Lelkivilágunk lakói

Kik kormányoznak?

Alapvetően azok a belső figurák vezérelnek bennünket, akik a Várunk felső termeiben vannak, a horoszkóp tetején, a főtorony környékén. Egész pontosan a 9., a X. és a 11. házakban - a célkitűzésre szolgáló akadémián, a célmegvalósításra szolgáló irodában, illetve a megvalósult célokat jelképező bálterem/vendégszárny területén. Persze ha valakinek nincs ezekben a termekben figurája, az nem jelenti azt, hogy nem fogja megvalósítani magát, nem lesz karrierje, nem tűz ki célokat, és nem talál támogatókat céljai eléréséhez. Ilyenkor azt kell figyelni, mely figuránál van az adott terem kulcsa, mert ő egy másik életterületen szerzi meg, amire szüksége van a kibontakozáshoz. Ettől függetlenül rendszerint igaz, hogy azok az emberek, akiknek felső termeiben (9., X., 11.) jelentős figuráik vannak, magasabbra törekszenek a ranglétrán, mélyebb nyomot akarnak hagyni a világban, aktívabbak az önmegvalósításban, és általában kifelé fordulóbbak (extravertáltak) is. Gyakran válnak vezetővé, ha mást nem, a saját vállalkozásukban. A többi terem egyéb életterületek felé tereli az energiát: a jelen pillanat, a testi energia, a tárgyi valóság, az örömök, a hétköznapi élmények, a család, az otthon, a múlt emlékei, a szerelem, a szórakozás, a (robot-)munka, az egészségmegőrzés, a párkapcsolat, a titkos és tudatalatti belső világunk, avagy a spirituális szférák irányába. A 9., X. és 11. teremben ezeknél jóval nagyobb horderejű kérdésekről van szó: saját életünk értelméről, fejlődésünk irányáról, a társadalomban betöltött szerepünkről.

Hogy MIKÉNT kormányoznak minket az itt lévő figurák, azt nagyban a természetük (állatövi jegyük) dönti el. A Bak figurák például a Vár tetején nyilvánvalóan sokkal nagyobb kötelességtudattal és felelősséggel, ugyanakkor magukkal és másokkal szemben is sokkal könyörtelenebbül valósítják meg nagy céljaikat, mint például a hatodik érzékükkel sodródó, tapintatos, gyógyító-művész Halak karakterek.


Az alábbi képen - a horoszkópnak megfelelően (lásd a kép alján!) - Nyilas figurák jelölik ki a célokat a 9. teremben: a Király és a Bolond. Bak figurák hajtják végre a fő feladatokat a X. teremben: a Hírvivő és a Szellem. A 11. teremben pedig az Udvarhölgy és a Főpap találnak szövetségeseket és támogatókat a célok beteljesítéséhez. /Ez az állás például egy 1984.12.02-án, délben Budapesten született egyénnél lehetséges./
És akkor nézzük részletesen!

