Lelkivilágunk lakói

Háztűznéző

Legrejtettebb, legintimebb, legsérülékenyebb részünk, lelkünk mélye, magva, gyökere... Ilyeneket mondhatnánk a IV. házról, horoszkópunk alsó pontjáról. Szimbolikusan ez a terem a Vár családi tornya, más néven a családi tűzhely (IC). Ez a terület őrzi származásunk titkait: testi és lelki örökségünket, gyerekkori környezetünket, és az életünket meghatározó mintákat és sémákat. Azt gondolhatjuk, hogy semmi értelme ezzel a részünkkel foglalkozni, hiszen "minek bolygatni a múltat", de lelkünk talapzata bizony nagyban meghatározza személyiségünket és sorsunkat is. Ez a gyökér, amelyből életfánk kisarjad, és amely életben tartja. Ráadásul a családi torony nemcsak a bennünk élő belső gyermekről ad felvilágosítást, hanem azt az otthont és családot is befolyásolja, amelyet magunknak teremtünk. Emellett, mivel a IV. terem az élet végének is jelképe az asztrológiában, ezekhez a mintákhoz idős korunkban is visszatérünk. Minden változás eredendően innen ered, és minden terápia csak ide visszanyúlva lehet sikeres.

Amikor a családi tornyot fürkésszük, érdemes rögtön a Királynét (Holdat) is belevenni a vizsgálatba, hiszen akármilyen jegybe esik a IV. termünk, a Királyné mindig annak természetes gazdája marad, a belső gyermek, az anya és az otthon másik fontos és árulkodó képviselője. Mindenképpen nézzük meg a terem gazdáját (a ház urát) további információkért! Ezenkívül jelentősen árnyalják a képet a IV. teremben tartózkodó figurák, a saját analógiáikkal.Nézzük, milyen jelentéseket hordoznak az egyes jegyek az alsó tengelynél!

KOS: Tűzfészekhez hasonló otthont, temperamentumos szülőket, heves családi környezet mutat. Túlélésre, újrakezdésre, bátorságra, vállalkozásra és győzelemre nevelnek. Ez negatív esetben odáig is fajulhat, hogy a gyerek konkrétan fenyegetőnek éli meg a családot vagy egyes családtagokat. A gyerek ilyen közegben alaposan megedződik, fizikailag is erős lesz, ugyanakkor nem tanul meg elegendő türelmet és megértést kifejleszteni. Szalmalángszerű kapcsolatok lesznek jellemzők életében, hiszen magas hőfokon szeret lobogni. Emiatt a külvilág ingereit és az izgalmas kihívásokat is vonzóbbnak tartja a nyugalmas családi környezetnél. Sok a veszekedés is az otthonában, ugyanakkor van egy kiemelkedő képessége: ha megvan benne a szükséges elköteleződés, példásan tud a családjáért is küzdeni, legendás önérvényesítését a többiek érdekében is beveti.

BIKA: Biztonságos és meleg otthont, legalábbis annak ideálját mutatja. Ha nem is mindenki, de legalább egyvalaki állandóságot teremtett a gyerek világában, amelyre neki nagy szüksége volt. Jellemző még a hagyománykövetés, a maradandóság, a nehézkesen mozdulás - akár kényszerítő körülmények esetén is. Az összetartozás alapvető fontosságú a szülött számára egész életében, és ha lelki-kapcsolati szinten nem tudja megteremteni, gyűjteni kezd, a birtoklás lesz a mentsvára, és tulajdontárgyaihoz fog a végsőkig ragaszkodni. A Bika analógiát képviselő gyerekkori környezet a szépség, a test és a tárgyak szeretetére, az élvezetek fontosságára is nevelte. Ennek része az anyagiasság, amely megnyilvánulhat hibaként, de a pénzzel és birtokkal való ügyes bánásmódban is.

IKREK: Könnyed, játékos gyerekkort mutat, amelyben a gyerek igazán gyerek lehetett. Az álmainak és a tanulásnak élhetett, szabadon kifejezhette magát rajzban, írásban és mozgásban. A családra a nyitottság és a nagy tárgyi tudás, az otthonra pedig a változékonyság - ennél az állásnál a leggyakoribbak a költözések. Érzésekről ritkán esett szó, inkább beszéltek, mint átéltek. Többen is egyenrangú szerepet játszhattak a nevelésben, például egy nagyszülő, egy testvér, vagy akár egy szomszéd, részben a szülők elfoglaltságai miatt. Mindezek következménye az, hogy a gyerek számára nehéz fontosság szerint szortírozni az információkat, és még nehezebb azonosulni egy-egy szereppel, amit az élet megkíván tőle. Sok benne a kétség és bizonytalanság, és szabadságba menekülésének vágya megterheli kapcsolatait is. Kettős énje van, többfelé szakadna, azt hiszi, idegrendszere a végletekig terhelhető. Fontos tanulnivalója, hogy ne forgácsolódjon szét, tanuljon meg fókuszálni, és ne keresse mindenben az értelmet, hiszen nem lehet mindent racionálisan megközelíteni.

