Lelkivilágunk lakói

Előrejelzés 2022-re

2022-01-01

Sok helyen olvashatjuk, hogy lágyabb, szelídebb, akár kifejezetten feminin év lesz 2022, egyrészt numerológiai szempontból az évszám alapján, másrészt a Jupiter áthaladása miatt a Halakban – ahol egyébként uralomban is  van, ezért jupiteri évnek is nevezik, amelytől bőséget, hitet, bizalmat, lehetőségeket, kiteljesedést, tanulást, fejlődést, és (túl-)áradást várnak. Ezeket az előrejelzéseket asztrológiai szempontból az támaszthatja alá, hogy kifejezetten ritkák lesznek a feszült fényszögek, főleg a külső (Jupiteren túli, lassabb mozgású, azaz sorsjelölő) bolygók között, illetve azoknak a belső bolygókkal fennálló kapcsolódásait tekintve. Az egész év folyamán többnyire simán áramló fényszögekkel (félszextil) találkozunk, azaz az energiák általában erősítik, segítik egymást.

 

Ettől függetlenül teljes képet csak úgy kaphatunk, ha tudjuk, milyen helyzetben vagyunk most, és mi minden vezetett idáig. Ehhez a fő útjelző táblák a fent említett külső, lassú mozgású, sorsjelölő bolygók, hiszen ezek az egész emberiséget befolyásoló eseményeket és folyamatokat mutatnak.

 

Az elmúlt évek egyik meghatározó eleme a Szaturnusz és a Plútó együttállása volt a Bakban („struktúrák gyökeres átalakulása”), amely 2019 februárjában jelentkezett először, és az egész 2020-as évet jellemezte. Helyi és globális szinteken is összefonódtak a politikai és a gazdasági csoportok, a kormányok és az óriáscégek, egy mind szűkebb és gazdagabb elitet kristályosítva ki magukból. Sok országban erősödött a kontroll, szélsőségesebbé váltak az irányító elvek. (A KaSztellában: ha ez a két égitest rááll valamelyik figuránkra a születési képletünkben, akkor annak a karakternek ki kell innia a méregpoharat, és nem kis kínlódással újjá kell születnie.)

 

A másik jelentős mozzanat a Szaturnusz és az Uránusz kvadrátja, avagy „a korlátozás és a szabadság összeegyeztethetetlensége, az anyagi javak értékének megrendülése, struktúrák hirtelen, váratlan, robbanásszerű átalakulása”. Ez 2020 áprilisában lett domináns („a járvány első hulláma”), és a két planéta ide-oda táncolása miatt egész 2022-ben fennáll, időnként robbanásszerű eseményekben kitörve. A KaSztella nyelvén: hol a föld omlik rá az általuk érintett figuráinkra, hol viharzónába kerülnek. Ez a két csapás a megrendülés és gyengülés után alkalmazkodásra, megerősödésre és újjáépítésre késztet minket.

 

A Jupiter is csatlakozott a Szaturnusz-Plútó együttálláshoz 2020 márciusa és 2021 januárja között, az első nagy hullámok idején. Azaz a hatalmi átrendeződéshez társult a jupiteri őselv, a terjedés, a túltengés, jelen esetben a pandémia jelensége. Érdemes megjegyezni, hogy a 2018-19-es hasonló mérvű világjárvány idején is együtt állt a Jupiter a Szaturnusszal. 2020 januárja óta ez a két planéta (Szaturnusz=betegség, Jupiter=járvány) az oda-vissza táncolás miatt 20 foknál messzebbre nemigen távolodott el egymástól, de pont most szilveszterkor a Jupiter átlép a Halakba, a Szaturnusz pedig marad a Vízöntőben. Amikor a Jupiter 2022. május 10-én továbbhalad a Kosba, már két jegy távolságban lesz a Szaturnusztól. Ez bizakodásra ad okot a terjedéssel kapcsolatban.

