Lelkivilágunk lakói

Fellélegzés, újrakezdés, 2021 a neved!

Kifelé a romok alól

 

Egyetérthetünk abban, hogy durva évvel búcsúzott a Bak Szaturnusz. Szélsőséges formában mutatta meg fizikai korlátainkat. Szembesített a testi lét nehézségeivel és veszélyeivel, vizsgáztatott minket fegyelemből és felelősségből. Az Idő Uraként, a Nagy Tanítóként a Bakban ereje teljében volt, és a szélsőséges Plútó (olykor a Jupiterrel együtt) támogatta, ezért sokszor vissza is élt hatalmával, és minden leckére rátett még egy lapáttal.

Nem csoda, hogy olyan nagy várakozással tekintünk 2021-re. Minden asztrológiai jel szerint jobb, könnyebb és szebb év lesz. De vajon csak látszólag, vagy lényegileg is?

A Szaturnusz most, 2020. december 17-én – a „betlehemi csillagként” is ismert Jupiter–Szaturnusz együttállás idején – három év után végleg átlép a Vízöntőbe. A Vízöntőben is otthon érzi magát („régi” ura a jegynek) csak másképpen, szellemi síkon. Fizikai szinten enyhül a nyomás, még ha a járvány velünk is marad ilyen-olyan formában egy ideig, a szellemi nyomás fokozódni fog. Mit is jelent ez? A Bak Szaturnusz uralma végén, a karantén időszaka alatt alkalmunk nyílt befelé fordulni, hogy igazán megismerjük és kiteljesítsük magunkat. A Bak Szaturnusz vizsgáival felnőtt minőségünket tesztelte.

 

 

2021-es_elorejelzes_KaSztella.jpg

 

Más kérdés, hogy a befelé fordulás hány embernek jelentett a digitális világba való beköltözést. Ezoterikus körökben évtizedek óta beszélnek egy bizonyos (2012-ben kezdődő) „dimenzióváltásról”. A folyamat során, a média robbanásszerű fejlődése miatt, ha nem vigyázunk, a „homo sapiensból” lassan „homo digitalis” lesz. Az agyunkban évezredek alatt kifejlődött, alapvető és létfontosságú mintázatok, például a motiváció–célmegvalósítás–jutalom rendszere, korcsosulni kezdenek, gyerekekben pedig alig alakulnak ki. Észrevétlenül módosul testünk, lelkünk és szellemünk. A kívülről jövő, függőséget okozó ingeráradat egyre nagyobb teret követel belső tárhelyünkben, és mindinkább ki akarja szorítani onnan a SZEMÉLYÜNKET és személyiségünket.

 

Ha azt mondjuk, hogy 2021 az új célok kijelölésének éve, talán érdemes átgondolnunk, hogy milyen alapokra építkezünk. Miből nyerjük az új célokat és a motivációt? Kikapcsolódással felejtenénk a kényszerpihenőt? Vagy megmaradt a személyiségünk, és abból indulunk ki az újratervezés során?

 

Mit is jelképez a Vízöntő jegy? Egyfelől egyéniség, szabadság, függetlenség, másfelől barátság, szövetségek, közösségek. Ez eleve ellentmondásosnak tűnhet. Saját elefántcsonttornyunkból szemléljük a világot, „hiszünk” valamit emberekről, szerepeket adunk nekik saját színdarabunkban, néha kimerészkedünk és barátkozunk, közösséget próbálunk teremteni, de csak addig, amíg nem korlátozzák túlzottan belső szabadságunkat. Milyen közösség épülhet ilyen „papírmasé figurákból”? Ha nem teljesen, önazonos lényükkel vesznek benne részt, hanem csak egy szerepet játszva, akkor a közösséget könnyedén felkapják mindenféle ideológiai, üzleti és politikai áramlatok, és a résztvevők észre sem veszik. Kívülről mondják meg nekik, hogy kicsodák, és miért kell harcolniuk. Mindezt csak az ismerheti fel, és az állhat ellen neki, akinek személye, személyisége kimunkált és szilárd, megtalálta saját középpontját és rendezőelvét – például erre használta fel a 2020-as bezárkózást.

