Lelkivilágunk lakói

Ideális vezetők 1.

Egyik kedvenc képünk az, ahol a Birodalmak, vagyis az aszcendensek különböző tájakként jelennek meg. Most ebből indítunk egy minisorozatot, vagyis arról, melyik Birodalmat milyen Király tudja a leghatékonyabban vezetni. Várjuk a hozzászólásokat, tapasztalatokat Facebook oldalunkon! Tartsunk egy kis választást!

Birodalmunk (aszcendensünk) az emberi valónkat alkotó alapanyag, az egónk szimbóluma. Egyfajta álarc, a legkönnyebben eljátszható szerepünk, amely egyben harci pajzsunk is. A Birodalmunk jelöli a fizikai világhoz való hozzáállásunkat, a túlélésért folytatott küzdelmünk módját, az érvényesülésünk stílusát. Egyfajta velünk született lelkivilág, amely mindig érezhető. Megváltoztathatatlan belső jellegünk, ösztönös beállítottságunk ez, amelynek negatív vonásai visszahúznak a múltbeli mintákba, pozitív vonásait viszont eszközként használhatjuk fel fejlődésünkhöz.

A Királynak (Nap) kell irányítania ezt a Birodalmat, megküzdve eredendő tehetetlenségi erejével. De vajon melyik Birodalom számára ki lehet az ideális vezető?

Az első állatövi jegynek megfelelő ország a KOS Birodalom, amely a KaSztella könyvben a "Katonaállam" nevet kapta. Vad, forró, sivatagos tájjal szimbolizáltuk, hiszen olyan világ ez, ahol a túlélésért kell küzdeni. Ennek az országnak a fő mozgatórugója a harc, akár aktívan kezdeményezi, akár kényszerből sodródik bele. Fizikai síkon erős, sőt gyakran erőszakos is. Minden téren hajlamos a túlhevültségre. Lételeme a versengés, a megmérkőzés, a csaták kiprovokálása a sorozatos győzelmek érdekében. Ugyanakkor a harc sorsfeladattá is válik - önmagunkért vagy egy közösségért.

De hogyan irányítják a Királyok az örökös háborúskodást?

KOS KIRÁLY: tettre készen, lobbanékonyan, fizikai síkon

BIKA KIRÁLY: óvatosan, biztonságra törekvően, makacsul

IKREK KIRÁLY: intellektuálisan, mozgékonyan, alkalmazkodva

RÁK KIRÁLY: érzelmesen, a család szemszögéből, gyermekien

OROSZLÁN KIRÁLY: sikerre szomjazva, kreatívan, kudarcra érzékenyen

SZŰZ KIRÁLY: megfontoltan, gyakorlatiasan, kritikusan

MÉRLEG KIRÁLY: másoknak megfelelően, az egyensúly és a párkapcsolat érdekében

SKORPIÓ KIRÁLY: szélsőségesen, fanatikusan, megalkuvást nem ismerően

NYILAS KIRÁLY: idealistán, nagy léptékekben, vakbuzgón

BAK KIRÁLY: fegyelmezetten, céltudatosan, kíméletlenül

VÍZÖNTŐ KIRÁLY: sajátságos módon, újítva, korlátozhatatlanul

HALAK KIRÁLY: passzívan, sodródva, másokkal összeolvadva


Melyikünk boldogulhat a legkönnyebben?


Nagyon fontos, hogy a Király melyik teremben áll, és milyenek a kapcsolatai, hiszen ez határozza meg, mennyire tud dominálni, mennyire és hogyan tudja elfogadtatni magát uralkodóként!

A többi karakter különféle eszközökkel segíti vagy hátráltatja a Királyt küldetése végrehajtásában, de mindegyiküknek van egy szerepe a Királyi Útban, tehát mindenkire szükség van, aki horoszkópunk Várában szerepel!

Azt pedig, hogy alapvetően milyen nagy cél felé, milyen küldetés szellemében kormányozza ezt a harcias népet, a Zászló (MC) jegyéből tudhatjuk meg.

A Birodalomról és a Zászlóról is írtunk már többször, de részletesen a KaSztella könyvben ismertetjük őket:

http://kasztella.hu/Hirek/Miert-pont-ilyen-a-Birodalmam-

http://kasztella.hu/Hirek/A-X--terem---a-fotorony-es-iroda

http://kasztella.hu/A-Kiralyi-ut-elmelete

http://kasztella.hu/Hirek/Egy-Skorpios-Kiralyi-út


A "VÁLASZTÁST" FACEBOOK OLDALUNKON VÉGÜL A KOS, A BAK ÉS A NYILAS KIRÁLYOK NYERTÉK, EBBEN A SORRENDBEN.