 

KaSztella_elorejelzes_2022.jpg

 

2022. május 10-ig tehát a Halakban lesz a Jupiter. Ez az égitest, amelyet a képen a pap-, illetve megváltószerű figura szimbolizál, nagyon is otthon van, azaz uralkodik a Halakban: befelé fordulásra sarkall, az intuíciónk felébresztésére és meghallgatására, segítségnyújtásra és akár önfeláldozásra is. Főleg amikor márciustól a Neptunusszal randevúzik, ezért ekkor a fejlett lelkiséggel rendelkező emberek, a művészek, a segítők, a gyógyítók (alternatív gyógymódok, spirituális tudatosság) kerülhetnek előtérbe. A Halak kaotikussága miatt a hazugságok, félrevezetések, függőségek, spirituális téveszmék is gyakoribbak, dominánsabbak lehetnek. Társadalmi szinten a munkanélküliség és az elhúzódó betegségek miatt fokozódik a szociális háló és a szociális munka fontossága. A Halak a határok feloldása is, így a migráció fokozódására is jó esély van. Amikor a Jupiter a Kosba lép (2022. május 10-től), ezeket az ihletett állapotban született elképzeléseket majd a gyakorlatban is meg lehet valósítani, szabadabb teret kapnak a vállalkozások és megnő a vállalkozókedv, bár az erőszakos összecsapások veszélye is nagyobb lesz. 2022. augusztus 2-tól a Jupiter retrográd mozgásba vált, ekkortól megint megtorpanhat a gazdasági kilábalás, sőt október végén a Halakba is visszatér, ismét közelít a Neptunuszhoz (illúziók, káosz), utána viszont december 21-től ismét az aktív Kosban folytatja az útját előrefelé. A Halak Jupiter időszakában az árvizek lehetnek gyakoribbak, a Kos idején (nyáron) a forróság és az aszály.

 

Ezeknek az energia-tobzódásoknak a feszültségét tovább gerjesztette a közelmúltban a Szaturnusz (és Plútó) szextilje a Neptunusszal („a struktúrák, hatalmi rendek összezavarodása, feloldódása”) – titokzatos, baljós köd egészítette ki a földomlást, ahol a figuráinkat érintette. Ez nagyjából 2018 decemberétől 2020 februárjáig tartott. Érdekes, hogy ez a koronavírus-járvány „lappangó szakasza”, amelynek részleteit máig homály fedi. Egyre több résztvevő beszámolója támasztja alá azt, hogy 2019 októberében a vuhani katonai világjátékokról már fertőzötten tértek haza a sportolók mintegy száz különböző országba. A vuhani víruslabor dolgozóinak kórházba kerüléséről először novemberben adtak ki hivatalos közleményt. Ekkoriban tűnt el minden dokumentáció az internetről azzal a vírussal kapcsolatban, amellyel már 2016 óta kísérleteztek, és amely 96,2%-ban hasonlított a SarS-CoV-2-höz.

 

Melyek a fent említett bolygók legfontosabb analógiái? A vírus a Plútó őselvéhez tartozik, a lezárások, a kontroll, illetve a betegség szaturnuszi szimbólum, a fertőzés, a kiszolgáltatottság és a bizonytalanság neptunuszi princípiumok, a járvány a Jupiter alá tartozik, a válság és a feszültség pedig uránuszi jelenség. Mire „jók” a válságok? A válság egyetlen előnye, hogy cselekvésre és változtatásra sarkall, elodázhatatlan feladatokat tol elénk, amelyek eleinte alkalmazkodásra, utána nagyobb rugalmasságra, önállóságra és akár totális újjáépítésre késztetnek. Amikor megszűnnek a legfeszültebb fényszögek, megnő a cselekvési terünk. Eldönthetjük, miből fogyasztunk kevesebbet, milyen minőségi (akár helyi, fair, rövid ellátási láncú) szolgáltatásokat és termékeket választunk, és energiáinkat jobban fordíthatjuk saját magunkra és közvetlen környezetünkre, erősíthetjük magunkat, finomíthatjuk személyes céljainkat, tisztázhatjuk prioritásainkat, a zavaros média és a szerkesztett tartalmak helyett felkutathatunk hiteles és eredeti információforrásokat, kizárhatjuk a manipulációt, megtanulhatjuk megkülönböztetni a tényleges szükségleteinket a fölösleges igényeinktől, több terünk lehet a személyes felelősségvállalásra, illetve az őszinte önvizsgálatra. Kiemelkedően önazonos emberekre kisebb hatást tud gyakorolni a külső hatalom, és egy olyan belső identitást, amely erős, élettisztelő és életigenlő szellemi-transzcendens alapokon áll, erőszakkal sem tud elvenni, hacsak az ember nem dobja oda önként (pl. egy mesterséges intelligenciának vagy egy virtuális univerzumnak).

