Lelkivilágunk lakói

Alapfogalmak: a házcsúcsok és a házurak

Sokan fordulnak asztrológushoz azért, hogy egy konkrét életterületről többet megtudjanak. Leggyakrabban a párkapcsolatról, a pénzügyekről vagy az egészségről érdeklődnek. Pedig néhány alapvető információt mi is kiolvashatunk a saját képletünkből egy-egy területre vonatkozóan, például a házcsúcsok jegye alapján.

Horoszkópunk belül tizenkét szeletre osztható, akár egy torta. A balra mutató nyíltól (aszcendens) indulva, az óramutató járásával ellentétesen találjuk a 12 házat, életünk különböző területeit. Római számokkal a kardinális, vagyis az egy-egy negyedet (test, lélek, szellem, törvény) bevezető házakat jelöljük. Amilyen jegybe mutat a ház csúcsa (eleje), olyan analógia lesz érvényes rá. Ha összerakjuk a ház analógiáját a jegy analógiájával, megkapjuk, hogy az adott életterületen hogyan működünk. (Lásd részletesebben a kép alatt!)

Ha még kíváncsibbak vagyunk, érdemes a házurakat is megvizsgálni. A házcsúcs analógiának megfelelő figura (pl. Kos esetén a Mars/Hadvezér) lesz felelős az életterületért, nála van a kulcs, ő a "házfelügyelő". Rendszerint egy másik életterületről irányítja a felügyelete alá tartozó házat. A KaSztella könyv képei és leírásai segítségével könnyen "elmerenghetünk" minden egyes életterület gazdáján; sok értékes felismeréssel gazdagíthatnak minket.

A mellékelt ábra jelentése: a X. ház csúcsa a Kosba mutat, vagyis a hivatás és életcél területe a harcias, merész, forrófejű Kos analógiát hordozza. A Kos X. ház jelentései: spontán és bátor célratörés, vezető szerep, győzelemvágy, egyéni vállalkozás, küzdelmek a karrierért, sportkarrier. Ha továbblépünk, láthatjuk, hogy a Kos jegy ura, a Mars/Hadvezér a képletben Ikrek jegyben áll. Természete és a 11. házas helyzete miatt merész tervei megvalósításához az eszét és a kommunikációs készségét használja, például tanít, kereskedik, ír vagy színészkedik. Emellett, bár közösségbe szerveződik, szövetségeseket és támogatókat talál magának, mindig is ki fog lógni a sorból nyers nyíltsága, különc meglátásai miatt. Ezt a figurát rámenős stílusa miatt "Szópárbajozónak" neveztük el. Nála van a főtorony (karrier) kulcsa./Jelmagyarázat: http://kasztella.hu/Horoszkopbol-Var/


HÁZAK (mit jelent az életterület):

I. ház: életenergia, a "testi én", fizikai megjelenés, ego/álarc, túlélés, érvényesülés a fizikai síkon, harc, sport, vállalkozás, veleszületett tulajdonságok

2. ház: anyagi energia, testi/lelki/szellemi javak, vagyon, önértékelés, biztonság, megőrzés, az anyagi eszközök megszerzése és megtartása, érzékiség, testi élvezetek

3. ház: mentális energia, közvetlen környezet, önkifejezés, intellektus, tanulás, tanítás, kereskedelem, szellemi kapcsolatteremtés, mozgás, közlekedés, rövidebb utazás, testvér

IV. ház: érzelmi energia, a "lelki én", lelkivilág, hangulatok, család, otthon, ingatlanok, gyökerek, gyerekkor, öröklött minták, örökség, az általunk teremtett otthon, gondoskodás, időskor, az apa

5. ház: életöröm-energia, vágyak, kreativitás, játék, szerencse, rizikóvállalás, flört, szerelem, szexualitás, dicsőség, dominancia, uralkodás, gyerek, a "belső gyermek"

6. ház: hétköznapi energia, munka, egészség, rutin, alárendelődés, szolgálat, alkalmazkodás, egyensúly, rendszer, rendszeresség, szükségszerűség, alkalmazott tudás

VII. ház: kapcsolati energia, a "kapcsolati én", a minket kiegészítő tulajdonságok, tükörképünk a külvilágban, párkapcsolat, együttműködés, külvilág előtti szereplés, jogi társulások, perek, ellenségek

