Lelkivilágunk lakói

Titkos erők Beethoven Várában

Kering az interneten egy történet, amelyben egy orvoskongresszus résztvevőit megkérdezik, mit tanácsolnának egy szifiliszes anyának, akinek egy gyereke már meghalt, a meglévők fogyatékosak, a férje pedig súlyos alkoholista, és újra gyereket vár. A legtöbben a terhesség megszakítását javasolják, mire azt mondja az előadó: "Önök most fosztották meg az emberiséget Beethoven művészetétől." Nos, nem tudjuk pontosan, mennyi alapja van ennek az anekdotának, de talán ér annyit, hogy megnézzük Beethoven különösen hátrányos családi helyzetét.

Ludwig van Beethoven 1770. 12. 16-án, 3:40-kor született a németországi Bonnban. A horoszkópját innen vettük (új lapon nyílik): http://www.astrotheme.com/astrology/Ludwig_van_Beethoven


Amint a képleten első pillantásra is látszik, a figurák zöme a horoszkóp első negyedébe zsúfolódik. Ez az egó negyede, a belülről jövő és befelé ható energiák területe. Olyan embereknél fordul ez elő, akik csak önmagukra támaszkodhatnak, önmagukat kell menedzselniük, és nem ritkán a környezetük is rájuk támaszkodik, de a legritkább esetben támogatja őket. Beethovenről is hamar kiderült, hogy csodálatos tehetsége van a zenéhez, ám családja nem engedhette meg, hogy kiválóságának megfelelően taníttassa, hanem vele kerestette a pénzt - főleg agresszív, iszákos apja. Ludwig már tíz évesen saját zeneműveket komponált, orgona-, brácsa- és zongorajátékával bűvölte el az embereket. Anyja első férjétől született, korán elhunyt fiát is beleszámítva összesen nyolc testvére született, akik közül csak két fiú érte meg a felnőttkort. Tizenhét éves volt, amikor anyja meghalt, és így két öccse nevelése is rá hárult. Apja öt évvel később hunyt el. Bár Haydnt és Mozartot is megkereste, végül Salieri tudta elvállalni tanítványának nyolc évre. Zongoraművészként 1795-től lett népszerű, zeneszerzőként csak később. 1798-ban kezdett a hallására panaszkodni, és a tudat, hogy visszafordíthatatlanul meg fog süketülni, egyre melankolikusabbá tette zeneműveit. Hasi bántalmak is gyötörték (vélhetőleg májbetegség). Elérhetetlen, vagyis férjes vagy arisztokrata asszonyokhoz vonzódott, őket eszményítette, viszont a társadalmi előítéletek miatt sosem házasodott meg. Magának való, melankóliára és dühkitörésekre hajlamos, álmodozó alkat maradt mindvégig. 1827-ben bekövetkezett halálában az ólommérgezés is nagy szerepet játszott. Szellemiségére és művészetére a klasszicizmus, a felvilágosodás és a romantika hatott leginkább, de békepártinak és humanistának is lehetett volna nevezni.

Ha Beethovent személyiségét egy szimbolikus Várnak tekintjük, a hivatalos uralkodók Nyilas természetűek. A Nyilas Király /Nap/ és Királyné /Hold/ egy Skorpió Birodalom /aszcendens/ fölött uralkodik. Az uralkodópár 11 fokra van egymástól, ami tág együttállásnak tekinthető, vagyis lazán össze vannak bilincselve - viszont közöttük áll a Hírvivő (Merkúr). Rendkívüli szellemi inspirációt jelez ez a klikk, amely nyomban ki is fejeződik a gyakorlati tehetségben és kreativitásban. A Király és a Hírvivő ugyanakkor nyílt párharcot folytatnak a Hadvezérrel /Mars/, vagyis az akarat soha nem érvényesülhet, legalábbis nem direkt módon. Mindig valamilyen külső kényszerítő körülmény alakítja a Vár sorsát, méghozzá igen szélsőséges eseményekkel, mivel a Hadvezér a katakombákból, az emberi létezés legmélyebb szféráiból támadja a királyi klikket. Maga a Skorpió Birodalom is a válságok túlélésére, a szélsőségek megtapasztalására van berendezkedve, és ehhez szükséges mágikus erővel van felruházva. A Király és a Királyné a 2. teremben lakik, ami fizikailag egyfajta bezártságot, viszont nagy belső gazdagságot mutat - főleg mivel a bőséget, hitet és gyarapodást jelző Főpap /Jupiter/ is a kincstárban ténykedik.

A fórum területén /azaz a 3. teremben/ három Bak figura is tartózkodik: a Varázsló /Plútó/ és az Udvarhölgy /Vénusz/, utóbbi összebilincselve a Démonnal /Fekete Hold Lilith/. A delejes erejű művészi önkifejezésen és a közönségre gyakorolt karizmatikus vonzerőn kívül ezek a karakterek a testvérek és a közvetlen környezet fontosságát is kiemelik. A násztoronyban van a Bolond, aki titkos ellenlábasa a főtorony csúcsán helyet foglaló, diadalmas Öreg Királynak /Szaturnusz/. Behívja a veszteségeket, kudarcokat, peres ügyeket, váratlan helyzeteket, és próbálja lerombolni, amit az Öreg Király megteremt. Kétségbe vonja az idős Oroszlán figura dicsőségét. Bár a Királyné barátként, ösztönös tehetséggel és pártfogók bevonzásával támogatja az Öreg Királyt, a Bolond neki is titkos ellensége, vagyis mindkettőjük terveit aláássa. Az iroda, vagyis a karrier területén kóválygó, ködösítő Szellem /Neptunusz/ is esküdt ellensége a Királynénak, ráadásul testvériségben áll a Varázslóval és a Bolonddal. Ez a háromtagú nagycsalád (a föld elemű transzcendens figurákból álló nagy trigon) megszilárdítja a pusztító erejű, külső-belső blokkokat.

Mindennek tetejébe a legdominánsabb karakterek elég negatívak. A Skorpió Birodalom ura a Hadvezér a katakombákban, akinek csak feszült viszonyai vannak. Az agresszió nem tud beépülni, nem tud építő energiává alakulni ebben a Várban. A másik úr a Varázsló, aki egy nagycsaládi szövetséget alkot a felforgató Bolonddal és az elködösítő Szellemmel. Az irányító figura, aki a célokat megszabja, az Öreg Király, aki önmagában is a korlátokat, gátlásokat szimbolizálja, tehát nem ideális vezető. A Király háttérbe szorul, így csak agresszivitással és manipulációval tud teret nyerni. A sok Nyilas figura mutatja, hogy itt az idealizmus, a fejlett erkölcsiség, a filozófia, a humanizmus és a művészet lehet kivezető út. Az arany Zászló /Oroszlán MC/, rajta az Öreg Király korlátozó figurájával az utókorban learatott jelentős babérokat, a halhatatlanságot is jelképezi. A Nyilas uralkodók annyit értek el, hogy kétségkívül hősök lettek.