Lelkivilágunk lakói

Ideális vezetők 5.

A Birodalom (aszcendens) az emberi valónkat alkotó alapanyag, az egónk szimbóluma. Egyfajta álarc, a legkönnyebben eljátszható szerepünk, amely egyben harci pajzsunk is. A Birodalmunk jelöli a fizikai világhoz való hozzáállásunkat, a túlélésért folytatott küzdelmünk módját, az érvényesülésünk stílusát. Egyfajta velünk született lelkivilág, amely mindig érezhető. Megváltoztathatatlan belső jellegünk, ösztönös beállítottságunk ez, amelynek negatív vonásai visszahúznak a múltbeli mintákba, pozitív vonásait viszont eszközként használhatjuk fel fejlődésünkhöz.

A Királynak (Nap) kell irányítania ezt a Birodalmat, megküzdve eredendő tehetetlenségi erejével. De vajon melyik Birodalom számára ki lehet az ideális vezető? A válaszokat (szavazatokat) Facebook oldalunkon várjuk az alábbi képhez!Az ötödik állatövi jegynek megfelelő ország az OROSZLÁN BIRODALOM, amely a KaSztella könyvben az "Arisztokraták Paradicsoma" nevet kapta. Mintha csupa uralkodó lakna itt: méltóság, siker, nagyravágyás, kevélység jellemzi a néplelkületet. Sugárzó kreativitás és nagylelkűség az örökségük, ám ezek kiélésében gyakran akadályozza őket túlzott büszkeségük, nárcisztikus hajlamuk, és a kudarctól való túlzott félelmük. Ha nem garantált a siker, inkább bele sem kezdenek semmibe. Csak a legjobb felel meg (sőt, "jár") nekik, ezért gyakran nem kapják meg, amit szeretnének. Mindig a vágyaik irányítják őket. Mindenképpen uralkodó pozícióba akarnak kerülni a többi országhoz képest, ám az ehhez szükséges hatalmat nem mindig tudják megszerezni, megtartani vagy építő módon felhasználni. Így előfordulhat, hogy akármilyen rajongás övezi őket, pozíciójuk értelmetlen és üres marad, és roppant belső energiájukat csak önemésztésre tudják fordítani.

>>>De hogyan irányítják a Királyok ezt a Napszerűen sugárzó, kevély országot?

KOS KIRÁLY: rámenősen, bátran, agresszívan

BIKA KIRÁLY: élvezeteket keresve, elégedetten, maradi módon

IKREK KIRÁLY: nyitottan, rugalmasan, színészkedve

RÁK KIRÁLY: kényeztetésre vágyva, érzelmesen, sértődékenyen

OROSZLÁN KIRÁLY: kreatívan, fényűzésre vágyva, hatalmaskodva

SZŰZ KIRÁLY: (ön)kritikusan, praktikus szellemben, gátlásokkal

MÉRLEG KIRÁLY: tetszetősen, hízelgőn, bizonytalanul

SKORPIÓ KIRÁLY: szenvedélyesen, hataloméhesen, manipulálva

NYILAS KIRÁLY: lelkesen, idealistán, a valóságtól elrugaszkodva

BAK KIRÁLY: visszafogottan, kötelességtudóan, korlátoltan

VÍZÖNTŐ KIRÁLY: különc és újító módon, örök függetlenként, iróniával

HALAK KIRÁLY: intuitívan, álmodozva, önfeláldozó szívélyességgel

Nagyon fontos, hogy a Király melyik teremben áll, és milyenek a kapcsolatai, hiszen ez határozza meg, mennyire tud dominálni, mennyire és hogyan tudja elfogadtatni magát uralkodóként!
A többi karakter különféle eszközökkel segíti vagy hátráltatja a Királyt küldetése végrehajtásában, de mindegyiküknek van egy szerepe a Királyi Útban, tehát mindenkire szükség van, aki horoszkópunk Várában szerepel!

Azt pedig, hogy alapvetően milyen nagy cél felé, milyen küldetés szellemében kormányozza ezt a népet, a Zászló (MC) jegyéből tudhatjuk meg.


A Birodalomról és a Zászlóról is írtunk már többször, de részletesen a KaSztella könyvben ismertetjük őket:

http://kasztella.hu/Hirek/Miert-pont-ilyen-a-Birodalmam-

http://kasztella.hu/Hirek/A-X--terem---a-fotorony-es-iroda

http://kasztella.hu/A-Kiralyi-ut-elmelete

http://kasztella.hu/Hirek/Egy-Skorpios-Kiralyi-út