Lelkivilágunk lakói

A Manó (Chiron)

A KaSztella könyv első változatában, 2003-ban szerepelt még egy figura, aki a Chiron nevű égitestnek felel meg. Őt úgy képzeltük el, mint egy Manót, aki sebzettsége ellenére avatott gyógyító. Alaposan begyakorolt praktikáival, ráolvasásaival és főzeteivel megbetegíteni és regenerálni is tud. Nála van a szer és az ellenszer is. Ugyanakkor saját sérülését soha nem tudja begyógyítani, azzal együtt kell élnie. Bosszantóan kísért minket, besurran az életünkbe, akárcsak az angolszász folklór elvetemült és fortélyos tündérmanói, folyvást becsempész valamit az innivalónkba, kórokozókat hord be, átkot olvas az ágyunkra. Ha elnyerjük kegyeit, gyógyulni is segít. Torz kis teremtmény, egy gnóm, aki tisztában van fogyatékosságaival, de minket is emlékeztet hibáinkra, eredendő traumáinkra, és testi és lelki szinten is kikényszeríti a gyógyulással és teljesség-tudattal való foglalkozást.

A Manó végül nem került be a könyvbe, de a fejezet szövegét most közreadjuk, mert tanulságos lehet.


/Arthur Rackham: Puck, A Midsummer Night’s Dream,1908/

A Chiront egy kulcshoz hasonló szimbólum jelképezi a képletünkben, alul karika, rajta egy "K" betűre hasonlító forma. A következő oldalon például, a születési adatok megadása után, bárki megnézheti, hol helyezkedik el a képletében: www.astrotheme.com/ascendant.php. Ezt az égitestet 1977-ben fedezték fel a Szaturnusz és az Uránusz pályája között. Viszonylag kicsi, ezért nem valódi bolygó, hanem "planetoid" (félig aszteroida). Egy elmélet szerint egykor üstökösként került a Naprendszerbe, és el is fogja hagyni, egy másik teória szerint a Neptunusz egyik holdja volt korábban. Elnyújtott ellipszis alakú pályáján keringve hol a Szaturnuszhoz (korlátok), hol az Uránuszhoz (szabadság) kerül közel. Sokak szerint ő annak az átjárónak a kulcsa (lásd a jelét), amely a látható világból átvezet a láthatatlanba - egyszersmind a transzcendens égitestek előfutára. Igazán személyes üzenetét a horoszkópban nem annyira a jegye, hanem a házbeli állása és a fényszögei mutatják meg.

A mitológiában Chiron (Kheirón) egy kentaur volt, akit nimfa anyja megtagadott (erőszakos fogantatása és torz mivolta miatt), és akit később Héraklész akaratán kívül egy nyíllal megsebesített. Mivel félisten volt, nem halhatott meg, csak szenvedett, amíg Zeusz meg nem engedte, hogy sorsot cseréljen Prométheusszal, és halandóként az alvilágba szálljon. Sokáig tombolt és rombolt a sebzettségei okán, végül felismerte, hogy gyógyító erővel is rendelkezik, amellyel segítenie kell másokon. Ő lett a sámán archetípusa. Sebei sohasem gyógyultak meg igazán, sőt végül csak a halál válthatta meg, ám szemlélete tudatos alakításával mégis értékes és teljes életet élt, sokakat tanított, segített és gyógyított.

Bár a Manó nagyon korán (akár már magzatkorban) megsebezhet vagy megbetegíthet bennünket förtelmes főzeteivel, nem sokkal később az ellenszert, a megbirkózási képességet is adagolni kezdi. Az ellenszer még nem gyógyít meg minket, hiszen ilyenkor jön a kompenzáció időszaka, és átesünk a ló túlsó oldalára. Nagyrészt tőlünk függ, hogy a szer és az ellenszer milyen arányban keveredik, hogyan tudatosodik, és mikor jutunk el odáig, hogy kiegyenlítsék egymás hatását. Az okokat és indítékokat nem fedi fel előttünk, de meglehet, hogy ő sem tudja, csak nála sokkal nagyobb hatalmasságok látják át az egész folyamat értelmét. Azt a leckét akarja megtanítani nekünk, hogy a földi, halandó élet egyszerre szenvedéssel teli, állatias, és szellemmel teli, magasztos. A kettőt meg kell tanulnunk összeegyeztetni, és képessé kell válnunk akár betegen, megsebzetten is emberhez méltó, tartalmas életet élni.

