Lelkivilágunk lakói

A ketyegő torony - avagy a X. terem, mint időjelző

Könyvünkben szó esik róla, hogy a Vár főtornyán egy óra is található. Az irodának otthont adó főtorony a X. terem, a Vár legmagasabb csúcsa, a kormányzás színhelye, a legnagyobb céljaink, az életfeladatunk, a hivatásunk, a kiteljesedésünk területe. /Képletünk tetején található, a felfelé mutató nyíl jelzi./ Az óra azért van a tornyon, mert maga az idő szaturnuszi analógia, akárcsak a X. ház és a hivatás. A horoszkóp felfelé mutató tengelye vezeti be a képlet utolsó negyedét (X., 11. és 12. ház), amelyet a sors vagy törvény negyedének is szoktunk nevezni. Az egyik legfőbb sors- és törvényszerűség pedig maga az idő kérlelhetetlen múlása. A főtoronyban munkálkodó figurák fokozottan alá vannak rendelve a sors fordulatainak és a világi-túlvilági törvények által megszabott korlátoknak, viszont sokkal erősebben beleszólhatnak is a saját sorsuk alakulásába. A toronyóránk járása szerint haladunk életfeladatunk megoldásával.

Azt, hogy a főtornyunkon milyen óra látható, és hogyan telik abban a Várban az idő, a X. ház csúcsánál (az MC-nél) lévő jegy mutatja meg. Az óra mellé rendszerint valamilyen hangkeltő eszköz is be van építve, amely a fontos időpontok eljövetelekor jelt ad. (Folytatás a kép alatt.)KOS: Ezen a tornyon egy tüzes vörös színű óra található, amelyen kard alakúak a mutatók. Többnyire siet. Az itt tartózkodó figurák ösztönös, szubjektív és türelmetlen módon viszonyulnak az időhöz, számukra mindig csak a jelen létezik, és ha éppen akció van, akkor semmi sem tűr halasztást. Ezért akármikor megszólaltathatják a fontos eseményekre figyelmeztető vagy csatába hívó harci kürtöt. Mindennek akkor van itt az ideje, amikor ők akarják.

BIKA: Természetes anyagokból készült, téglaszínű, népies motívumokkal festett óra a torony ékessége. Mivel az itt tartózkodó figurák kényelmesek, lassúak, sőt sokszor lusták, többnyire az óra is késik, de ha mégsem, a lakók reakciója akkor is ráérős. Itt a kikapcsolódás és az öröm ugyanolyan fontos célok, mint a hivatáshoz kötődő feladatok. Az udvar népe bőségesen szán időt a dolgok megőrzésére és élvezésére is, így ritkán szólal meg a változást jelző, nagy fafúvós hangszer.

IKREK: Az Ikrek főtornyon egy színes, légiesen kialakított óra látható, és amikor fontos időpont érkezik el, a benne mozgó és zenélő játékbábok jeleznek az udvarnak. Olyan sok esemény és találkozó szerepel az irodában dolgozók naplójában, hogy szinte állandóan jeleznek a többieknek triangulum- vagy xilofon-csilingeléssel. Az udvar lakói így viszont sokszor összezavarodnak, mert maguk sem tudják, melyik program igazán fontos, és végül hol követik a hívó szót, hol nem.

RÁK: A Rák főtornyon lévő, ezüstös-kék óra nemcsak kinézetében hasonlít a Holdra, hanem a Hold járása szerint is mozog. Harmonika-muzsikájával a Holdfázisokkal összefüggő jelenségeket, például az apály-dagály jelenségét jelzi, de összefüggésben van a Várban lakók hangulatingadozásaival is, mert azokhoz igazítja a fontos időpontokat. Itt a családi, otthoni programok ugyanolyan lényegesek, mint a hivatalos naptárba berótt időpontok és események.

OROSZLÁN: Ezen a tornyon egy napórát alakítottak ki, fényes aranyrúddal a közepén. Az óra fölötti erkélyen őrködő katonák csillogó harsonákba fújva jelzik a fontos időpontokat. Az óra alá a Király képmását erősítették arany keretben. Az uralkodó kénye-kedvétől függ ugyanis, hogy mikor vannak fontos időpontok, mikor van kedve valamihez, mikor akarja megmutatni saját kreativitását és hatalmát ország-világnak - természetesen minden alkalommal pompás ünnepség keretében.

