Lelkivilágunk lakói

Keresem az Utam

Királyi Várunk (horoszkópunk) arról is árulkodik, hogy sorsunkat tekintve honnan jöttünk és merre tartunk. Ez a fejlődési irány - amit a KaSztellában "Királyi Útnak" neveztünk el, három részből áll. A MÚLT, vagyis hogy honnan jöttünk, mit hoztunk magunkkal jelen életünkben leszületésünkkor, milyen tapasztalatokból indulunk ki, a Birodalom (aszcendens) jegyéből derül ki. A JELEN, vagyis hogy hogyan haladunk az utunkon, milyen belső parancsokat követünk jelenleg, illetve miben és mivé vagyunk képesek fejlődni, a Király (Nap) jegyéből következtethető ki. A JÖVŐ pedig, hogy merre haladunk, mi a célunk, hova fogunk eljutni fejlődésünk és tudatosodásunk kapcsán, a Zászló (MC) jegyéből szűrhető le. Ezeket a tényezőket sok minden egyéb egészíti ki: a többi figura szerepe, uralmi viszonyok, kapcsolatok a Várban, stb. A Királyi Utunkat azért jó ismernünk, mert a keretek megadásával életünk legfőbb mozzanatai beilleszthetők egy folyamatba, egy rendszerbe, így magasabb értelmet nyernek. Kiderülhet, hogy melyik figura miért van bennünk, mit akar tőlünk...

Alábbi cikkünkből és táblázatunkból mindenki összeállíthatja a Királyi Útját kulcsszavakban, ám előbb nézzük meg a képen szereplő példát! /A képlet 1980.11.30-ra, 22:40-re lett felállítva, Budapestre./
Egy Szűz-Nyilas-Bika Királyi Út

A bal oldalt látható címer: a Szűz Birodalom, mint MÚLT. A négycsúcsú, nagy, fekete korona lent a IV. teremben: a Nyilas Király, mint JELEN. A Zászló a csúcson, a képlet tetején: a Bika Zászló, mint JÖVŐ. Mit tudunk ezekről összerakni kulcsszavak alapján? Akinek Szűz Birodalma van, egyfajta szerény, visszafogott, bekorlátozott, ínséges múltbeli helyzetből indul ki, egy alávetett pozícióból, ahol sokat kellett dolgoznia, sok nyűgöt kellett elviselnie, és ezért kis igényű, szűk látókörű, aggodalmaskodó és túlzottan kritikus emberré vált. Ettől függetlenül sok gyakorlati tudást gyűjthetett be, ezért alázatosan és alaposan végzi el feladatait, az aggodalmaskodása miatt pedig minden óvintézkedést megtesz. Ezt a múltbeli berögződést az I. teremben lakó Szűz Királyné (Hold) is erősíti: vagyis ösztönös tehetséget ad a józan kritikussághoz, a precizitáshoz, a rend és tisztaság fenntartásához. Ebből a beállítottságból azonban a fejlődés érdekében ki kell mozdulni. Itt jön a képbe a lelkes és merész Nyilas Király, akinek sürgető parancsa ez: "Légy optimista, és keresd az igazságot!" A szűklátókörűségből ki kell mozdulni, az aggályoskodást hátra kell hagyni, új távlatok felé kell indulni, és kipróbálatlan eszmék iránt lelkesedni; még akkor is, ha esetenként ez kudarchoz vezet. Végül a Zászló a Bika jegybe mutat, felirata pedig: "Biztonság". Olyan élményeket szerez a Vár gazdája, és olyan feladatokat kell ellátnia, amelyek az értékek megbecsülését, az örömérzet kiteljesedését váltják ki, és külső-belső gyarapodást eredményeznek. Az értéktudat és a biztonságérzet megszilárdulása következik, ami feleslegessé teszi a Szűz túlzott óvatosságát, de lenyesegeti a Nyilas Király vakmerő vadhajtásait is, így megadja végre az élet élvezetének képességét.


A példa többi kulcsszereplője

A fenti leírásnál azért jóval összetettebb a kép, nemcsak a példánkban, hanem mindenkinél, vagyis jóval több tényezőt figyelembe kell venni mind a három pontnál. Nézzük:

