Lelkivilágunk lakói

Ideális vezetők 2.

A Birodalom (aszcendens) az emberi valónkat alkotó alapanyag, az egónk szimbóluma. Egyfajta álarc, a legkönnyebben eljátszható szerepünk, amely egyben harci pajzsunk is. A Birodalmunk jelöli a fizikai világhoz való hozzáállásunkat, a túlélésért folytatott küzdelmünk módját, az érvényesülésünk stílusát. Egyfajta velünk született lelkivilág, amely mindig érezhető. Megváltoztathatatlan belső jellegünk, ösztönös beállítottságunk ez, amelynek negatív vonásai visszahúznak a múltbeli mintákba, pozitív vonásait viszont eszközként használhatjuk fel fejlődésünkhöz.

A Királynak (Nap) kell irányítania ezt a Birodalmat, megküzdve eredendő tehetetlenségi erejével. De vajon melyik Birodalom számára ki lehet az ideális vezető?A második állatövi jegynek megfelelő ország a BIKA BIRODALOM, amely a KaSztella könyvben a "Gazdák Földje" nevet kapta. Terjedelmes mezőkkel, megművelt birtokokkal és farmházakkal ábrázoltuk e tájat, hiszen kulcsszavai a birtoklás és a biztonság. Földművesek, kézművesek, gazdálkodók laknak itt, akik két kezükkel szeretnek megdolgozni azért, amijük van, és nagyra értékelik a természetes dolgokat és az anyagi javakat. Fontosak számukra a hagyományok, nehezen változtatnak, viszont mesterien tudják élvezni mindazt, ami megadatott. Nagycsaládokban élnek, termékenyek, és fejlett az esztétikai érzékük. Hajlamosak a lassúságra, lustaságra és konokságra. Ha már muszáj változtatni, akkor megvárják, amíg tarthatatlanná válik a helyzet, és megvadult bikához hasonlóan tombolva dúlnak fel mindent maguk körül.

>>>De hogyan irányítják a Királyok ezt a kedélyes és maradi országot?

KOS KIRÁLY: bátran és aktívan, kockázatokat vállalva, türelmetlenül

BIKA KIRÁLY: elégedetten, örömöket hajszolva, makacsul

IKREK KIRÁLY: rugalmasan, nyitottan és kíváncsian, szétszórtan

RÁK KIRÁLY: érzelmesen, gondoskodóan és gondoskodásra vágyva, éretlenül

OROSZLÁN KIRÁLY: sikerre törekvően, fényűzésre vágyva, gőgösen

SZŰZ KIRÁLY: alázatosan, aprólékosan, óvatosan és kritikusan

MÉRLEG KIRÁLY: béketűrően, alkalmazkodva, állandóan ingadozva

SKORPIÓ KIRÁLY: szélsőségesen, szenvedélyesen, vakmerőn

NYILAS KIRÁLY: ambíciózusan, felfedezve és terjeszkedve, dogmatikusan

BAK KIRÁLY: szigorúan, teljesítmény-centrikusan, élvezetekben visszafogottan

VÍZÖNTŐ KIRÁLY: lázadozva, zaklatottan, öntörvényűen

HALAK KIRÁLY: álmodozva, erős művészi és spirituális ráhangolódással


Nagyon fontos, hogy a Király melyik teremben áll, és milyenek a kapcsolatai, hiszen ez határozza meg, mennyire tud dominálni, mennyire és hogyan tudja elfogadtatni magát uralkodóként!

A többi karakter különféle eszközökkel segíti vagy hátráltatja a Királyt küldetése végrehajtásában, de mindegyiküknek van egy szerepe a Királyi Útban, tehát mindenkire szükség van, aki horoszkópunk Várában szerepel!

Azt pedig, hogy alapvetően milyen nagy cél felé, milyen küldetés szellemében kormányozza ezt a népet, a Zászló (MC) jegyéből tudhatjuk meg.


A Birodalomról és a Zászlóról is írtunk már többször, de részletesen a KaSztella könyvben ismertetjük őket:

http://kasztella.hu/Hirek/Miert-pont-ilyen-a-Birodalmam-

http://kasztella.hu/Hirek/A-X--terem---a-fotorony-es-iroda

http://kasztella.hu/A-Kiralyi-ut-elmelete

http://kasztella.hu/Hirek/Egy-Skorpios-Kiralyi-út