Lelkivilágunk lakói

Lehúzó és felemelő bilincsek

Mi történik akkor, ha egy rangvesztett figura együtt áll egy másikkal? Gyengíti, lehúzza a másikat? Vagy a másik felemeli őt? Esetleg semlegesítik egymás hatását? Kioltják vagy erősítik egymás képességeit? Ez a kérdés érkezett hozzánk egy - nem egészen laikus - Olvasó emailjében. Ezért válaszunk is inkább haladóknak szól.

Először is, mit jelent a rangvesztettség? A figurák bizonyos jegyekben jobban, más jegyekben rosszabbul érzik magukat. Ez minden figuránál eltérő, attól függ, hogy a jelentéstartalma mely állatövi jegyben tud igazán kibontakozni. A Király (Nap) például az Oroszlán jeggyel tud a legjobban azonosulni, vagyis itt lehet a legbüszkébb, a legkreatívabb, a legsikeresebb, mivel uralomban van, és kettős erővel hat. Ugyanakkor a vele szemben lévő Vízöntő jegyben rangvesztett helyzetbe kerül, hiszen itt megkérdőjeleződik az ereje, hatalma, önállósága, uralma. A Királyné (Hold) a Rák jegyben lubickol igazán, míg a vele szemben lévő Bak elveszi az erejét, befagyasztja érzelmeit, lekorlátozza otthon- és családteremtő képességét.

Hogy melyik figura milyen jegyben a legerősebb és a leggyengébb, ebben a táblázatban foglaltuk össze: http://kasztella.hu/Az-egitestek-meltosaga - A témáról pedig időközben több cikk is született: http://kasztella.hu/Hirek/Eros-es-rangvesztett-meltosagok , http://kasztella.hu/Hirek/Serult-figurak

A képen például egy Oroszlán természetű páros látható: együtt áll a Hírvivő és az Öreg Király. A Hírvivő egészen jól tud azonosulni az Oroszlán jeggyel, harmóniában van saját természetével. Ő az "Ünnepi Szónok", az alkotó és büszke mentalitás kifejezője. Az Öreg Király azonban, aki eleve a korlátainkat képviseli, az Oroszlán jegyben különösen bekorlátoz bennünket. A karma uraként feladata a korlátok, az akadályok, a szükség (szűk-ség), az ítélet kiszabása és elfogadása. Ezért néz ki olyan furcsán, amikor eljátssza a legyőzhetetlen, pompás uralkodót, kopott palástjában, fénytelen koronájában. /Az Öreg Király többek között a Vízöntő jegy egyik ura, ott van uralomban, tehát a szemközti Oroszlánban rangvesztett./ A rangvesztett Öreg Király lelombozza, lehúzza a Hírvivőt, akinek jókora erőfeszítésébe kerül megőriznie büszkeségét, derűlátását, életkedvét. Az aggastyán olyan vállalkozásokba kezdhet nagy elbizakodottságában, amelyek eleve kudarcra vannak ítélve, és nem veszi észre, ha nevetségessé válik. Kemény leckékkel tanítja meg a sors az alázatra. Ebben a feladatban a Hírvivő is osztozik, ugyanakkor időről időre segíteni is tud az Öreg Királynak talpra kászálódni, újrakezdeni.Az ilyen együttállások nyilvánvalóan BLOKKOT okoznak a személyiségben és a sorsban, bár a nem rangvesztett figura (jelen esetben a Hírvivő) helyre tudja állítani az egyensúlyt, igaz, nehezített a feladata. A személyiséget formáló figuráknál (Királytól a Hadvezérig) sokkal jobban érezzük a blokkot, míg a sorsformáló figuráknál (Főpap, Öreg Király) és a transzcendens figuráknál (Bolondtól a Démonig) talán nem érezzük nap mint nap, de sokkal nagyobb súllyal esik latba az életünkben. Szintén fontos, hogy a Várnak mely termében (milyen életterületen) állnak, és milyen további kapcsolataik vannak a többi figurával.

A levélben az a kérdés is szerepelt, hogy tovább gyengíti-e a figurákat a retrográd helyzet (vagyis ha valamelyikük mellett kis "R" betű is szerepel az asztrológiai képletben, azaz a Földről nézve hátrafelé mozgó bolygónak látszik). A retrográd helyzet LASSÍTJA, így valamelyest hátráltatja a figura működését, mintha ólomsúlyok lennének a lábára kötve. Ezért sokszor csak életünk második felében tud megnyilvánulni. Addig zömmel úgy érezzük a hatását, hogy visszahúz, beletemet egy élethelyzetbe, és ez az összes kapcsolatát érinti. A retrográd jelzés a fényszögeknél számít a leginkább, mivel a bolygók mozgása "közeledővé" vagy "távolodóvá" teszi a kapcsolatot. Ez olyan, mintha szűkülne vagy tágulna a fényszög. Az alábbi képen a Merkúr (Hírvivő) retrográd, a Szaturnusz (Öreg Király) pedig direkt. Ez olyan, mintha a Merkúr közeledne, tolatna a Szaturnuszhoz, amely őhozzá képest hátrébb van a zodiákus kerekén. Így szűkül a fényszög, és az élet előrehaladtával egyre erősebbé válik a hatása, vagyis a Merkúr mind jobban be lesz korlátozva a Szaturnusz miatt. Ha a Szaturnusznál lenne az "R" betű, akkor távolodó fényszögről beszélnénk, mintha szétnyílna, tágulna a fényszög - ez az élet első felében jellemző hatást mutatná, amely az élet előrehaladtával fokozatosan lazul, enyhül.