Lelkivilágunk lakói

Mi történik a figuráinkkal?

A képen az Oroszlán Udvarhölgy rivaldafényben fürdik, a Skorpió Hadvezér viszont félig-meddig eltűnik a ködben. Az égen megmutatkozó hatások éppen ilyen helyzetbe hozzák őket, sorsunk alakulásában pont egy ilyen időszakot kell - jól vagy rosszabbul - megélniük. Nézzük, milyen hatások érhetik a figuráinkat!Olvasóink többsége már tudja, milyen természetű a Királya, milyen jegyben áll a Királynéja, sőt talán még arról is van fogalma, hogy a Várnak mely termében lakik a Varázslója, vagy milyen viszonyban van egymással a Hadvezére és a Bolondja. Ez az alapfelállás - tehát a szereplőgárda és a kapcsolati hálózat - minden alapvető információt elmond a személyiségünkről és a sorsunk kereteiről. Az önismeret pedig rendkívül fontos ahhoz, hogy a bekövetkező változásokra fel tudjunk készülni, és tisztában legyünk azzal, mi a fő csapásirány, és mit tehetünk egy adott helyzetben. Nem mindegy, mennyire tudatosan élünk meg egy fordulatot vagy életszakaszt.

Ugyanis életünk során a figuráink nem maradnak teljesen változatlanok! Nem ülhetnek tétlenül a babérjaikon, nem gubózhatnak be végleg egy elzárt terembe, mert vannak olyan kozmikus hatások, amelyek őket is elérik. A fejlődésünkhöz elengedhetetlen, hogy figuráink létezését (önmagunkban!) időről időre tudatosítsuk, erejüket próbára tegyék, és így rugalmasak, életképesek maradjanak. Egy figura ugyanis sok mindent jelölhet, és fejlettségi szintjétől függ, hogy milyen síkon tud megnyilvánulni. A Hadvezér például alacsony szinten agresszíven, figyelmetlenül és önző módon tombolhat, magasabb szinten viszont képes az energiáit mások érdekében is bevetni. Hogy erre képessé váljon, tudatosodnia, fejlődnie kell, és számtalan teszten, erőpróbán kell átmennie. Amikor például az égen járó Neptunusz pontosan arra a helyre áll, ahol a Hadvezérünk tartózkodik, nehezen tudja energiáját összpontosítani, nem tudja, mit cselekedjen, merre haladjon, szétforgácsolódhat, szélmalomharcokat vívhat.

A Föld adott pontjáról nézve az ég bizonyos pontjain áthaladó égitestek egyfajta óramutatóként szolgálnak: vannak gyors mozgású mutatók, amelyek a rövid távú aktuális hatásokat mutatják, és vannak lassabb mozgású mutatók, amelyek a lassú, ám annál erősebben átalakító fordulatokat mutatják. A Naptól a Marsig gyors mutatókról beszélhetünk, a Jupitertől a Démonig lassúról. A születési képlet egyfajta pillanatfelvétel, amit születésünk pillanatában a Föld adott pontján készíthettünk volna az égboltról, annak látható és takarásban lévő részeiről is. Erre a pillanatképre rávetíthetjük az aktuális időminőséget, és így láthatóvá válik, milyen hatások alakítják jelenlegi életünket, figuráink működését. Nézzük meg az alábbi ábrát, könyvünk példahoroszkópját, Sztelláét, amelyen a belső körben a születési képlete található, a körön kívül pedig az aktuális hatások, eme cikk születésének napján! /Ilyen ábrát a Placidus programban a "Progressziók" menü "Tranzitok" pontjánál kaphatunk./Az ábrán a Szaturnusz a 12. ház fölött halad, és nemsokára eléri az aszcendenst, vagyis rendkívül erős szaturnikus (korlátozó, számon kérő, stabilizáló) hatásokat fog hozni. Ez a Királynét is érinteni fogja, hiszen ott áll az aszcendensen. Ez lehet önmaga, elvégre egy asszonyról van szó, az érzelmei, az otthona, de lehet a gyermeke is, illetve a vele való kapcsolata. Ha él még az anyja, őt is érintheti, főleg ha együtt él vele. A Neptunusz a Nap felé közeledik (a képlet alján), vagyis összezavaró, összekuszáló hatásokkal fogja próbára tenni a Királyt. A Király lehet a saját életereje, a kreativitása, de a férje vagy az apja személye is. Ha az élete egyik fontos szereplőjével történik valami, az az ő belső világában is átrendeződéseket hoz.

