Lelkivilágunk lakói

Égi sorskalendárium 2014 végére

Nézzük, mit tartogat számunkra az év utolsó két hónapja! Az előrejelzéshez hasznos, ha megvan a saját Várunk térképe a figurákkal (avagy a születési horoszkópunk), mert így ellenőrizhetjük, melyik hatás mely figuráinkat, illetve életterületeinket fogja érinteni. Az égi áthaladások mindig egyedi jelentéseket hordoznak aszerint, hogy kiket érintenek a mi Várunkban, mely területeinket befolyásolják pozitívan vagy negatívan, illetve aktuálisan éppen milyen sorshelyzetben vagyunk.

Újfent a 2013.08.25-én kelt cikkünk (Mi történik a figuráinkkal? - A tranzitok") szimbólumait használjuk.

Folytatás a kép alatt!Október:

E cikk születésekor, vagyis 2014. október 20-án egy kellemes együttállást tapasztalhatunk meg: a Nap és a Vénusz áll egy helyen a Mérlegben. Ez azt jelenti, hogy jelenleg a rivaldafény és az örömmámor azokat a figuráinkat és életterületeinket érinti, amelyek a Mérlegben állnak. Hangsúlyos és eredményes lehet tudatosan foglalkozni a párkapcsolatunkkal és a szoros együttműködéseinkkel, mert most biztosan elősegíti a nagyobb harmóniát. Tovább támogatja ezt a folyamatot, hogy a csatabárd is el van ásva ezekben a szoros és állandó kapcsolatokban (szextil a Marssal), békés a hangulat, a fegyvereket legfeljebb építő dolgokra lehet használni.

Némi feszültséget hoz a légkörbe, hogy nem kommunikálhatunk önérdekből, korlátozottnak érezzük önálló gondolkodási és önkifejezési szabadságunkat, és a szokásosnál nagyobb kompromisszumokra kényszerülünk (Merkúr-Uránusz kvadrát okt. 31-ig). Saját céljaink elérésében most a külső támogatók és szerencsés körülmények többet segítenek, mint amit önmagunktól megvalósíthatunk (szextil a Jupiterrel nov. 5-ig és Jupiter-Uránusz trigon okt. 26-ig). Ezt jelentős korlátnak élhetjük meg, és nem mindig ismerjük fel, mi válik hasznunkra, mire van szükségünk, milyen fölösleges hiedelmek gátolnak minket, mi az igazi segítség (Jupiter-Szaturnusz kvadrát december 20-ig). Bár a hétköznapokban nehéz megélni, valójában a kapcsolatok hosszú távú harmóniáját és saját szerepeink megtalálását fejlesztheti a rendkívül nagy blokkoltságot, hatalmi és manipulatív játszmákat, valamint váratlan robbanásokat, robbantásokat hozó Uránusz-Plútó kvadrát (2012. áprilisa óta áll fenn, és 2015.07.13-ig lesz). Ezt a két hatást viharzónaként és varázsitalként ábrázoltuk: nagyjából olyan, mintha megittuk volna egy méregpohár tartalmát, és most rendkívüli módon legyengülve kellene az orkánnal szemben haladnunk.

Október 23-ától a Skorpió figurák és életterületek lépnek rivaldafénybe, ők lesznek a főszereplők, oda összpontosul a figyelem, onnan buzognak elő a legerősebb érzések és hangulatok (a Nap, a Hold és a Vénusz belép a Skorpió jegybe). Különösen jelentős lesz ez az időszak azok számára, akiknek a Királyuk (Napjuk), Királynéjuk (Holdjuk) vagy Birodalmuk (aszcendensük) a Skorpióban van, hiszen most lendülhetnek nagyot előre önmegvalósításuk útján. 25-étől könnyebbé válik az önkifejezés, kommunikáció, ismerkedés, tanulás és mozgás, több inspiráló hírt kaphatunk, mert a Merkúr befejezi hátrálónak tűnő mozgását, és elindul előrefelé. Az akadályozott mentális működés direktbe, egyenesbe vált, a fizikai mozgáskorlátozottság, bezártság enyhül, a (pár-)kapcsolatok szellemileg felpezsdülnek (Merkúr a Mérlegben). 26-án minden Bak szereplőnk/életterületünk csatába hívó kürtszót hall - erre a területre lép be ugyanis a Mars. Nyílt konfliktusok lerendezésére, önmagunkért vívott küzdelemre van szükség. 28-ától a fő érzelmi hullámzás is a képletünk Bak területét érinti, mert a Hold csatlakozik a Marshoz, és a küzdelem érzelmi síkon elmélyül. Ugyanekkor a Várunk Skorpió területünk "angyali segítséget kap", sugallatok érik a titokzatos ködből, az intuíciónk csatornáján keresztül (a Neptunusz trigonja a Nap-Vénuszra), engedékenyebbek leszünk hatalmi harcainkban, közelebb kerül a harmonikus végkifejlet lehetősége (Hold-Mars szextilben a Nap-Vénusszal és a Neptunusszal). Ekkor éri a legerősebb érzelmi kihívás a konfliktusrendezésünket is, többen feladhatják a harcot egy-egy kapcsolatért, vagy kiderülhet, hogy nem is olyan fontos számunkra (T-kvadrát: Merkúr-Uránusz szembenállás, kvadrátban a Holddal és a Plútóval).