RÁK: Néha igazi, idillikus családi légkör jellemző a gyerekkora, de gyakrabban egészen kevés emberre szűkül le a kör. Ennek következménye, hogy a tagok (könnyen lehet, hogy csak az anya és a gyerek) felfokozott érzelmekkel kötődnek egymáshoz, gondoskodnak egymásról. Ez az érzékenység és egymásra utaltság egy életen át elkíséri a szülöttet. Lelke olyan, mint egy óceán, tele az érzelmek hullámaival és örvényeivel, kagylókba zárt emlékekkel. Leginkább érzelmi biztonságra törekszik, amit saját szorongása miatt ritkán és rövid ideig tapasztalhat meg, ezért a szükséges odaadást sokszor lelki zsarolással igyekszik megszerezni. Az ilyen ember belül örök gyermek marad, vagy örök és feltétlen hűséggel tartozik az őt felnevelő személynek - többnyire az anyának. Legvalószínűbb, hogy ezt a szoros összetartozást a szülött továbbörökíti, és idős korában is gyermeki attitűd lesz jellemző rá.

OROSZLÁN: Olyan környezet jellemző, ahol valaki uralkodott, a többiek pedig az ő kívánságait lesték. Ez lehet egy tekintélyes anya- vagy apafigura, de lehet maga a szülött is, aki gyerekként valódi kiskirály volt az otthonában, minden körülötte forgott. Mindenesetre ezt az autoritást tanulja meg, a külvilágtól is elismerést vár el, sőt könnyen önimádóvá válik. Kreativitásával mindenképp létrehoz nagyszerű dolgokat, ám ezek nincsenek arányban azzal a sikerrel, amire vágyik. Sehol nem fog annyi örömöt és rajongást megtapasztalni, mint annak idején az otthonában, még akkor sem, ha teljesen kimeríti erőforrásait. A gyerekkori hatalmi viszonyok és játszmák tisztázása nagyban segíti önmaga megértését, túlzott büszkesége vadhajtásainak megnyirbálását.

SZŰZ: Olyan családot mutat, ahol szorgalmas, hétköznapi emberek megpróbáltak egy közösséget rendszerként üzemeltetni, és mindenki megtalálta ebben a rendben a feladatát. A szülött gyerekként gyorsan tanult, és hamar alkalmazta a gyakorlatban is tudását. Belenevelték, hogy a társadalom szerény és hasznos tagja legyen, így nem is okoz gondot számára fenntartani egy rendszert, és elvégezni a mindig aktuális feladatait. Mindezek árnyoldala egy sekélyes érzelmi világú családi légkör, ahol észérvűség, mértékletesség, sőt nem csekély aggályoskodás, kritikusság és prüdéria uralkodik. A szülöttnek meg kell tanulnia úgy alkalmazni képességeit, hogy egész családjának hasznára váljon szorgalma és körültekintése, ugyanakkor ne vesszen el a részletekben.

MÉRLEG: A család tagjai egyenrangú félként éltek egymás mellett, inkább társak voltak, mint egy hierarchikus rendszer tagjai. Alkalmazkodásra, megfelelésre, illemre, diplomatikusságra nevelték a gyerekeket. Fontos volt a szépség, és az, hogy az ember szép dolgokat hozzon létre, amelyekkel örömöt okoz a többieknek. Ezért a gyerek már korán megtanulta felhívni magára a figyelmet, és kivívni magának a pozitív visszajelzéseket. Ezekkel igazolta létének fontosságát, és a mai napig hajlamos ezt tenni. Kapcsolatai létfontosságúak számára, mindent megtesz értük. Ugyanakkor saját belső erőforrásaihoz, önálló személyisége magvához nehezen jut el, mivel ezeknek otthon kevés szerep jutott. Áthárítja a döntéseket, és ezzel igencsak megnehezíti környezete életét.

SKORPIÓ: Szélsőséges körülmények jellemzők a családra és a gyerekkorra; fontos emberek elvesztése, válás, idegen helyre költözés, mostohaszülő hatása. Egy biztos: traumák edzik meg a gyerek lelkét, aki az "ami nem öl meg, az megerősít" elve alapján megtanul a jég hátán is megélni, fizikailag és lelkileg is. Ettől még nem felejt, és nem bocsát meg. Énjének legbelső magvát elzárja a külvilág elől, és a legbensőségesebb kapcsolataiban is ritkán mutatja meg. A válsághelyzetek közepette nagyon mély kötődések alakulnak ki benne valamelyik családtag iránt, és ugyanezzel a fanatizmussal fog viszonyulni más kapcsolatokhoz, sőt elképzelésekhez, eszmékhez is. A hatalomharc, végletes érzelmek és provokatív játszmák kavalkádjában elvész a bizalom, amelyre a fontos kötelékek megtartásához nagy szükség lenne. A kérdés, hogy a bizalom vagy a manipuláció kényszere erősebb.

