessen.