Lelkivilágunk lakói

Alapfogalmak: a hyleg és az anaréta

Ha a Királyunk (Nap) vagy Királynénk (Hold) a Vár VII., 9., X. vagy 11. termében áll, ő az az életerő fő forrása. Ha mindketten a megjelölt házak valamelyikében laknak, akkor a Király a fő életadó. Ha egyikük sem áll a fent említett termekben, akkor a Birodalom (aszcendens) az életenergia fő biztosítéka, illetve annak ura. Az életadó forrást az asztrológia hylegnek nevezi. Van egy ellenpontja is, az életet támadó figura/bolygó, amit anarétának hívunk. Ő a legfőbb belső ellenlábasunk, az életet támadó erő, egyfajta szabotőr. Ő az, aki a legártalmasabb kapcsolatot tartja fenn az életadóval - például nyíltan harcol vele (szembenállás) vagy titkos ellensége (kvadrát). Az anaréta megmutatja azt is, hogy mi emészti fel az életerőt, hol vagyunk a legkevésbé életképesek, mivel küzdünk egész életünk során. A szembenállás erősebb támadás a kvadrátnál, és ha két figura is szemből támadja a hyleget, akkor a pontosabb oppozíció erősebb.Mi jelenthet ez pontosan? Nehéz általánosítani, nem is jó ötlet, de kijelenthetjük, hogy amennyiben a Király az életadó (hyleg), a maszkulin életenergia teng túl bennünk, vagyis bőséges, aktív és kreatív életenergia áll rendelkezésünkre, fokozottan készen állunk az újrakezdésre, életkedvünk és vitalitásunk sokszor győz a megpróbáltatások és betegségek után. Ezt persze nagyban befolyásolja az életet támadó figura, és alkalmasint erősebbnek is bizonyulhat. Ha a Királyné az életadó, inkább a feminin energia teng túl, vagyis az életerőt az alkalmazkodás, befogadás, passzivitás, ösztönök és érzések szerinti sodródás fogja irányítani, sőt, nem ritkán másoktól várjuk és nyerjük az életenergiát.

Mivel támadhatja az életadót fő ellenlábasa, az anaréta? Ha a Királyné (Hold) támadja szembe a kiemelt termekben álló Királyt (Nap), akkor érzéseink nagyon gyakran életellenes mintákra hangolnak minket, és hiányozhatnak életünkből az igazán intim érzelmi kapcsolatok. Ha a Királyné az életadó, és a Király támadja szembe lentről (I., 3., IV., 5. terem), nagyon gyakran akaratunk ellenére alárendelt helyzetben találhatjuk magunkat, egy hatalomnak kiszolgáltatva, és ezt nehezen dolgozzuk fel. A Hírvivőtől (Merkúr) eredő támadás mozgásra, tanulásra vagy változtatásra való képtelenséget hozhat. Az Udvarhölgytől (Vénusz) eredő támadás érzelmi szegénységet, korlátozottságot, életellenes érzéseket vagy nagyon akadályozó anyagi körülményeket jelölhet. A Hadvezértől (Mars) eredő támadás veszélyeket, baleseteket, konfliktusokat idéz elő. A Főpaptól (Jupiter) eredő támadás megakadályozza, hogy higgyünk magunkban, céljainkban, azonosuljunk az életünkkel, és hatékonyan képviseljük magunkat. Az Öreg Királytól (Szaturnusz) eredő támadás nagyon komoly külső és belső korlátozottságot, gátakat, fogyatékosságokat jelöl. A Bolondtól (Uránusz) eredő támadás robbanékonysággal, váratlan helyzetekkel, veszteségekkel akadályoz bennünket. A Szellemtől (Neptunusz) eredő támadás kaotikussággal, bizonytalansággal, gyengeséggel ingat meg minket. A Varázslótól (Plútó) eredő támadás kényszerhelyzetekkel, szélsőségekkel, hatalmi játszmákkal, halálos veszélyekkel csapolja meg életenergiánkat. A Démon (Fekete Hold Lilith) pedig önmagában, természete által egy elvetemülten ellenséges külső vagy belső támadás az életerőnk ellen, egy betölthetetlen, felemésztő belső űr.

Az is előfordulhat, hogy az életet támadó figura nem szembenállással vagy kvadráttal nehezíti az életet adó figura dolgát, hanem más komplikált kapcsolódással, például együtt áll vele, csak összeegyeztethetetlenek. Szintén gyengíti az életerőt és az életre való képességet, ha a hyleg méltósága csorbult (rangvesztett, esésben van, hátráló mozgást végez), vagy az anaréta méltósága erősebb (uralomban vagy erőben van).