Lelkivilágunk lakói

Ideális vezetők 6.

A Birodalom (aszcendens) az emberi valónkat alkotó alapanyag, az egónk szimbóluma. Egyfajta álarc, a legkönnyebben eljátszható szerepünk, amely egyben harci pajzsunk is. A Birodalmunk jelöli a fizikai világhoz való hozzáállásunkat, a túlélésért folytatott küzdelmünk módját, az érvényesülésünk stílusát. Egyfajta velünk született lelkivilág, amely mindig érezhető. Megváltoztathatatlan belső jellegünk, ösztönös beállítottságunk ez, amelynek negatív vonásai visszahúznak a múltbeli mintákba, pozitív vonásait viszont eszközként használhatjuk fel fejlődésünkhöz.

A Királynak (Nap) kell irányítania ezt a Birodalmat, megküzdve eredendő tehetetlenségi erejével. De vajon melyik Birodalom számára ki lehet az ideális vezető? A válaszokat (szavazatokat) Facebook oldalunkon várjuk az alábbi képhez!A hatodik állatövi jegynek megfelelő ország a SZŰZ BIRODALOM, amely a KaSztella könyvben a "Hivatalnokok Országa" nevet kapta. Itt minden a rendnek van alávetve. Legtöbben a tudomány, egészségügy és számvitel területén dolgoznak, de sok a szakavatott szerelő és a tisztaságért felelős munkás is. Mindennek és mindenkinek megvan a pontosan kijelölt helye, címkéje és haszna a rendszerben. Ami rossz, hibás, piszkos, káros vagy haszontalan, attól meg kell szabadulni, hogy a lehető legnagyobb tökéletesség valósuljon meg. Szűz Ország lakói okosak, alázatosak, fegyelmezettek, szolgálatkészek, aggályosak, óvatosak és kritikusak. Ezek a tulajdonságok rendkívül jól jönnek a munkavégzés és az egészségmegőrzés területén, ám sok gondot okozhatnak érzelmi és kapcsolati síkon. A lelki életet nem lehet kontrolláltan, racionálisan megélni, a Szűz Nép viszont nemigen tudja máshogy. Erősen kontrolláló uralkodóra van szükségük, aki fenntartja a rendet.


>>>De hogyan irányíthatják a Királyok ezt a kimért, tökéletességre törekvő országot?

KOS KIRÁLY: hevesen, merészen, rámenősen

BIKA KIRÁLY: elnézőbben, élvezetekre nyitottan, óvatosan és konokul

IKREK KIRÁLY: racionálisan, rugalmasabban, komolytalanul

RÁK KIRÁLY: érzelmeknek alárendelve, gondoskodva, ragaszkodva

OROSZLÁN KIRÁLY: büszkén, kreatívan, színpadiasan

SZŰZ KIRÁLY: szorgalmasan, precízen, kritikusan

MÉRLEG KIRÁLY: másokhoz alkalmazkodva, esztétikusan, önállótlanul

SKORPIÓ KIRÁLY: mélyreható precizitással, a mélységeket kutatva, kíméletlenül

NYILAS KIRÁLY: ideológiákat gyártva, lelkesülten, a robotolást másokra hagyva

BAK KIRÁLY: nagy feladatokat vállalva, példamutatóan, ridegen

VÍZÖNTŐ KIRÁLY: (ön-)ironikusan, formabontóan, megbízhatatlanul

HALAK KIRÁLY: intuitívan, hangulatemberként, csapongva


Nagyon fontos, hogy a Király melyik teremben áll, és milyenek a kapcsolatai, hiszen ez határozza meg, mennyire tud dominálni, mennyire és hogyan tudja elfogadtatni magát uralkodóként!
A többi karakter különféle eszközökkel segíti vagy hátráltatja a Királyt küldetése végrehajtásában, de mindegyiküknek van egy szerepe a Királyi Útban, tehát mindenkire szükség van, aki horoszkópunk Várában szerepel!

Azt pedig, hogy alapvetően milyen nagy cél felé, milyen küldetés szellemében kormányozza ezt a népet, a Zászló (MC) jegyéből tudhatjuk meg.


A Birodalomról és a Zászlóról is írtunk már többször, de részletesen a KaSztella könyvben ismertetjük őket:

http://kasztella.hu/Hirek/Miert-pont-ilyen-a-Birodalmam-

http://kasztella.hu/Hirek/A-X--terem---a-fotorony-es-iroda

http://kasztella.hu/A-Kiralyi-ut-elmelete

http://kasztella.hu/Hirek/Egy-Skorpios-Kiralyi-út