A sérülésre, betegségre adott reakciókat három szakaszra lehet osztani. Az első szakaszban - a gátlás időszakában - csak elszenvedjük a testi-lelki nyavalyákat, és negatív életszemlélet uralkodik el rajtunk. A második lépésben - a kompenzáció során - megpróbáljuk valahogy ellensúlyozni a problémáinkat, és eltúlzott, szélsőséges formában letagadjuk őket, átesünk a ló túlsó oldalára. Például ha valamilyen testi fogyatékosság miatt kisebbrendűségi érzésünk van, egyszeriben túlzott magabiztossággal, gőggel, mások letiprásával reagálunk. Ha sikerül eljutnunk a harmadik lépésig - a megváltás időszakáig - különleges változáson mehetünk keresztül. Az életszemléletünk megváltozása lesz igazi gyógyítónk, érzéseink, gondolataink, életvitelünk vonja el a figyelmünket az örökké sajgó sebről, és ráirányítja feladatainkra, pozitív képességeinkre.


A Manó a jegyekben

KOS MANÓ: Az Energiapusztító
A vörös sipkás Kos Manó első főzetének hatására a Vár gazdája már egészen korán elveszíti életereje nagy részét. Gyengébb, gyámoltalanabb a többieknél, hiányzik belőle a bátorság, a lelki és testi energia. Emiatt gátolt lesz az önkifejezése, és kisebbrendűségi érzés alakul ki benne. Az energiáit nem képes a külvilág felé áramoltatni, inkább megrekednek benne, és betegségekhez, önpusztításhoz vezetnek. Az ilyen szülött immunrendszere rendkívül gyenge, nem képes megvédeni magát a fertőzésektől. Fizikailag gyenge, és balesetekre, sérülésekre hajlamos. Amikor a Kos Manó belecseppenti italába az ellenszert, fokozatosan előtör belőle a visszafojtott agresszió. Harsány önbizalom, vakmerőség, hevesség sugárzik belőle, túlfokozza az aktivitást és a versenyszellemet. Figyelmetlenségével letaposhat másokat, sőt, akár szadistává is válhat. Ha harmóniát teremt a szer és az ellenszer között, képessé válik a meggondolt, de bátor cselekvésre, a vállalkozásra és a dinamikus vezetői szerepre.

BIKA MANÓ: Az Értékromboló
A narancssárga sipkás Bika Manó először összezavarja a szülött értékítéletét. Az első főzet azt a képzetet alakítja ki az emberben, hogy a testi lét nyűg, a test teher, és lehetetlen biztonságot jelentő egzisztenciát teremteni. Mindig rettegni kell a javak elvesztésétől, és az emiatt érzett felelősség is bénító. Legszívesebben nem adna ki a kezéből semmit, csak gyűjtene és gyűjtene, hogy minél nagyobb "biztonságban" legyen, de ennek hatására megrekednek az energiái, és nem képesek áramlani többé. Nem képes magát mással mérni, csak az anyagi helyzetével, miközben folyton szükséget szenved, "szűkségben" marad. Makaccsá és szűkmarkúvá válik. A testével nehezen azonosul, ezért gátolt lesz a testisége is. Főleg az odaadásban és a női fizikai működésben okozhat problémákat. Konoksága miatt nyaki fájdalmai alakulnak ki, hangszalagjai, vénái is megbetegedhetnek. Az ellenszer kórosan felfokozza birtoklási vágyát, szexuális étvágyát, mohóságát. Ki kell fejlesztenie a létezésbe vetett bizalmat, és meg kell tanulnia a javaktól független életörömöt.

