Lelkivilágunk lakói

Mi vár a Bakra, Vízöntőre és Halakra 2020-ban?

2019-12-22

2020_BakVizontoHalak_2.jpg

 

BAK

Az elmúlt években a Bak jegyűek tapasztalták meg legintenzívebben a Szaturnusz és Plútó által jelzett személyiség- és sorsalakulást. Ők kapták a legnagyobb leckéket, mivel a lassú planéták által jelzett fordulatok konkrétan a személyiségüket, az egójukat, a fizikai valójukat alakították át. A Szaturnusz március 22. és július 1. között tesz először kirándulást a Vízöntőben, amitől a Bakok végre szó szerint fellélegezhetnek, mintha mázsás súly esne le a vállukról. A „nagy szerencse bolygója”, a Jupiter még egy évig a Bakban lesz, önbizalmat és a kiteljesedés élményét biztosítva a hosszas korlátozottság után. Arra kell majd ügyelni, hogy a Jupiter által mutatott túltengés nemcsak a pozitív dolgokat fokozza fel, hanem a negatívakat is, így az új lehetőségek és a kiteljesedett önbizalom mellett fennáll az elbizakodottság, az elkényelmesedés, a pazarlás, a túlzások veszélye is. Ilyenkor a Bakoknak meríteniük kell az elmúlt években megtapasztalt fegyelemből és minimalizmusból, és le kell egyszerűsíteniük az életük azon területét, ahol a túlburjánzás jelentkezik.

2020 közepétől a Bakok racionálisabban és objektívebben szemlélik az életet. Amin eddig zárt ajtók mögött, elismerés nélkül iparkodtak, az mostantól a külvilág előtt is manifesztálódik. Hamar át fogják látni, miért volt szükség a kemény próbatételekre: az egyes ember élete, akárcsak az élővilág élete úgy általában, egy evolúciós folyamat, és az elmúlt években nekik sokkal több változáshoz kellett alkalmazkodniuk, viszont ennek következménye egy magasabb fokú életképesség, rugalmasság és bölcsesség. Igaz, ez magával vonja azt is, hogy a Bakok még nagyobb feladatokra válnak alkalmassá, még több felelősséget tudnak felvállalni – akár előléptetés keretén belül, akár a családbeli státusz emelkedésében. Ugyanakkor a Vízöntő Szaturnusz idején (végleg majd 2020 decemberétől) ez sokkal könnyebben fog nekik menni.

A Szaturnusz Vízöntőbe lépése javítja a fizikai-anyagi feltételeket, mert az egzisztencia rendeződése várható – feltéve, hogy a Bakok 2020-ban nem változtatnak munkát, nem kezdenek valami újba, ez ugyanis nem a magvetés, hanem a szüretelés és időszaka. Amiért eddig éjjel-nappal dolgoztak, az meghozza gyümölcsét. Érdemes időtálló értékekbe fektetni, és tartózkodni a kölcsönkéréstől és kölcsönadástól (a Vízöntő korszak kiszámíthatatlansága miatt). Ezzel párhuzamosan a Bakoknak mások felé kell fordulniuk: párjuk, családjuk, barátaik, üzlettársaik felé, akik régóta ki vannak éhezve figyelmükre. Karrierépítése alatt ezek az emberek elérhetetlennek érezték a Bakot. Gyakorolni és fejleszteni kell kommunikációjukat, nehogy legfontosabb kapcsolataik zátonyra fussanak. Végre lehetőségük nyílik egészségükkel is többet törődni, és testük figyelmezteti is őket arra, hogy vizsgálatokra és kezelésekre kell járniuk, és fontos a sport és az egészséges étkezés.

A felszabaduló energiák miatt előtérbe kerül a romantika, a kreativitás, a gyermeki szabadság és kalandvágy. Az élet most nem hagyja a Bakokat elvonulni és besüppedni. Excentrikusabb emberekhez fognak vonzódni, mint máskor, és eredetibb ötleteik lesznek, mint korábban. Az év elején jelentkező, robbanásszerű Szaturnusz-Plútó együttállás az egész világban átrendeződést, „rendszerváltást” mutat, és valószínűleg többé senki sem fog tudni kibújni a felelősség súlya alól, például ami a környezetvédelmet illeti, ám ez a Bakokat fogja a legkevésbé váratlanul érni, hiszen az elmúlt években felkészülhettek az alkalmazkodásra.

A Bakokra tehát egy újjáépülés/újjáépítés utáni időszak szabadabb levegője vár 2020-ban, a „született öregek” az idő előrehaladásával fiatalosabb mentalitásúak lesznek.

