Lelkivilágunk lakói

Michael Jacksonról szóló cikkeink

MICHAEL JACKSONRÓL KÉT CIKKÜNK IS NAPVILÁGOT LÁTOTT AZ ÉVEK ALATT, EGY RÖVIDEBB ÉS EGY HOSSZABB. 2012 JÚNIUS 1-JEI KÖNYVBEMUTATÓNKON IS AZ Ő KÉPLETÉT ÉS FIGURÁIT ELEMEZTÜK.

1. Michael Jackson uralkodópárja: /2012.10.30./

A KaSztella 2012 június 1-jei könyvbemutatóján Michael Jackson figuráit jellemeztük. Alább mellékelünk egy képet a Királyáról és a Királynéjáról. Természetesen sok más figura és tényező is fontos, de a rövid leírás és a rajz azt szemlélteti, hogy milyen sok információt leszűrhetünk már két figurából is, tömören és lényegre törően.Mit jelképez tehát a Szűz Király és a Halak Királyné?

- Szembenálló, ellentétes, de egymást kiegészítő jegyek: a gyakorlatias Király és az álmodozó Királyné

- A Király jellemzői: józan ésszerűség, kemény, alázatos munka, a társadalom szolgálata, önmaga felé mutatott puritán szigor, piszoktól/betegségektől való félelem, tökéletesség-mánia, maximalizmus, érzelmi visszafojtottság

- A Királyné jellemzői: határtalan érzelmesség, önfeláldozás, álomvilágba menekülés, gyermeki naivitás, művészi tehetség, a határok feloldása és elmosódása, passzív tehetetlenség, menekülés a valóságtól kábító szerek segítségével

- Egy zord, szigorú apafigura és egy lágyszívű, talán túlzottan is áldozattá váló anyafigura

- A munkában kérlelhetetlenség, precizitás, a családban idealizmus, önátadás

- Nem létező dolgok precíz megtervezése és kivitelezése, fantáziadús kreativitás

- Gyakran elködösülő valóságérzékelés, a realitás kiábrándult szemlélete2. AKI ITT BETESZI LÁBÁT... HAGYJON FEL MINDEN REMÉNNYEL? --- KIRÁNDULÁS MICHAEL JACKSON VÁRÁBA /2015.01.21./


"Aki ide beteszi lábát... elámul a sok díszes épülettől, gondosan nyírt növénytől, rokokó szobortól és mesebeli ruházattól. A Csipkézett Tornyok Vidéke (Mérleg aszcendens) olyan, mintha mindig velencei karnevál zajlana benne, csupa báj és kellem, tetszeni akarás, békesség és harmónia, művészet és együttérzés, flört és kacérkodás. Zeneszó szárnyal az utcák fölött, az emberek könnyed léptekkel táncolnak, leginkább párokban vagy csoportokban, sokszor precízen megtervezett koreográfia szerint. Tapsra, elismerésre vágynak, és ezért olykor szélsőségesen manipulálva igyekszenek kiváltani a csodálatot vagy a rémületet. Az egyetlen gond csak a nyomasztó érzés, hogy soha nem tudhatjuk, ki van a maszk mögött, és minden olyan műnek látszik...A Birodalom központja egy Cifra Palota, hivalkodó aranytornyokkal, és a legmagasabb torony erkélyéről egy
Oroszlán Udvarhölgy (Vénusz) és egy Oroszlán Bolond (Uránusz) összebilincselt párosa integet a népnek. Született sztárok, kimagasló tehetségek. Ellentmondásos, civódó páros az övék: az Udvarhölgy a mértéktartást és alkalmazkodást képviseli, a Bolond viszont a szélsőségeket és a lázadást. Az elismerés iránti vágy legalább olyan fontos nekik, mint a polgárpukkasztó egyediség. Mindketten feltűnésre, uralkodásra és sikerre vágynak. Az Udvarhölgy által megteremtett kapcsolatokat ugyanakkor a Bolond szinte mindig szétzilálja összeférhetetlen természetével és extravagáns, ellentmondásos lelkivilágával.

A Vár cikornyás kapuján belépve egy
Mérleg Főpappal (Jupiter) találkozunk, aki a világbékét, a gyermeki ártatlanságot és az odaadó felebaráti szeretet fontosságát hirdeti. Saját igazsága a szent eszme számára. Ugyanakkor körbelengi ezt a figurát valami sötétség, valami megfoghatatlan, titokzatos és tragikus légkör - a Vár bejáratát ugyanis egy félelmetes Skorpió Szellem (Neptunusz) is őrzi. A káprázatos idillből egyszer csak valami baljós, félelmetes helyre csöppenünk be, akár egy kriptába, ahol a halottak szelleme kísért. Ez az a rejtelmes, fenyegető sötétség, amit már odakint az utcán a táncolók álarca mögött is sejthettünk. A Szellem titkokat és tabukat, régi sebeket, elzárt "csontvázakat", fel nem dolgozott gyásztémákat őriz, és nem hagyja, hogy elfelejtődjenek. Időnként sötét ködbe burkolja az egész Várat, és veszélyes gyógyfőzetek páráival módosult tudatállapotba hozza a figurákat.

