Lelkivilágunk lakói

Képek Napóleon Bonaparte belső világából


Születés ideje, helye: 1769. augusztus 15., 11:00, Ajaccio, Korzika

Életrajz magyarul: Magyar Wikipedia oldal
Életrajz angolul: Angol Wikipedia oldal


A lelkivilág - Skorpió Birodalom: "A Mágusok Szövetsége"
Ez a lelkivilág a következő tulajdonságokkal ruházza fel az embert: szuggesztív fellépés, (sötét,) karizmatikus kisugárzás, a lelki hatalom érzete. Olyan belső Birodalmat mutat, amelyben csupa varázsló és mágikus lény lakik. Itt nem ismernek lehetetlent, és a saját szájízük szerint akarják formálni a világ többi részét. Ismerik az emberek és események alakításának, a manipulációnak a módszereit, és művészi szintre fejlesztik azokat. Kérlelhetetlenek, könyörtelenek.

Ennek a Birodalomnak a központja a titokzatos és lenyűgöző Kísértetkastély. Ebben lakik a fő irányító, a Király, valamint Udvarának egyéb tagjai.


A fő irányító, a cselekvés, a férfi oldal képviselője - Oroszlán Király: "A Dicsőséges Király"
A parancsokat egy olyan uralkodó adja, aki a legmagasabb címekre és a legnagyobb sikerre áhítozik. Napként akar ragyogni, sugárzó középponttá válik, energiája mindenkit lenyűgöz. Ez a figura alkotó jellemet kölcsönöz az embernek, de nem a hétköznapok szürke szintjén, hanem sokkal magasztosabb formában. A világot szórakoztató társasjátéknak tekinti, ahol bármilyen tervet megvalósíthat, de csakis ő győzhet. Az irreális elvárásokból adódó esetleges kudarcok azonban megsemmisítő hatást gyakorolhatnak az emberre.

A Királyi Út: A főtorony csúcsán lengő Zászló mutatja meg a Király küldetését, hogy milyen cél felé kell kormányoznia, fejlesztenie Birodalmát. Itt a Zászló aranyszínű, felirata pedig "Öntudat". A Dicsőséges Királynak arra kell megtanítania Népét, hogy saját energiaforrásból táplálkozzék, ne mások manipulálásával akarja fenntartani magát. Az "Oroszlánság", mint feladat, arról szól, hogy minden feltétel nélkül, önmagunkra támaszkodva is tudjuk élvezni az életet.


Az érzelmi minták, reakciók, a női oldal képviselője - Bak Királyné: "A Felelősségteljes Királyné"
Ez a figura komoly, fegyelmezett, kontrollált érzelmi világot mutat. Akinek ilyen Királynéja van, szigorú, nagyravágyó és lelkileg visszafogott női mintát hordoz a lelkében, akinek nehéz megfelelni. A női irányító felelősség- és kötelességtudatával visszafogja a Király túláradó lelkesedését, ugyanakkor hajlamos megnyomorítani az életörömét is. Szoros lelki kapcsolatokban túl hideg, rideg viselkedést mutat - legalábbis a női és anyaminta szempontjából.


Az értelmi önkifejezés képviselője - Oroszlán Hírvivő: "Az Ünnepi Szónok"
A Király méltó segédje és szócsöve ez a hatásvadász Hírvivő, aki lehengerlő fellépésével szaporítja az alattvalók számát. Nem tud középszerűen vagy unalmasan megnyilvánulni, csak feltűnően és igézően. Kreatív mentális energiákat mutat, vagyis nem engedi, hogy az ember beálljon a sorba. Ugyanakkor az Oroszlános büszkeség miatt allergiás a kritikára, a részletekhez pedig nincs türelme.


Az érzelmi önkifejezés képviselője - Rák Udvarhölgy: "A Dajka"
Ez a figura azt mutatja, hogy az Udvar számára a vonzó nő csakis az anyaszerű, gondoskodó nő lehet. Mivel a Királyné meglehetősen zord természetű, a fiatal nő mintaképében jelenik meg az odaadó gondoskodás. Az Udvarhölgynek köszönhetően Napóleon a fiatal nőkben kereste azt az anyamintát, amelyet az anyja mellett nem tapasztalt meg, és ez egyszersmind gyermekded érzelmi igényeit is mutatja.


Az akarat- és tetterő képviselője - Szűz Hadvezér: "A Stratéga"
A precíz Hadvezér hatalmas tervek végrehajtására teszi képessé a Királyt, hiszen alapos számításaival előre kiküszöböli a felmerülő akadályokat. Remekül ellensúlyozza a Király és a Hírvivő irreális elvárásait és túlzó igényeit: csak olyan hadjáratba megy bele, amelyet nem lát túl rizikósnak, ahol van alternatív megoldási lehetőség. Alkalmasint azonban túl aggodalmassá válhat, ami visszafogja cselekvőképességét.


