Lelkivilágunk lakói

A fogunk fehérje

Van egy titkos stratégiánk az életben, amely csak és kizárólag döntéshelyzetekben nyilvánul meg, amikor kimutatjuk a fogunk fehérjét, amikor rendkívül éles helyzetbe kerülünk. A döntéshelyzet lehet váratlan, de lehet előre kiszámítható is. Ezt a KaSztellában úgy képzelhetjük el, hogy bár a Várunkban (horoszkópunkban) minden figurának megvan a maga természete és célja, és belső karaktereink közössége igyekszik valamiféle - sorsjelző - irányba tartani, a döntéshelyzetekben és perdöntő szituációkban belső világunk kollektíve egyféleképpen reagál. Ezt a reakciót szabja meg a rejtett aszcendens.

Hogyan határozhatjuk meg a rejtett aszcendenst? Először is, nem mindenkinek van. Abból számítható ki, hogy mely figuráink mely elemekben (tűz, föld, levegő, víz) és minőségekben (kardinális, fix, labilis) állnak, és milyen súllyal esnek latba. Akinek egyforma pontszámai jönnek ki egy-egy elemben vagy minőségben, annak nincsen rejtett aszcendense, vagyis a foga fehérje mindig látható, egyértelműen az aszcendense (Birodalma, Népe) határozza meg. Viszont ha van rejtett aszcendens, úgy kétféle kisugárzás és életstratégia lesz jellemző, és mindkét jegy érezhető és jellemző lesz, bár a rejtett ritkábban és talányosabban. A cikkünkben bemutatott horoszkópban például a túláradóan "széplélek" Mérleg kisugárzásból tör ki időről időre a letaglózóan agresszív Kos jelleg.Mit jelentenek az elemek? A tűz elemű jegyek a célokra irányítják túlburjánzó, kreatív, aktív energiájukat, és erősen az ego hajtja őket. A föld elemű jegyek anyagi síkon mozognak, a megfoghatóval kezdenek valamit, és a földi világban igyekszenek bebiztosítani magukat. A levegő elemű jegyek lényege a kapcsolatok, a kapcsolódás - emberekhez, tárgyakhoz, információkhoz. A víz elemű jegyek pedig az érzelmekről, a mély lelki megtapasztalásról és kötődésről szólnak. Mit jelentenek a minőségek? A kardinális jegyek megszerzők, létrehozók, hódítók. A fix vagy szilárd jegyek megtartók, bebiztosítók, gyarapítók. A labilis vagy változó jegyek átalakítók, felhasználók, rugalmasan alkalmazók, megváltoztatók, energiacserélők.

Nézzük a számítást! Kettő (azaz 2) pontot ér a Birodalom (aszc.), a Király (Nap) és a Királyné (Hold), és egy (azaz 1) pontot ér a többi figura, vagyis a Hírvivő (Merkúr), az Udvarhölgy (Vénusz), a Hadvezér (Mars), a Főpap (Jupiter), az Öreg Király (Szaturnusz), a Bolond (Uránusz), a Szellem (Neptunusz), és a Varázsló (Plútó). Mindegyik mellé írjuk fel, hogy milyen elemhez és minőséghez tartozik, majd nézzük meg, melyik elemből és minőségből van a legtöbb pontszámunk. Ezt legegyszerűbb egy kis táblázatban leírni, de a legtöbb horoszkópkészítő program (főleg a Placidus) ezt magától is elkészíti nekünk. Ha magunk készítjük el, természetesen tudnunk kell, mely jegyek mely elemhez és minőséghez tartoznak.

Tűz jegyek: Kos (kardinális), Oroszlán (fix), Nyilas (labilis)
Föld jegyek: Bak (kardinális), Bika (fix), Szűz (labilis)
Levegő jegyek: Mérleg (kardinális), Vízöntő (fix), Ikrek (labilis)

Vegyünk végig egy példát, hogy könnyebben érthető legyen! A mellékelt horoszkóp alapján a következő táblázatot készíthetjük el:Láthatjuk, hogy példánkban elemek szerint a legtöbb pontszám a tűzben van, minőségek szerint pedig a kardinálisban. Mivel a kardinális tűz jegy a Kos, ezért A REJTETT ASZCENDENS KOS. Mit jelent ez? Egy Mérleg aszcendensű ember, akit alkalmazkodó, diplomatikus és kissé döntésképtelen szépléleknek tartanánk, döntéshelyzetben váratlanul nagyon is agresszívvé és egocentrikussá válik, és céljai elérése érdekében könnyedén át is gázol másokon. Ez a romantikus táj, a Csipkézett Tornyok Vidéke, nagyon könnyen beveti vérszomjas hadseregét, ha döntésre kényszerül.


Mint szinte mindenben, ebben a témában is eltérnek a különböző asztrológiai irányzatok; van, amelyik nem is kalkulál a rejtett aszcendenssel, mások teljesen más pontértékeket adnak az egyes égitesteknek (pl. Nap és aszcendens 10 pont, Hold 8 pont, Merkúr, Vénusz, Mars 5 pont, a többi bolygó 4 pont), egyesek az aszcendens uralkodó bolygóját is beleveszik, és vannak, akik az MC-t vagy a Felszálló Holdcsomópontot is beleszámítják.