Lelkivilágunk lakói

Amikor a csapból is az érzelmek folynak

A Jupiter jelenleg a Rák jegy 20. fokánál jár, vagyis érzelmi túltengést hoz. Mivel június vége óta ebben a jegyben halad (és jövő júliusig el sem hagyja), lehet már némi fogalmunk róla, hogy hol és mit okoz az életünkben. Ha vannak Rák jegyű figuráink, sokkal inkább érintettek vagyunk (sőt fontos feladatunk van ezzel), mint ha nincsenek, de mindenkinek van a Várában olyan terem, amely a Rák jegyben kezdődik, és ez az életterület most tobzódik az érzelmekben.

Amellett, hogy a Jupiter által jelzett "túltengés" mindig hoz szellemi, anyagi és érzelmi bőséget, fejlődési lehetőséget, élvezetet, derűt és önbizalmat, most a Rákban járó Jupiter miatt az érzések hatásai is felfokozódnak. Ez pozitív és negatív értelemben egyaránt érvényes, hiszen nemcsak a kellemes érzéseink erősödnek fel, hanem előtérbe kerülnek olyan negatív lelki lenyomataink, amelyekkel kezdenünk kell valamit, különben a fejünk búbjáig elborítanak. Ez az időszak sokáig vissza nem térő lehetőségeket nyújt a legszorosabb kapcsolataink rendezésére, és rákényszerít, hogy foglalkozzunk a lelkivilágunkkal, a múlt és a család örökségével, valamint a bennünk élő gyermekkel.Nemrég két cikkben is foglalkoztunk az aktuális hatásokkal, és ezek közül a Szaturnuszt vettük jobban szemügyre ("Mi történik a figuráinkkal?" - "Gyere elő, varázserő!"). A Szaturnusz áthaladását, ami jelenleg a Skorpióban történik, kőomláshoz hasonlítottuk, amelyben az érintett figurák szűk barlangban rekednek, és kemény munkával ki kell magukat ásniuk a szorult helyzetből, új kereteket szabva ezzel életüknek. A Jupiter áthaladása némileg ennek az ellenkezője: fokozottan könnyű helyzet, ahol bőséggel áll rendelkezésünkre mindenféle forrás és lehetőség. Egyszerűbb előrejutnunk, sok segítséget és támogatást kapunk, az áramlás szinte magával sodor bennünket. Innen ered a kép: a bőségszaruból kifolyó víz (=érzelmek), és a benne lévő halak (=javak, adományok).

Ez azonban csak látszólag jelent automatikusan boldogságot, hiszen az adományokkal tudnunk kell kezdeni valamit. Ha a Jupiter áldásainak idején nem ragadjuk meg az alkalmat az aktív cselekvésre, a fejlődésre és a továbbadásra, elmerülünk, és tehetetlenül sodródunk tovább. Amit kapunk, azzal később el is kell számolnunk, és jellemzően a Szaturnusz fog elszámoltatni vele. A Rák Jupiter áthaladása idején az érzelmek túltengéséről beszélünk, hiszen ilyenkor az érzelmeknek valóságos teremtő erejük van, ami később, nem megfelelő "felhasználás" esetén pusztítóvá is válhat. Olyan érzelmi pilléreket és lelki biztonságérzetet kell kialakítanunk, amelyek állják majd a kőomlást, illetve kapaszkodót nyújtanak.

Amelyik figuránkat érinti az égen járó Jupiter áthaladása (tehát a Rák esetén az érzelmi túltengés), azoknak muszáj érzelmileg lépniük, gyarapodniuk, fejlődniük. A Király és a Hadvezér esetén ezek aktívabb erőfeszítést és kezdeményezést igényelnek, viszont több kézzel fogható eredményt hoznak. A Királyné passzívabban sodródik az árral, ugyanakkor mélyebb gyökeret tud verni. Amint azt megszokhattuk, a Király a férj/apa jelentését, a Királyné pedig a feleség/anya/gyerek jelentését is hordozza. A Hírvivő őszintébb érzelmi önkifejezést tesz lehetővé (sőt szükségessé), míg az Udvarhölgy megszilárdítja a szeretetet, szerelmet, a gondoskodásra való igényt. Ha a Jupiter saját magát érinti Rákban (vagyis a Rák Főpapot), bámulatos szellemi ugrás valósítható meg az érzelmeink, a múltbeli mintáink és a családi viszonyaink rendezése által. Az Öreg Király nehezen hangolódik rá az érzelmekre, talán bele is betegszik, de szüksége van rá, hogy átlásson a számára kaotikus lelki folyamatokon és családi összefüggéseken. A transzcendens figurákat érintő érzelmi túltengés (Bolond, Szellem, Varázsló) főként hosszú távon hatást gyakorló sorsfordulatokban mutatkozik meg. Ha a Démont borítják el az érzelmek, lényünk legmélyebb árnyékához is le kell merészkednünk. Akinek Rák Birodalma (aszcendense) van, annak az egész Várát körbeveszi az érzelmeket szimbolizáló víz, ki- és befelé is özönlik a Várkapun - talán mert eldugultak a Várárkok, és intenzív lelki tisztulásra lenne szükség. Figyeljünk a Nép Követére, azaz a születési uralkodóra is (aszc. ura), hiszen ott is olyan fontos lelki folyamatok zajlanak le ebben az időszakban, amelyek ego-átalakító hatással bírnak.

A Rák figurák számára a Rák Jupiter tranzitja idején főleg érzelmi, családi, otthoni téren, de akár a hivatás és önmegvalósítás területén is kedvező alkalmak kínálkoznak, és a megfelelő józan lépésekkel hosszú távra bebiztosíthatjuk magunknak az adományokat. Nem ritka az anyagi siker, üzleti előmenetel, vagy valamilyen más adomány. Meg lehet élni a külső-belső bőség állapotát. Gyakori ilyenkor az új szerelem, a házasságkötés, a családalapítás, az otthonteremtés. Felerősödnek pozitív képességeink, fokozódik az önbizalmunk, kedvezőbb lesz a külvilág visszajelzése, könnyebben teremtünk kapcsolatokat és találunk pártfogókat. Ügyelnünk kell rá ugyanakkor, hogy az esetleges túlzásainknak, felelőtlenségünknek, elbizakodottságunknak, lustaságunknak, kicsapongásainknak ne legyenek súlyos következményei. Fontos, hogy a Rák figuráinknak egyébként milyen kapcsolataik vannak a Várban lakó egyéb figurákkal, mert a kedvező események és lelki fordulatok inkább kellemes viszonyok esetén jellemzőek. Ha több a feszült kapcsolat, a Rák jegy kedvezőtlen tulajdonságai kerülnek előtérbe.