Lelkivilágunk lakói

Forgatókönyv 2017-re

Már megszokhatták az olvasók, hogy éves előrejelzéseinkben olyan szavak szerepelnek, mint a "harci kihívás", az "örömmámor", a "kőomlás" vagy a "varázsital". Az ilyen kifejezések segítenek egyéni, kreatív és intuitív módon értelmezni az égi konstellációkat, és "akció közben" jelenítik meg a bennünk élő figurákat.

Míg a 2016-os év a Mars éve volt, amely már nevében is harciasságot hordozott, a 2017-es év numerológiailag a Nap éve. Bár ez is tüzes energiát jelöl, a középpontban nem a konfliktusok szítása áll, hanem a helyzet kreatív megoldása, egyfajta megszilárdulás. Csillapodnak az erők, és valamiféle teremtő összerendeződésre tömörülnek össze. Ebből fakadhat megnyugvás, stabilabb életöröm, teremtés és újrakezdés is. Az előző év robbanásig feszült fényszögei lassan oldódnak, és megjelenik egy-két segítő, harmonikus sugárzási minta is a sorsjelző bolygók között.

Érzelmi túltengés a kapcsolatokban

Jupiter a Mérlegben, Jupiter-Uránusz-Plútó T-kvadrát

A jupiteri túltengés most a Mérleg jegyű figuráinkat érinti -- pozitív vagy negatív értelemben. Akinek fontos szereplői Mérlegek, bőséget és számtalan új lehetőséget tapasztalnak. Rengeteg hatás éri kapcsolatainkat, sok út kínálkozik fel előttünk, amelyek között nagyon nehéz lavíroznunk. A túltengés hatására elbizakodottá válhatunk, elkényelmesedhetünk. A Mérlegben haladó Jupiter hatásai erősen érintik a szemközti Kosban lévő karaktereket, pozitívan érintik az Ikrek és Vízöntő szereplőinket (főleg ha fényszögben állnak a Mérlegekkel), és inkább negatívan érintik a Rákokat és a Bakokat. A Jupiter szeptember 9. óta halad a Mérlegben, és 2017. október 10-ig marad ott.

Bár a kapcsolatainkban a végtelen lehetőségek tárházát éljük meg, ebből sokszor kiszámíthatatlan robbanások és szélsőséges, veszélyes helyzetek következnek (T-kvadrát a Jupiter-Uránusz-Plútó között). A Jupiter-Uránusz szembenállás 2016.11.15-től kisebb megszakításokkal 2017.10.26-ig tart, maga a nagy feszült háromszög pedig 2016.11.25-től 2017.04.14-ig, majd 2017.08.27-től 2017.10.27-ig fennáll. A problémákra objektívabb rálátást nyerhetünk 2017.01.06. környékén, amikor a Nap közvetlen közelről megvilágítja a Plútót, de igazi könnyebbség csak május 19-től várható, amikor az Uránusz helyét a háromszögben átveszi a Vénusz (mámor), és ugyanez megismétlődik augusztus 17-től 23-ig is.
Ha szeretnénk tudni, mit hoz nekünk személyesen a Jupiter Mérlegben való áthaladása, ezekre a korszakokra tekintsünk vissza az életünkben: 1956.12.13-tól 1958.01.13-ig, 1968.11.15-től 1969.12.16-ig, 1980.10.27-től 1981.11.26-ig, 1992.10.10-től 1993.11.10-ig, illetve 2004.09.25-től 2005.10.23-ig.


Hitrendszerek összeomlása

Szaturnusz a Nyilasban, Jupiter-Szaturnusz szextil, Szaturnusz-Uránusz trigon

A Szaturnusz tranzitját hatalmas, lassú kőomláshoz hasonlítottuk, amelyben elveszítünk régi kereteket és újra építkeznünk kell. Ez a hatás most a világképünket, eszméinket, szabadságunkat, céljainkat és az utazáshoz/külföldhöz való hozzáállásunkat érinti. Nyilas figuráink még mindig vizsgáznak, mert a bolygó három év alatt, 2014.12.23. és 2017.12.20. között) halad végig a jegyen. Ha a kőomlás fontos figuráinkat temeti maga alá, velük kapcsolatban új alapokra kell helyeznünk stabilitásunkat. Jellemzőek lehetnek a leckék, akadályok és veszteségek, de különféle megszilárdító, például jogi változásokra is utalhat. A Nyilas Szaturnusz az egész világon kikényszeríti a törvények, szokások, célkitűzések és hierarchiák eszmei alapjainak megkérdőjelezését. Mivel Magyarország Nyilas analógiát képvisel, itt is jelentős szellemi, elméleti átrendeződés megy végbe.

