Lelkivilágunk lakói

Képek Marilyn Monroe belső világából


Születés helye, ideje: 1926. június 1., 9:30, Los Angeles, USA
Életrajz magyarul: Marilyn Monroe Fan Club (Wordpress)
Életrajz angolul: Wikipedia - Marilyn Monroe


A lelkivilág - Oroszlán Birodalom: "Az Arisztokraták Paradicsoma"
Nagyravágyó, büszke, csillogást és pompát szerető emberek, igazi nemesek és sztárok lelkivilága. Sugárzó fellépést biztosít, hiszen az egész belső világ az életöröm megélésére törekszik. Alkotó, kreatív energiákat mutat, valamint erőteljesen gyermeki beállítottságot. Színészeknek és hírességeknek gyakran van Oroszlán jellegű belső világuk, ugyanakkor ez a jellegzetesség el is emelheti őket a földről, így kevésbé lesznek jártasak a mindennapok kihívásaiban.

Természetesen egy ilyen Birodalom középpontja csakis egy előkelő, feltűnő épület lehet - egy káprázatos Fellegvár. Ebben lakik az egész belső világot irányító Király és a többi szimbolikus szereplő. Lássuk őket!


A fő irányító, a cselekvés, a férfi oldal képviselője - Ikrek Király: "Az Intellektuális Király"
Ezt a büszke Birodalmat egy színes egyéniség vezérli, egy társasági ember, aki szeret ismerkedni, beszélgetni, játszani, előadni. Célja, hogy kifejezze önmagát. Érzelmi világa sekélyes lehet, és olykor úgy érzi, mintha két ellentétes személyisége lenne. Nőknél az Ikrek Király olyan férfiideált mutat, akire a tudásáért lehet felnézni. Az a nő, akinek Ikrek Királya van, rendkívül művelt, okos, társasági férfit választ partnernek.

A Királyi Út: A Királynak mindig egy adott cél felé kell vezetnie Birodalmát, amit a főtorony csúcsán lengő Zászló jelez. Marilynnél ez a Zászló a Bika jegyben áll, terrakotta színű, felirata pedig: "Biztonság". A büszkeségből, egoizmusból, gőgből időnként lejjebb kell adni, és meg kell tanulni alkalmazkodni a biztonság érdekében. Ugyanakkor ki kell fejleszteni az anyagiaktól, státusztól és külső körülményektől független, belső, lelki biztonságérzetet. Ehhez a küldetéshez pont egy ilyen rugalmas, szellemi beállítottságú Királyra van szükség.


Az érzelmi minták, reakciók, a női oldal képviselője - Vízöntő Királyné: "A Különc Királyné"
Ez a figura gondoskodik róla, hogy az ember érzelmileg kilógjon a környezetéből, és különbözni akarjon más emberektől. A Vízöntő Királyné szabad lelkületet mutat, amely nehezen korlátozható. Reakciói sokszor megjósolhatatlanok. Feltaláló szellemiséget képvisel, jobb irányba szeretné változtatni a világot, ám ezt csak saját öntörvényűségével tudja tenni. Mint női modell, belső függetlenséget mutat, amely még a házasság vagy a család kötelékeiben sem csorbul.


Az értelmi önkifejezés képviselője - Ikrek Hírvivő: "A Közvetítő"
Könnyed, kíváncsi, csacsogó figura, aki színes és nyitott gondolkodású, ugyanakkor felületes tud lenni. Fáradhatatlanul ismerkedik, tanul, közvetít és játszik, de nehezen tesz különbséget fontos és lényegtelen között. Bámulatosan képes alkalmazkodni a környezetéhez, akár át is veheti mások világlátását, ugyanakkor bármikor lazán tovább is lép. Emiatt a megbízhatatlanság látszatát kelti. Gyakran önmagával is vitatkozik, mély meggyőződéseket nem tud kialakítani.


Az érzelmi önkifejezés képviselője - Kos Udvarhölgy: "A Kalandornő"
Ez a tüzes, szenvedélyes karakter ellensúlyozza az eddigi (levegő elemű) figurák könnyedségét, szellemi beállítottságát. Fizikai értelemben is vadászik: ingerekre, elismerésre, kapcsolatokra, forró románcokra. Heves, nagy lánggal égő érzelmi energiákat mutat, amelyek a nőt rámenőssé, férfiasan kezdeményezővé is tehetik. Ösztönlény, akinek erotikus vonzereje lehengerlő - viszont éppen emiatt marad meg nehezen egy-egy kapcsolatban.