 

VÍZÖNTŐ

Amióta a Szaturnusz, a Plútó, sőt a Jupiter is a Bakban halad, a Vízöntők a szokásosnál visszafogottabbak, önmagukban tesznek rendet. Sorsuk befelé fordulásra kényszerítette őket, talán el is vannak zárva – konkrét vagy átvitt értelemben – a világtól. Bár a barátság és a közösség nagyon fontos nekik, ebben az időszakban kifejezetten magányosnak érezhetik magukat. Erre a periódusra szükség van, mert előtte túlfeszítették a húrt, és miután a Szaturnusz majd a Vízöntőbe lép, teljes mellszélességgel vállalniuk kell a feladatokat, vizsgákat, életük és személyiségük gyökeres átrendeződését. Egyfajta újjászületés, fel-/kiszabadulás ez. A tavasz beköszöntével a Vízöntők energiái fokozatosan megint kifelé áramlanak. Újra szükség lesz küzdőszellemükre, ki kell állniuk magukért, akár új vállalkozásba is kell kezdeniük.

Észnél kell lenniük, mert ami eddig nem nagyon akart megvalósulni, az most hirtelen megindul, és már nem elmélet és álom szintjén élik meg a dolgokat. Tudatában kell lenniük az „itt és most”-nak, nehogy komoly eseményeket, fontos alkalmakat szalasszanak el. Csak később fogják tisztán látni, hogy mire miért volt szükség, most csak természetes ösztönüket követve cselekszenek. A korábbi elvonulás, befelé fordulás fokozott önismerettel és érzékenységgel ajándékozhatta meg őket, ezért életük következő aktív ciklusában nagyobb belátással, empátiával, fejlettebb intuícióval vágnak bele küldetésükbe. Méltányolni fogják a magányosság oldódását, de kihívást jelenthet nekik az önérvényesítés és a másokra hangolódás kettőssége.

Amit mindenképpen pozitívumként visznek magukkal az elmúlt bezárkózó időszakból, az a zártabb közegben (otthon, valamilyen intézményben vagy egy távoli helyen) megtapasztalt támogatás, amely mindaddig kísérni fogja őket, amíg a Jupiter a Bakban jár (azaz december 19-ig). Túlestek valamilyen gyógyulási folyamaton, amely meg is erősítette őket, akár spirituális értelemben is átalakultak. Egyre kevésbé idegen tőlük a közösség vagy az egész társadalom érdekében végzett önkéntes szolgálat, amit a Vízöntők saját elhatározásból szívesen vállalnak – amíg híres függetlenségüket nem sérti nagyon. 2020-ban ez a tevékenység is sokkal láthatóbb és sikeresebb lesz. Amíg a Szaturnusz, a Plútó és a Jupiter is a Bakban tartózkodik (egész 2020), a Vízöntőknek óvakodniuk kell a függőséget okozó szerektől és szokásoktól.

El kell kerülniük azt a csapdát, hogy irreális módon visszanyúljanak régi mintákhoz, régi kapcsolatokhoz, egy olyan régi harmóniához, amely már csak a fantáziájukban, a vágyaikban létezik. Fel kell ismerniük az elavult hiedelmeket és a meghaladott mintákat, amelyeket talán másoktól vettek át, és nem is azonosulnak velük igazán. Amíg a lassú bolygók a Bakban haladnak, a külvilágban cselekvően érvényesülő Vízöntő mindig visszavonulhat az előző ciklus meghitt zugába, hogy megtalálja az egyensúlyt a kiáradás és visszahúzódás között.

Az előző, visszavonult ciklusban egyfajta határtalanságot is éltek át, de most újra kezükbe kell venniük a kontrollt, meg kell húzniuk a határokat, fel kell állítaniuk korlátokat – anélkül, hogy jéggé dermesztenék szívüket mások előtt, amire a Vízöntők hajlamosak. A Vízöntőbe lépő Szaturnusz kikényszeríti, hogy a Vízöntők több rendszert és egyszerűséget vigyenek az életükbe, gyakorlati síkon éljék a kötelességet és felelősséget, ráadásul nem is annyira másokért, mint inkább a saját magukért vállalt felelősséget. Az újonnan felfedezett szabadság közepette akár fenyegetőnek is megélhetik azt, hogy az élet messze elmarad elvárásaiktól, vágyaiktól.

A Vízöntők tehát újjászületnek, fel-/kiszabadulnak, energiáikat újra önmagukra fordítják, érvényesítik magukat a külvilágban, és ki lesznek éhezve új kalandokra, tapasztalatokra.

