Lelkivilágunk lakói

Ideális vezetők 7.

A Birodalom (aszcendens) az emberi valónkat alkotó alapanyag, az egónk szimbóluma. Egyfajta álarc, a legkönnyebben eljátszható szerepünk, amely egyben harci pajzsunk is. A Birodalmunk jelöli a fizikai világhoz való hozzáállásunkat, a túlélésért folytatott küzdelmünk módját, az érvényesülésünk stílusát. Egyfajta velünk született lelkivilág, amely mindig érezhető. Megváltoztathatatlan belső jellegünk, ösztönös beállítottságunk ez, amelynek negatív vonásai visszahúznak a múltbeli mintákba, pozitív vonásait viszont eszközként használhatjuk fel fejlődésünkhöz.

A Királynak (Nap) kell irányítania ezt a Birodalmat, megküzdve eredendő tehetetlenségi erejével. De vajon melyik Birodalom számára ki lehet az ideális vezető? A válaszokat (szavazatokat) Facebook oldalunkon várjuk az alábbi képhez!A hetedik állatövi jegynek megfelelő ország a MÉRLEG BIRODALOM, amely a KaSztella könyvben a "Csipkézett Tornyok Vidéke" nevet kapta. Eme ország lakói arra törekszenek, hogy szépséggel, békességgel és harmóniával bűvöljenek el és kössenek magukhoz másokat. A nép született diplomatákból, üzletemberekből, dekoratőrökből, alkalmazkodó beosztottakból és művészekből áll. Alapvető létformájuk a párkapcsolat, ebben tudnak igazán kibontakozni. Igyekeznek alkalmazkodni és megfelelni a világ elvárásainak, mert a kapcsolataik kiegyensúlyozottsága a legfontosabb számukra. Mi ennek az árnyoldala? Mindent a látszatnak rendelnek alá. Nem fejlődnek ki saját önálló mércéik, így önállótlanná és döntésképtelenné válhatnak és a külső erők és körülmények kényük-kedvük szerint alakíthatják őket. Elbűvölő maszkot viselnek, nehogy konfliktusba kelljen keveredniük másokkal, ugyanakkor a maszk mögött szélsőséges megalkuvások, esetleg szenvedélyek rejlenek. Valós szándékaikat szinte lehetetlen kifürkészni, mert talán nincsenek is. A külvilág visszajelzései alakítják őket és adnak értelmet az életüknek.


>>>De hogyan irányíthatják a Királyok ezt a béketűrő és önállótlan országot?

KOS KIRÁLY: mégis felvállalva a konfliktusokat, a kapcsolataiban rámenősen

BIKA KIRÁLY: az életet élvezve, művészi érzékkel, konokul, passzívan

IKREK KIRÁLY: szellemileg éberen, kapcsolatokat halmozva, felszínesen

RÁK KIRÁLY: odaadóan, mély érzelmekkel, gyámoltalanul

OROSZLÁN KIRÁLY: büszkén, sikeréhesen, a kudarcoktól menekülve

SZŰZ KIRÁLY: tökéletességre és hasznosságra törekedve, kimérten

MÉRLEG KIRÁLY: tetszetősen, alkalmazkodva, ingatagon

SKORPIÓ KIRÁLY: szélsőségesen, a szerepeivel mélyen azonosulva, majd mindent borítva

NYILAS KIRÁLY: idealistán, erkölcsi fensőbbrendűség-tudattal, köpönyegforgatóan

BAK KIRÁLY: társadalmilag hasznosan, önmagát másokhoz csiszolva, érzelmileg hidegen

VÍZÖNTŐ KIRÁLY: lenyűgöző intellektussal, szórakoztatóan, csapongva

HALAK KIRÁLY: rá- és beleérzéssel, partnereivel összeolvadva, önmagáról lemondva


Nagyon fontos, hogy a Király melyik teremben áll, és milyenek a kapcsolatai, hiszen ez határozza meg, mennyire tud dominálni, mennyire és hogyan tudja elfogadtatni magát uralkodóként!
A többi karakter különféle eszközökkel segíti vagy hátráltatja a Királyt küldetése végrehajtásában, de mindegyiküknek van egy szerepe a Királyi Útban, tehát mindenkire szükség van, aki horoszkópunk Várában szerepel!

Azt pedig, hogy alapvetően milyen nagy cél felé, milyen küldetés szellemében kormányozza ezt a népet, a Zászló (MC) jegyéből tudhatjuk meg.


A Birodalomról és a Zászlóról is írtunk már többször, de részletesen a KaSztella könyvben ismertetjük őket:

http://kasztella.hu/Hirek/Miert-pont-ilyen-a-Birodalmam-

http://kasztella.hu/Hirek/A-X--terem---a-fotorony-es-iroda

http://kasztella.hu/A-Kiralyi-ut-elmelete

http://kasztella.hu/Hirek/Egy-Skorpios-Kiralyi-út