Lelkivilágunk lakói

Alapfogalmak: bolygók/figurák szerepe

Miért laknak a figurák a Várunkban? Miért kerültek az égitestek a horoszkópunkba?

A KIRÁLY (Nap) azért, hogy képesek legyünk tudatos döntéseket hozni, tudatosan cselekedni, alkotni és irányítani életünket, és mások életét is, ha kell - a figura jegye szerinti módon. A Király küldetése, hogy végigvezesse Birodalmát (aszcendens) a fejlődés útján, vagyis a Királyi Úton, a Zászlón feltüntetett cél szellemében (MC). Ebben a küldetésben a többi figura is szerepet vállal, többnyire segíti a Királyt, de alkalmasint hátráltathatja is.

A KIRÁLYNÉ (Hold) azért, hogy tudjunk kötődni, valahová tartozni, ösztöneinkre hallgatni és azok alapján reagálni, gyermeknek lenni, és szükség esetén gondoskodni - a figura jegye szerinti módon.

A HÍRVIVŐ (Merkúr) azért, hogy ki tudjuk fejezni magunkat, rugalmasak legyünk, kapcsolatokat teremtsünk, legyen igényünk tanulni, mozogni, változtatni, energiát cserélni - a jegye szerinti módon.

Az UDVARHÖLGY (Vénusz) azért, hogy képesek legyünk alkalmazkodni, érzelmi kapcsolatokat teremteni, harmóniát létrehozni, örömöt érezni, javakat megbecsülni - a jegye szerinti módon.

A HADVEZÉR (Mars) azért, hogy tudjunk küzdeni, akaratunkat érvényre juttatni, vállalkozni, testi energiánkat valamilyen cél felé fordítani, szenvedéllyel cselekedni - a jegye szerinti módon.A FŐPAP (Jupiter) azért, hogy tudjunk hinni, bízni (önmagunkban is), lelkesedni, remélni, elképzeléseinket világnézetté rendezni, legyen erkölcsi tartásunk - a jegye szerinti módon.

Az ÖREG KIRÁLY (Szaturnusz) azért, hogy érezzük a határainkat, józanul vállaljunk fel célokat, tudjunk felelősséget vállalni, kötelességet teljesíteni, kitartsunk - a jegye szerinti módon.

A BOLOND (Uránusz) azért, hogy legyen bennünk belső szabadság, amely segít függetlenné válni helyzetektől, hogy újítani tudjunk, hogy megszabaduljunk béklyóktól - a jegye szerinti módon.

A SZELLEM (Neptunusz) azért, hogy legyenek megérzéseink és álmaink, el tudjunk vonatkoztatni a földi-anyagi világtól, képesek legyünk áldozatot hozni és egységben élni - a jegye szerinti módon.

A VARÁZSLÓ (Plútó) azért, hogy titkokat leplezzünk le, megtapasztaljuk az élet és halál határait, felismerjük és meghaladjuk függőségeinket, hatalmi játszmáinkat - a jegye szerinti módon.

A DÉMON (Fekete Hold Lilith) azért, hogy figyelmeztessen valaki lényünk sötét oldalára, árnyék-énünkre, tudattalan játszmáinkra, sajátunknak fogadjuk el vétségeinket - a jegye szerinti módon.


Jegyük szerinti leírásukat és a Királyi Útban betöltött egyedi szerepüket lásd a KaSztella könyvben! http://kasztella.hu/Vegye-meg-a-konyvet