Lelkivilágunk lakói

Ideális vezetők 11.

A Birodalom (aszcendens) az emberi valónkat alkotó alapanyag, az egónk szimbóluma. Egyfajta álarc, a legkönnyebben eljátszható szerepünk, amely egyben harci pajzsunk is. A Birodalmunk jelöli a fizikai világhoz való hozzáállásunkat, a túlélésért folytatott küzdelmünk módját, az érvényesülésünk stílusát. Egyfajta velünk született lelkivilág, amely mindig érezhető. Megváltoztathatatlan belső jellegünk, ösztönös beállítottságunk ez, amelynek negatív vonásai visszahúznak a múltbeli mintákba, pozitív vonásait viszont eszközként használhatjuk fel fejlődésünkhöz.

A Királynak (Nap) kell irányítania ezt a Birodalmat, megküzdve eredendő tehetetlenségi erejével. De vajon melyik Birodalom számára ki lehet az ideális vezető? A válaszokat (szavazatokat) Facebook oldalunkon várjuk az alábbi képhez!A tizenegyedik állatövi jegynek megfelelő ország a VÍZÖNTŐ BIRODALOM, amely a KaSztella könyvben a "A Lázadó Elmék Hona" nevet kapta. Ez az elnevezés tanúskodik az egyediségről és forradalmiságról, amely ebben a lelkivilágban jellemző, valamint az elme, vagyis a szellemiség fontosságáról. Itt nincsen szigorú társadalmi hierarchia, sőt szinte mindennemű rendszer hiányzik, inkább egyfajta anarchia jellemzi a birodalmat. A lakosok függetlenek, sajátságos életmódjukat és törvényeiket követik, amelyeket azonban ők maguk is gyakran megszegnek, mivel szabadlelkűek és semmit sem vesznek komolyan; hajlamosak tréfát űzni mindebből. A sci-fi jellegű tájkép azt jelképezi, hogy ez egy korlátok nélküli világ, ahol - látszólag - minden lehetséges. A Vízöntő lázadó, zseniális, reformer analógiáját a bámulatos gépek és technikai vívmányok képviselik. A társadalom minden szempontból sokszínű, és igyekeznek a demokráciát és liberalizmust megvalósítani. Ugyanakkor a nagy egyediség és korlátozhatatlanság a kapcsolatok felszínességéhez, a megbízhatatlanság látszatához, illetve belső elmagányosodáshoz vezet, így a sok különc, újító és feltaláló magas elefántcsonttornyokban, a valóságtól eltávolodva próbálja megváltani a világot.


>>>De hogyan irányíthatják a Királyok ezt a fantasztikus és kaotikus országot?

KOS KIRÁLY: tüzes energiával, forradalmár módon, zabolátlanul

BIKA KIRÁLY: gyakorlatiasan, szabadon élvezkedve, le-leragadva

IKREK KIRÁLY: kíváncsi felfedezésekkel, könnyedén és felszínesen, ellentmondásosan

RÁK KIRÁLY: álmodozva, családias közeghez ragaszkodva, gyermetegen

OROSZLÁN KIRÁLY: kreatívan, excentrikusan, nagyvonalúan, de túlfejlett öntudattal

SZŰZ KIRÁLY: precízen, szolgálatkészen, örökös elégedetlenséggel

MÉRLEG KIRÁLY: másokra hangolódva, folyton inogva és igazodva, kiismerhetetlenül

SKORPIÓ KIRÁLY: merészen, fanatikusan, rögeszméket követve

NYILAS KIRÁLY: lelkesülten, jóindulatúan és optimistán, elméleti síkon, álságosan

BAK KIRÁLY: komolyan, céltudatosan, felelősséggel, zordan

VÍZÖNTŐ KIRÁLY: teljesen öntörvényűen, ragyogó szellemiséggel, megköthetetlenül

HALAK KIRÁLY: intuitívan, áldozatkészen, kaméleonként változva és leplezve


Nagyon fontos, hogy a Király melyik teremben áll, és milyenek a kapcsolatai, hiszen ez határozza meg, mennyire tud dominálni, mennyire és hogyan tudja elfogadtatni magát uralkodóként!
A többi karakter különféle eszközökkel segíti vagy hátráltatja a Királyt küldetése végrehajtásában, de mindegyiküknek van egy szerepe a Királyi Útban, tehát mindenkire szükség van, aki horoszkópunk Várában szerepel!

Azt pedig, hogy alapvetően milyen nagy cél felé, milyen küldetés szellemében kormányozza ezt a népet, a Zászló (MC) jegyéből tudhatjuk meg.


A Birodalomról és a Zászlóról is írtunk már többször, de részletesen a KaSztella könyvben ismertetjük őket:

http://kasztella.hu/Hirek/Miert-pont-ilyen-a-Birodalmam-

http://kasztella.hu/Hirek/A-X--terem---a-fotorony-es-iroda

http://kasztella.hu/A-Kiralyi-ut-elmelete

http://kasztella.hu/Hirek/Egy-Skorpios-Kiralyi-út