Tranzitnak nemcsak azt nevezzük, amikor egy égen járó bolygó rááll egy születési figurára, hanem azt is, amikor a figura tartózkodási pontjával (pl. Halak 15°28’) pontos főfényszöget zár be. Ha a születési képletünkben összetett fényszög található (kettőnél több figura klikkje, nagycsalád, összeesküvés, belviszály), és annak valamelyik végpontjára rááll egy égen haladó bolygó, akkor az egész társaság érintetté válik. Az is lényeges lehet, amikor egy égen járó bolygó belép a Várunk valamelyik termébe (akár üresbe is), mert mindenképpen változásokat mutat az adott életterületen. Bizonyos bolygók sok-sok évig tartózkodhatnak egy területen (Szaturnusztól a Plútóig), főleg mivel időnként látszólag hátráló (retrográd) mozgást végeznek, és vissza-visszatérnek egy adott pontra. Ha az égen nagyobb alakzatok állnak össze a bolygókból, kombinált hatás érezhető, a benne részt vevő égitestek jellegétől és fényszögeiktől függően.

Nézzük, hogy a különböző mutatók milyen hatásokat jelölnek az életünkben!

A NAP: reflektorfény
Azt a figurát, akivel találkozik, megvilágítja, színpadra helyezi, és megadja annak lehetőségét, hogy képességeit és kreativitását kibontakoztassa, aktívan cselekedjen. Rövid és alig észrevehető hatást gyakorol.

HOLD: érzelmi hullám
Óriás erejű kedélyhullámzásként hat, amikor elér egy-egy figurát. Pontos, akár a másodpercmutató, és precízen, részletesen megjelöl minden megmozduló energiát. Gondoskodik az állandó változásról, mint a tenger áramlatai és hullámzása. Reakcióra kényszeríti a figurákat, akiket éppen megérint a Várunkban. Előhozza gyermeki állapotukat, befogadóvá teszi őket a nagyobb változásokra is. Áthaladásának meglágyító hatása van, ugyanakkor érzelmi aktivátorként és katalizátorként is hat.

MERKÚR: ébresztő üzenet
Kissé felrázza azt a születési figuránkat, akivel találkozik: üzenetet vagy hírt súg a fülébe, szócsövet ad a kezébe és járművet kölcsönöz neki. Így nagyobb lehetősége nyílik megnyilvánulni, kapcsolatot teremteni, és nagyobb mozgásteret ad neki akkor is, ha a Várnak egy elszigetelt részébe van bezárva.

VÉNUSZ: mámor
Érzelmi változás történik, általában pozitív irányba, tehát az adott figura feldobott állapotként, jutalomként, örömhullámként, rövid élvezetként éli meg. Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy nem maga a Vénusz áthaladása okozza az örömhullámot, hanem a lassú mozgású bolygók által jelzett folyamatok érlelik meg, és a Vénusz csak megmutatja, mit érint, hol csapódik le.

MARS: harci kihívás
Olyan, mint egy csatába hívó kürtszó: cselekvésre késztet. Nyílzápor, kardcsörgés, muszáj támadni, muszáj védekezni. A konfliktusok kiéleződnek, és az adott figurát, akit a Mars megérint, provokáció éri, ami miatt muszáj elégtételt vennie. Akárcsak a Vénusznál, itt is érvényes a szabály: a lassú mozgású bolygók által jelzett folyamatoknak van alárendelve, tehát nem csak egy kósza kürtszó érkezik értelmetlenül a semmiből, hanem akkor jön a harci kihívás, amikor az idő már megérlelődött egy nagy összecsapásra.