IKREK MANÓ: Az Agykuszáló
A világoskék sipkás Ikrek Manó első főzetével összezavarja a gondolkodást és a kommunikációt. A Vár gazdájának már kisgyermekként komoly tanulási nehézségekkel kell szembenéznie, gátolt a beszéde, a hallása, az érzékelése, a humorérzéke. Valahányszor nagyobb csoport vagy tömeg előtt kell megszólalnia, rettegés lesz rajta úrrá, és dadogni kezd. Hiába erőlködik, senki sem tudja megérteni. Tehetségtelennek érzi magát, és tanulmányi eredményei is ezt igazolják. Mindennek testi tünetei: idegesség, koordinációs zavarok, légúti megbetegedések, asztma, gyors kifulladás, rossz tájékozódási, érzékeli képességek. Az ellenszer hatására kivirágzik az elméje, fecsegővé, tudálékossá, sőt, cinikussá változik. Minden lében kanál lesz, mindent megkérdőjelez, azt hiszi, mindenben otthon van. Az információk áradata szinte szétfeszíti a koponyáját, amely megint csak idegrendszeri zavarokat okozhat. Fel kell szabadítania tudatát, felelősen kell kezelnie érdeklődését, kreativitását és intellektuális képességeit.

RÁK MANÓ: A Gyökértelenítő
A vízkék sipkás Rák Manó első kotyvaléka úgy zavarja össze a szülött lelkét, hogy sehol se érezze magát otthon. Átéli a valódi gyökértelenséget, a sehova sem tartozást. A szülői ház rideg, elszakad az otthonától, ezért az identitása sem fejlődhet ki egészségesen, és kénytelen valami máshoz ragaszkodni. A múltban vagy a hagyományokban él, más emberekhez tapad, akár a pióca, és retteg a világtól és az egyedülléttől. Korán kialakulhatnak pszichoszomatikus betegségei, és felborulhat szervezetében a vízháztartás egyensúlya - például zavartan működhet a nyirokrendszere, kóros elváltozásokat mutathatnak a nyálkahártyái. Az ellenszer hatására igyekszik teljes gőzzel bebiztosítani magát, valamilyen családot teremteni maga köré, mesterséges gyökereket gyártani. Ingatlanokat vásárol, tárgyakat gyűjt, embereket láncol magához, zsarnokoskodik, és minden erejével megpróbál beilleszkedni a közösségbe. Egészséges kapcsolat-szemléletet kell kialakítania, meg kell találnia valódi (szellemi) gyökereit, és meg kell tanulnia az elengedés művészetét.

OROSZLÁN MANÓ: Az Örömrabló
Az aranysipkás Oroszlán Manó elsősorban a szívet, a keringést és a nemi működést támadja meg megbetegítő főzetével. A szülött úgy érzi, sohasem fontos senkinek, soha nem kerülhet a középpontba egy pillanatra sem. Ez a helyzet korlátozza a kreativitását, és elhatárolja őt a többi embertől. Nem képes örömöt találni az életben, és megnyomorítja a Belső Gyermeket. A szervezete emiatt rendellenesen kezd működni, csökken a szexuális vágya, felborul nemi szerveinek működése, és terméketlenné is válhat. Ösztönei elcsökevényesednek, gyermekbetegségei egy életre megmaradhatnak. Amikor az ellenszer hatása válik erősebbé, túlzottan is hinni kezd saját különlegességében, sikerességében, és állandó harcot kezd vívni az elismerésért. Törtető édekemberré válik, aki számára a többiek (a saját gyereke is) csak eszközök a státusza növeléséhez. Olyan életörömöt és önkifejezést kell kifejlesztenie, amellyel példát mutat másoknak, és segíti őket.

SZŰZ MANÓ: A Lealacsonyító
A homokszín sipkás Szűz Manó első főzetének hatására a Vár gazdája valódi flegma ember lesz, aki semmivel sem törődik. Egészségtelen környezetben éli kaotikus életét. Szervezetlenségét és igénytelenségét mások is észreveszik, mire a szülöttben csak halmozódik az alacsonyabb-rendűség érzése és a félelem. Képtelen saját magát szeretni vagy fontosnak tartani. Belesüpped abba az alapérzésbe, hogy minden úgy jó, ahogy van, akkor is, ha csótányokkal osztja meg az ágyát. Nem csoda, ha kialakul nála az allergia, és különféle pszichoszomatikus betegségekre, emésztési zavarokra lesz hajlamos. Az ellenszer hatására igazi nyárspolgár lesz belőle. Beszűkültségében szőrszálhasogatóvá, prűddé, rigolyássá és túlzottan pedánssá válik, például ötször mos kezet egymás után. A munka és a kötelesség mindennél fontosabb lesz számára. A tökéletesség-mániáját idővel a gyógyításban hasznosíthatja. Meg kell barátkoznia a természettel, és szeretettel kell feloldania rigolyáit.