 

Égi mechanizmusok 2021-ben

 

Jupiter és Szaturnusz tehát egy darabig még együtt jár a Vízöntőben, ennek jelentése: a korlátok kiteljesedése, azonosulás a nehéz helyzettel, és a szűkösségből a tágulásba vezető ajtó megnyílása. Bár a Plútó fenyegető bűvkörét már elhagyták (ezzel valószínűleg a járvány epicentrumait is), ne feledkezzünk meg róla, hogy oldalba támadja őket a nyughatatlan Uránusz. Ez megismétlődik még 2021. február közepén, július közepén és december végén, amely időszakokban a korlátozottság rengeteg feszültséget szülhet, egyes országokban akár lázongást is. Hatalmi keretek robbannak szét, rendszerek alakulnak át. Amennyiben a személyes tudatosság alacsony szinten van az adott területen, szélsőséges eszmék nyerhetnek teret, tömegek válnak könnyen irányíthatóvá, sokszor akár a szabadságra való hivatkozással is.

Ezt tetézheti még egy elhúzódó, fel-fellángoló gazdasági válság is, mivel az Uránusz még 2026-ig az anyagiakat és stabilitást jelölő Bika jegyben dúl-fúl, és a fent említett oldalba támadások (kvadrátok) esetén különösen megingatja pénzügyi biztonságérzetünket.

 

Egy nagy lelki-spirituális leckének tehát elméletben vége, viszont a fizikai keretek, rendszabályok jóval lassabban fognak alkalmazkodni ehhez. A Jupiter 2021. május 13-ig marad a Vízöntőben, akkor átlép az alkalmazkodó, egységet kereső, több megértést és gyógyulást kínáló Halakba – de csak két hónapra, utána év végéig megint a Vízöntőben jár, véglegesen megoldani az elzárkózás-újravegyülés dilemmáját. A félelem is jó ideig velünk marad még (a Neptunusz sokáig a Halakban jár még, egyfajta félelmetes kiszolgáltatottság-érzéssel), azaz amíg feldolgozzuk a test, betegség, sebezhetőség és halál témakörét. A materiális létezéshez való viszonyunknak jóval tudatosabbá kell válnia. Nemcsak a test, egészség és életmód kapcsán, hanem a tárgyakban és az anyagiakban is: a Bak Szaturnusz alatt fel kellett ismernünk az igazán jelentős és értékes dolgokat, a Vízöntő Szaturnusz időszakában pedig könnyebben meg tudunk majd szabadulni a fölöslegtől. A külső-belső lomtalanításhoz igazi, hiteles forrásokra, tudásanyagra van szükségünk, mert ebben a munkában a kreált, szerkesztett és sokszor propagandát követő médiatartalmak nem segítenek minket.

 

A 2020-as évnek és a Bak Szaturnusznak tehát le kellett (volna) faragnia rólunk minden fölösleges álcát és magunkra vett tartalmat, hogy közelebb kerülhessünk valódi, legbelső mag-lényünkhöz. Ha ez sokaknak sikerülne (sikerült volna), akkor a Jupiter-Szaturnusz együttállás a Vízöntőben egy csodálatos együttműködés kezdetét jelenthetné hiteles emberek között, az emberiség felemelkedése és a természet védelme érdekében. Egy sokkal inkább természetközeli élet, amelyben az egyéni felelősség ugyanakkora szerepet kap, mint a társadalmi szabályok. Akár így, akár úgy, az új korszak, az együttműködés próbája elkezdődik, és legalább 20 (egyesek szerint 200) évig fog tartani. Amíg a Plútó a Bakban jár (2024), kisebb az esély a totális káoszra, mert még marad némi tekintélye az igazságnak, igazságosságnak, igazságszolgáltatásnak.

 

Az Uránusz összes kvadrátja lázadást és robbanást sejtet, ez már a 2020. december végi kvadrátnál is érzékelhető, a vakcinákkal szemben mutatkozó nagy ellenállással, az egymásnak feszülő hiedelemrendszerekkel. A 2021-es kvadrátoknál már nem ez lesz a téma, hanem bármi más, ami kiprovokálhat tüntetéseket, politikai szembenállásokat, forradalmakat, vagy előidézhet természeti katasztrófákat.

 

Ez a sokszorosan Vízöntő év azonban nagyszerű ötleteket, új megoldásokat, kreatív szellemiséget kölcsönözhet – amennyiben termékeny talajban szökken szárba. Sokkal több lehetőséget hoz, mint a Bak Szaturnusz bármikor az elmúlt három évben. Emellett rengeteg technikai újítás láthat napvilágot, a digitális világ is további fejlődésen megy keresztül, már-már az élethű mesterséges intelligencia szintjéig.

 

A politika, illetve a nagy rendszerek általánosságban, kénytelenek lesznek változni és változtatni a forrongó körülmények miatt. Új megközelítésekre és módszerekre van szükség, sokkal inkább figyelembe kell venni egyének és közösségek akaratát. Elengedhetetlen lesz egymás álláspontjához közelíteni, egyetértésre vagy legalább kompromisszumra jutni bizonyos dolgokban. Csak azt lesz nehéz eldönteni (Halak  Neptunusz), hogy ez az egyetértés valódi, organikusan jött létre, vagy valakik valahonnan saját céljaik szerint irányítják.

