Lelkivilágunk lakói

Ideális vezetők 10.

A Birodalom (aszcendens) az emberi valónkat alkotó alapanyag, az egónk szimbóluma. Egyfajta álarc, a legkönnyebben eljátszható szerepünk, amely egyben harci pajzsunk is. A Birodalmunk jelöli a fizikai világhoz való hozzáállásunkat, a túlélésért folytatott küzdelmünk módját, az érvényesülésünk stílusát. Egyfajta velünk született lelkivilág, amely mindig érezhető. Megváltoztathatatlan belső jellegünk, ösztönös beállítottságunk ez, amelynek negatív vonásai visszahúznak a múltbeli mintákba, pozitív vonásait viszont eszközként használhatjuk fel fejlődésünkhöz.

A Királynak (Nap) kell irányítania ezt a Birodalmat, megküzdve eredendő tehetetlenségi erejével. De vajon melyik Birodalom számára ki lehet az ideális vezető? A válaszokat (szavazatokat) Facebook oldalunkon várjuk az alábbi képhez!A tizedik állatövi jegynek megfelelő ország a BAK BIRODALOM, amely a KaSztella könyvben a "A Szigorú Társadalom" nevet kapta. Már a "társadalom" szó sem véletlenül szerepel itt, hiszen ennek a rendszernek van alávetve minden. A társadalmi hasznosság a legfontosabb tulajdonság, és aki a társadalomért a legtöbbet tesz (főleg a hierarchia csúcsán álló elöljárók és nevelők), az kapja a legnagyobb megbecsülést. A kitüntetéseket itt valóban ki kell érdemelni: rendkívül kemény munkával és hatalmas teljesítményekkel. A táj is ezt a parancsot tükrözi, hiszen általában hideg van, meredek, kopár hegyek váltják egymást, és csak szívós, kis igényű növények és állatok maradnak fenn. Az élet rendjét és az ország lakóinak feladatait a tapasztalt Vének Tanácsa határozza meg, ők őrzik a törvények kódexeit, amelyeket időnként felülvizsgálnak és kiegészítenek. Az elöljárók nemcsak másokat nevelnek, hanem ‒ kemény próbatételek útján ‒ magukat is csiszolgatják. A fő jelszó: "Teher alatt nő a pálma". Mindenekfelett tisztelik a határokat, az időt, a hagyományt és a szabályokat. A lélek kusza dolgai, például az érzések és kapcsolatok, amelyek nem illenek a logika, hasznosság és kötelesség rendjébe, jelentőségüket vesztik, és a tudatalatti szférába száműzetnek, ahol egyre nagyobb és tombolóbb a káosz. Egy-egy érzékenyebb lélek megkeseredhet, sőt akár meg is betegedhet a rideg érzéketlenségtől.

>>>De hogyan irányíthatják a Királyok ezt a keményen rendszabályozott országot?

KOS KIRÁLY: hatalmas erővel, törtetően, arrogánsan

BIKA KIRÁLY: lassan és megfontoltan, gyűjtögetve, konokul

IKREK KIRÁLY: tanulva, tanítva, csapongó és sekélyes érzelmekkel

RÁK KIRÁLY: törődőn, családcentrikusan, ész és szív között ingadozva

OROSZLÁN KIRÁLY: ambíciózusan, nagylelkű felelősségtudattal, gőgösen

SZŰZ KIRÁLY: alázatosan, szabálykövetően, elégedetlenkedve

MÉRLEG KIRÁLY: alkalmazkodva, visszaigazolást keresve, határozatlanul

SKORPIÓ KIRÁLY: fanatikusan, fatalistán, mindent átalakítva

NYILAS KIRÁLY: lelkesen, ideákat és ideológiákat követve, képmutatóan

BAK KIRÁLY: kötelességtudóan, kitartóan, merev szigorral

VÍZÖNTŐ KIRÁLY: humorral, a rendszert meg-megreformálva, megbízhatatlanul

HALAK KIRÁLY: önfeláldozóan, elvágyó álmodozással, kóvályogva


Nagyon fontos, hogy a Király melyik teremben áll, és milyenek a kapcsolatai, hiszen ez határozza meg, mennyire tud dominálni, mennyire és hogyan tudja elfogadtatni magát uralkodóként!
A többi karakter különféle eszközökkel segíti vagy hátráltatja a Királyt küldetése végrehajtásában, de mindegyiküknek van egy szerepe a Királyi Útban, tehát mindenkire szükség van, aki horoszkópunk Várában szerepel!

Azt pedig, hogy alapvetően milyen nagy cél felé, milyen küldetés szellemében kormányozza ezt a népet, a Zászló (MC) jegyéből tudhatjuk meg.


A Birodalomról és a Zászlóról is írtunk már többször, de részletesen a KaSztella könyvben ismertetjük őket:

http://kasztella.hu/Hirek/Miert-pont-ilyen-a-Birodalmam-

http://kasztella.hu/Hirek/A-X--terem---a-fotorony-es-iroda

http://kasztella.hu/A-Kiralyi-ut-elmelete

http://kasztella.hu/Hirek/Egy-Skorpios-Kiralyi-út