MÉRLEG MANÓ: A Megbilincselő
A rózsaszín sipkás Mérleg Manó első főzete egy olyan lelki bilincset rak a szülött kezére, amelyhez minél hamarabb akar egy társat is keresni, hogy aztán soha többé ne hagyják el egymást. Függővé válik másoktól, a társától, illetve mások véleményétől, hangulatától. Elveszíti erélyét, túlzottan meg akar felelni, örökké alkalmazkodik, sőt, át is veheti mások tulajdonságait. Tudatában van annak, hogy nem képes egyedül élni, ezért fél a magánytól, de függősre való hajlama miatt a kapcsolatoktól is tart. Ennek hatására felborul az egyensúly a szervezetében is: kialakulhat cukorbetegség, hormonális rendellenesség, és mindenféle pszichoszomatikus zavar, ami a kapcsolati problémákból ered. Az ellenszer kiváltja belőle a félénk függőség ellenkezőjét: igazi playboy/cicababa lesz, aki elutasítja a valódi intimitást, mindenkinek tetszeni akar, folyton-folyvást flörtöl, és felületességében csakis a divathoz, a külső elvárásokhoz igazodik. El kell fogadnia sérülékenységét, harmóniát kell teremtenie az egyedüllét és a társas lét között.

SKORPIÓ MANÓ: A Kiszolgáltató
A méregzöld sipkás Skorpió Manó első főzete valódi hányattatásoknak teszi ki a szülöttet. A Vár gazdája úgy érzi, felkapták a tenger hullámai, és ide-oda csapdossák. Hol lekerül a tengerfenékre, hol feldobja egy hullámhegy. Mindig csak történnek vele a dolgok: kap és veszít, kihasználják, eldobják, magukhoz láncolják, át akarják változtatni. A sodródás miatt képtelen elhatárolódni, de kapcsolódni sem képes. Fél a változásoktól, retteg a haláltól és a szenvedéstől. Fizikailag mindez degeneratív folyamatokban, nemi kórságokban, vírusos megbetegedésekben, genetikai vagy örökletes torzulásokban és kóros sejtburjánzásban nyilvánulhat meg. Az ellenszer a halállal való szembenézésre teszi képessé, szélsőségessé, hataloméhessé változtatja. Immár ő is cselekvőn vesz részt az élete eseményeiben és a kapcsolatokban, de ezúttal ő az, aki használ és kihasznál, és dönt mások sorsa felől. Játékszerként manipulál másokat. Féktelen lelki energiáit mások segítésére és gyógyítására kell felhasználnia, hiszen ő maga is képes az újjászületésre.

NYILAS MANÓ: Az Értelmetlenítő
A bíbor sipkás Nyilas Manó megbetegítő szerének hatására a Vár gazdája idegennek érzi magát a világban és tele lesz fóbiákkal. Fél az emberektől, az utazásoktól, az egzotikus dolgoktól, a távolságtól és a messzi céloktól. Legszívesebben bezárkózna, és nem tekintene ki az ablakon. Emiatt életét is értelmetlennek érzi, elfogynak a perspektívái. Nem képzi, nem műveli magát tovább, mert mindenhol saját fóbiáiba ütközik. Tudvalévő, hogy a fóbiák a betegségek melegágyai, így hát a szülött előbb-utóbb mindenféle "másoktól elkapott" nyavalyákra panaszkodik, és azt veszi észre, hogy kóros kinövései támadtak. Az ellenszer hatására hirtelen kitágul számára a világ, és azt hiszi, egy szempillantás alatt megtalálta az élete értelmét, és az összes válasz birtokába került. Ilyenkor hangzatos eszmék hittérítőjévé válhat. Felmagasztalja magát, és befolyásolni akar másokat is. Céltalanul utazgat, álbölcsességeket gyárt. A gyógyuláshoz át kell élnie az ősbizalmat és az alázatot.