 

Eközben a Szaturnusz és a Plútó ciklusa tovább forog, vagyis az irányító elit („kontroll”) és a népek („szabadság, egyediség”) viszonya változni fog. A következő nagy feszültség a Bika Szaturnusz idején várható majd, 2028 májusában, amikor ismét megkísérelhetnek egy totális elnyomást, egy centralizált (és digitalizált) kontrollt megvalósítani. Az anyagias Bika érintettsége miatt a hatalmi fegyver elsősorban a pénzügyi manipuláció, a fizetőeszközök gyengítése, a vagyonok elértéktelenítése lesz. Addigra mindenkinek nagyon fontos a megszokott anyagi eszközöktől független biztonságát is megteremtenie. 2036-ban pedig szembeszegül egymással a két bolygó (mint legutóbb 2001-ben), és ekkor a hatalmi kontroll már teljesen nyílt lesz (Oroszlán Szaturnusz), és nyílt összetűzésekre is sor kerülhet. Ebben a harcban sokkal nagyobb esélye van győzelemre annak, aki nem a digitális térben építi fel az identitását és az élete értelmét, hanem a valódi életben, a gyakorlati cselekvésben, az emberi közösségekben és a természetközeli életben, mivel így jobban felismeri a manipulációt és szubjektív biztonságérzetét kevésbé tudják befolyásolni.

 

Az általános korlátozások onnantól fogva enyhültek, hogy a Szaturnusz 2020. december 17-én belépett a Vízöntőbe és elszakadt a Plútótól. Mivel a Vízöntő a decentralizáció, az egyenlő rangú elemekből álló rendszer jegye, fokozatosan gyengül a központi irányítás, és ezt a folyamatot akár komoly lázadások, villongások is felgyorsíthatják – főleg amikor a Jupiter a Kosban halad (2022. május 11-től 2023. május 16-ig). Ami a Szaturnusz betegség-jelentését illeti: az új típusú koronavírustól kiderült, hogy az érrendszert, egész pontosan a kapillárisokat támadja meg (szintén Vízöntő analógia, a szétosztó rendszer), és maga a vírusfertőzés alapjellege akkor változhat meg, akár gyengülhet is jelentősen, amikor majd 2023. március 7-én a Szaturnusz továbbhalad a Halakba. A Vízöntő Szaturnusz (2021-22) ideje alatt jellemzőek maradnak a kisebb-nagyobb korlátozások, ugyanakkor az egyéni szuverenitás erősödik, és előtérbe kerülnek a sok mindent megtanuló, sok mindent kikutató és felfedező, illetve a – szükségből – mindenhez értő „reneszánsz emberek” (igaz, az alapos tudású szakember továbbra is hiánycikk marad a társadalmi szétaprózódás, az internet végtelen tartalomözöne és a kényszerű „több lábon állás” miatt).

 

A leglassabb sorsjelző bolygó, a Plútó is jegyváltáshoz közeledik. 2022-ben végig a Bakban marad, de 2023. március 23-án átlép a Vízöntőbe, amikor is az egyensúly a központi, korlátozó hatalomtól az erő a nép, a szabadság, az egyenrangú szervezetek és rendszerek felé billenhet. Fontosabb lesz az egyenlőség, szabadság és testvériség eszméje, jóllehet, a Vízöntőre jellemző módon leginkább elméleti síkon, elrugaszkodva és némi távolságtartással. Kulcskérdés lesz a valódi ember és a „digitális ember” megkülönböztetése, amely nemcsak identitásunkat határozza meg, de életformánkat, idegrendszerünket és egész szervezetünk működését is alapvetően befolyásolja.

 

A nagy kísértő, az emberiség és az egyének árnyékát szimbolizáló Fekete Hold Lilith 2022. áprilisának közepéig Ikrekben tartózkodik, ekkor szellemi téren szembesülünk árnyoldalunkkal (pl. oltáshívők és –ellenesek, kioktatás, hiteltelen források), utána pedig átlibeg a Rákba, és felszínre hozza érzelmi, múltbeli és családi dilemmáinkat. Emlékeztet arra, hogy az igazi őszinteség nem másokról szól, hanem saját magunkról. Fel kell vállalnunk azt, hogy hol tartunk lelkileg, mivel árnyékoljuk be önmagunkat és szeretteink életét, bele kell állnunk a családi konfliktusokba, és komoly megoldandó feladatok várnak ránk az ingatlanok terén is. A természet szintjén pedig előbb a levegő bolydulhat fel veszélyesen, főleg viharok képében, majd áprilistól a vizek mutathatják meg barátságtalan oldalukat.