- Fontos az alsó torony jegye is, ami átellenben van a Zászlóval. A családi torony vagy tűzhely (IC) jegye Skorpió. Mivel a lenti tengely a családi közeget, mintákat, örökségeket jelképezi, feltételezhető, hogy az illetőnek már élete legkorábbi szakaszában sorsdöntő szélsőségeket és változásokat kellett átélnie, például az egyik szülő, a testvér vagy az otthon elveszítését, kiszolgáltatottságot és hasonlókat. (Ebben bizonyára döntő szerepet játszik az apa figurája, mivel a Király itt van, a IV. teremben, az apa házában.) Emiatt személyiségének egy része végletes, fanatikus lett, és családi viszonyaiban függőségekre, rögeszmékre hajlamos. Erről a toronyról további információkat ad a Hadvezér (Mars) és a Varázsló (Varázsló) figurája. Fejlődésünk során az alsó csúcsból haladunk a felső felé, de később ez nem egy egyirányú folyamat, hanem le-fel ingadozunk a családi szerepünk / gyermeki énünk, illetve az önálló szerepünk / felnőtt énünk között. A kettő között valamiféle egyensúlyt kell teremtenünk - példánk esetében a Skorpió és a Bika jegy között. Életünk vége felé megint visszatérünk az alsó torony közegébe, mivel a IV. ház az öregkorunk szimbóluma is. Ekkor azonban már sokkal több tapasztalattal rendelkezünk a másik (felnőtt) oldalról is, hiszen bejártuk az önálló fejlődési utunkat.

- Lényeges a Birodalom ura, avagy ahogy a KaSztellában nevezni szoktuk, a Nép Követe is a Várban. Egy Szűz Birodalom esetében ez a Hírvivő (Merkúr). Ő a példában Skorpió jegyű, és az alsó torony bejáratánál áll a Bolonddal együtt. Ismét megjelennek a kora gyerekkori "felforgató" hatások és az ebből - keserves vérveszteségek árán ‒ szerzett jelentős átalakulási, transzformációs képesség.

- Ezenkívül fontos a Zászló jegyéhez köthető figura, aki a Bika jegy esetében az Udvarhölgy (Vénusz). Ő szintén Skorpió, vagyis a szenvedélyes kapcsolatok és élvezetek képviselője, de a fórumon (3. terem) tartózkodik, ezért nyitott az új ismeretségek megteremtésére és éhesen vadászik új kapcsolatokra. Az ő állása miatt kulcsfontosságú lehet a fejlődésben a testvér szerepe, az iskola szellemisége, illetve egy-egy költözés.

- Ha a múltról beszélünk, mindig fontosak a "nagy öregek", vagyis a Főpap és az Öreg Király. Ők ebben a Várban összebilincselve állnak a Mérlegben, a 2. házban. A stabilitás és az értékek megőrzésében segítenek, alkalmazkodóbbá teszik a személyiséget, és segítik a külső-belső harmónia megteremtését (tegyük hozzá: amikor ellenségük, a Bak Hadvezér éppen engedi).


És hogy állunk mi?

Korábban már több cikket is írtunk a Királyi Útról, és ezekből a legfontosabb a TÁBLÁZAT volt "Elméleti háttér" című aloldalunkról, amelyben összefoglaltuk a kulcsszavakat. Az első oszlopból kikereshetjük a Birodalmunk (aszcendensünk) jegyét, mint a múlt lenyomatát! A második oszlopból keressük meg a Királyunk (Napunk) jegyét, mint a jelen legfontosabb parancsát, az elsajátítandó szerepet! Végül a harmadik oszlopban fogjuk megtalálni a Zászló jegyét (MC), a fejlődési irányt és a jövőben kibontakozó képességeinket.

>>>Bővebben a KaSztella című könyvben!

>>>
Bővebben a KaSztella című könyvben!


Érdekesség a főtornyokról, avagy tengelyekről: A Birodalom (ASC) felfogható egyfajta "testi énként", amely az anyaghoz láncoltságunkat mutatja, a fizikai síkhoz köt minket, hiszen emiatt születtünk le jelen életünkben. A családi torony (IC) a "lelki énünk" mutatója, lelkünk tengerének legmélyére lesüllyedő, sokszor kagylóba zárt családi, gyerekkori, magzatkori vagy karmikus minták formájában. A bejárattal szemközti tengely, a násztorony (DC, a VII. ház kezdete) a "társas én" szimbóluma, ahogy tartós kapcsolatainkban, főleg a párkapcsolatban meg tudunk nyilvánulni, amit az alkalmazkodás kihoz belőlünk. A Zászló (MC) pedig a "spirituális én" jelképe, egy felsőbb dimenzióhoz köthető minőség, amit kifejlesztünk magunkból, a továbblépésünk záloga. A vízszintes tengely (ASC-DC) az anyagi sík, a függőleges tengely (IC-MC) a szellemi sík szimbóluma, így találkozik bennünk a föld és az ég, és ez a kereszt analógiájának is megfelel.


További cikkek a témában:

http://kasztella.hu/A-Kiralyi-ut-elmelete
http://kasztella.hu/Hirek/Egy-Skorpios-Kiralyi-ut
http://kasztella.hu/Hirek/Miert-pont-ilyen-a-Birodalmam-