Lelkivilágunk lakói

Lessünk előre a 2016-os évre!

Általánosságban elmondható, hogy az új évre az elmúlt időszakban kezdődött nehéz csillagállások jellemzőek, sőt eme energiák forrpontra hevülnek. A lassú mozgású, sors- és világformáló bolygók tartósan rossz viszonyban maradnak, ezért kellemes hatásokat inkább a gyors mozgású és röpke hatásokat mutató égitestek jeleznek. Ha előretekintünk a 2017-es és 2018-as évre, már látható, hogy ilyen szempontból sokkal kedvezőbbek lesznek. (A nagy kérdés, hogy mit hoz majd a Szaturnusz és a Plútó összefonódása az égen 2019-ben.)

Numerológiai szempontból a Mars éve következik, amely magában foglalja a harcokat, a tetteket, a bátorságot és vakmerőséget is. A bolygóra általánosságban a szárazság, forróság lesz jellemző, az emberek temperamentumára is a lobbanékonyság. Akármennyi agressziót, szenvedélyt és tetterőt érzünk is, a lassú mozgású bolygók feszült viszonya bekorlátoz és türelemre int, már csak azért is, mert ha történnek változások a személyes életünkben, az sokkal mélyrehatóbb lesz, mint máskor. Nehéz lesz a forrongó energiákat mederben tartani. Készen kell állnunk lezárásokra, elengedésekre, változásokra és újrakezdésekre.
Kezdjük a pozitív hírekkel.

A Jupiter jelenleg a Szűzben tartózkodik, vagyis a Szűzben lévő életterületeinken és figuráinknak rengeteg lehetőséget, sőt áldást hoz. Ugyanakkor ez a bolygó mindig a TÚLTENGÉS veszélyét is hordozza. Ebben a jegyben át akar rendezni, ki akar egyenlíteni, erősíti a szorongást, óvatosságot, előtérbe helyezi a munkát, szolgálatot. Szeptember 10-én vált Mérlegbe , amely köztudomásúlag a béke, kiegyenlítődés, alkalmazkodás és diplomácia jegye, vagyis ekkortól reménykedhetünk abban, hogy valamiféle egyetértés születik - főleg amikor a Nap is csatlakozik hozzá szeptember végétől október 8-ig. Ősztől tehát a Mérleg figuráink és életterületeink számára hozza el a kiteljesedés lehetőségét - pozitív vagy negatív értelemben.

Március 16-tól 23-ig, valamint június 19-től július 2-ig a Jupiter trigonba (harmonikusan áramló fényszögbe) kerül a Plútóval, így megpróbálja különféle lehetőségekkel oldani a jelenkorunkban jellemző, kíméletlen hatalmi átrendeződést. Elsőrangú lehetőség az önvizsgálatra, a felülbírálásra és a nagylelkű viselkedésre. Személyes és világszinten is rejtett erőforrásokat lehet hasznosítani.

November 30-tól a Jupiter kedvező szextilbe kerül a nehézségeket, próbákat és korlátozást jelző Szaturnusszal, az építő megvalósítást, örömtelibb kibontakozást támogatva. Határokon átívelő megoldásokat kínál fel és tesz lehetővé.

Az év végén, egész pontosan december 17-től lesz Szaturnusz-Uránusz trigon, amely meg- és feloldhatóvá teszi a rengeteg patthelyzetet, amelyek addig kaotikusan forrongtak, enyhíti a korlátokat, terheket és fenyegetettséget, elősegíti a gyakorlati továbbhaladást.

Ezeken kívül főleg a gyors mozgású bolygók fognak harmonikus fényszögeket alkotni, amelyek csak egy-két napig állnak fenn, így mindössze pillanatnyi enyhülést, ritka pozitív lehetőségeket hoznak. Ilyen például a Merkúr szextilje a Plútóval március 15-én, trigonja a Szaturnusszal március 25-én, illetve a Jupiterrel május 22-én. Ilyen harmonikus jelenség a Vénusz trigonja a Neptunusszal június 27-én, a Nap trigonja a Neptunusszal július 3-án, a Merkúr trigonja a Neptunusszal július 5-én. Hasonlóan kellemes körülményeket és eseményeket mutat a Vénusz-Jupiter szextil július 1-jén, a Szaturnusszal szeptember 7-én, együttállása a Plútóval november 25-én, és trigonja a Jupiterrel, illetve szextilje a Jupiterrel és a Szaturnusszal december 25-én.


És akkor a negatívumok...

A 2016-os év során is fennáll a problémás Uránusz-Plútó kvadrát, amely 2011-től van érvényben, de már a gazdasági világválság idején érezhető volt. Ezt a fényszöget a tavalyi előrejelzésünkben egy pusztító viharzóna és egy mérgező varázslat összecsapásának, azaz egyfajta NUKLEÁRIS VIHARNAK neveztünk. Az Uránusz a Kosban háborús szeleket hoz, a Plútó a Bakban a megkövült hatalmi struktúrákat borítja fel. Ezeknek számtalan jele látható a fokozódó politikai és etnikai konfliktusokban - egyéni szinten pedig azokon az életterületeken tapasztalhatjuk meg leginkább, amelyek a Kosban és a Bakban állnak. Csak május 14. és december 10. között enyhül a hatásuk, amikor egyik vagy másik bolygó retrográd (hátrálónak látszó) mozgást végez, és gyengíti a fényszöget. Ekkor lehetőség nyílik valamivel nyugodtabb körülmények között felkészülni a következő forrongásokra. A Kosban tomboló Uránusz 2018. május 16-tól "száll le" végleg a Plútóról, amikor átlép a Bikába, vagyis onnantól nem lesznek annyira kiszámíthatatlanok a hatalomharcok.