SZŰZ: A Szűz főtorony órája precízen kidolgozott szerkezet sok-sok mutatóval és fogaskerékkel , és számtalan mérőműszerrel, például a légnyomás kijelzésére. Minden perc és feladat aprólékosan meg van tervezve, a hivatásszerű cselekvés szigorú rend és rendszer szerint történik. Ezért a szerkezet szinte folyamatosan zakatol, kattog és bong, valamilyen aktuális kötelességre figyelmeztetve a Vár lakóit. Itt a részfeladatok egyenrangúak a sorsdöntő célokkal.

MÉRLEG: A főtornyot díszítő, tükrös, csiricsáré, rokokó stílusú óra romantikus hegedűszóval és sűrű harangjátékkal jelzi az idő múlását. Elsősorban társasági eseményekre emlékeztet, illetve azokra az órákra, amikor a Várlakóknak egymásra kell figyelniük. Mivel a királyi udvar fő küldetésének a béke, szépség és harmónia megteremtését tűzte ki, azok az igazán lényeges időpontok, amelyekben össze lehet hangolódni, a kapcsolatok kialakulnak, vagy éppen rendeződnek.

SKORPIÓ: Ez a sejtelmes óra csak napnyugta után, sötétben dereng fel. Főleg azokat a veszedelmes időpontokat jelzi ‒ halk dobszóval vagy egy láthatatlan kórus hátborzongató énekével ‒, amikor valami titkot kell felfedni, vagy szembe kell nézni egy fenyegetéssel. Az udvar nem fedi fel valódi céljait, amelyek többnyire mások manipulálásával járnak, ám akár szélsőséges helyzetekbe is belemennek azok eléréséért. A torony állandó lakói az őrködő denevérek és baglyok.

NYILAS: Itt egy óriási, hivalkodó, kerek óra látható, négy római számmal. Jól illeszkedik a torony klasszikus kialakításába, valamint az alatta lévő monumentális, színes üvegablakhoz. Az ablak mögül, mintha tényleg egy nagy templomtorony ablaka volna, orgonaszó harsan fel, valahányszor fontos időpont érkezik, vagy valami elképesztő bejelentésre kerül sor. Az égbe szökő várfok jelzi a kormányzók műveltségét, szárnyaló szellemét, magasztos eszméit és messzire mutató céljait.

BAK: Négyszögletes órát faragtak ki a torony kőhomlokzatából, és a számokat is a falból vésték ki. Az idő szerves része az itt élők hivatásának. Mivel nekik a keretek és határok rendkívül fontosak, mindig tisztában vannak az idővel, és mindennek megvan a meghatározott időtartama. Ugyanakkor különbséget tesznek a részletfeladatok és a nagy célok teljesítése között, és igazán csak akkor kongatják meg a súlyos ónharangot, amikor hatalmas teljesítményeket vittek véghez.

VÍZÖNTŐ: Ezen a tornyon egy modern, sőt futurisztikus órát lehet látni, digitális vagy kivetített formában. Teljesen máshogy jár, mint a szokványos órák, elektromos hanghatásaival megjósolhatatlan időpontokban jelez, soron kívüli ülésekre és rendhagyó feladatokra hívja a Vár lakóit. Nem is a hagyományos időt követi, hanem egy teljesen egyedi időszámítást, amelynek logikáját csak a főtorony irányítói értik - vagy sokszor még ők sem.

HALAK: Egy borostyánnal benőtt, romos óralapot lehet kivenni ezen a főtornyon, ha valaki nagyon meresztgeti a szemét. Már nem mutatja az időt, legfeljebb időnként valamilyen "szférák zenéje" sejteti az idő múlását, a maga túlvilági ritmusa szerint. Itt nincs jelentősége az időnek, mert itt a földi életnél és az anyagi síknál tágabb horizontokban gondolkodnak. A főtorony irányítói megérzéseik, álmaik, ábrándképeik vagy lázálmaik szerint sodródnak életútjukon.


Természetesen az udvari időszámításba és az életfeladat teljesítésének ütemezésébe más dolgok is beleszólnak. Legfőképp a Nép (aszcendens) és a Király (Nap) jegye, amelyeket szintén érdemes figyelembe venni a fenti listából.