Lelkivilágunk lakói

Látcső 2018-ba

Szokás szerint kicsit belekukkantunk a következő évbe, az égen haladó planéták jelképezte változások KaSztellás szimbólumait használva.
Míg 2017 végén a Skorpiókat és Nyilasokat érintik a legnagyobb kihívások, jövőre a legtöbb bolygó a Bakban fog csoportosulni az égen. Vagyis ebben az időszakban főleg az őszi-téli jegyek - Skorpió, Nyilas, Bak, Vízöntő és Halak - életében történnek a fontos változások, kihívások, váratlan események és átrendeződések. Ez nem azt jelenti, hogy a tavaszi és nyári jegyű emberek fellélegezhetnek, hiszen a legtöbb embernek vannak őszi-téli jegyű figurái, az életterületeink közül pedig valamelyik biztosan ezekbe tartozik, még ha nem is áll benne bolygó (vagy akár az aszcendens).

A gyorsabb égitestek (Naptól a Vénuszig) árnyalják a képet és tanulnivalót, amit a lassabb planéták határoznak meg. Ha a Nap, Hold, Merkúr és Vénusz kedvező fényszögben áll valamelyik égen járó vagy születési bolygónkkal, aktuálisan jelezhetnek örömteli fordulatokat, oldhatnak bizonyos dilemmákat, kellemetlen helyzeteket.

A Marson kívüli, lassabb mozgású bolygók fokozatos vagy hirtelen átalakulásokat mutatnak, drasztikus események sorozatával, amelyek belső változást követelnek meg tőlünk. Ezt az egónk negatívnak értékeli - ezért az ilyen fordulatokat hajlamosak vagyunk sorscsapásnak érzékelni. A tudatosodáshoz és kiteljesedéshez azonban szükségünk van leckékre, és a sors csakis a saját horoszkópunk analógiáiból válogat számunkra olyan helyzeteket, amelyekkel szerinte meg tudunk birkózni, és amelyeket lehetőségként is ki tudunk aknázni.A nyílt konfliktusokat, akár csatákat, baleseteket is jelentő HARCI KIHÍVÁS (tranzit Mars) 2017.12.09-től a Skorpió, 2018.01.26-tól a Nyilas, 2018.03.17-tól a Bak, 2018.05.16-tól a Vízöntő figuráinkat/életterületünket érinti (2018.08.14-től 2018.09.11-ig újra Bak), végül 2018.11.15-től év végéig a Halakat. Pozitív vonása, hogy egy-egy tarthatatlan helyzetben lépéskényszerbe hoz, új vállalkozásra, magunkért vagy másokért folytatott harcra - és úgy általában aktivitásra és bátorságra sarkall. Főleg amikor a Bakban jár, felelősséget kell vállalnunk spontán tetteinkért.

A Jupiter átvonulását hagyományosan szerencsés és gazdagító időszakokként értékelik az emberek, de mint tudjuk, a jupiteri TÚLTENGÉS lehet igen káros is, hiszen nemcsak pozitív dolgok tenghetnek túl, főleg ha születési képletünkben ez a figura feszült kapcsolatokban áll vagy valami negatív tartalmat képvisel. Idén november 10-től lépett be a Skorpióba, és egy év múlva, 2018.11.08-tól érinti majd a Nyilasokat. Erre a két jegyre sokkal több lehetőség, ugyanakkor sokkal több választási kényszer is zúdul.
Skorpió Jupiter idején egyéni és globális szinten az lesz jellemző, hogy a tudattalanból eltemetett tartalmak merülnek fel, szexuális tabuk lepleződnek le, a korábban értéknek gondolt dolgoktól el kell tudnunk vonatkoztatni, és önátvilágítással kell lelkünk mélyén takarítanunk. Ez a mélyreható átalakulás vagy gyógyulást vagy megsemmisülést hoz.