BAK MANÓ: A Céltalanító
A fekete sipkás Bak Manó megbetegítő szerének hatására az ember hiábavalónak érzi az egész életét. Nem képes magának feladatokat és célt találni. Retteg a felelősségtől és a tekintélyt parancsoló személyektől. Nem képes magát fegyelmezni, nem tartja be a határidőket, és másokat okol sikertelenségéért. Ugyanakkor fél is a sikertől, inkább gerinctelenül hajlong, szolgalelkűen behódol, öntörvényűségét pedig palástolja. Megbetegedhet a gerincoszlopa, bármelyik csontja, ízülete, reumatikus panaszai támadhatnak. Az ellenszer kihozza belőle a karrieristát és a kérlelhetetlenül szigorú főnököt. Lépten-nyomon megrendszabályozza mások életét, érzéketlenné válik. Egy idő után neki már csak a tekintély és a pozíció számít, és másokat is csak a pályafutásuk során elért eredményeik szerint ítél meg. Ki kell fejlesztenie magában azt a képességet, hogy a társadalomért végezze a munkáját, segítsen másokat a fejlődésben, elfogadja a sorsát, és kevesebb hangsúlyt helyezzen a világi elismertségre.

VÍZÖNTŐ MANÓ: Az Elmagányosító
A lila sipkás Vízöntő Manó elsőként elszigeteli a szülöttet a többi embertől. Az első főzet gondoskodik róla, hogy eltűnjenek a barátok, félelmetessé váljanak a csoportok és közösségek, rettenetessé váljanak a társadalom szabályai. A Vár gazdája betokosodik, elvonul saját elefántcsont-tornyába. Eluralkodik rajta a magány, a reménytelenség, a fantáziátlanság, és retteg tőle, hogy valami kiszakítja a burokból, és változtatnia kell az életén. Pedig a változás szükségességét temérdek baleset jelzi, az idegrendszere pedig túlterhelődik, és a stressz meg is betegítheti. Idegességében túlzott reakciókat adhat. Az ellenszer kihozza a szülöttből az anarchista lázadót, a különc reformert, aki semmilyen régi szokást, szabályt nem ismer el, és csak addig hajlandó egy közösségbe belecsöppenni, amíg össze nem zavarja és át nem alakítja azt. Kényszere lesz, hogy különlegessé váljon. Sajátos képességeivel és életfelfogásával is szerepet kell magának találnia a társadalomban, és érzékenyen kell felépítenie a hidat a régi és az új között.

HALAK MANÓ: Az Elködösítő
A világos tengerzöld sipkás Halak Manó első főzetével kihúzza a talajt a szülött lába alól. Akárcsak a Skorpió Manó áldozata, ő is csak sodródik, de vele még szélsőséges dolgok sem történnek. Egyszerűen csak van, és nem tudja, miért. Senkitől sem kap útbaigazítást, hogy miért van a földön és mi a feladata. A földi terhek láttán rettegni kezd, és elmenekül a valóságtól. Visszavágyik egy másik dimenzióba. Szenvedélybetegségek áldozata lehet, elkaphat minden tömeges járványt, a méreganyagok felgyűlhetnek a szervezetében, és lelki szenvedése még a testinél is fájdalmasabb lehet. Az ellenszer kihozza belőle a "nagy gurut", a mestert, aki mindent tud a szellemi, lelki dimenziókról. Önmagát is áltatva nyújtja segítő kezét a többi embernek, titokzatossággal övezi magát, illúziókat és spirituális dogmákat követ. A káros szenvedélyeket is ideologizálja. Össze kell egyeztetnie spirituális nyitottságát a hétköznapokkal, a szenvedélybetegségek és a menekülés helyett a művészet és a terápia útját kell járnia, médiumi képességével szolgálnia kell.


A Manó a házakban

A Manó által szimbolizált örökké sajgó seb jellegét is tovább árnyalhatja házbeli elhelyezkedése. Minden háznál leírjuk, mi jelenti a fő gátlást, azaz sebzettséget, mivel kompenzálunk, és milyen felismerések hozhatják el a megváltást. A Chiron állatövi jegyeinél olvasott tartalmakat össze kell vetni a ház jelentéseivel, hogy megkapjuk a feladatot, amelynek elsajátítására a Manó ösztönöz minket mérgével és ellenmérgével.