 

Végül nézzük egy kicsit a belső, gyors mozgású bolygók legfontosabb ciklusait 2022-ben:

- A Merkúr már január 14-én retrográd mozgásba vált, és egészen február 3-ig nehezített lesz a kommunikáció, a közlekedés, a kereskedelem, a kapcsolattartás, az üzlet, a tanítás és tanulás. Ugyanez megismétlődik május 10. és június 3., illetve szeptember 9. és október 2. között, sőt az év végén, december 29-én megint mintha „hátrafelé indulna” a merkúr.

- A Vénusz most szilveszterkor retrográd, és január 29-én vált át direkt mozgásba, úgy is maradva az év hátralévő részére. Ez is erősíti az év vénuszi-jupiteri színezetét. Könnyebb az érzésekkel bánni, lendületet kapnak a kapcsolatok, előtérbe kerül belső-külső értékeink rendezése, több örömöt ígér ez a tendencia.

- A Mars október 30-ig előrehalad, akkortól „hátrál” egészen 2023. január 12-ig. Abban a két és fél hónapban, mint minden retrográd Mars időszakban, gyakoribb lehet a megtorpanás, visszaesés, megmagyarázhatatlan baleset, erőszakos esemény, ugyanakkor mivel az Ikrekben történik mindez, komoly zavarokra és konfliktusokra lehet számítani a média, tanítás-tanulás, közlekedés, szállítás, ellátási láncok és kereskedelem területén. A Mars azért is érdekes 2022-ben, mert bár januártól augusztus 21-ig a bolygó végigjárja a Nyilastól az összes jegyet az Ikrekig, de aztán abban a jegyben marad egészen a következő év elejéig a „tolatás” miatt.

- A Jupiter direkt mozgással halad át a Halakba, majd onnan a Kosba (május 10.), és július 28-án kezd látszólag hátrafelé haladni (retrográd), sőt novemberben még a Halakba is visszatér, csak november 23-án indulva újra előre. Ez azt jelenti, hogy a talpra állás, a gazdasági fellendülés inkább az első félévben lehet dinamikus, utána megint megtorpanás következik egy jó fél évre.

- A Szaturnusz direkten halad előre június 4-ig, akkor kezd hátrálni a Vízöntőben. Amit személyes szabadságunk szintén addig elérünk, azt ekkor ellenőrizteti, gyakoroltatja velünk és újratanítja nekünk, és csak október 23-án lendül ismét előre.

- Az Uránusz jelenleg retrográd, és január 18-tól halad ismét előre. Augusztus 24-én ismét „hátrafelé kezd haladni”, ezért ekkor megint korlátozottnak érezhetjük a szabadságunkat, illetve nehezítettek lehetnek a pénzügyeink (Bika), egészen 2023. január 22-ig. Ez a bolygómozgás is azt sugallja, hogy érdemes mindenféle komoly tranzakciót és vállalkozást inkább az első félévre és nyárra időzíteni.

- A Neptunusz jelenleg előrefelé halad saját kedvenc jegyében, a Halakban, de június 18-tól december 3-ig retrográd helyzetben lesz. Megint könnyebben összezavarodunk, elveszíthetjük tájékozódási pontjainkat, manipulálhatóbbá válhatunk,  gyengülhet ellenálló-képességünk. Kiemelt pontja a Neptunusz 2022-es útjának a Jupiterrel való találkozás április 12-én: figyeljünk érzéseinkre, sugallatainkra, találkozásainkra, álmainkra, hirtelen feltáruló jövőképünkre és vízióinkra, mert ezek közül az építő jellegű ideákat a Kos Jupiter idején (május 10-től) jó eséllyel megvalósíthatjuk.

- A Plútó végig a Bakban jár, április 29. és október 8. között retrográd, akkor ismét alapos belső önvizsgálatot kényszerít ki, és az addig gyűjtött belső munícióval lehetővé teszi számunkra a gyógyulást, az öngyógyítást, a tudatosodást avagy fejlődést. Kiemelkedő mozzanata a Marssal való együttállása március 3-án, ami puskaporos hangulatot hozhat, illetve a Jupiterrel való előnyös fényszöge május 3-án (szextil), amikor a gyógyulást, belső tisztánlátást, a fejlődést és a gyógyító tendenciákat felfokozza.