Lelkivilágunk lakói

Az idő urai

A jelenben benne foglaltatik a múlt és a jövő. Csak az örök jelen létezik, a többi képzet. Azok vagyunk ma, ami megtörtént velünk a múltban, és az fog történni velünk a jövőben, ami jelenünkből, sok esetben belőlünk fakadhat. Egyesek ezt karmának, mások örök életnek nevezik. Ezt fontos megértenünk, amikor azt várjuk egy asztrológustól, hogy jósoljon nekünk, vagy amikor teljesen más jövőt szeretnénk, mint amilyen a múltunk volt.

Ha eléggé figyelünk rájuk, a lelkivilágunk Várában élő figurák sok mindent megsúgnak nekünk az örök jelenről, a kizárólag ránk jellemző időminőségről. Elmondják, hol tartunk, mi történt velünk a közelmúltban, a régmúltban, a genetikai múltban, évezredekkel ezelőtt, vagy akár egy másik dimenzióban. Ennek lenyomatai vagyunk ma, ebből ered tulajdonságaink nagy része, és ennek csíráiból sarjad ki a jövőnk. Sorsunk persze közben mások útjával is összefonódik, így külső erők is segítenek vagy hátráltatnak minket abban, hogy az adott kereteken belül alakulhassunk.

Sorsunk megértésének alapjaihoz nem kell asztrológus segítsége, csak néhány kulcsszó a fent említett figurákról. Ezután némi intuíció segítségével átfogó (és egyre komplexebb) képet kaphatunk múltunk, jelenünk és jövőnk örök körforgásáról, a bennünk kialakult és működő mintákról, valamint jövőbeli lehetőségeinkről is. Ez persze munka, de egyben kiváló meditációs és önfejlesztő gyakorlat is.

Mely figurák súgják meg nekünk az útmutató kulcsszavakat? Lásd a kép alatt!1. A Birodalom (aszcendens) és annak ura, mint karmikus múlt, egy alapbeállítottság, amely meghatározza jelenlegi szerepünket, életstratégiánkat, védekező pajzsunkat. A KaSztella-ábrában egy címer jelzi. Sorsunk mindenképpen arra fog rákényszeríteni minket, hogy fejlettebb tudatszintre minősítsük ezt a félig-meddig meghaladott állapotot, ugyanakkor mindig is fontos eszközünk marad feladataink megoldásában. A jegyet uraló figura megértése segíthet jobban átlátnunk működését.
Egy Kos Birodalom például küzdelmes, akár háborús múltat jelöl, ahol az embernek saját életben maradásáért és érdekeiért kellett küzdenie, és a Hadvezér mutatja meg, hol alkalmazhatjuk jelenlegi életünkben az ott megtanultakat.
Itt írtunk róla: http://kasztella.hu/Hirek/Miert-pont-ilyen-a-Birodalmam-

2. Az Öreg Király (Szaturnusz), mint a múlt bölcsességének őrzője és a határok kijelölője. A Karma Uraként és a Küszöb Őreként feladatokat és korlátokat jelöl ki. Önfegyelemre, alázatra és felelősségre tanít. Természete, tartózkodási helye és kapcsolatai is egyaránt fontosak.
Egy Öreg Oroszlán Király például a hatalommal való visszaélés tanulságait hordozza, ezért egyszerre ad nagyravágyást és sikertelenséget. Ha a 11. teremben lakik, a közösségi életünket fogja ezzel megterhelni, pártfogókat fordít el tőlünk.
Itt írtunk róla: http://kasztella.hu/Hirek/Az-oreg-Kiraly--a-Kuszob-ore

3. A Múlt és Jövő Ajtaja (a Leszálló és Felszálló Holdcsomópont, avagy a Sárkányfarok és a Sárkányfej) tovább árnyalja azt a képet, hogy milyen múltbeli mintáktól kell elszakadni. A kettő szemben van egymással, mert a fejlődés az ellentétes pólusba lök minket.
Ha valakinél a Múlt Ajtaja a Kosban, a Jövőé pedig a Mérlegben van, az önzés felől az együttműködés felé kell haladnia, és ehhez fog kapni feladatokat az élettől.
Itt írtunk róla: http://kasztella.hu/Hirek/A-Mult-es-a-Jovo-Ajtaja