November:

2-án könnyebbé válik a lelki feltáró és rendező munka Skorpió életterületünkön (Hold-Neptun trigon a Nap-Vénuszra), de hamar elérkezik egy újabb kihívás, valami durvább konfliktus képében (Mars-Plútó kvadrátja a Hold-Uránusszal). Ezután, 9-étől a Skorpió figuráink kaphatnak fontos híreket, értesüléseket (Merkúr belép a Skorpióba), és a Skorpió életterületünkön tudunk a leghatékonyabban működni mentálisan. 10-én felfokozódnak az indulatok, méghozzá akár szélsőségesen, mert a Mars eléri a Bakban lévő Plútót, felbuzog a méregpohár, és a varázsital hatására régóta hevülő ösztöneink csatára buzdítanak. 11-én elkezd feltisztulni a köd a Várunk Halakba eső területéről, illetve a Halak figuráinkról, mert a Neptunusz hosszas "hátrálás" után "megáll", és november 20-án elindul "előrefelé". Ez azt jelenti, hogy a köd lassan eloszlik erről a területről - például ha a Királyunk (Napunk), Királynénk (Holdunk) vagy Birodalmunk (aszcendensünk) áll Halakban, elkezd tisztábban látni, mer bízni a megérzéseiben, és már nem zavarják annyira össze külső-belső impulzusok. November 19-ig fennmarad ugyanakkor zabolátlan ösztönerőink ziláltsága, kuszasága (Mars-Uránusz kvadrát, mint egy T-kvadrát egyik fele), és csak utána tudunk agressziónknak megfelelő csatornát, medret találni. 13-án kissé könnyebbé válik az a teher, amit a Skorpió életterületünkön elszenvedett kőomlás okozott (Szaturnusz-áthaladás), mert pozitívabbá válnak az ezzel kapcsolatos érzelmeink (Vénusz), és meglátjuk a kiutat, az újjászületés lehetőségét is (Nap). A külső körülmények is újjáépítésre fognak kényszeríteni minket (a Hold-Jupiter kvadrátja a fentiekkel 15-én).

November 16-tól a Nyilas figuráink/életterületeink élhetnek át rövidebb örömmámort (Vénusz belép a Nyilasba), amelynek hatásai azonban tartósak maradhatnak, ha sikerül beépítenünk valamit belőle saját igazságunkba, eszmerendszerünkbe. 20-án ezt a folyamatot a hangulatfelelős Hold is segíti. 21-től december 15-ig kissé megint elbizonytalanodunk és másokra lehetünk utalva, akik esetleg becsapnak, félrevezetnek minket (Nap-Neptunusz kvadrát). 22-én aztán a rivaldafény is áttevődik a Nyilas figuráinkra/életterületünkre, mert oda vonul be a Nap, és követi a gyorsan mozgó és ingatag hangulatfelelős Hold is. 23-ától lehetőségünk nyílik a saját meggyőződéseink szerint, függetlenül cselekedni, komolyabb romboló hatás nélkül (Nap-Uránusz trigon dec. 11-ig). November 28-ától érkezik el az ideje, hogy Nyilas figuráink megnyilvánuljanak, kommunikáljanak, kapcsolatot teremtsenek, tanuljanak (Merkúr áthaladása ezen az életterületen).