A belső meggyőződések képviselője - Skorpió Főpap: "Az Okkultista"
A világ mélyreható, gyökeres és könyörtelen átalakításában hisz ez a Főpap, és ezzel az eszmével támogatja a Király hatalmi törekvéseit. Bár együtt sok komoly terv megvalósítására hivatottak, fennáll a veszély, hogy csak sakktáblának tekintik a világot a játszmáik során. Ez a figura gondoskodik róla, hogy az ember elmenjen a végletekig, szinte belehaljon a fenntarthatatlan helyzetekbe, és aztán újjá tudjon születni.


A belső korlátok képviselője - Öreg Rák Király: "Az Elhagyott Nagyapó"
Az érzelmek és a lelki kapcsolatok elfojtását mutatja ez a karakter. A család utáni vágy, illetve a belső gyermek háttérbe szorul. Az érzelmi szükségletek annyira megnyomorodnak, hogy csak furcsa sorsfordulatokkal és testi tünetekkel tudnak magukról jelet adni. Ennek az aggastyánnak a hatására az ember minden emléket (jót és rosszat is) mélyen magába temet és megőriz. A család és a szeretet gyakran csak álomvilágként van jelen az életében - emiatt könnyen lehet, hogy elmagányosodik.

Bár Napóleon korában a tudósok még sem az Uránuszt (=Bolond), sem a Neptunuszt (=Szellem), sem a Plútót (=Varázsló) nem fedezték fel, ezek a - tudattalanul is létező - belső erők ugyanúgy hatottak az ő személyiségére és sorsára, mint a később születetteknek.

1
A belső szabadság képviselője - Bika Bolond: "Az Élvezetek Bolondja"
Állandó belső vágyakozás él benne a magas státusz, a kényelmes és fényűző életmód, a gazdagság és az élvezetek gyarapítására és megőrzésére, ugyanakkor ennek megvalósításához túl nyughatatlan és állhatatlan. Külső-belső gazdagsága gyakran csak légvár, illúzió. Tele van elvárásokkal, de nem szeretne sokat tenni ezekért. Veszélyes csapdája lehet a mértéktelenség és a fékezhetetlenség.

2
A spiritualitás képviselője - Szűz Szellem: A Rigolyák Kísértete
Ha valakinek a belső Várában ilyen Szellem bolyong, ott minduntalan felmerül a vágy a földöntúli tökéletességre és hibátlanságra. E figura hatására az ember úgy akar felülemelkedni a földi lét korlátain, hogy megpróbálja kizárni a káros hatásokat, és megvalósítani egy példás rendet. Nem veszi észre, hogy ezzel eltávolítja magát a realitásoktól és a többi embertől, skatulyákba zárja a világot, és a hétköznapi életben egy unalmasan pedáns, kicsinyes és szőrszálhasogató polgárrá válik.

3
A szélsőségek képviselője - Bak Varázsló: A Megsemmisítő Fegyelem
A mágus minden embernél olyan szélsőségeket mutat, akár a lelkivilágban, akár a sorseseményekben, amelyek tarthatatlan, végletes állapotokat hoznak létre, és ezzel kikényszerítik az átalakulást. Ennek hiányában az ember függővé válhat bizonyos szükségletektől, rögeszméktől, kapcsolatoktól vagy szerektől. A Bak Varázsló mágikus fegyvere a könyörtelen szigor, amellyel katonás társadalmi rendet akar létrehozni. Ha nem szabadítja fel környezetét félelmetes elvárásai mázsás súlya alól, saját maga is belepusztul végletes merevségébe.

0
Az árnyék-rész képviselője - Nyilas Démon: "A Köpönyegforgató"
Ez a Démon többféle - akár teljesen ellentétes - eszmével is tökéletesen képes azonosulni, és ezzel ugyan saját magát kimentheti a bajból, de mások számára képmutatónak, hazugnak tűnik. Az igazság bajnokának tünteti fel magát, de ehhez túlzottan is állhatatlan. A környezet visszatükrözi a kaméleonszerű viselkedést, vagyis megszaporodnak az ember körül az érdekkapcsolatok. Mivel az a lényeg, hogy látszatra minden rendben legyen, az ilyen Démon arra hajlamosít, hogy az egész élet hazugságokra és légvárakra épüljön.


Fontos tudni, hogy fentiekben röviden ismertetett szerepszemélyiségeket - és rajtuk keresztül jellemünket és sorsunkat - ezeknek az őstípusoknak az elhelyezkedése (a figurák Váron belüli tartózkodási helye), a feladata és az egymással fenntartott viszonya is jelentősen befolyásolja.


Még egy kép ráadásnak Napóleon Királyi párjáról:

4