Lelkivilágunk lakói

A sors hullámvasútján

Egyvalami az előrejelzésre és a párkapcsolati asztrológiára is igaz: a kiindulási pont az, hogy a saját képletünket behatóan ismerjük. Vagyis Várunkat a lakóival együtt rendszeresen tanulmányozzuk és értelmezzük. Tudnunk kell, hogy a mi esetünkben melyik égitest (figura) mit jelképez pontosan, mi a szerepe, hogyan nyilvánul meg, mely életterületek ura, és mely további figurákkal van jó vagy rossz kapcsolata. Látnunk kell, hogy melyik mintázat hogyan nyilvánul meg a sorsunkban, körülményeinkben, mert a minták újra és újra ismétlődnek és tükröződnek. Csak ezeknek fényében merhetünk vállalkozni a "jövő" vagy egy párkapcsolat kifürkészésére.

Ahogy a személyiségtérképünkben, úgy a minket érő hatásokban is a lassabb mozgású bolygók jelentik az igazi sorsfordulatokat: a Jupiter, a Szaturnusz, az Uránusz, Neptunusz és a Plútó. Ők "hozzák" a nagy átalakulásokat, a fejlődéshez és tudatosodáshoz szükséges eseményeket. A többi égitest legfeljebb előkészítőként, katalizátorként, kiegészítőként, lezáróként, finomítóként, apró fordulatként működik közre a folyamatokban. Persze sorsdöntő lehet akármelyik égitest áthaladása akármelyik figuránk fölött, amennyiben a saját képletünkben azoknak kiemelt szerepük van, fontos termekhez kapcsolódnak, vagy meghatározóak a viszonyrendszerben (a fényszögek terén). A horoszkópunk lényeges energiatömörüléseit "érzékeny pontoknak" nevezzük, és ha a lassú bolygók azok felé közelednek, egészen biztosan drasztikus átrendeződés következik a sorsunkban.>>>Hogyan mutatkozik meg egy sorsdöntő hatás a horoszkópban?

Az első és legkönnyebben észrevehető hatás az áthaladás (tranzit). Ilyenkor az ekliptikán haladó valamely égitest együtt áll egy születési bolygónkkal, azaz figuránkkal ("a Szaturnusz rááll a Marsunkra/Hadvezérünkre"). Lényeges, hogy egyes égitestek - főleg a fent említett lassú mozgású átalakító bolygók ‒ mikor haladnak át az aszcendens tengelyén, az életterületeken (termeken), és a figurákon, főként, ha azok csoportban állnak egy adott helyen. Amikor egy úgynevezett "érzékeny ponton", figurán vagy tengelyen, végighalad egy sorsjelző bolygó, az összes többi égitest is "bekapcsol", amelyik hozzájuk kapcsolódik. Ilyenkor több énállapot és életterület is egyszerre aktiválódik. Az is fontos, ha egy-egy terem gazdája (ház ura) fölött halad el egy sorsjelző bolygó, mert aktiválja az adott életterületet, amelynek a kulcsa a figuránál van. Minden sorsjelző bolygó először a terembe való belépéskor aktiválja a ház témáit, aztán a benne lévő figurákhoz érve is. A tranzitok sokáig fennállhatnak egy életterületen, hiszen a lassú mozgású égitestek időnként látszólag megállnak (stacioner), hátrafelé indulnak (retrográd), ismét megállnak, és csak aztán indulnak előre (direkt). Ilyen időszakokban teljes átrendeződés következhet be az egyén életében, minden érintett és aktivált területen. Ilyenkor van jelentősége a gyorsabb mozgású égitesteknek, amelyek a folyamat apró részleteiről adnak felvilágosítást.

>>>Pontosan hol állnak a figuráink? http://kasztella.hu/horoszkop (a körábra alatti táblázatokban)

>>>Jelenlegi bolygóállások fokra pontosan:
- http://www.aranycsillag.net/ (jobb szélső menü)
- http://www.astrotheme.com/transits_ephemerides_chart.php (a "Date and place" mezőben az idő és a hely beállítható)
- http://www.astro.com/h/index_e.htm (jobb szélső menü, "Chart of the moment")

>>>Ismerjük a termek gazdáit (a házak urait)? Ha nem, ITT található erről több információ.

Az áthaladó bolygók természetesen egymásra is vetnek fényszöget. Egészen más megéléseket mutathat például egy kedvezően fényszögelt Jupiter, mint egy olyan Jupiter, amit oldalba támad a Neptunusz. Míg az előbbi bőséget és kedvező lehetőségeket hozhat, az utóbbi esetén az arra hajlamos ember akár szenvedélybetegsége áldozatául is eshet. Amikor a fejünk fölött különösen nehéz vagy kellemes konstellációk vannak, az mindegyikünk sorsában megmutatkozik, csak mindenkinél máshogy és más területen, a jellem- és sorsbeli adottságaihoz mérten.

Az alábbiakban segítő kulcsszavakat mellékelünk az áthaladások értelmezéséhez. Ehhez még minden esetben hozzá kell vennünk, hogy mely figura mely teremnek ura, illetve kikkel van összekapcsolva. (Például valakinél jelentheti a Merkúr mellett a Mars is a testvért, mert mondjuk a testvéri kapcsolatot jelző 3. terem Kosban kezdődik, tehát gazdája a Hadvezér, vagy mert szoros fényszöge van a Merkúrral.)Sorsdöntő változás a figurákra vetett fényszögek által: Az áthaladó bolygók egy adott ponton milyen jelentős fényszöget zárnak be a születési horoszkóp egy-egy elemével. Nemcsak égitestekkel, hanem például házak sarokpontjaival is. Kiemelt jelentőségű a szembenállás egy-egy fontos radix bolygóval. Különös figyelmet kell fordítani a tranzit bolygók aszcendenssel vagy MC-vel bezárt fényszögeire is. Sarkalatos események és próbatételek jöhetnek, ha a lassú mozgású bolygók például kvadrátot zárnak be a születési pozíciójukkal. Az asztrológia előrejelző módszerei közül a direkciók (primer, szekunder, tercier) foglalkoznak az égitestek tengelyekre vetített fényszögeinek hatásával.

Egy-egy év horoszkópja (szolár): A születésnapunkon, minden évnek abban a pillanatában, amikor a Nap visszatér a pontos születési pozíciójába, felállíthatjuk az adott évünk horoszkópját. Ez fontos információkkal szolgál a következő egy év alapvető témájáról és a megvalósulás kereteiről - főleg az aszcendens jegye és a Nap házbeli pozíciója által. Rendkívül fontosak a szolárban azok a fényszögek, amelyek megtalálhatók a születési képletben is, mert ezek sorsdöntő körülmények újbóli előfordulását jelzik, régi megélések visszatérését.

Visszatérés (revolúció): Amikor egy sorsjelző bolygó visszatér a pontos születési helyére. Ez főként a Jupiternél és a Szaturnusznál lehetséges, mivel az Uránusz és a távolabbi bolygók egy emberi életen belül nemigen térnek vissza a születési pozíciójukba. Nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy a Jupiter visszatérése "nagy szerencsét" hoz (hiába nevezik Fortuna Maiornak), a Szaturnusz visszatérése pedig "nagy szerencsétlenséget", mert teljesen egyéni jelentéstartalmuk van. A Jupiter nagyjából 12 évente tér vissza a születési helyre, és lezár egy ciklust, amelynek tanulságait beépítve valóban gazdagabban, bölcsebben lehet tovább élni. Bőséget hoz valamiben, vagy a túlzásokra hívja fel a figyelmet, ám aztán egyéni felelősségünk, hogy ezzel mit kezdünk. Segítségével elkerülhető valami nagy kellemetlenség, vagy rosszabb esetben, a tanulságok belátása nélkül csak elodázható. A Szaturnusz átlagosan 28-29 év alatt tér vissza a születési helyére - ez számít az asztrológiai felnőttkor küszöbének. Addigra elvileg fel kell építenünk önálló felnőtt életünk kereteit, el kell köteleződnünk saját választásaink mellett, mert a következő visszatérésekor (és minden köztes fényszögnél) számon kéri rajtunk a felelősséget a Szaturnusz. Arra figyelmeztet, hogy saját életünk és személyiségünk törvényszerűségeit fel kell ismernünk, el kell fogadnunk, és azoknak megfelelően kell élnünk. Ezeknél a visszatéréseknél (akár még a Marsénál is) egy-egy mintázat ismétlődik meg az életünkben, amit korábban egyszer már megtapasztaltunk. Teljesen egyéni, hogy mennyire kellemetlen vagy kellemes leckét kell ismét átélnünk, de elvileg már magasabb tudatossági szinten fogadjuk a kihívást, és más megoldásokat kell tudnunk találni.

"Jövőbe tekintés" témák szerint:
A MUNKAHELYVÁLTÁS témájához mindig kapcsolódik a Hírvivőnk alakja, a 6. termünk (ura), illetve a Szaturnusz és az Uránusz "égi beavatkozása". Ha KÜLFÖLDDEL is kapcsolatos, akkor a Főpapunk is, meg a 9. termünk (ura). A PÉNZÜGYI HELYZETRE a 2. teremben és az Udvarhölgyünk eredeti és aktuális pozíciójában kell keresni az információkat. A PÁRKAPCSOLAT kezdeti, szerelmi szakaszára az 5. teremmel kapcsolatos megélések utalnak, valamint az Udvarhölgyet és a Hadvezért érintő hatások, a tartósabb PÁRKAPCSOLATRA pedig a VII. terem (ura), valamint a Király és a Királyné. Ha egy gyermek SZÜLETÉSÉRE vagyunk kíváncsiak a saját horoszkópunkban, akkor figyelnünk kell a Királynét, hogy mikor milyen sorsdöntő hatás éri, plusz a gyerekeket képviselő 5. terem gazdáját, illetve a velük szorosan összekapcsolódó figurákat. Nézzük a születés ellenpontját, a HALÁLT is! Legtöbbször az áthaladó Szaturnusz (fizikai halál) vagy Plútó (élet-halál, végletek) érintett egy ilyen eseménynél, és azok a figuráink és termeink, amelyek az adott személy halálához köthetők. Például az anya esetében a Királyné és a X. terem (ura), az apánál a Király és a IV. terem (ura), a testvérünknél a 3., a párunknál a VII. ház (ura). Ez természetesen sokkal bonyolultabb kérdés, mint hogy egyszerűen ki lehessen olvasni a képletből, hiszen egyrészt egy eseményt (hacsak valaki nem végstádiumban van) több síkon is meg lehet élni, másrészt az ilyen fordulópontokat ellenőrizni kell a levezetett házak rendszerével is (pl. a 3. ház 8. háza, vagyis a testvérünk halál-háza a X. házunk.)


Végül nézzünk egy konkrét példahoroszkópot a mostani időszakra!