Az elméletben kormányzók: a 9. terem, az akadémia lakói

A 9. teremben, azaz az akadémián születnek meg az eszmék, a nagy tervek, és mindaz, amit képviselünk az életben, amiért síkra szállunk. Az akadémián tartózkodó figuráink jelölik ki a számunkra fontos célokat és filozófiákat. Ha például a KIRÁLY (NAP) van itt, a fensőbbség és személyes siker lesz az egyik elsődleges célunk, saját kreativitásunkban hiszünk mindenekfölött, és általában ezt aktívan ki is fejezzük (még ha sokszor csak elméletben is). Ez az állás lehetséget ad nekünk a jogi, a tanári, a politikai és valamilyen vallási pályához, és fontos szerepe lesz karrierünkben az idegen nyelveknek, utazásoknak, külföldi tartózkodásoknak. Ha a KIRÁLYNÉ (HOLD) tartózkodik itt, hajlamosak vagyunk inkább passzívan másokra hangolódni, másokhoz igazodva határozni meg céljainkat, és meggyőződéseink is a család mentén alakulnak ki. A Királynál is említett pályákhoz ad tehetséget, de azokon kívül mindenhez, ami kapcsolatos a gondoskodással, ellátással, otthonnal, ingatlanokkal, gyerekekkel. Egy HÍRVIVŐ (MERKÚR) azt jelölheti itt, hogy hatékonyan tanulunk és használjuk fel képességeinket, sikerrel tágítjuk a szellemi és fizikai horizontokat önmagunk számára. Merkúri pályák a kereskedelem, a tanítás, valamint a szállítással, közlekedéssel kapcsolatos hivatások is. Az UDVARHÖLGY (VÉNUSZ) azt mutatja a 9. teremben, hogy szívesen foglalkozunk érzelmekkel, emberi kapcsolatokkal, és jelentős tehetséget adhat az anyagiakhoz, például a gazdasági tanulmányokhoz. A HADVEZÉR (MARS) buzgó hitet, forrongó meggyőződéseket adhat számunkra az akadémián, és mindenekelőtt a saját megvalósító erőnkben fogunk bízni. Ettől afféle faltörő kosként építhetjük fel karrierünket, időnként másokat is durván félrelökve az utunkból. Ugyanakkor tehetséget ad nekünk bármilyen területen, ahol gyakori megmérettetésekre és bátor kockáztatásra, vállalkozásra van szükség. Sportkarriert is elősegíthet. A FŐPAP (JUPITER) remek tanulási képességekkel ajándékoz meg bennünket, és minden támogatást megad a szellemi és anyagi táguláshoz, bővüléshez. Rajtunk múlik azonban, hogy ezeket mennyire vesszük észre, mennyire értékeljük, és hogyan alkalmazzuk. Az ÖREG KIRÁLY (SZATURNUSZ) jelentős akadályokat gördíthet az utunkba, amelyektől nem látjuk, merre tovább − ám ha kikristályosodnak a céljaink, ő tud minket a legszilárdabban hozzájuk kötni. Hitünk az ő hatására egészen merevvé, dogmatikussá válhat, éppen ezért kapunk egyre nehezebb próbákat. A BOLOND (URÁNUSZ) különccé tesz, egyedi tehetségeket és feltaláló szellemet ad, és neki köszönhetjük, ha szokatlan a pályafutásunk, vagy egzotikus környezetben élünk egy darabig. Ő jelöli az informatikai tehetséget is. A SZELLEM (NEPTUNUSZ) fejlett spirituális érzékre utal ezen a területen, valamint művészi, gyógyítói és segítői pályafutás lehetőségére. Ugyanakkor belső ködösítő, elhomályosító hatása miatt nem engedi, hogy kristálytiszta célokat jelöljünk ki. A VARÁZSLÓ (PLÚTÓ) kutatói tehetséget ad: nagy mélységekbe merülhetünk egy-egy szakterületen, és egyfajta mágikus képességet kapunk tőle a titkok és tabuk felfedésére, a sebek tisztítására és gyógyítására.
Ezek a figurák a X. és 11. teremben (sőt, bizonyos fokig az I. és 6. teremben állva is) hasonló hivatásokra tesznek alkalmassá minket.