NYILAS: Derűlátó, impozáns, ambiciózus család, nyitottság és szabadság, magasabb rendű tanulmányok, megörökölt magasröptű eszmék - ezek jellemzőek erre a gyerekkori világra. Tekintélyes tanár-figurák határozzák meg az egész család gondolkodását, ideológiák vezérlik a tetteket, bár az elmélet fontosabb a cselekvésnél. Jelentős önbizalmat nevelnek a gyerekbe, sőt egyfajta prófétai szerepet szánnak neki. Biztatják a világ megismerésére, támogatják tanulmányait, megtanítják neki, hogyan adjon a lehengerlő külsőségekre. Ezzel együtt titokban a lázadást is táplálják benne, mert a megrögzött szellemi közeg egy idő után fullasztóvá válhat, és a gyerek menekülni kezd. Kerülgeti meg nem valósított nagy terveit, és hárítja a felelősséget, amíg meg nem találja magának azokat az új, saját eszméket, amelyekkel valós érzelmi kötelékeket szőhet.

BAK: Bár a családtagok elkötelezetten teljesítették feladatukat otthon is és a munkájukban is, így igyekeztek mindent megadni a gyereküknek is, amit lehetett, de alapvetően a szigor légköre uralkodott, és ez rányomta bélyegét a szülött lelkivilágára. A gyerekkor tekintélyszemélyei belenevelték a becsvágyat, a saját magával és másokkal szemben támasztott magas elvárásokat, a "teher alatt nő a pálma" jelszava szerint. Ugyanakkor folytonosan egy hiány mozgatja, hajtja nagy célok felé. Az érzelmek hiánya, az odaadás hiánya, az elismerés hiánya. Ezt a hiányt nagyon nehezen ismeri be, inkább vastag rétegek alá bújtatja, és munkával, elhivatottsággal, fegyelemmel ellensúlyozza. Ha valakinek sikerül kibányásznia az érzéseket a rétegek alól, valódi érzelmi elkötelezettséget találhat köztük.

VÍZÖNTŐ: Gyermekként valami rendkívüli helyzet volt jellemző a szülöttre, vagy a családja volt szokatlan, esetleg idegenszerű a közegében. Egy biztos: megtanulta, hogy kívülálló, különbözik a többiektől. Ez belül zárkózottá, kifelé viszont érdekessé és szórakoztatóvá tette. Folyton kompenzálta azt, ami miatt kiközösítettnek érezte magát, legfőképpen ötleteivel, közösségi szerepvállalásával, sziporkázó szellemiségével és humorával. Emellett viszont folyamatosan elkíséri a veszteség érzése, és fél a közelségtől. Ha szorosabbá válik egy érzelmi kötelék az életében, hamar előkerül a kívülállóság mintája, és féktelen szabadságvágyára hivatkozva menekülőre fogja. Ha alapít is saját családot, ellentmondásos érzelmei lehetetlenné teszik az állandóságot. Gyerekeinek viszont jó pajtása lesz egy életen keresztül.

HALAK: A gyerekkorra az intenzív álomvilág, a családra a homályosság jellemző. Ez a homály adódhat abból, hogy összefolytak a határok, és egy egységes, egymásért önfeláldozást tanúsító közeg jött létre, de adódhat abból is, hogy megjósolhatatlanul változtak a tagok, senkinek sem volt biztos helyzete. Lehet, hogy a szülők is inkább csak "lebegtek" az életben, semmint két lábbal álltak a földön. A szülött megtanulta egyfajta rózsaszín szemüvegen keresztül látni a világot, és érzései és értelme helyett az intuíciójára támaszkodni. A határok egész életében elmosódottak lesznek, a munkája és az otthona, illetve önmaga és a kapcsolataiban részt vevő társak között is. Ha alapít saját családot, abba rendszerint inkább csak belesodorja a sors, de gyerekeivel rendkívül áldozatkész.


További olvasnivalók a témában:
http://kasztella.hu/Hirek/Szuloi-hangok
http://kasztella.hu/Hirek/A-IV--terem---a-csaladi-tuzhely
http://kasztella.hu/Hirek/Rejtett-tornyok
http://kasztella.hu/Hirek/Ket-korona-kozt-