Az akarat- és tetterő képviselője - Halak Hadvezér: "A Szamuráj"
Ennek a Hadvezérnek a tetterejét, agresszióját a megérzései és érzelmei vezérlik, és általában nem a konfliktusra, hanem az egyetemes békekötésre törekszik. Harc helyett gyakran feladja önmagát, eggyé válik ellenfelével. Hisz a szeretet és a művészet erejében, inkább önfeláldozó, mint támadó, sőt a legnehezebb csatákban mártírként viselkedhet. A Halak Hadvezér gyámolatlansága, passzivitása miatt az ember könnyen befolyásolhatóvá válhat, áldozatszerepbe kerülhet.


A belső meggyőződések képviselője - Vízöntő Főpap: "A Vallásalapító"
A Királynéval rokon figura: a különcséget, függetlenséget erősíti. A Vízöntő Főpap belső hite segít a változtatásban, az új helyzetekhez való alkalmazkodásban. Idealisztikus elképzelések vezérlik, a szabadság, az egyenlőség és a testvériség, illetve a barátság eszméje. Kevéssé érdeklik a hétköznapok "csip-csup" ügyei. Egész világszemléletét a különlegességre, a másoktól való eltérésre építi, ugyanakkor fáj neki a kirekesztettség, a meg nem értettség.


A belső korlátok képviselője - Öreg Skorpió Király: "A Megrögzött Vén Mágus"
Ez a figura az érzelmek mélységeiben vájkál, ősi szenvedélyeket, örökké tartó lelki kötelékeket képvisel. Eme belső karakter hatására az ember karizmatikus lesz, senkit sem hagy hidegen, és eltéphetetlen lánccal köti magát össze másokkal. Ez a lelki hatalom azonban eszközt ad neki mások manipulálásához, az érzelmi vámpír szerepköréhez. Szélsőséges esetben komolyan önpusztítóvá válhat.


A belső szabadság képviselője - Halak Bolond: "Az Önfeláldozás Bolondja"
A Hadvezérrel rokon figura, akit az egyetemes szeretet, a misztikus egység vezérel. Rendkívüli intuíciót és művészi érzéket kölcsönöz az embernek. Ugyanakkor a Halak befolyásolható, gyámoltalan, tehetetlen és mártírkodó tulajdonságait is hordozza, természetesen. A Halak Bolonddal rendelkező ember önfeláldozásával az a gond, hogy soha nem is volt igazán határozott személyisége, ezért nem nagyon van mit feláldoznia - vagy legalábbis a környezete nem veszi észre.

0
A spiritualitás képviselője - Oroszlán Szellem: "A Gőg Szelleme"
Az első pontban (Birodalom) ismertetett mély büszkeséget, kreativitást és nagyravágyást erősíti. Az Oroszlán Szellem hatására az embert megrészegíti a hatalom, a pompa, a csillogás, ugyanakkor mivel ez a belső karakter spirituális energiákat képvisel, a valódi sikert nem a földi élet síkján, anyagiakban és kapcsolatokban kéne keresnie. Előbb-utóbb a saját illúziói csapdájába esik.

Bár Marilyn korában a tudósok még nem fedezték fel a Plútót (=Varázsló), ez a - tudattalanul is létező - belső erő ugyanúgy hatott az ő személyiségére és sorsára, mint a később születetteknek.

1
A szélsőségek képviselője - Rák Varázsló: "A Megsemmisítő Gondoskodás"
A mágus minden embernél olyan szélsőségeket mutat, akár a lelkivilágban, akár a sorseseményekben, amelyek tarthatatlan, végletes állapotokat hoznak létre, és ezzel kikényszerítik az átalakulást. Ennek hiányában az ember függővé válhat bizonyos szükségletektől, rögeszméktől, kapcsolatoktól vagy szerektől. A Rák Varázsló a családon belüli végleteket jelképezi: vagy nincs család, vagy fullasztóak a kötelékek. Marilynnél az előbbi volt a jellemző, így krónikus anya- és apahiányban szenvedett, és rögeszmés vágy élt benne a gondoskodás után.

2
Az árnyék-rész képviselője - Oroszlán Démon: "Az Aranyszívű Fojtogató"
Ez a sötét, tudat alatt lappangó belső karakter mágikus hatalmat kölcsönöz az embernek mások lelke és energiái fölött - különösen egy nőnek a férfi, illetve a családja fölött. Odaadásával, gondoskodásával egészen magához láncolja szeretteit, és pontosan ezzel a törődő energiával fosztja meg őket saját erejüktől, amelyekkel önmagukról gondoskodni tudnának, egyedül is boldogulhatnának.


Fontos tudni, hogy fentiekben röviden ismertetett szerepszemélyiségeket - és rajtuk keresztül jellemünket és sorsunkat - e figurák elhelyezkedése (a Váron belüli tartózkodási helye), feladata és egymással fenntartott viszonya is jelentősen befolyásolja.