A gyakorlatban kormányzók: a X. terem, a főtorony és iroda lakói

A 9. terem után felérünk a Vár legmagasabb fokára, a főtoronyra, ahol a földi küldetésünket hirdető Zászló lobog (MC). Itt van az iroda bejárata, és itt kerül sor az elméletben már megalkotott, szellemileg előkészített célok tényleges megvalósítására. Ez a karrier építésének és a kormányzásnak a valódi központja. Nem kíméljük magunkat, teljesítményt teljesítményre halmozunk. Akinek fontos figurái állnak itt, az mindenképpen valamilyen világi és társadalmi elismerésre tör, nem bír láthatatlan vagy jellegtelen maradni. A siker és elismerés alapvető hajtóereje, főleg ha a KIRÁLY székel idefent. Ilyenkor hajlamos a személyiség férfias jelleget ölteni, míg ha a KIRÁLYNÉ van idefent, nőies jellegű lehet a személyiség, de inkább az uralkodónő, a "matriarcha" stílusában. A Király önmaga megvalósítására törekszik az irodában, a Királyné egy közösség vagy család összefogására, a közös élet irányítására. Ha idefenn van a HÍRVIVŐ, a kommunikációs képességek (írásbeli és/vagy szóbeli) abszolút mértékben az önmegvalósítást és karrierépítést támogatják, és nagy elismerést vívhatunk ki velük magunknak. Ugyanakkor, ha az UDVARHÖLGY is csatlakozik a kormányzókhoz, kevésbé nyilvánvaló a törtetésünk, mert jó érzékünk van a személyes kapcsolatokhoz és az érzések kezeléséhez is. Ez a szereplő bevonzhatja számunkra az anyagi gyarapodást is a saját karrierünkből. A HADVEZÉR jelenléte itt is, mint minden teremben, konfliktusokat provokálhat, de az erős akarat és agresszió hasznos hozományaival is részt vesz a kormányzásban. A X. teremben lakó FŐPAP szinte biztos, hogy létrehozza a kiteljesedést és a bőséget a karrierünkben és úgy általában az életcéljaink elérésében. Az ÖREG KIRÁLY karmikus terhekkel leckéztet, úgy mint meghiúsult célok, félresikerült vállalkozások, elismerés helyett kudarc és megaláztatás. Ugyanakkor bizonyos korlátok elfogadása és a külső-belső fegyelem megerősítése révén sokkal magasabbra mászhatunk a ranglétrán, sokkal többet érhetünk el az életben, mint mások - igaz, ez kívülről ridegségnek és könyöklésnek fog tűnni. A BOLOND, a SZELLEM és a VARÁZSLÓ, mint mindig, itt is alaposan megkavarják a dolgokat, egyedi képességeket, szokatlan pályákat, hirtelen fordulatokat és gyökeres átrendeződéseket hozhatnak.


A támogatás a kormányzáshoz: a 11. terem, a bálterem és vendégszárny lakói

Hogy jön egy bálterem a kormányzáshoz? Úgy, hogy a 11. terem nemcsak a szövetségeseket, támogatókat, pártfogókat mutatja, hanem a megvalósult célokat is. Részben általuk, részben általunk - hiszen a sikeres együttműködéshez nemcsak partnerekre, hanem saját magunk részéről vonzó tulajdonságokra, alkalmazkodásra is szükség van. A közösségnek és a pártfogóknak adnunk is kell valamit, ami miatt mellettünk maradnak, nemcsak elvárni a támogatást. Mit tudunk adni, mivel tudunk nélkülözhetetlen tagjaivá válni egy közösségnek? Erről árulkodnak a 11. teremben lakó figurák. A KIRÁLY önbizalmat, kreativitást és vezetői képességeket ad bele a "közösbe", a KIRÁLYNÉ lelki odaadást és gondoskodást, a HÍRVIVŐ kimagasló szellemi képességeket, az UDVARHÖLGY joviális hozzáállást és jó anyagi érzéket, a HADVEZÉR bátorságot és erőt a küzdelemhez, a FŐPAP lelkesültséget és lelkesítést, az ÖREG KIRÁLY felelősséget és komolyságot, a BOLOND egyedi és szórakoztató szellemet, a SZELLEM együttérzést és segítőkészséget, a VARÁZSLÓ pedig mélységes kötődést és némi átalakulást segítő provokációt. Fontos megjegyezni, hogy a 11. terem az egyediség és lázadás területe is, így könnyen előfordulhat, hogy ha barátságaink valamiért mégis tönkremennek, vagy a mennyiséget helyezzük a minőség elé, egyedül maradunk és magányos, meg nem értett farkasként bóklászunk a társadalom peremén. Nehéz megtalálni az összhangot a közösségi érzés és a függetlenség között.