A Manó kapcsolatai

A Manó is kapcsolatba léphet az összes többi szereplővel, a többi figurával fenntartott viszonya meghatározhatja, hogy a vár gazdája hogyan reagál a testi és lelki panaszokra, vagyis a "megbetegítő főzetre". Mivel Manó "kotyvalékainak" esetében egy drasztikus, feszültséget keltő hatásról van szó, szinte lényegtelen, hogy milyen jellegű a fényszög, ezért az alábbiakban itt sem különböztetünk meg harmonikus és diszharmonikus fényszögeket. Mindig a vár gazdájától függ, hogy hogyan birkózik meg az eredeti főzettel, az ellenszerrel, és miként sikerül harmonizálnia magában a két hatást.

A Manó kapcsolata...

A Királlyal (Nap): Kevés vagy túlzott önbizalom, erős belső feszültségek, Bizonytalan énkép. Lustaság az önkifejezésre, amely néha kreatív rohamokban ellensúlyozódik. Élvhajhászás, állandó vágy a rivaldafényre. Túlzott elvárások a gyerek felé. Képtelenség a kritika elviselésére. Magas vérnyomás, szívbaj, szexuális kilengések, szívbetegség, keringési rendellenesség, szexuális zavarok.

A Királynéval (Hold): A lelki bizonytalanságból és félelmekből eredő behódolás, túlzott alkalmazkodás. Érzelmi felfokozottság, kényszeres gondoskodás, túlérzékenység, elviselhetetlen kedélyhullámzás. Függés mások érzelmeitől, pióca-szerű ráakaszkodás másokra, érzelmi zsarnokoskodás. depresszió. Önkényeztetés, önmaga kárpótlása, kielégíthetetlenség. A nőiség és az anyaság elutasítása. Emésztési panaszok, a mell és a méh megbetegedései vagy kóros működése.

A Hírszerzővel (Merkúr): Állandó kifejezési vágy, fecsegés, bizonyítási kényszer a "meg nem értettség" érzésével szemben. Érdektelenség, koncentrációs problémák, beszédzavarok, gátolt kommunikáció, a kapcsolatteremtés és a tanulás nehézségei, akadályoztatott mozgás. Idegrendszeri zavarok, légzőszervi bántalmak, koordinációs nehézségek. Kielégíthetetlen tudásszomj, hiperaktivitás. Motorikus zavarok, ügyetlenség, hajlam a balesetekre. Túlerőltetett idegrendszer, asztma, autizmus, egyensúlyi zavarok.

Az Udvarhölggyel (Vénusz): Önmaga alulértékelése, a "csúnyaság" érzése. Az anyagi bizonytalanságból eredő birtoklásvágy. Az anyagiak túlértékelése, pénzközpontúság, életellenes makacsság, szexmánia vagy a szex teljes elutasítása. Függés a társtól és a párkapcsolattól, túlzott behódolás. Állandó idealizálás. Házasságba menekülés a depresszió vagy a szegénység elől. Nyaki fájdalmak, elhízás, visszér, cukorbetegség, bőrbetegségek, a pajzsmirigy működési rendellenességei, medence- és hólyaggyulladás, érzékeny torok, a homeosztázis zavarai.

A Hadvezérrel (Mars): Az agresszivitás levezetésének akadályai, az immunrendszer működésének nehézségei. Állandó védekező magatartás, vesztes-szerep, az önérvényesítés nehézségei, a tehetetlenség érzése. Túlzott feszültségnél tombolás, rombolás, féktelen agresszió, mások letiprása, érzéketlenség, figyelmetlenség. Mohóság, rivalizálás, erőszakosság. Meggondolatlanság, önzés. Csökkent életerő, alvászavar. Potenciazavarok, allergia, operációk, sportsérülések, fejfájás, migrén, fokozott baleset- és sérülésveszély. Epepanaszok, impotencia, frigiditás.

A Főpappal (Jupiter): Túlzott elbizakodottság, önmaga túlértékelése, hittérítő-mentalitás, tévedhetetlenség, nyughatatlanság, mindentudással leplezett félelem a világtól. Bezárkózás, pesszimizmus, szépen hangzó eszmékkel palástolt bizonytalanság, igazságtalanságokkal való szembesülés, túl magas célok elhamarkodott gyártása. Könnyelműség, mértéktelenség, saját maga dicsőítése, mások leminősítése, pazarlás. Elefántkór, cukorbetegség, sejtburjánzás, májbetegségek, a mirigyek túlműködése, csípőtáji panaszok, hipertrófia.