JUPITER: túltengés
Sokan egyértelműen jónak és szerencsésnek tartják az áthaladó Jupiter hatását, pedig egyszerűen csak felfokoz, felnagyít, áradást okoz. Lassabban haladó bolygó, tehát hosszabb ideig tart az áthaladása egy figurán vagy termen. Ha kellemes dolgokat érint, a jót fokozza fel, ha rosszakat, akkor a rosszat. Egy hatalmas kelttészta-masszához hasonlít, amelyben megvan minden kellemes adomány és lehetőség, ugyanakkor nincs határ, rengeteg fölösleg is képződhet, és könnyen el lehet kényelmesedni. Ha ki tudjuk mazsolázni a kelttésztából a jó lehetőségeket, akkor valóban sokkal szerencsésebben haladunk tovább, ha viszont nem, akkor fulladásszerű érzésünk lesz a túltengéstől. Amit a Jupiter adományoz, azt előbb-utóbb valami (jellemzően a Szaturnusz) számon kéri.

SZATURNUSZ: kőomlás
A Várnak az a terme, ahol éppen áthalad, valósággal összeomlik. Lassan megtelik jókora sziklákkal és akadályokkal, így egyre inkább nehezített terepet nyújt az ott lévő figuráknak. Az így képződött halmok - sőt hegyek - között meg kell találni a keskeny szurdokot, ahol át lehet menni, de még jellemzőbb, hogy sziszifuszi munkával át kell pakolni a sziklákat egyik helyről a másikra, hogy rendet teremtsünk. Az omladékban meg kell találni a fontos dolgokat, és kiválogatni a hulladékot, amit ki kell dobnunk. Ehhez a felelősség vállalására és az önmagunkkal való szembenézésre is szükség van. Az érintett figurák vagy összeroppannak a mázsás súlyoktól és a robotmunkától, vagy felvállalják a felelősséget, összeszedik minden maradék erejüket, és élhető terepet alakítanak ki maguknak. Ha jól vizsgáztak, a köveket akár még be is építhetik a falba, stabilabbá téve a Várat.

URÁNUSZ: viharzóna
A viharzóna egy összefoglaló név arra a sokféle csapásra, amit az Uránusz okozhat. Tűz elemű figuráknál tűzvész, föld elemű figuráknál földrengés, levegő elemű figuráknál tornádó, víz elemű figuráknál pedig árvíz támadhat. Mindez a valóságban is a természet egyfajta lázadása, és ugyanezt teszi velünk is az égen járó Uránusz. Szélsőséges, felkavaró változásokat hoz, amelyek a szüntelen és veszélyes változással állandó feszültséget teremtenek, és ez által megrendítik idegrendszerünk állapotát. Olykor a felpörgés, máskor a teljes letargia és kimerültség lesz jellemző. A villámláshoz is hasonlít, és soha nem tudhatjuk, mikor csap le a következő ménkű. Folyamatos készenlétre ösztönzi a figurákat, és energiájukat nem is nagyon pótolhatják, nem tudják kipihenni magukat. A viharzóna célja a kiszámíthatatlan változások előidézése, amelyeket csak életünk meglévő kereteinek szétrobbantásával, merész átalakításokkal tudunk követni. Uránusz-tranzit idején nem ritka a költözés, a külföldi utazás, a cserbenhagyás, de a betegség sem.