Hátráltatók és segítők

Bármelyik figurának, aki a 9., X., vagy 11. teremben áll, lehetnek olyan viszonyai a Váron belül, amelyek akadályozzák, lehúzzák. Ilyenkor az analógiák csonkán, sérülten érvényesülnek. Így például hiába kormányoz a Király a főtorony és iroda területén, ha van egy nyílt vagy titkos ellenlábasa, a vállalkozásai gyakran félresikerülhetnek. Ez megnyilvánulhat külső akadály, konkrét gáncsoskodó személy vagy belső lelki kudarc formájában is, mert a lényeg az, hogy belül erőteljes visszahúzásként, lehúzásként éljük meg. Ezek a feszült kapcsolatok (főleg a 180°-os és 90°-os fényszögek, vagyis a nyílt párharc és a titkos ellenségeskedés) valamilyen korai sérülésből erednek az életünkben, és valamilyen formában mindig kihívások elé állítanak minket. Ezért például nem igaz, hogy mindenki, akinek a 9., X. vagy 11. termében áll a Hírvivő, csodálatos szóbeli és írásbeli képességekkel rendelkezik, hiszen ha ezt a Hírvivőt a Váron belül támadja valaki, akkor ez a tehetség nem tud akadálytalanul kifejeződni. Ugyanez a helyzet az Udvarhölggyel és az anyagiakkal, vagy a Hadvezérrel és a konfliktusok kezelésével, és így tovább.

Természetesen nemcsak hátráltatók, hanem jóakarók is vannak a királyi udvarunkban, vagyis ha valaki a csúcstermekben lakó figurákkal jó barátságot (60 fok) vagy testvériséget (120 fok) ápol, akkor nagyban elősegíti önmegvalósításunkat.


Miért nem a trónterem?

Felmerülhet a kérdés, hogy miért nem az 5. terem, a trónterem jelképezi a kormányzást, hiszen ott a trón, a személyes siker és győzelem szimbóluma. Nos, pontosan ezért, mert itt csak a reprezentáció zajlik, itt képviseli magát a Király, eljátssza az uralkodói szerepét, a rítusokat. Itt legfeljebb learatja a dicsőséget, akár megérdemelten, akár nem. Egyes esetekben élesen elkülönülhet az uralkodás (5. ház) és a kormányzás (X. ház). Ebben a teremben nem a felelősségen van a hangsúly, hanem a magabiztos fellépésen, emellett a játékon és szerepjátékon. Ennek szellemében itt élhetjük ki magunkat a szerelemben és a gyerekekkel való foglalkozásban is. Itt súlytalanul kísérletezhetünk a kreativitásunkkal, elvégre ez egy "belső" terem. Ha már kijelöltük a nagy célokat (9. terem), végrehajtottuk a nagy feladatokat (X. terem) és betöltöttük társadalmi szerepünket (11. terem), itt hátradőlhetünk a trónszéken, learathatjuk a babérokat, begyűjthetjük a dicséreteket. Erre szolgál a trón- és játékterem, viszont ha nincs miért várnunk a hódolatot, vagyis nem tettük le a nagy teljesítményeket az asztalra, akkor egy idő után nevetséges paprikajancsivá válunk a trónunkon. Ezért önmagukban az 5. teremben álló figurák nem hoznak sikert, legfeljebb magabiztosságot és elbizakodottságot. Nézzük meg az 5. terem gazdáját is, hogy hol van és milyen természetű, mert rajta keresztül biztosíthatjuk magunknak a dicsőséget!

Az I. terem, vagyis a kapu és fogadóterem is nagyon meghatározó, de inkább az általánosan jellemző fellépésünket és önérvényesítésünket mutatja (harci terület), nem annyira az életcéljainkat.


A termekről szóló sorozatunkat lásd a "Hírek" rovat 2012-es bejegyzései között!