Az Öreg Királlyal (Szaturnusz): Bűntudat, túl erős önfegyelem, túlzott tekintélyelvűség, önmaga és mások megítélése a teljesítmény és a státusz szerint. Karrierizmus, sikerhajhászás, a teljesítmény túlfokozása, magával és másokkal szemben tanúsított szigorúság, fukarság, az érzelmi szegénységet ellensúlyozó dührohamok. Érzelmi hidegség, magány. Félelem a kudarctól, önbizalomhiány. Krónikus betegségek, gerincbetegségek, meszesedés, gyenge lép. Merev izületek, reuma, fogproblémák, csontritkulás, sorvadás, gyors öregedés.

A Bolonddal (Uránusz): Bizonytalan életvezetés, a "sehova sem tartozás" érzése, a kötöttségekből való szabadulás vágya, de félelem a változástól. Kényszeres lázadás, különcködés, a változás állandó keresése, a meglévő keretek folytonos felrúgása, összeütközés a szabályokkal. Elszigeteltség, rapszodikusan feltörő világmegváltó ötletek. Váratlan reakciók, rombolás, idegfeszültség. Idegrendszeri zavarok, epilepszia, hajlam a balesetekre, állandó stressz. Ideg-összeroppanás, hisztéria, anomáliák, a pajzsmirigy megbetegedései, a sejtosztódás zavarai.

A Szellemmel (Neptunusz): Elmenekülés a világtól és az élet terheitől, szenvedélybetegségek. Mániákus segíteni akarás, mártírkodás, a megváltó szerepében való tündöklés, önmaga túlzott háttérbe szorítása. Illúziókba való menekülés, kábítószerek, művészi és spirituális fellángolások, anarchia. "A meg nem értett művész." Az életkedv elvesztése, apátia, közöny. Túlérzékenység, befolyásolhatóság. Túlzott vágy önmaga feláldozására - vagy az áldozattá válásra. Ödéma, járványok, a tobozmirigy működési zavarai. Bénulás, gombásodás, a szervek működésének leállása, a lábfej sérülései.

A Varázslóval (Plútó): Belemerülés egy szélsőséges állapotba, mazochizmus, mások kínzása. Kiszolgáltatottság vagy hatalmaskodás. Manipuláció mások érzelmeivel és a kapcsolatokkal. Hatalmaskodás, szadizmus, fanatizmus, a halál és a veszélyes helyzetek keresése. A szenvedélyek fellángolása, provokációs hajlam, a meglévő dolgok felrúgása, kíméletlen harc a dominanciáért. Abszolút gondolkodás és érzés. Félelem az átalakulás késztetésétől. Génproblémák, örökletes betegségek, daganatképződés, vírusos megbetegedések, görcsök, nemi betegségek, sejt- és szövethalál.

A Birodalommal (Aszcendens): Sérülékenység az emberi kapcsolatokban, a lelki tartalmak megélésének nehézségei, hasonulás másokhoz. Túlzásba vitt aktivitás az emberi kapcsolatokban, mások kihasználása. Valójában "magányos farkas." Csökkent életenergia, gyenge immunrendszer. Balesetek, fertőzések.

A Zászlóval (MC): A személyes identitás hiánya, sikertelenség, céltalanság. Törtetés, az elismertség hajhászása, mások identitásának majmolása, túlzott kötődés a gyökerekhez vagy a célokhoz. Stressz. Emésztési zavarok, krónikus betegségek.

A Démonnal: A Démon olyan, mintha a Manó mérge és ellenmérge lenne - egyfajta végrehajtó. Felerősíti a gátlás időszakát, ráveszi a szülöttet, hogy kitombolja magát. A Démon tudatosítása után intenzívebbé teszi a kompenzáció átélését, de a Démon átminősítése annak a megváltásnak a kulcsa, ami a Manó mérgének a semlegesítéséhez kell. A Démon kizárása meggyengíti, vagy megsemmisítheti az immunitásunkat, mivel a betegségek szorosan kapcsolódnak az eltemetett tudat alatti tartalmakhoz. A Manó főzeteiben Lilith kígyómérge munkálkodik, de ez a gyógyulás szere is. Akiknél a két figura kapcsolatban van egymással, még szorosabb és nyilvánvalóbb a kapcsolat.