Lelkivilágunk lakói

A következő állomás: 2020

Jövő évi kilátások (bevezető a jegyek szerinti előrejelzéshez)

2019-11-06

A 2020-as év mindnyájunk számára kiemelkedő lesz. Több régóta zajló, nagy ciklus is befejeződik, ezért az egyén és a világ szintjén is új fejezet kezdődik. A rendszerszintű folyamatokat leginkább a Bak jegyében csoportosuló égitestek mutatják. A Plútó még 2008-ban lépett be ide, és a gazdasági világválság rögtön mélyreható átalakulásokat provokált a hatalmi rendszerekben és az értékrendekben. Akkoriban a gyorsabban haladó Jupiter is a Bakban járt, ahová 2020-ban vissza is fog térni, afféle pecsétet tenni a lezajlott átalakulásokra. A Szaturnusz 2017 decemberében lépett a Bakba, és 2020 nagy részében még ott lesz -- viszont egy időre átugrik a Vízöntőbe is, meghatározó ízelítőt adva a következő nagy korszakból. Bakban álló figuráink és életterületeink még mindig nyögik a TÚLTENGÉST, a KŐOMLÁST és a VARÁZSITAL hatásait (lásd korábbi cikkünket: „Mi történik a figuráinkkal?”). Ha valakinek Bak Királya van (Nap a Bakban), annak egész személyiségét, életcélját érintette az átrendeződés, másnak például a munkáját (ha a 6. ház kezdődik Bakban), vagy a párkapcsolatát (ha a VII. ház érintett).

 

A jövő év nagy részében a Jupiter, a Szaturnusz és a Plútó együtt jár a Bak jegyben, az utóbbi kettő összefonódva. A Jupiter a bővülés, fejlődés és gyarapodás szimbóluma (nemcsak pozitív értelemben), és a Bakban haladva törekvéseinket, önfegyelmünket, céljaink megvalósítását és koncentrált feladatvégzésünket segíti (ez a „túltengés”). A beszűkítően, ugyanakkor védelmezően korlátozó Szaturnusz fokozottabb fegyelmet ad, és képessé tesz minket arra, hogy józanabbul, felelősségteljesebben és hosszabb távon lássuk át életünk folyását (a „kőomlással” kikényszerített átrendezés által). A Bakban járó Plútó a világ nagy hatalmi átrendeződéseit mutatja, felforgatta/-ja a korábbi hierarchiát, nagy titkokat leplez le, megkérdőjelezi a rendszert és az abszolút tekintélyt, könyörtelen, mély és fájdalmas gyógyulási folyamatokat indít el („varázsital” hatású). A három égitest közössége régebbi szövetségek felbomlását, és újak kialakulását is mutatja.

 

Az Uránusz (VIHARZÓNA) továbbra is a Bikában marad, vagyis felforgatja, megkérdőjelezi anyagi javaink értékét és ahhoz való viszonyunkat. A Neptunusz (BALJÓS KÖD) marad a Halakban, azaz Halak figuráink/életterületeink környezete továbbra is ködös: a régi útjelzések és kapaszkodók elhomályosulnak, az újakat pedig csak az intuíció felerősítésével, közösségi szerepvállalással, önzetlenebb hozzáállással lehet megtalálni. Akinek ez nem sikerül, önbecsapásba, illúziókba, függőségekbe, (szenvedély-)betegségekbe menekülhet.

 

2020-as_elorejelzes_200.jpg

 

ÉS MI LÁTHATÓ A KÉPEN? Az Öreg Bak Király kipróbálja a Vízöntő szerepet.

Az idős ember, a szabályok, hagyományok és szokások őre, elalszik sakkozás közben, így akármennyi tapasztalata és tekintélye van, a játszma értelmét veszti. Mire felébred, rá kell jönnie, hogy a régi terepen régi taktikáival már nem tud érvényesülni. Talán egyedül is maradt a helyiségben, ellenfelei ismeretlen eszközökkel támadják, és a többiek pedig jól elvannak a saját világukban, számára szinte ismeretlen nyelvet beszélve. Ahhoz, hogy újra rendet tehessen, fel kell szabadítania egy halom addig rejtett képességét, és új dolgokat is kell tanulnia, amelyekkel merészen fejest ugorhat a megváltozott világba – ennek megfelelően a második képen már saját repülő szerkezetével szárnyalva látható.

 