 

 

HALAK

A Halak jegyű emberek éppen egy olyan életszakaszukban vannak, amikor a közösségük, a barátságaik komoly válságba kerülnek, és a búza elválik a pelyvától, vagyis csak azok a kapcsolatok maradnak fenn, amelyek tényleg kiállják az idő próbáját. Amíg a Jupiter a Nyilasban járt (2019. december 2-ig), ennek inkább negatív oldalát tapasztalták meg, vagyis meggyengültek, vagy akár meg is szakadtak baráti viszonyaik. A Bakba érkező Jupiter felvillantja az igazán értékes kapcsolatokat, a valódi támogatókat. Ez a tendencia szinte egész 2020-ban jellemző lesz. Új barátságok születnek, a Halak jegyűek új pártfogókat találnak, közösségük bővül és terjeszkedik. A Halak szülöttek, akik egyébként gyakran élnek „remeteéletet”, ebben az időszakban szokatlanul nyitottak és aktívak, nem befelé keresik a szabadságot (saját álomvilágukban), hanem például a barátságokban, az értékközösségekben.

A Halak jegyűeket általában nem befolyásolja annyira a tér és idő, mint más jegyek szülötteit, mert számukra minden viszonylagos és örökkévaló. Ennek ellenére 2020-ban sokkal intenzívebben foglalkoznak terveik megvalósításával, egyedi ötleteik létrehozásával, a jövő tudatos formálásával. Míg egyes korábbi közösségeik, barátságaik hátráltathatják őket ebben, bizonyos új kapcsolatok plusz löketet adhatnak nekik, akár még „mecénásokat” is találhatnak elképzeléseik megvalósításához.

Fennáll ugyanakkor a veszély, hogy álmodozó természetük miatt nehezen ismerik fel, mennyi reális a terveikből, hol vannak a határok, és ezt-azt túlzásba vihetnek, beláthatatlan következményekkel. Ezért bármilyen magabiztosnak érzik magukat, mindenképpen egyeztetniük kell másokkal terveiket, főleg ha nem akarnak anyagilag sokat bukni. Az optimális pénzszerzési alkalmak megtalálásához és a túlzott kockázatok elkerüléséhez nem lesz elég a Halak legendás intuíciója, szövetségesek objektív látásmódja is szükséges. Így akár kiemelkedő jövedelem is elérhető az új vállalkozásokkal.

Az előző időszakban a Halak jegyűeknek rengeteget kellett dolgozniuk, és sokkal többet kellett karrierjükbe fektetniük, mint ami jólesett volna nekik. 2020-ban ennek a fokozott erőfeszítésnek a gyümölcseit szüretelhetik le – vagyis az ölükbe hullnak. Kicsit túlzottan el is engedhetik magukat a korábbi időszakhoz képest. Tudatosan kell dolgozniuk azon, hogy az előző években kifejlesztett önfegyelem és fókuszálás megmaradjon, ugyanakkor élvezni is tudják munkájuk eredményeit. Ebben segíthetnek nekik a rostán átment „igazi” barátaik és a következő időszakban kialakuló valódi támogató közösség.

Amikor a Szaturnusz átlép a Vízöntőbe (először március 22. és július 1. között, majd december 19-től), a Halaknak megint többet kell foglalkozniuk saját lelkiviláguk rendbetételével. A következő évtől, azaz 2021-től nagyobb hangsúlyt kapnak a múlt árnyai, és le kell számolni olyan mintákkal és hiedelmekkel, amelyek már nem szolgálják az egyén érdekeit vagy fejlődését. Egyre inkább a lelki és testi egészségen lesz a hangsúly, a Halak jegyűek ismét visszavonulnak és reflektálnak magukra. Lehetséges, hogy valami emberbaráti, önkéntes jellegű munkát is fognak végezni, leginkább újonnan szerzett barátaikkal, vagy újonnan kialakuló közösségükben.

A barátságok, közösség, támogatók életterületén végzett számvetés arra készteti a Halak jegy szülötteit, hogy vizsgálják felül, ők maguk hogyan állnak hozzá az emberek közötti szövetségekhez. Ez születési horoszkópjuk egyéb elemeitől is függ. Mennyire tudnak adni, anélkül, hogy mindig azt néznék, hogy mit kapnak cserébe? Túl könnyen feladják magukat, vagy túlzottan félnek az önfeladástól, és ezért nem táplálják eléggé a kapcsolatokat?... A baráti kapcsolatok rendezése csak nyitánya az önmagukkal való kíméletlen szembenézésnek. Később a baráti segítségnyújtás már nem hoz olyan látványos elismeréseket, hanem mély lelki szükségletből kell fakadnia.

2020 nyarától nagyobb veszélye van a különböző pszichoszomatikus zavaroknak, főleg ha a Halak nem kezdi el az önmagával való realisztikus és kritikus szembenézést. A hagyományos orvoslás mellett az alternatív terápiák is sokat segíthetnek, sőt a Halak úgy általában az alternatív életmódokra is sokkal nyitottabb lehet, mint máskor. Több szerepet kap az életükben a művészet és a spiritualitás is, főleg mivel a Neptunusz is a Halakban jár.

A Halak 2020-ban tehát – részben önként, részben kényszerűségből – rendbe teszi baráti kapcsolatait, leszüreteli munkája gyümölcseit, majd az év közepétől inkább befelé fordul.