4. A Démon (Fekete Hold Lilith) az, akiben az összes múltbeli árnyék összegyűlik. Romboló, sőt pusztító hatású, kaotikus belső erőt szimbolizál, egyszersmind a legfőbb bűneinket is. Csak átvilágítás, elfogadás, tudatosítás és átminősítés során válik kezelhetővé.
Akiben például Vízöntő Démon lakozik, annak a lelke egy nagy része jégbe van zárva, és gyakran egy élet is kevés hozzá, hogy felolvadjon. Ezt mindenképp tudatosítania kell magában.
Ennél a karakternél is tovább árnyalja a képet házbeli állása és minden kapcsolata.
Itt írtunk róla: http://kasztella.hu/Hirek/Mi-van-a-legsotetebb-melyben-

5. A Vár családi tornyához (IV. ház, IC) köthető figurák a múlt emlékeinek hordozói, gyökereinkről tanúskodnak. Ez a terület múltunkat, gyerekkorunkat, belső gyermekünket, származásunkat, otthonunkat, hazánkat jelképezi, egy kiindulási pont, és egy tűzhely, ahová visszatérhetünk. Az itt lévő figurák gyöngykagylóhoz hasonlóan őrzik magukban a régi emlékeket és mintákat. Életünk során egyensúlyt kell teremtenünk a családi tűzhely és a felnőtt énünket jelző, szemközti főtorony (X. ház, MC) jegye között.
Ha például a Főpap áll a IV. teremben, bőség és szellemi-lelki adományok jellemzik a családi múltat, ezeket viszont a sors könyörtelenül számonkéri rajtunk, mert fel kell őket használnunk.
Itt írtunk róla: http://kasztella.hu/Hirek/A-IV--terem---a-csaladi-tuzhely
http://kasztella.hu/Hirek/Rejtett-tornyok

6. A katakombákhoz (8. ház) köthető figurák a múltbeli kísértetek, bűnök, kötelékek, fogadalmak és tabuk őrzői. Ami ezen a területen rejlik, az a múltban valahogy a halálhoz kapcsolódott, ezért most is élet-halál kérdésként kezeljük. Nem tudunk szabadulni tőle. Többnyire igyekszünk szőnyeg alá söpörni, de nem lehet sokáig.
Akinél például az Udvarhölgy lakik itt, csak gátoltan tudja megélni a figura által jelzett érzelmeket, élvezeteket és anyagi bőséget, hiszen ezek valamiért le lettek fojtva benne, így sokszor csak eltorzult formában jelentkezik, mástól kaphatjuk meg, vagy teljesen le kell mondanunk róla.
Itt írtunk róla: http://kasztella.hu/Hirek/A-8--terem---a-katakombak

7. A kápolnához és kolostorhoz (12. ház) köthető figurák azoknak a más szférákban élő szellemi lényeknek és eszméknek a közvetítői, amelyekkel még összeköttetésben vagyunk. Rendszerint csak spirituális tevékenységekkel, imával, meditációval, álmainkban, művészi alkotás során, esetleg módosult tudatállapotban találkozhatunk velük.
Ha például valakinek a Hírvivője lakik ezen az elzárt területen, inkább hallgatag és magába forduló, az információkat egyfajta láthatatlan antennán keresztül szűri le a világból és az éterből.
Itt írtunk róla: http://kasztella.hu/Hirek/A-12--terem---a-kapolna-es-kolostor

8. A Királyi Út (aszcendens-Nap-MC), mint küldetésünk, azaz sorsunk útvonala. A múltbeli mintákat a Király teremtő energiájával lehet átalakítani egy konstruktív irányba, amely már a jövő záloga. Ezt a küldetést egy Zászló jelzi a főtorony csúcsán (MC jegye).
Tegyük fel, hogy valakinél ezt látjuk: Szűz Birodalom, Halak Király, Ikrek MC. Úgy született, hogy egy komplett, merev eszmerendszer van a fejében, amitől nehezen tud eltérni. A Halak Király alkalmazkodóvá, önfeláldozóvá teszi, feloldja a merev határokat a fejében, így keresi az egységet és egyetértést másokkal. Élete végére sokkal nyitottabbá és játékosabbá válik a gondolkodása, képes lesz befogadni és közvetíteni a relatív igazságokat és a világ sokszínűségét.
Itt írtunk róla: http://kasztella.hu/Hirek/Keresem-az-Utam


Részletesebben mindez a KaSztella könyvben, illetve ott lehet figuráinkkal is találkozni.