December:

A hónap 2. napján végre egy igazán szép összetett, harmonikus hatás jelentkezik (nagy trigon) a hangulatfelelős Hold, az örömmámort biztosító Vénusz és a szerencsét hozó Jupiter között - akár egy ÁLDÁS. Igaz, nem tart sokáig a Hold és a Vénusz gyors mozgása miatt, de mint mindig, itt is rajtunk múlik, mennyit tudunk belőle "eltenni a tarisznyánkba". 5-étől a Vízöntő figuráinknak kell fegyvert ragadniuk, ha érvényesíteni akarják magukat, vagy meg akarják védeni magukat, avagy a Vízöntő életterületünk változik csatatérré (a Mars belép a Vízöntőbe). A 6-i telihold (Nap-Hold szembenállás) viszont a békét segíti elő a támogató közösség (Uránusz trigon) és a kedvező hangulat (Hold szextil) segítségével. Nagyon fontos értesülés vagy felismerés kerül napvilágra dec. 7-én, főleg ha vannak főszereplőink a Nyilas jegyben (Nap-Merkúr együttállás), és ez jócskán hozzájárul veleszületett képességeink kiteljesítéséhez, céljaink eléréséhez (Nap-Jupiter trigon dec. 22-ig). December 10-én végre az örömmámort hozó Vénusz belép a Bak jegyébe, a Bak figuráinkat és életterületünket felderítve, élvezeteket biztosítva. 14-étől azonban egy kellemetlen hatás is érvényesül: a kőomlásból eredő káosz, a sivárság és a köd egyszerre fejti ki hatását, főleg a Skorpió és Halak figuráinkat érintve (Szaturnusz-Neptunusz kvadrát 2015.04.29-ig). Ebből segít kitörni, kiverekedni magunkat az erőt, robbanékonyságot és merészséget kölcsönző Mars-Uránusz szextil (dec. 26-ig).

16-án ismét egy röpke feszültség uralkodik el bennünk és körülöttünk: a belső biztonságérzetre, kötődésre és meghittségre való vágyunk szembekerül egyéni törekvéseinkkel, és ez kemény hatalmi harcokat szül (T-kvadrát: Hold-Uránusz szembenállás, mindkettő kvadrátban a Plútóval). 19-én aztán kénytelenek leszünk meghajolni bizonyos korlátok előtt, amelyeket addig megtagadtunk , vagy magunknak kell olyan korlátokat választanunk, amelyeket el tudunk fogadni (kvadrát a Jupiterrel és a Neptunusszal). 22-én a rivaldafény áttevődik Bak szereplőinkre/életterületünkre, mivel oda vonul be a Nap. Eközben enyhülnek a hatalmi játszmák, szélsőségek (a Vénusz utoléri a Plútót). 23-án kerül sor az év egyik legfontosabb asztrológiai eseményére: a Szaturnusz átlép a Nyilasba (2012. október 5. óta a Skorpióban járt). Ez azt jelenti, hogy mostantól azokra várnak kemény leckék, amelyek kőomláshoz hasonlóan átrendezik az életüket, megszüntetik támpontjaikat és kapaszkodóikat, akiknek fontos személyiségalkotó vagy sorsformáló figuráik állnak a Nyilasban. Csak akkor mehetnek tovább egy következő életciklusba, ha kitartóan elviselik a következő egy-két évben rájuk háruló terheket, nagyobb felelősséget vállalnak, és át tudják rendezni az életüket fokozott stabilitást teremtve. Eközben a Bak figurák is aktívak maradnak, hiszen a Nap, a Merkúr, a Plútó, a Vénusz és a Hold is a Bakban fog csoportosulni. Ezzel az erővel azonban Bak figuráink konfliktusokat provokálhatnak, mivel a Merkúr-Plútó-Vénusz együttese kvadrátban áll az Uránusszal. 24-én a Mars-Jupiter szembenállás hoz kíméletlen őszinteséget, a személyes igazság felvállalásának késztetését az ünnepekbe, amit 25-én az érzékeny és lobbanékony Hold-Mars együttállás is felfokoz. Általánosságban kijelenthető, hogy csak valódi meghitt közegben van esélyünk kellemesen ünnepelni, mert ilyen konstellációknál nincs helye álarcoknak, játszmáknak, feszengésnek.


>>>Mindenki kikeresheti saját figuráit a KaSztella könyvből, színes képekkel és leírásokkal. Minden figurához tartozik sorsfeladat, sőt az egész életküldetésünk kiolvasható jelképesen a Királyi Útból. A karakterek közötti kapcsolatok egészen egyedi színezetet adnak a személyiségrajznak.<<<

A KaSztella könyv utolsó 50 példánya a karácsony előtti időszakban az eredeti ár feléért, azaz 2800 forintért kapható! ("B" széria) Ehhez még a postaköltség (előzetes banki átutalás esetén 1125 Ft.) járul hozzá. A rendeléshez írjon emailt a kasztella-kukac-gmail-pont-com címre, és adja meg a postázási és számlázási nevet és címet! További információ: http://kasztella.hu/Vegye-meg-a-konyvet