A rettegett KŐOMLÁS (tranzit Szaturnusz) eddig a Nyilas karakterek életét döntötte romba, nekik hozott fizikai akadályokat, és őket kényszerítette átrendezésre. 2017.12.20-tól viszont a Bak figuráinkat/életterületünket érinti, egészen 2020.03.20-ig (majd ismét 2020.07.01. és 12.17. között). Olyan is előfordul azonban, hogy valakinek a Szaturnusz pozitív változásokat hoz, ez is függ a születési képletben betöltött szerepétől, például megszilárdít fontos dolgokat, kapcsolatokat, körülményeket az életünkben.
Bak Szaturnusz idején egyéni és globális szinten is az jellemző, hogy régi hagyományok elevenednek fel, struktúrák szilárdulnak meg, szigorú elvek érvényesülnek, új korlátok és határok emelkednek, komolyabb felelősségvállalás szükséges.

A VIHARZÓNA (tranzit Uránusz) már 2010 óta a Kos területén tombol, igen sok nyílt konfliktust, robbanásszerű változást és érthetetlen helyzetet teremtve. 2018.05.23-án viszont belép a Bikába, és ezt a nyugalmas életterületünket kavarja fel. Előre nem látható zűrzavart hoz anyagi helyzetünkben, és mindabban, amit a "sajátunknak" hittünk. Ez az értékítéletünk felülvizsgálatára és a belső függetlenségérzet megtalálására ösztönöz bennünket.
Míg Kos Uránusz idején egyéni szinten és globálisan is a forrongások, háborúk, népvándorlások, természeti katasztrófák jellemzőek, Bika Uránusz idején az újonnan megteremtett és megszerzett dolgok megtartása, megőrzése a legnagyobb kihívás, el kell kezdeni építkezni az új alapokon.

A BALJÓS KÖD (tranzit Neptunusz) továbbra is a Halak életét keseríti meg (2011.04.05. óta), mert csak 2025.03.31-én lép át csak a Kosba. Az amúgy is föld fölött lebegő Halak karaktereket még jobban összezavarja, elbizonytalanítja, menekülésre, delíriumba hajszolja őket. Ugyanakkor felerősíti művészi érzéküket, és csodás megérzésekkel, gyógyítási és gyógyulási képességekkel ruházza fel őket. A kaotikus ködben csak hatodik érzékünkkel tudunk tájékozódni és tovább sodródni valami felé, de segíthetnek nekünk Halak jegyű emberek, leginkább pedig egy emelkedett, nagylelkű, feltétel nélküli és befogadó szeretet és hit.
Halak Neptunusz idején egyéni és globális szinten is erősödik a spiritualitás iránti fogékonyság, ami szellemi és erkölcsi fejlődésünkre pozitív hatást gyakorol, ugyanakkor egyre kevésbé állunk két lábbal a földön, egyre kevesebb a megbízható támpont.

A VARÁZSLAT (tranzit Plútó) 2008 januárjában telepedett rá a Bak figuráinkra/életterületünkre, és csak 2024. januárjától isszák ki a Vízöntők a titokzatos poharat. Ez a gyökeres átalakulások jele, függőségi viszonyok, hatalom és kiszolgáltatottság, és a társadalomban betöltött szerep átértékelése. Felelősséget kell vállalni az olyan, tudattalanból előtörő késztetésekért, mint a szexuális ösztönök, a tabuk és a rejtélyes eredetű emlékek és minták.
Bak Plútó idején egyéni és globális szinten is a hatalmi viszonyok megszilárdulása jellemző, az anyagiakhoz való ragaszkodás tarthatatlanná válik, ki kell fejleszteni egy anyagtól független biztonságérzetet, és a fenntarthatóság kedvéért sok régi beidegződésről le kell mondani.

Egy ÁRNYÉK is kíséri sorsunkat (tranzit Fekete Hold Lilith), és mindig megmutatja, hol kell a legpusztítóbb erőkkel, a legcsupaszabb ellenségeskedéssel, és a létezés legsötétebb bugyraival - végső soron saját belső sötétségünkkel, életellenes programjainkkal - szembenéznünk. 2017.02.15-től a Nyilas figuráinkat/életterületünket érintette, 2017.11.09-tól a Bakokat, 2018.08.07-től pedig a Vízöntőket (2019.05.04-ig). A Fekete Hold adja meg a lehetőséget a legmélyebb transzformációra, amelynek átélése után képesek leszünk másokon is segíteni az árnyékkal való szembesülésben és a régi, visszahúzó minták átírásában.
Bak Lilith idején egyéni és globális szinten is a létezés határait feszegetjük, foglalkoznunk kell a halál (mint az élet része) témájával, és meg kell tanulnunk fokozódó függetlenségünkben és a temérdek lehetőség tengerében fogódzókat találni.


