Lelkivilágunk lakói

Kinek hol a csatatere?

Mindnyájunknál van egy életterület, ahol jobban ki tudjuk fejezni agressziónkat, mint másutt. Mert mindegyikünk Várában van egy terem, ami a harcias KOS jegyben kezdődik, és csatatér jellegű.

Akinek Kos Birodalma (aszcendense) van, annak az I. terme kezdődik Kosban, vagyis a kapu és a fogadóterem (az egó) - és az egész Vára kifejezetten Kos jelleget mutat, vagyis egy erődítmény, egy katonai központ. De másoknál is igaz, hogy amelyik terem (életterület) a Kosba mutat, ott jelenik meg a harciasság, a vállalkozó szellem, a kezdeményezés, a fizikai erő, a győzelemvágy, a vadászösztön, az agresszió, a küzdelem és a nyughatatlanság az életünkben. (Az alábbi képeken például a VII. teremnél, vagyis a hitvesi ágy környékén...)A Vár termei (a házak) az életterületeknek felelnek meg, számozásuk a horoszkóp belső körében található. A balra mutató vízszintes nyíl az aszcendens tengely, és innen nézve az óramutató járásával ellentétes irányban követik egymást a termek, akár egy torta szeletei. Korábban már egy egész sorozatot szenteltünk honlapunkon a termek bemutatásának, ezért itt csak egy szimbolikus képet és egy rövid felsorolást mellékelünk a Kos termekről.I. Kos kapu és fogadóterem: "állandó riadókészültség", katonák a kapuban, fegyverek a fogadóteremben - A terem jelentése: az egó, a fizikai fellépés és érvényesülés, kisugárzás, a túlélésért folytatott küzdelem módja - Ha Kosba mutat, jelentése így módosul: erős önérvényesítés, harciasság, "tankszerű fellépés"

2. Kos kincstár és szeráj: "háborús trófeák gyűjteménye", értékes fegyverek, vad erotika a szerájban - A terem jelentése: külső-belső javak, bőség, gazdagság, állandóság, stabilitás, az élet és a fizikai javak élvezete − Ha Kosba mutat, jelentése így módosul: merész anyagi vállalkozások, agresszív kapzsiság, erotikus hódítások

3. Kos fórum: "a haditanács társalgója", kovácsok és lacikonyhák a piacon, küzdősport - A terem jelentése: kommunikáció, ismerkedés, ismeretszerzés, mozgás, alkalmazkodás, sokszínűség, energiacsere a közvetlen környezettel − Ha Kosba mutat, jelentése így módosul: domináns és direkt önkifejezés, intenzív mozgékonyság

IV. Kos családi tűzhely: "tűzfészek", heves családi erőpróbák, gyors falás és tányércsörömpölés az asztalnál - A terem jelentése: lelki gyökerek, család, otthon, családból hozott minták, lelki örökségek, az általunk alapított család − Ha Kosba mutat, jelentése így módosul: harc a családért/családdal, puskaporos otthoni légkör

5. Kos játékterem és trónterem: "lovagi tornák helyszíne", játékos erőpróbák, szerelmi játszmák és személyi kultusz - A terem jelentése: siker, pompa, életöröm, játék, kreativitás, hobbi, gyerekek, a belső gyermek − Ha Kosba mutat, jelentése így módosul: erős sikervágy, bátor játékszenvedély, igény a szereplésre

6. Kos gazdasági udvar és ispotály: "durr bele" munkavégzés, spontán rendetlenség, drasztikus gyógyítási módszerek − A terem jelentése: munka és egészség, hétköznapi rutin, életforma, alázat, szolgálat, rend, rendszer - Ha Kosba mutat, jelentése így módosul: forrófejűség a hétköznapok rutinjában, harciasság a munkában

VII. Kos násztorony: "a szerelmi párviadal helye", lándzsa és pajzs a kandalló fölött, vörös párnák - A terem jelentése: párkapcsolat, együttélés, együttműködés, alkalmazkodás, külvilág előtti szereplés, peres ügyek − Ha Kosba mutat, jelentése így módosul: erőpróbák a párkapcsolatban, öntörvényűség alkalmazkodás helyett

8. Kos katakombák: "a véres múlt nyomai", eltemetett áldozatok, titkos és mágikus háborús fegyverek - A terem jelentése: élet és halál, tudatalatti, szélsőségek, hatalom és kiszolgáltatottság, függőség, manipuláció, halott ideák − Ha Kosba mutat, jelentése így módosul: erős tudatalatti késztetések, kitörő szenvedély, veszélyes végletek

9. Kos akadémia: "keresztes háborúk melegágya", világhódításra törő tudósok és felfedezők, háborús törvények - A terem jelentése: nagy célok, hit, meggyőződések, magasabb rendű tudás, felsőfokú képzettség, utazás, külföld, jog, vallás − Ha Kosba mutat, jelentése így módosul: harcias világszemlélet, "carpe diem" életfilozófia, tántoríthatatlanság

X. Kos főtorony és iroda: "buzogánytorony", a katonai irányítás központja - A terem jelentése: életcél megvalósítása, hivatás, karrier, ranglétra, képességek kibontakoztatása, elvek, önfejlesztés − Ha Kosba mutat, jelentése így módosul: egyszerű stratégiák, azonnali megvalósítás, vakmerő vállalkozások

11. Kos bálterem és vendégszárny: "mindenki egyért" alapon köttetnek itt katonai szövetségek - A terem jelentése: barátok, közösség, pártfogók, mások által megvalósuló célok, társadalmi szerep, lázadás, különcség − Ha Kosba mutat, jelentése így módosul: őszinteség, ugyanakkor öntörvényűség a barátságban

12. Kos kápolna és kolostor: "erődtemplom", vastag fallal körülzárt kolostor lőrésekkel, harcias szerzetesek - A terem jelentése: visszavonulás, befelé fordulás, álom, spiritualitás, szellemi szférák, intuíció, együttérzés, titkok − Ha Kosba mutat, jelentése így módosul: materialista beállítottság, túlzott kifelé fordulás vagy erőszakos hittérítés


Ha a Kos bezárt jegy valamelyik teremben, vagyis a terem még Halakban kezdődik, de a következő terem már Bikában, azaz a Kos teljes egészében benne foglaltatik a teremben, akkor is érvényesek rá a Kos jellegű terület leírásai!

Annak a teremnek, amelyik Kos jegyben kezdődik, mindig a Hadvezér (Mars) a gazdája; többek között ez adja harcias jellegét. Az életterület alaposabb megértéséhez meg kell vizsgálnunk a Hadvezér természetét (jegyét), pozícióját (házbeli állását), és kapcsolatait (fényszögeit). A Hadvezér különféle tulajdonságai árnyalják a Kosban kezdődő terem jellegét is, hiszen ő befolyásolja az adott területen zajló folyamatokat. Általában a Hadvezéren keresztül lehet aktívan megoldani a Kos-területeken jelentkező konfliktusok, feszültségek zömét is!

A termek jellegét mindig befolyásolja minden bennük tartózkodó figura, illetve az ő helyzetük, kapcsolataik, feladataik is!


Figyelem! Ebből a témából nem lesz most sorozat, csak gondolatébresztőnek szántuk. Aki kíváncsi rá, MELYIK TERMET HOGY KELL ELKÉPZELNI A JEGYE SZERINT, a KaSztella könyvben megtalálja a leírását. A könyv most rendkívül kedvezményes karácsonyi áron rendelhető meg! Lásd itt: "Vegye meg a könyvet!"