A Szaturnusz március 22. és július 1. között kirándulást tesz a soron következő Vízöntő jegybe, mintegy ízelítőt adva abból, hogy mi vár ránk a következő, sokkal újszerűbb, dinamikusabb és változékonyabb (és ennek árnyoldalaként forrongóbb) nagy globális ciklusban.  Ez a bolygó május 16-ától végez „hátráló” mozgást, amellyel végképp meddővé teszi korábbi megoldási stratégiáinkat, és ha addig nem tettük volna, most teljesen új célok kitűzésére ösztönöz minket. A Bak Szaturnusz utolsó nagy vizsgaidőszaka szeptember 24-ig tart, amikor az égitest direkt mozgásba vált, és december 17-én átlép az új periódust jelképező Vízöntőbe. Mire érdemes ezzel kapcsolatban előre felkészülni? Az emberiség még jobban eltávolodik a konkrét és fizikai síktól az elvont és szellemi sík irányába, dominánsabbak lesznek a mesterséges dolgok, így az életünk is javarészt virtuálissá válik. A technológia és a média fizikailag és tudatilag is át akarja venni a totális irányítást. A Vízöntő másik oldala ugyanakkor az egyediség: az egyénileg gyűjtött tudás, a szabad önkifejezés szembeszáll ezzel az ernyőszerűen fölénk boruló trenddel. Mivel a Szaturnusz jár ebben a jegyben, egyúttal felmutatja ennek az állapotnak a tarthatatlanságát, túlterhel, nekivezet a falnak, sőt összeomlással fenyeget. Váratlan időjárási, légköri jelenségekre, sőt hasonlóan viharos forradalomszerű megnyilvánulásokra is lehet számítani (Vízöntő analógiák). A határok még inkább leomlanak, a gyökerek szakadnak, és előtérbe kerül az egyén szövetsége az újfajta közösségekkel. A határok, korlátok minden téren felszámolódnak: a személyek önmeghatározásában, a nemek és a kapcsolati formák tekintetében, a baráti és ellenséges viszonyokban is.

 

Év végén, 2020 decemberében a Jupiter is átlép a Vízöntőbe (ahol 2021 májusáig lesz). Onnantól kezdve tapasztalhatjuk a legelőnyösebb feltételeket a reformokhoz és a fenntartható megoldások aktív bevezetéséhez. (A Plútó majd 2024-ben lép át a Vízöntőbe, hogy elmélyítse és végérvényessé tegye az átalakulást.) A környezetvédelem sehol sem marad elmélet, hanem hétköznapi gyakorlattá alakul, amelyhez az egyéni szokásokat is hozzá kell igazítani. Az emberiség mentális váltáson megy át, amelynek pozitívuma a környezetért való felelősségvállalás, az egyéniség tisztelete, és az egymás iránti nyitottabb, elfogadóbb szemlélet, negatívuma viszont a mesterséges hatások (technológia, média) miatti valóságidegenség, a fokozott feszültség, és a közösségek gyenge lábakon állása. A Vízöntő másképpen humánus, mint a Halak (nem érzékeny és együttérző módon) hanem szeszélyesen, egocentrikusan, felfuvalkodott elméletekkel közelítve a világhoz. Így fennáll a veszély, hogy „elefántcsonttornyokban” kitalált, nem eléggé életképes megoldásokat erőltetnek a világra, falanszterszerű, robotizált környezetet létrehozva. Az emberek realitásérzéke tovább csökken, kapcsolatuk a természettel gyengül, még kevésbé képesek önfenntartásra (pláne mások ellátására), nem emlékeznek az évezredek alatt különféle közösségekben kialakult szerepeikre, nem kapják meg életük nagy beavatásait, amelyekkel továbbléphetnek egy másik életszakaszba, így életcéljaik is ingatagok. A Vízöntő ugyanakkor elég racionalitást és elvonatkoztatási képességet ad ahhoz, hogy újra össze lehessen hangolni és egy szintre hozni a tudományos-technikai és az erkölcsi-spirituális fejlődés vívmányait – ahogyan az utoljára az ipari forradalom előtti időkben volt.

 

Az Uránusz még sokáig az anyagiakat jelző Bikában jár (2026. április 25-ig). Pénzügyi elemzők szerint a világ hasonló helyzetben van, mint a 2008-as gazdasági válság előtt, csak jelenleg nincs konkrét anyagi fedezet a részvények, hitelek, befektetések mögött, ellenben sokkal nagyobb összegek forognak kockán. Ennek a folyamatnak a kicsúcsosodásai, vagyis váratlan fordulatok és feszültség-kitörések történnek majd 2020-ban azokban az időszakokban, amikor az Uránusz „oldalba támadja” (kvadrát) a Szaturnusz-Plútó együttállását a Bakban (március első fele), illetve amikor a Merkúr, a Vénusz vagy a Mars látszólag hátráló (azaz retrográd) mozgást végez az égen (a Merkúr: február 18-től március 11-ig, június 20-tól július 11-ig, és október 16-tól november 4-ig; a Vénusz május 16-tól június 22-ig; a Mars – az agresszív Kosban (!) – szeptember 14-től november 9-ig).

 

Nem véletlenül fordulnak elő újra és újra ilyen átrendeződések az emberiség történelmében, és a korábbiak tanulságait felhasználhatjuk a felkészüléshez. Egy krízis során/után a dolgok visszanyerik reális értéküket, az emberek önkritikára, nagyobb önállóságra és önfenntartásra kényszerülnek, ettől életképesebbek lesznek, és a közösségi életre is alkalmasabbá válnak. A hibát hibára halmozó döntéshozóknak törvényszerűen távozniuk kell, és eddig mellőzöttek vagy elnyomottak is esélyt kaphatnak. Olyan képességeket, szakmákat is megbecsülhet a világ, amely eddig a pénzügyi rendszer, a média vagy egyéb körök befolyása miatt nem kaptak hangsúlyt, holott fontosak lennének, illetve új szakmák is létrejöhetnek. A merev rendszereknek és elveknek mélyen át kell alakulniuk és össze kell dőlniük ahhoz, hogy a fejlődés/tudatosodás dinamikus legyen, és gépies és programszerű irányítás helyett optimális egyetértésre támaszkodjon.

 

A sorozat következő része: Mi vár a Kosra, a Bikára és az Ikrekre 2020-ban?