 

Hogy szép dolgokról is beszéljünk, igazán harmonikus és segítő nagy együttállásokra is számíthatunk 2021-ben, amikor sokkal több támogatást tapasztalunk, és többet tehetünk magunkért és másokért, sőt mások is többet fognak tenni értünk, az intézkedések segítik életünket. Ilyen lesz április 23-án a Merkúr–Vénusz–Uránusz együttállás, december 29-én a Merkúr–Vénusz–Plútó stellium, augusztus 25-én a Merkúr–Neptun–Plútó közti ék alakzat (oldott oppozíció), valamint november 14-én a Vénusz–Mars–Uránusz közti ék alakzat.

 

A rettegett retrográd

 

Kezd divatossá válni a „retrográd” kifejezést (már sminkpaletta is létezik „Mercury Retrograde” néven!), de ez a jelenség mindig is kísérte életünket, hiszen hol ez, hol az a bolygó tűnik hátráló mozgásúnak a Földről nézve. Ilyenkor az adott planéta analógiája kaotikus, akadályozott, feszültséggel terhelt, nehezen megvalósítható. Főleg a közeli, gyorsabb mozgásúaknál gyakori, évente akár többször is előfordulhat.

 

A retrográd Merkúr a mozgást, önkifejezést, kommunikációt, tanulást blokkolja (2020 őszén is volt majdnem három hétig). Jövőre szeptember 27-től október 18-ig várható.

 

A retrográd Vénusz az érzések megélését és kifejezését, a kapcsolatok alakulását nehezíti, átértékelést tesz szükségessé. 2021. december 19-től a következő év januárjának végéig tart majd.

 

A retrográd Mars akadályozottság az akaratunk véghezvitelében, a vállalkozásaink fejlődésében, a konfliktusaink enyhítésében. A következő évben nem „fordul vissza”.

 

A retrográd Jupiter idején hitrendszeri blokkok lépnek fel, az emberek meggyőződéseit nem lehet közös nevezőre hozni, lomha az igazságszolgáltatás. Ekkor számíthatunk rá: 2021. június 20-tól október 18-ig.

 

A retrográd Szaturnusz a rendrakást hátráltatja, gondjaink adódhatnak az életünknek kereteket adó hivatalokkal, személyekkel. 2021-ben főleg május 23-tól október 10-ig kell ezzel vigyáznunk, elsősorban a Vízöntős életterületünkön.

 

Az Uránusz még lassabb mozgású bolygó, ezért még tovább látszik hátrálni az égen, átlagosan minden évben fél évet. Idén augusztus 15-e óta retrográd, és 2021. január 14-ig az is marad, aztán 2021. augusztus 10-én ismét „megáll és hátrálni fog” a következő év elejéig. Ilyen időszakokban a lobbanékony energiák nehezen vagy egyáltalán nem találnak maguknak csatornát, és kicsúszhatnak az ellenőrzés alól – főleg a Bikák esetében, avagy a Bikába eső életterületünkön.

 

A Neptunusz a megszokottnál is nagyobb káoszt idéz elő, ha retrográd módba vált, még több lesz körülöttünk a hamisság, csalás, még inkább kicsúszhat a gyeplő a kezünkből. 2021-ben ez június 25. és december 1. között áll fenn, főleg azoknak, akiknek erősen Neptunusz-orientált a képletük egy-egy szereplője vagy szelete.

 

A Plútó is, lassú mozgású bolygóként, az év nagy részében retrográd lesz, április 27-től október 2-ig, és ez felszín alatti hatalmi harcokat szimbolizál, sok-sok mélybe való lemerüléssel, amelyre a sors kényszerít minket, egy nagyobb átalakulás előkészítésére. Ez Bak figuráinkat és életterületeinket érinti.

 

A Fekete Hold Lilith (avagy a pusztító belső erő, a démon jelképe) 2021. július 19-ig Bika, onnantól fogva az Ikrekben jár, vagyis ezen jegyeket érintve segít árnyék-énünkkel birkózni. Ezt persze külső konfliktusok képében fogják megélni, csak később találhatják meg magukban azt, amivel hozzájárultak a helyzet elfajulásához.

 

Vigyázzunk magunkra és egymásra, legyünk felelősek jövőre is, de nagy felszabadulást, sok örömöt, kiteljesítő kapcsolatokat, csodás élményeket kívánunk mindenkinek 2021-re!