Személyes figuráink közül a Kosokat és Oroszlánokat érintheti valamilyen szinten pozitívabban ez a kőomlás, sokkal nehezebb a dolguk a Szüzeknek és a Halaknak.
A Jupiternél is említett viharzónákkal az újjáépítés közepette is számolnunk kell (Szaturnusz-Uránusz trigon), bár ez a hatás segíthet erősebb szisztémákat - egyfajta földrengésbiztos szerkezeteket - létrehozni az életünkben. Ha felelősen szelektálunk és óvatosan építkezünk, a fent említett túltengés közepette is találhatunk támogatókat és támpontokat (Jupiter-Szaturnusz szextil, kb. 2016.09.27-től 2017.03.14-ig, majd 2017.07.26-tól 2017.10.01-ig).
Ha szeretnénk tudni, mit hoz nekünk személyesen a Szaturnusz Nyilason való áthaladása, ezekre a korszakokra tekintsünk vissza az életünkben: 1956.01.12-től 1959.01.05-ig, illetve 1985.11.17-től 1988.02.14-ig.


Viharzónák a harctéren

Uránusz a Kosban

Az izgága viharzónák már 2011.03.12-től a Kos területén forognak, és ez számtalan nyílt, fizikai konfliktust hozott az életünkbe globális és egyéni szinten is. Az Uránusz 2018.05.18-ig marad a Kosban. Ez idő alatt Kos figuráinkat és Kos életterületünket bolygatja fel kiszámíthatatlan viharaival, kellemes és kellemetlen meglepetéseivel. Ugyanakkor olyan szokatlan és zseniális felismerésekkel gazdagíthatja Kos figuráinkat, amelyek segíthetnek kitörni nekünk a meghaladottá vált keretek közül.

Az Uránusz felbolygató tevékenységét enyhíti a Jupiterrel való szembenállása és a Szaturnusszal fennálló trigonja, viszont súlyosbítja a Plútóval alkotott kvadrátja.
Az Uránusz utoljára 1928.01.13. és 1935.03.28. között volt a Kosban, ezért ennek a bolygónak az esetében már kevesen nézhetik meg, milyen mintákat és élményeket hozott annak idején - a még lassabb mozgású bolygóknál pedig emberéletnél nagyobb távlatokról beszélünk.


Baljós lila köd

Neptunusz a Halakban

Mivel a Neptunusz a saját maga által uralt jegyben halad, minden más korszakhoz képest jobban felerősíti az emberiségben az álmokat, illúziókat, az egységélmény iránti vágyat, a spiritualitást, ugyanakkor a megtévesztést, hazugságokat is. Halak figuráink alól még jobban kihúzza a talajt, viszont magasabb ddimenziókat is megnyit számukra. A Neptunusz november elején kiszabadult a Szaturnusszal alkotott kvadrátjából, így már szabadon szárnyal újabb álomszerű és megtévesztő ködöket eregetve. Csak a gyorsabban mozgó bolygókkal lesznek fényszögei - elsősorban feszültek -, viszont 2016.11.10. és 2018.01.07. között áldásos trigonba kerül a Jupiterrel.


Varázsital hatására hatalmi átrendeződések

Plútó a Bakban, kvadrátban a Jupiterrel és az Uránusszal

A Plútó már 2008.01.26. óta varázsol kegyetlenül a Bak jegyben, és ott marad egészen 2024.01.20-ig. Ebben a jegyben olyan varázsitalt nyom le a torkunkon, amely felülvizsgálatra kényszerít minket: mi az igazán fontos az életünkben, meg tudunk-e szabadulni a feleslegessé vált dolgoktól. Meg kell tanulnunk sokkal megfontoltabban cselekedni, és jobb alkalmazkodó-képességet kialakítani a mély társadalmi átrendeződések miatt. Ebben az évben a Jupiterrel és az Uránusszal alkotott T-kvadrátja a legjelentősebb eseménye - a túltengés, a viharzóna és a varázslat egyszerre, vad kifeszített vitorlaként sodornak minket (érintett életterületek függvényében). A Plútó 2020-ban fog összekapcsolódni a Szaturnusszal az égen.

A Fekete Hold Lilith a Skorpió vége felé jár (jelenleg hátrál), és 2017.02.02-án fog átlépni a Nyilasba. Az eddigi mélységi kutatómunka után láthatóvá teszi azokat a feladatokat, amelyek során a saját legsötétebb árnyékunkkal szembesülünk, és annak energiáját építő jellegű célokra tudjuk felhasználni -- ez által valódi útmutatóvá, példaképpé válhatunk. Ez a világosságra kerülés azonban önhittséggel járhat, hamis próféták idejét hozhatja el. Pozitív hozadéka, hogy a hatalmi visszaélések leleplezésére buzdít.


Addig is mindenkinek kellemes ünnepeket és önfeledt szilveszterezést kívánunk!


További ajánlott olvasmány:

Tranzitok a KaSztella nyelvén: "Mi történik a figuráinkkal?"