Tranzit Béla születési képletét 1976.12.26., 10:45 időpontra állítottuk be Budapestre, és rávetítettük a jelenlegi tranzitokat (a körön kívül lévő szimbólumok az aktuális állások, belül van a születési képlet).Ez alapján az első, ami szembetűnik, hogy a Neptunusz közeledik az aszcendenshez (a vízszintes tengely balra mutató része). Jelenleg ugyan hátráló mozgást végez, de amint azt az előző cikkben olvashattuk, még idén elindul előre, és valóban eléri az aszcendens hatótávolságát. A KaSztella nyelvén ezt úgy fejezhetjük ki, hogy baljós köd telepszik le a Várra, a bejáratra, az egész Birodalomra, vagyis az egót és a testi ént jelző területre. Ez jelölheti azt, hogy elveszíti eddigi biztos kapaszkodóit, tájékozódási pontjait, és onnantól fogva, hogy a Neptun rálép az aszcendensére, hosszú évekig leginkább a megérzéseire és a külső sugallatokra lesz kénytelen hagyatkozni. Jelölhet a spiritualitással való intenzívebb foglalkozást, valamilyen önfeláldozást igénylő tevékenységet, de félelmeket, betegséget, függőséget, elzártságot, önámítást és áldozati szerepet is. Jelölheti azt, hogy valamiből "tengernyi sok" van, és kénytelen lesz sodródni az árral. Ez rögtön a Királynéját is érinteni fogja (feleség, család, otthon, gyerekek, anya), mivel ő kint áll a Vár kapujában, folyton látható és megnyilvánul. Szintén a fogadóteremben jár az Uránusz, a viharzóna, amely előhozta a szülött rejtett lázadó hajlamait, felfokozott nyugtalanságát, és egyik váratlan változást hozta a másik után, amelyek a személyiségét, sőt talán a testét is átformálták. Újabb szembeötlő tényező a Jupiter, ami elhagyta (nyár környékén) a Szaturnuszt, és előnyös lehetőségeket hozott a munkájában - ami már nagyon ráfért, hiszen a munkája amúgy is könnyen lesz robotszerű, lekorlátozó (lásd a Szaturnusz feszült fényszögeit). A túláradásban fellélegezhetett és kiutakat láthatott a gazdasági udvarban gürcölő Öreg Király, de talán egy betegségből is alkalma nyílt felépülni. A Merkúr nemrég hagyta el a VII. házas Varázslót, a konfliktusok tisztázásának és a peres ügyek megoldásának lehetőségét adva a násztoronyban. A Nap-Vénusz kettőse, vagyis a reflektorfény és az örömmámor éppen előtérbe állítja a katakombákban bolyongó Bolondot, a rejtett függetlenségi és lázadási vágyat, és vele együtt a katakombákban eltemetett titkokat és tabukat. Ez csak egy röpke hatás, sokkal fontosabb volt, amikor a Szaturnusz omlasztotta rá a köveket erre a Bolondra a föld alatt, hogy alig tudjon kievickélni onnan. A Szaturnusz azóta a Nyilas jegyben kezdődő akadémia, illetve a személyes küldetést szimbolizáló főtorony (MC) felé tart, és ott fog kőomlást okozni. Fontos volt még a Plútó (varázslat) áthaladása a Nyilas és Bak figurákon, főleg a Királyon, mert ez az egész hivatást, az önmegvalósítás és célok irányát összekuszálta, hogy új alapokra kelljen helyezni őket. (A Király a munka és a hivatás termének is gazdája.) A Plútó és a Szaturnusz áthaladása az utóbbi időszakban a katakombákon, a Bolondon és a Királyon bizony okozhatott halált, betegséget, veszteséget is a közvetlen környezetében, ha a többi elem is támogatta ezt. Jó esetben megtörtént az újjászületés, újjáépítés, és magasabb tudatossági szinten, jobb alkalmazkodóképességgel haladhat tovább életútján.


>>>Saját Várunkat és figuráinkat a KaSztella könyvből ismerhetjük meg igazán. Minden figurához tartozik rajz, leírás, sorsfeladat, sőt az egész életküldetésünk kiolvasható jelképesen a Királyi Útból. Az egyedi személyiségrajz teszi igazán lehetővé, hogy felkészülhessünk a sorsfordulókra.<<<

A KaSztella könyv utolsó 50 példánya a karácsony előtti időszakban az eredeti ár feléért, azaz 2800 forintért kapható! ("B" széria) Ehhez még a postaköltség (előzetes banki átutalás esetén 1125 Ft.) járul hozzá. A rendeléshez írjon emailt a kasztella-kukac-gmail-pont-com címre, és adja meg a postázási és számlázási nevet és címet! További információ: http://kasztella.hu/Vegye-meg-a-konyvet