Rajtuk kívül lakik a Várban egy
Nyilas Öreg Király (Szaturnusz), aki a nyüzsgő fórumon ügyel arra, hogy idealista eszméi az egész világban elterjedjenek. A lovasok, szekerek és repülő szerkezetek az ő üzeneteit viszik szerte a világba. Nem törődik vele, hogy némely elképzelései már elavultak, vagy nem is voltak soha reálisak, saját öntőformáiban szeretné viszontlátni a világot. Ez az aggastyán jó barátja a főtornyon reprezentáló Udvarhölgynek és Bolondnak; ugyanúgy a világ meghódítása érdekli, csak nem a csillogással és a kreativitással, hanem az ideológiák terjesztésével.

A trón- és játékteremben egy hasonlóan elszállt
Halak Királyné (Hold) álmodozik, sodródik a sorssal, a sikerrel, dalokat, táncokat és filmeket komponál, és valós kapcsolatok helyett meséken, elérhetetlen szerelmi ideálokon, túlvilági örömökön mereng. Egy soha el nem érhető, biztonságos és idilli családról és otthonról kerget álomképeket, örök gyerek akar maradni.

A párkapcsolatot jelképező násztoronyban látszólag nem lakik senki... csak egy szobor van a falba vésve. Ugyanakkor, ha ez a szobor ha időnként megelevenedik, egy félelmetes Démon kel ki belőle, méghozzá egy
Vérfarkas (Kos Lilith), és iszonytató, traumatikus képekkel tölti meg a termet, amelyektől a Várlakók menekülnek. Ezért ez a terület vagy erőszakot lehelő csatatérré változik, vagy örökre üres marad.

Mindezt nagyon nem nézi jó szemmel a
Szűz Király (Nap), aki örökös ellenlábasa, szinte párharcot vív a Királynéval. A Szűz Király nagyon is racionális, fegyelmezett és precíz. Maximalista, perfekcionista módon hajtja végre terveit, halad a siker felé, magával és másokkal is kritikus és könyörtelen - főleg mivel össze van bilincselve a Varázslónővel (Plútó), aki még szélsőségesebbé teszi mindezekben. Nem tudja feladni kontroll-mániáját, mindent az ellenőrzése alatt kell tartania, különben retteg, hogy végleg kicsúszik a kezéből minden, és beköszönt a káosz. Nem engedi a többi figurának, hogy elmerüljenek az élvezetekben vagy átadják az irányítást kapcsolataikban. Elérhetetlen (szubjektív) tökéletességre törekszik, és ebben a Boszorkány hihetetlenül merész eszközökkel segíti, akár teljesen át is alakítja. Ők ketten a bálterem és vendégszárny területén élnek, ott építik kapcsolatrendszerüket, igyekeznek barátságokat fenntartani, bár belül mindig magányosnak érzik magukat. A bálteremben ott él még egy suhanc Hírvivő is (Oroszlán Merkúr), aki végrehajtja a Király utasításait, de a maga gyermeki módján világsikerről ábrándozik.

Szintén a gyermek, a gyermekkor és a belső gyermek témáját erősíti a főtorony csúcsán lengő
ezüst Zászló (Rák MC), amely a "Gyökerek" feliratot hirdeti. A Király küldetése az, hogy visszavezesse népét saját lelki gyökereihez, így csak akkor élhetnek teljes életet, ha integrálni tudják magukba az elfogadható otthon, család és lelki élet képét. Ehhez a legjobb az otthonteremtés, a családalapítás, a gyermeknemzés vagy örökbefogadás, a belső gyermek kiélése, a kreativitás és játék. A sok gyerekkori sérelem feldolgozása csak az anyakép elfogadásán keresztül történhet meg, vagy egy Rák-típusú partner választása által.

A Vár legmélyebb pontján, a katakombákban, egy
Bika Hadvezér (Mars) lakik. Egyébként nyugodt, kedélyes, lomha természet volna, de azt kapta feladatként, hogy a legsötétebb szintről, ahová a kellemetlen dolgokat és emlékeket száműzik, felhozzon ezt-azt, és kikényszerítse a velük való foglalkozást. Ő felelős az árnyékkal való szembesülésért. A főtornyon tündöklő figurák ezért nagyon haragszanak rá, ellenségüknek tekintik, és ‒ akár erőszakkal is ‒ igyekszenek visszaszorítani a mélybe. Ugyanakkor minél jobban bezárják a pincelabirintusba, annál nagyobb erővel fog kitörni onnan, és felhozza a szenvedélyt és szenvedést, a rózsaszín látszat alatt háborgó félelmeket, bánatot és haragot, sőt akár az önpusztító ingereket is."