NEPTUNUSZ: baljós köd
Arra a teremre, ahol a Neptunusz áthalad, sejtelmes köd telepszik le, amely meglepetéseket és csapdákat is rejthet. Minden megfoghatatlanná válik, az anyagi világ biztos pontjai eltűnnek, elmosódnak a határok, és sokszor már azt sem tudjuk, álmodunk-e vagy ébren vagyunk. A köd lassan ereszkedik le (a Neptun rendkívül lassú haladású bolygó), szinte észrevétlenül, és később már csak azon kapjuk magunkat, hogy nem tudunk tájékozódni az adott életterületen, az érintett figuránk elvesztette az iránytűjét, és nem tudja, merre menjen. Sok a csapda, a holttér, a vakfolt, és könnyen áldozattá válhatunk. Bármit és bárkit elveszíthetünk. Kifejező szimbólum erre a tranzitra még a hóvihar és a mocsár is. A nagy káoszban becsaphatnak minket, de mi is megbízhatatlanabbá válunk, akár önmagunk számára is. Nincs más megoldás, mint átadni magunkat: rábízni magunkat valaki másra az adott életterületen, vagy a felsőbbrendű érzékelésünkre hagyatkozni. Szükség van a harmadik szemünkre, a hatodik érzékünkre, mert csak a spirituális irányítás vihet ki minket a káoszból. Ehhez hasznos a meditáció, az álomfejtés, a spirituális tevékenység űzése, a szeretetszolgálat és a művészet. Aki ezt nem tudja kibontakoztatni, könnyen elveszhet az ábrándok, léthazugságok, betegségek, veszteségek és kábító hatású szerek ködében.

PLÚTÓ: varázslat
Azoknak a figuráknak, akiket az égen járó Plútó érint, kézbe kell venniük a varázsitalt, amely lehet méreg, de gyógyszer is. Össze kell szedniük bátorságukat, és próbára kell tenniük önmagukat, mert a kelyhet eldobni nem lehet, mindenképpen meg kell inni. Nem tudhatják, mi vár rájuk utána, de ha felhajtották, életük soha többé nem lesz olyan, mint előtte volt, és ők maguk is gyökeresen átalakulnak. Az áldás és átok időszaka ez, amely igen sokáig tart, mivel ez a leglassabban mozgó égitest. Végletes változások történnek, dolgok és emberek megszületnek és meghalnak, új szerepet kell felvenni, nincs menekülés. Meg kell élnünk saját kis halálainkat is, amelyek totális transzformációt és újjászületést követelnek meg. Jó szimbólum még a vedlés is: a szorosan ránk tapadt rétegek lehántása nem fájdalmatlan folyamat, hiszen úgy éljük meg, a bőrünket kell levakarni. A varázsital létrehozza, felerősíti vagy épp megszünteti a hatalmi játszmákat, a függőséget és kiszolgáltatottságot. Meg kell szabadulnunk rögeszméinktől, akár egész ideáknak, eszmerendszereknek hátat kell fordítanunk, amelyekben addig fanatikusan hittünk, és tudnunk kell teljesen új irányba elköteleződni. Testi és lelki sebeinket mélyen ki kell tisztítanunk, akármennyire fájdalmas, hogy a teljes gyógyulás beindulhasson.

FEKETE HOLD LILITH: sötét árnyék
A Fekete Hold Lilith sötét árnyékot vet bizonyos figurákra vagy életterületekre, itt fedi fel a legalantasabb késztetéseket, legyenek azok a sajátjaink, vagy a hozzánk közel állók álnokságai. A sötétben szinte tapinthatóvá válik az aljasság, a pusztító vágyak által vezérelt önösség, a lehúzó energia, a bosszúvágy. Ezen a téren el kell fogadnunk, sajátunknak kell elismernünk, sőt magunkhoz kell ölelnünk kitagadott és elfeledett részeinket, hogy többé ne a külvilág tükrében térjenek vissza hozzánk, megbélyegezve, félelemmel övezve, hanem tudatosan kezelhető tulajdonságokká váljanak, amelyeket fejlődésünk során meghaladhatunk.© Heinisch Mónika, Birtalan Eszter, 2013

Ajánlott oldalak:
- "Mi az a KaSztella?"
- "Horoszkópból Vár"
- "Vegye meg a könyvet!"