A terhek felelőse, a Szaturnusz a Nyilasban halad (még két évig), vagyis a Nyilasban lévő életterületünk és figuráink szenvedik meg a KŐOMLÁST. Március 21-én látszólag megáll, majd visszafelé indul, hogy meggyőződjön róla, megtanultunk-e minden rá vonatkozó a leckét: hitrendszerek összeomlása, világnézet átalakítása. Csak augusztus 18-án indul előre ismét, amikortól kezdve tehetünk valamit a záporozó sziklák ellen, vagyis építhetünk magunknak kiutat. A Nyilasban haladó Mars is merész küzdelmet provokál és elnagyolt lépésekre sarkall, főleg augusztus 10. és szeptember 5. között, amikor a két bolygó összetalálkozik az égen. A terjeszkedő eszmék elharapóznak a világban, az egyes ember életében távolba mutató célokért kell lépéseket tenni.

A Mars az év első napjaiban lép a Skorpióba, és HARCI KIHÍVÁST, hadüzenetet hoz a Skorpióban lévő életterületünknek és figuráinknak. Nyílt konfliktust gerjeszt, ugyanakkor lendületet, bátorságot és fizikai energiát is ad. Március 6-án vált át a Nyilasba, de onnan április 22-én "visszafordul" a Skorpióba, és a közelben álló Szaturnusszal együtt látszólag hátráló mozgást végez, ami az energiák leblokkolódását, a patthelyzeteket jelzi. Június 26-án indul ismét előre, és így jön létre a fent említett találkozás és együtt haladás augusztusban.

Március 16. és április 1., valamint május 17. és június 2. között a Jupiter kvadrátban fog állni a Szaturnusszal, ami a nagy ívű tervek megvalósításának akadályait mutatja. Felül kell vizsgálni régi elképzeléseinket és értékszemléletünket, az újakkal pedig fokozottan elővigyázatosnak kell lenni.

Újabb tartós feszültséggóc a Szaturnusz és a Neptunusz kvadrátja (2015. október 7-től), ami azt jelenti, hogy a kőomlás következtében BALJÓS KÖD is felszabadul, és elveszítjük megszokott tájékozódási pontjainkat. Nagymértékű kiábrándulás veheti kezdetét, elképzeléseink nem állják ki a valóság próbáját. Ez az állás felerősíti az intuíció szerepét, szétmossa korábbi elveinket és új, elsősorban szellemi értékek felé vezet bennünket az állandó bizonytalanság közepette. A Neptunusz ("baljós köd") egyébként a Halak életterületünket és figuráinkat érinti, és mivel lassú mozgású bolygóról van szó, hosszú ideig érvényesül. Ezt a feszült és alattomos helyzetet csak a Vénusz és a Jupiter bekapcsolódása (T-kvadrát) fogja oldani március végétől, és a Jupiter benne is marad ebben július 6-ig. Ugyancsak egy fontos energia-koncentrációt fog jelenteni június 19-én a keresztkvadrát (nagy négyszög), amikor a Merkúr szemben áll a Szaturnusszal (amely együtt áll a Holddal). Ekkor lelepleződnek régóta érlelődő, titkos konfliktusok, és kardinális döntések születhetnek. Augusztustól újabb, feloldást kínáló T-kvadrátok formálódnak a Szaturnusz és a Neptunusz részvételével, amikor a Neptunnal először szembeáll a Merkúr, majd a Vénusz, és szeptember elején a Nap is - igaz, ez idő alatt a Szaturnuszt az említett harcias Mars izzítja fel. A Szaturnusz-Neptunusz kvadrát csak november 8-án szűnik meg, ezután némi fellélegzés jön.

Május 21-én a Fekete Hold Lilith jegyet vált, belép a Skorpióba, a legnagyobb mélységekbe, a tudatalatti birodalmába, a titkok és tabuk területére. Szélsőséges eszközöket vet be. Mindenkit szembesíteni fog legsötétebb árnyékával, bűneivel, karmikus múltjával, és egyéni és világpolitikai szinten is lerántja a leplet a bűnökről, hatalmi harcokról, összeesküvésekről, rejtett szándékokról.

November 19-től december 1-ig a Jupiter is kvadrátba kerül a Plútóval. Korlátozottságot hoz, akadályokat állít elénk és mértéktartásra int. December 19-től a Jupiter szembeáll az Uránusszal, mire ismét nehezebbé válik igazságot tenni a kiszámíthatatlanul forrongó világban.

Az év végére, körülbelül november 25-től áll össze az Uránusz-Jupiter-Plútó T-kvadrát (azaz a Plútó kvadrátja a Jupiterrel és az Uránusszal is), amely - különböző egyéb bolygókkal kiegészülve - egészen 2017. április 15-ig fenn fog állni, és hatalmas erőket mozgat meg az embereken belül és a világban is. A Jupiter-Plútó kvadrát még ennél is sokkal tovább marad fenn (2017. szeptember 6-ig).

Ugyanakkor már látható, hogy a 2017-es és 2018-as csillagállásokban az egyéni sorsot alakító és világformáló erőket szimbolizáló sorsbolygók sokkal harmonikusabb fényszögekben fognak állni egymással - nagy áldásokat mutató királytrigonokban is részt vesznek. Ugyanakkor tisztában kell lennünk azzal, hogy az elmúlt években fennálló nehéz fényszögek után valamilyen lezárásnak és továbblépésnek kell következnie, vagyis tanulnunk kell a tapasztalatainkból, sok folyamatot le kell zárnunk az életünkben, el kell engednünk, amihez ragaszkodtunk, és képessé kell válnunk arra, hogy tiszta lappal lépjünk tovább. Ha ezt nem tudjuk előkészíteni, a harmonikus fényszögek sem fogják tudni megadni nekünk ajándékaikat.