Lelkivilágunk lakói

A költő és a vérfarkas

József Attilánál egy Démon ült a trónon

Talán így még nem gondolt rá senki, de bizony, ha József Attila Várában beléptünk volna a trónterembe, egy Vérfarkassal találtuk volna szembe magunkat! Ezen a pompás területen, a trónszék helyén egy félelmetes kőszobor állt volna, akinek arany koronája helyett tűhegyes szemfogai és vörös szemei villognak.

Mit is szimbolizál a Démon? Az asztrológiában a Fekete Hold Lilithnek felel meg, az ember kísértő árnyék-énjének, amely a végletekig elvisz, hogy mindent leromboljon, vagy segítsen új erőforrásokra találni. Ő a legmélyebbre eltemetett, legsötétebb, leginkább tudat alatt rejtőző részünk, aki szinte kővé dermedve várja bennünk azokat a mágikus pillanatokat, amikor megelevenedhet. Ilyenkor próbára teszi határainkat és kapcsolataink határait - főleg a legfontosabb, legszorosabb kapcsolatainkét. Amúgy is jellemző rá, hogy játszmákat indít a létfontosságú energiáért, ám ha Kos jegyben áll (Vérfarkas), akkor ezt direkt módon, támadással, akár erőszakossággal teszi. Az erőszakosság nemcsak a másik ellen, hanem saját magunk ellen is irányul, vagyis hajlamosak leszünk az önpusztításra.Amint az a KaSztella c. könyvből is kiderül, a Démon általában olyan lelki tartalmakat jelképez, amelyeket önmagunkban letagadunk, és legszívesebben másra hárítjuk őket. A kivetítés ősbűnét szimbolizálja. A legritkábban ismerjük fel magunkban, hiszen úgy éljük meg, hogy ezeket a játszmákat mások játsszák velünk, pont mi sebződünk meg a Démon által jelzett dolgoktól, és ki vagyunk szolgáltatva más embereknek és a sorsnak. Az ezoterikus asztrológia szerint ennek karmikus gyökerei vannak, ezért csak folyamatokban, több élet ívének áttekintésében érthető meg. Nagyon sokáig tarthat felismerni, mint saját énünk részét, és sokszor egyáltalán nem is történik meg. Két szinten élhetjük meg tehát ezt a figurát: (1) alacsony fejlettségi szinten, ahol elsősorban fizikai jelekkel és eseményekkel ad hírt magáról, nem ritkán pusztítóan; (2) tudatosítva, felismerve és elismerve, hogy energiáit átminősíthessük építő jellegűvé, önmagunkra és kapcsolatainkra nézve.

Térjünk most vissza egy kicsit a Kos Démonra!

Férfiaknál a Vérfarkas "nőfaló" viselkedést idézhet elő, így a szülött folyton zsákmányra les, még akkor is, ha látszólag megállapodott. Egyfajta általános agresszivitás uralja őt, önmagán vagy máson keresztül. Kora gyerekkorában megélt kiszolgáltatottsága és sebzettsége alakítja ki későbbi kötődési nehézségét. Emiatt minden viszonyában kerüli az igazi felelősségvállalást, és gyakorta kíméletlen távolságtartás, szakítási kényszer lesz jellemző rá.

Ha egy nő Várában él Vérfarkas, harcias amazonná teszi, aki nem bízik a férfiakban, átvállalja inkább a férfias feladatokat is, és a kiszolgáltatottság miatti félelme folytán igyekszik elkerülni a tipikus asszonyi sorsutakat. A másik gyakori megélési mód, amikor egy nő (ilyen Démonnal) rendszeresen agresszív partnereket választ, és ilyen játszmákba megy bele.

Mindkét nemnél rendszeresen túlfokozódhatnak az idegi, pszichés vagy fizikai labilitás, túlérzékenység és az agresszivitás tünetei. Átminősítés után megfelelő levezető csatorna lehet a sport, vagy valamely vállalkozás, ahol magáért és másokért is küzdhet, vagy védelmező szerepet láthat el.

Amikor a trón- és játékterem területén rejtőzködik ez a Démon, hatalma felerősödik, ugyanakkor a vágyak betöltésére, az élet élvezetére és a játékra való képességünket megnyomorítja. A Vérfarkas József Attilánál azért ragaszkodik annyira a hatalmához, mert retteg az önátadástól, ugyanakkor a végletekig vágyik rá, mint egyfajta kozmikus egyesülésre női párjával (ahogy több verséből is kitűnik). A trónszék helyén magasodó Démonszobor jelképezi nála az "örömtelenség örömét", mint alapvető hozzáállást az élethez és költői hitvallást.


A KaSztella egyik szerzője és asztrológus szakértője 11 évvel ezelőtt József Attila Fekete Holdjáról írta asztrológusi szakdolgozatát. A nem teljesen kezdők számára az egész elemzés elolvasható Birtalan Eszter blogján: "József Attila Fekete Holdjának elemzése"

Korábbi cikkünk a témában: "Mi van a legsötétebb mélyben?"

A Fekete Hold Lilith a KaSztella könyvben is kiemelkedő szerepet kapott, egy egész fejezetet szenteltünk neki. Ebből mindenki kikeresheti saját Démonját jegy- és házállás szerint, valamint a figura kapcsolatait is.

Birtalan Eszter könyve a témában "Lilith, istennő vagy démon?" címmel jelent meg (Tuan Kiadó, 2009).

A téma elméleti háttere: "A Fekete Hold Lilith"