Lelkivilágunk lakói

Az Újév horoszkópja

Érdemes belepillantani az "égi órába" a 2014-es év kezdetekor, mert így jobban megérthetjük a személyiségünk Várában zajló eseményeket, a belső figuráinkat érintő hatásokat, és talán időben fel is készülhetünk bizonyos folyamatokra vagy döntésekre.

A Szilveszterkor felállított horoszkóp olyan, mint egy ember képlete: megmutatja, milyen lesz az Újév alaptermészete, vagyis a rajta lévő bolygóállásokat analogikusan egy éven át jellemzőnek tekinthetjük. Ilyen szempontból nem ígérkezik könnyűnek a 2014-es év, legalábbis az eleje. Szerencsére megoldások, feloldások is kínálkoznak.Újévkor együtt áll Bakban négy égitest: a Nap, a Hold, a Merkúr és a Plútó. A Plútó helyzete évek óta változatlan, azaz a Bak jegyben, Bak életterületünket és a hozzá kapcsolódó figurákat manipulálja mágiával, és ezzel hosszú átalakítási folyamatot tart fenn. Egyre kevésbé bírják kötelezettségeiket, ezért új célokat kell találniuk maguknak. Nézzük meg, milyen figurák vagy melyik életterület van Bakban a Várunkban! Itt kellett felhajtanunk a varázsitalt, előre láthatatlan, drasztikus következményekkel. A Nap jelenleg reflektorként világítja meg és hozza előtérbe ezt a varázslatot, és tudatossá tesz bizonyos folyamatokat, amelyek eddig tudattalanul zajlottak. A Hold most hatalmas hullámverésben sodorja ide az érzelmeinket, a mágia színhelyére, egy célra összpontosítja és kissé megkeményíti őket. A Merkúr olyan üzenetet hoz, amelytől tisztábban látunk magunkkal és sorsunkkal kapcsolatban. Minden titokról lehull a lepel, lecsupaszodunk, semmiféle képmutatás vagy megalkuvás nem folytatható. Át kell alakulnunk fizikailag, lelkileg és szellemileg is. Lehet, hogy átmenetileg a teljes kozmikus magány állapotába süllyedünk, amíg az átalakító mágia tart, és úgy érezzük, mindenki elhagyott minket, mindent elveszítettünk. Ebben a kényszerű magányban azonban rengeteget tanulhatunk magunkról, kíméletlen őszinteséggel. Január 8-án a Nap és a Plútó elválnak egymástól, a Merkúr pedig még hamarabb, január 5. környékén elhagyja ezt csomópontot.

A bolygócsoportot két oldalról is orvul támadják, mégpedig a Mars ("harci kihívás") és az Uránusz ("viharzóna"). Ennek jelentése: váratlan indulatok és felfordulások, robbanásveszélyes helyzetek, tűrhetetlen feszültség, lázadás, meggondolatlanság, baleset. Ezek a hatások összeegyeztethetetlenek a lezajló átalakulási folyamattal, ezért óvatosság, visszafogottság ajánlott, és mindenki örülhet, aki könnyen megússza ezt az időszakot.

A Bakban lévő négyes csoport az év elején szembekerül a Jupiterrel ("túltengés"), a hit és bőség bolygójával, amely jelenleg szintén visszafelé cammog. A Nap-Jupiter szembeállás miatt nehezen összpontosítunk, túlzásokra ragadtathatjuk magunkat, és épp akkor kényelmesedhetünk el, amikor nem kéne. Belefásulunk a terhek cipelésébe, ezért sokszor úrrá lesz rajtunk a türelmetlenség, és öntörvényű lépéseket teszünk. Ez a szembenállás szerencsére csak január 11-ig tart.

/A Plútó, mint lassú mozgású égitest, azonban továbbra is fenn fogja tartani problémás viszonyait az év során, és április végén egy nagy, feszült négyszöget, úgynevezett keresztkvadrátot fog alkotni a szembenálló Jupiterrel, illetve a kétoldalról támadó Marssal és Uránusszal. Ez nehezen feloldható, tomboló helyzetet fog eredményezni egyéni szinten és az ország szintjén is, de május elejére - a Mars és a Jupiter eltávolodása miatt - oldódik. Addig nagyon fontos, hogy igyekezzünk elfogadóak és béketűrőek lenni, máskülönben veszélyes szituációkba sodorhatjuk magunkat és egymást is. Az év második felében már általános fellélegzésre számíthatunk, legalábbis az országhatárokon belül./

Az öröm, a szerelem, az élvezetek és az anyagi gyarapodás az Újév képletében némileg le vannak fojtva, mert a Vénusz retrográd mozgást végez, azaz látszólag visszafelé halad, ráadásul az óvatos és hideg Bak jegyben. Emellett fényszögei sem nagyon vannak, ezért inkább a befelé forduló, maguknak való, érzelmileg visszafogott, törtető embereknek kedvezhet. A többiek február 13-tól szabadulhatnak fel, mert ekkortól a Vénusz újra előreindul, és március 6-án átlép a merészebb és nyitottabb Vízöntő jegybe, ahonnan gyorsabban folytatja útját a következő jegyek érintésével.