8. ház: transzformációs energia, sorsfordulók, az "árnyék", tudatalatti, szélsőségek, tabuk, kis és nagy halál, újjászületés, balesetek, műtétek, nyereség és veszteség, mások pénze

9. ház: elméleti energia, hit, ideák, erkölcs, célkitűzések, meggyőződések, filozófia és világkép, továbbképzés, utazás, jog, törvény, második házasság, unokák

X. ház: feladat-energia, a "szellemi én", életcélok megvalósítása, hivatás, karrier, törekvés, törtetés, teljesítmény, társadalmi pozíció, szabályok, a bennünk élő felnőtt, az anya

11. ház: közösségi energia, barátság, támogatók, különbözőség, a függetlenség és összetartozás dilemmája, mások segítségével megvalósult célok, lázadás, reform, belső magány

12. ház: spirituális energia, visszavonulás, elzártság, szellemi és spirituális élet, titkok, önfeláldozás, áldozat, lemondás, passzivitás, egység, azonosulás, intuíció, ihlet, álom


JEGYEK (milyen az életterület):

Kos: nyílt, egyenes, fizikai, közvetlen, nyers, agresszív, indulatos, vállalkozó, vakmerő, fellángoló, elhamarkodott - Ura a Mars/Hadvezér.

Bika: megfontolt, élvezetekre irányuló, kényelmes, érzéki, ragaszkodó, makacs, türelmes, hosszas ingerlésre kirobbanó - Ura a Vénusz/Udvarhölgy.

Ikrek: könnyed, nyitott, szerteágazó, felületes, rugalmas, semleges, kíváncsi, sokrétű, egybegyűjtő, mozgékony, kettős - Ura a Merkúr/Hírvivő.

Rák: ingatag, érzelmes, hangulatfüggő, gyermeki, gyerekes, passzív, gyámoltalan, családias, otthonos, öröklött mintákból merítő - Ura a Hold/Királyné.

Oroszlán: öntudatos, kreatív, elismert, sikervágyó, luxusra és elismerésre áhítozó, dicsőséges, domináns, büszke, gőgös - Ura a Nap/Király.

Szűz: gyakorlatias, alázatos, rutinszerű, részletekben elmerülő, pontos, kritikus, visszafogott, szorgalmas, tökéletességre törekvő - Ura a Merkúr/Hírvivő.

Mérleg: harmóniára törekvő, esztétikus, mértéktartó, együttműködő, társkereső, társfüggő, kompromisszumkész, döntésképtelen - Ura a Vénusz/Udvarhölgy.

Skorpió: merész, szenvedélyes, szélsőséges, fanatikus, kutató, nyomozó, megbetegítő, gyógyító, manipuláló, újjászületésre késztető - Ura a Plútó/Varázsló és a Mars/Hadvezér.

Nyilas: lelkesült, idealista, optimista, emelkedett, nagy célokat gyártó, távlatokban gondolkodó, szabadságvágyó, képmutató, túlzó - Ura a Jupiter/Főpap.

Bak: komoly, szabálykövető, felelősségteljes, kötelességtudó, magas rangra törő, nagy terheket vállaló, kitartó, érzelemmentes, robotoló - Ura a Szaturnusz/Öreg Király.

Vízöntő: öntörvényű, lázadó, különcködő, megújító, szokatlan, közösségre törekvő, leleményes, nyughatatlan, kiszámíthatatlan, rendbontó - Ura az Uránusz/Bolond és a Szaturnusz/Öreg Király.

Halak: ösztönös, megérző, sodródó, másokkal egybeolvadó, áldozatkész, lemondó, ihletett, befolyásolható, ködös, légvárépítő, menekülő - Ura a Neptunusz/Szellem és a Jupiter/Főpap.


A KaSztella könyv megvásárolható! http://kasztella.hu/Vegye-meg-a-konyvet-


További ajánlott olvasnivalók:

A "Hírek" rovatból:

http://kasztella.hu/Hirek/A-Var-termei

http://kasztella.hu/Hirek/Rejtett-tornyok

http://kasztella.hu/Hirek/A-kulcsok-orei--avagy-a-termek-gazdai

http://kasztella.hu/Hirek/Az-ures-termek

http://kasztella.hu/Hirek/Kinek-hol-a-csatatere-

Plusz egy teljes sorozat a termekről.


Az "Elméleti háttér" rovatból:

http://kasztella.hu/A-hazak

http://kasztella.hu/Az-egitestek-a-hazakban

http://kasztella.hu/A-hazkapcsolatok