Nézzünk egy példát egy erősen őszi-téli horoszkóp tulajdonosáról, hogy nagyjából mire számíthat 2018-ban!Legyen mondjuk Justin Bieber énekes, aki 1994.03.01-jén született a kanadai Ontarióban található Londonban, déli 12.56-kor.A Skorpióban található az aszcendense, a Jupitere és a Plútója (rajta az ASC-en). 2017 végén tehát a Főpapját, a Varázslóját és a Birodalmát érinti a HARCI KIHÍVÁS (Mars). Nyílt, akár fizikai konfliktusokat él meg, szembe kell szállnia másokkal, teljes lényével fel kell vállalnia harcát, sokszor ellenséges vagy manipulatív erőkkel szemben is. A kihívás márciusban az összebilincselt Szellemre és Bolondra megy át, és mivel ezek a kincstárban (2. teremben) állnak, ekkor pénzügyi csatározásokra, jelentős veszteségek veszélyére kell számítania. Utána májustól novemberig az összebilincselt Hírvivőt és Hadvezért rángatja a csatatérre, amely a közvetlen környezetével való összezördülést jelenti, esetleg közlekedési baleseteket. Az anyagi problémák sem szűnnek meg nyárra, mivel a Mars még visszamegy Bakba. Szegény Justin ezután sem nyer felmentést, mert a következő jegyben/házban is fontos szereplői állnak: Öreg Halak Király, Halak Király és Halak Udvarhölgy. Érzelmi és családi konfliktusok üthetik fel a fejüket, a lélek legmélyéből érkező késztetéseket, régi családi beidegződéseket kell felvállalni és rendezni.
A TÚLTENGÉS is a Skorpió figurákat és a Birodalmat (egót) érinti, és felerősíti a harci szellemet, a konfliktusokat, a nyílt, akár testi megmérettetést. Ugyanakkor kiemelkedő lehetőségeket és önbizalmat is hoz, amelyek segítenek énjét kibontakoztatni, egyéni terveit megvalósítani. A következő években is fontos karaktereit érinti, a test/harc, anyagiak/birtoklás, környezet/közlekedés és az otthon/család területén, még akár házasság és családalapítás sincs kizárva.
A KŐOMLÁS a Bak figurák (Szellem+Bolond) életét keseríti meg a kincstárban, vagyis újra aláhúzza az anyagi problémák súlyosságát. Amennyiben ezt az omlást és átrendeződést sikeresen megéli, az elvesztett javakat meggyászolja, új stabilitást nyerhet az életében. Ez azonban csak sokára valósul meg, mivel a Szaturnusz csak 2020 végére hagyja végleg békén a Bakokat.
A VIHARZÓNA még a Kosban tombol, és májustól tér át a Bikába. Ez Justinnak az 5. és 6. termét érinti, amelyekben nem áll figura, mégis érthetetlen káoszt élhet meg a szerelem/kreativitás és az egészség/munka területén.
A BALJÓS KÖD még hét évig marad a Halakban, ami sem Justin Királyának és Udvarhölgyének, sem a lelkiséget, otthont és családot jelentő IV. termének nem jó hír. Érzelmi kérdéseiben csak kusza megérzéseire számíthat, esetleg erősen Halak jellegű társak segítségével tud eligazodni bennük, és mindenekfölött egy átható, feltétel nélküli elfogadás és szeretet segítségével.
A VARÁZSLAT még hat évig a Bak figurák életét fogja megkeseríteni, ami Justinnál a Szellemet és a Bolondot érinti a 2. teremben. Anyagi téren megjelennek a hatalmi játszmák, a függőség és kiszolgáltatottság, amelyet csak belső transzformációval lehet oldani.
Az ÁRNYÉK csak 2018 novemberétől lép át Nyilasból Bakba, hogy teljessé tegye az anyagi függetlenségért folytatott harcot, a megingott egzisztenciális biztonságérzet miatti szorongást.

/A sztárképlet forrása: www.astrotheme.com/