A Mars és a Jupiter kvadrátja is feszültségekkel terhes, nyughatatlanná tesz, illetve túl merésszé a kockázatvállalásban. Könnyen előfordulhat, hogy nem tudunk annyira tekintettel lenni másokra, amennyire szeretnénk, vagy még a saját érdekeinket sem tartjuk szem előtt. A Marsot ezenfelül szembetámadja az Uránusz, minden téren a félresiklás, melléfogás, árulás lehetőségét lebegtetve, erős nyugtalanságot gerjesztve.

A Jupiter és a Plútó szembenállása 2013 nyarán alakult ki, de 2014 január 31-én és április 21-én ismét bepontosodik. Rendkívül igazságtalannak érezhetjük helyzetünket, aminek meglehet a reális alapja is. Annyira nem tudunk azonosulni a körülményeinkkel, hogy a saját érdekünkben muszáj felégetnünk magunk körül sok mindent. Ezt a környezetünk felfoghatja hatalmaskodásnak is, és számtalan konfliktusunk származhat belőle. Jelentős szemléletváltozásra lehet szükségünk.

Az Uránusz és a Plútó kvadrátja (amely 2014 február 17-től egészen 2017 április 3-ig fog tartani, mivel lassú mozgású, transzcendens égitestekről van szó) az egész világ szintjén forrongást hoz a fennálló hatalmi rendszerekkel szemben, az egyén szintjén pedig erős belső feszültségeket mutat. Nem kizárt újabb természeti csapások sorozata sem. Ennek a fényszögnek a kulcsszavai a felfordulás, a rombolás, és a meggondolatlan kockázatvállalás. A világméretű felfordulási és átalakulási folyamat mélyreható változásokat generál, és mindenkit érint − senki sem maradhat meg a kényelmes búvóhelyén vagy semleges pozíciójában.

Öröm az ürömben, hogy a Nap és a Hold együttállása az Újévben újholdat jelöl. A hosszú megpróbáltatások és átalakulások után itt az újjászületés lehetősége, amellyel megerősödve és bölcsebben lezárhatjuk életünk egyik rázós szakaszát. A Bak újhold jelszavai a tisztán látás és a tiszta lappal indulás. Ha ezt vállaljuk és megtesszük, rászánva időt és energiát, hosszú távon megadjuk magunknak a kilábalás és megerősödve való újrakezdés lehetőségét. A Nap reflektorfénye Újévkor pontosan megvilágítja az érzelmeket, és rendezhetővé teszi azokat a gyökereket, mintákat és blokkokat, amelyekből kapcsolatai, családi és hivatásbeli problémáink adódnak. Bár az újholdat oldalba támadja a feszültséget szító Mars és Uránusz, némi menekülési útvonalat jelenthet a harmonikus szögben (szextil) kapcsolódó Neptunusz, amely ezúttal jótékonyan takaró ködként segít felülemelkednünk az anyagi sík és az ego törekvésein, hogy spirituális, gyógyító vagy művészi téren keressünk megoldást problémáinkra. Rosszabb esetben valamilyen (szenvedély-)betegségben találhatjuk meg a kiutat.

A másik ígéretes jelenség a Jupiter és a Szaturnusz kedvező kapcsolódása. A belső bőség és a hit megszületik az új korlátok között is. Egy új önazonosságot nyerünk akkor is, ha kemény leckéken kellett keresztülmennünk, és hosszú távon is támogató, gyümölcsöző tanulságokat tudunk magunkkal vinni az elmúlt évek megpróbáltatásaiból a további életszakaszokra. Ha megőrizzük óvatosságunkat, felelősségérzetünket és kitartásunkat, a kedvezőtlen helyzetekben is sikeressé válhatunk. Fokozottan kell ügyelnünk testünk és lelkünk üzeneteire, egészségünkre, a kikapcsolódásra, az otthoni harmóniára, a kapcsolatainkra, a munkánkban pedig a mennyiség helyett próbáljunk meg a minőségre koncentrálni.


FONTOS! A fenti cikk csak egy általános, leegyszerűsített jellemzés a 2014-es évre. Személyre szóló előrejelzést kizárólag pontos születési képlet és rá vetített szolárhoroszkópok, tranzitelemzések, progressziók ismeretében kaphatunk!


Korábbi cikkünk, amely az égen járó planéták figuráinkra gyakorolt hatásáról szól: "Mi történik a figuráinkkal?".


Részletes 2014-es előrejelzés, várható pozíciók, fényszögek, jegyváltások, irányváltások az Aranycsillag.net-en: "Asztrológiai naptár 2014"