Lelkivilágunk lakói

Elvis Királya - avagy egy Király sem a maga ura?

Azt már tudjuk, hogy mindenkiben él egy Király, a tudatos vezető, meg egy Királyné, az érzelmi irányító. Azt is tudjuk, hogy az uralkodó páron kívül sok más egyedi figura lakja lelkivilágunk várát, a KaSztellát; az égitestekből lett szimbolikus figurák. A főnök elvileg a Király (Nap). Ez azonban nem jelenti azt, hogy könnyedén bánik a hatalmával, és mindig az ő akarata érvényesül. Egy uralkodó helyzete attól bonyolult, hogy nem mehet kizárólag a saját feje után, és nem érvényesítheti csak úgy szabadon az akaratát. Sok minden gúzsba köti és megszabja számára, merre mehet, mit kell átélnie.

Nézzünk egy konkrét példát! Ha már Királyról van szó, válasszunk egy "királyt": Elvis Aaron Presleyt (1935.01.08., 4.35, Tupelo, MS, USA). Jelmagyarázatért katt ide: "Horoszkópból Vár"

Elvisnek Bak Királya volt, akiről a KaSztella olvasói rögtön tudják: szigorú, kemény, felelősségteljes uralkodó, aki egy-egy nagy cél érdekében hihetetlen erőt tud bevetni, és közben magát sem kíméli. Vonalas, állhatatos, határozott jellem. Ez eddig tiszta kép lenne, de általában egyetlen Királynak sem egyszerű a helyzete. Ez a Király a Vár kincstárában lakik, összebilincselve a Hírvivőjével. Mit jelent ez? A kincstárban valamelyest be van zárva, de egy Bak Király jól érzi magát ezen a helyen, hiszen megfogható dolgokkal, anyagi javakkal veheti magát körbe. Igazi birtokossá válhat, aki megfontoltan gyűjt, és tudja, mi az igazán fontos számára, mi segíti előre a céljához, és mi nem. A kincstár és szeráj területén a Király sokkal jobban tudja élvezni az élet ajándékait, mint máshol. A Hírvivő ugyanakkor mozgékony karakter, aki imádja a változatosságot, még Bakként is, hiszen feladata az energiacsere, a tájékozódás és az ismerkedés. Ő nem hagyja a Királyt begyöpösödni, minduntalan kirángatja az élvetegségből és az állandósult helyzetekből.

Mire utalhat még ez a Bak Hírvivő, aki össze van bilincselve a Királlyal?

- Egyrészt felerősíti az ELŐADÓI képességeket, például a szórakoztatáshoz, énekhez, tánchoz és színészethez való tehetséget. Játékosabbá, leleményesebbé, sokoldalúvá és alkalmazkodóvá teszi a merev Bak Királyt. Jó tanulási képességeket ad - és mint tudvalevő, Elvis nem járt zeneiskolába, hanem önmagát képezte. Valamelyest az üzleti szellemet is fejleszti, de csak addig a szintig, ameddig a Király a saját kincstárának ügyeit igazgathatja. Elvis valódi birtokot építtetett Memphisben, ahol szülei is vele éltek egy darabig, majd saját családot alapított.

- Másrészt a Hírvivő a TESTVÉR szimbóluma is. Elvisnek volt egy ikertestvére, aki halva született. Jessie Garonnak nevezték el, és mivel Elvis anyja - a család protestáns beállítottsága ellenére - hajlamos volt a "babonaságra" is, később gyakran imádkoztak hozzá segítségért. Ahogy a legújabb kori pszichológiai kutatásokból tudni lehet, a halva született ikertestvérnek mindig nagyon nagy szerepe van az ember lelki fejlődésében. Már magzatként meg kell élnie a veszteséget és a gyászt, és ez később a személyiségfejlődésébe is beleszól. Egy állandó hiányérzettel kell együtt élnie, amit nehéz bármivel is betöltenie. Komoly önértékelési és kötődési problémái alakulhatnak ki.

Kivel van még kapcsolata ennek a Királynak?

Ha már a halálról és veszteségről szó esett, biztosan felbukkan valahol a Varázsló is. Elvis Királya nyílt párharcot folytat a Varázslóval, aki ráadásul a katakombákban bujkál. Ez a Vár 8. terme, a halál és újjászületés, a tudattalan mélységek és az életet megrengető sötét titkok területe. A Rák Varázsló mindenképp a családi kötelékeket és a mély lelki elköteleződést jelöli - legyen szó akár a halott ikertestvérről, akár Elvis anyjáról, aki meghatározó személyiség volt életében. Szembenállás, tehát egy nehezen feloldható feszültség, egy állandó belső kötélhúzás a lélekben a gyermeki és felnőtti én, illetve az önállóság és a függőség között. Ez a Varázsló ráadásul össze van bilincselve a Démonnal, aki szintén Rák. A Démon mindig a lehető legmélyebbre húz bennünket, a legsötétebb tudatalatti késztetéseinket erősíti fel, pusztító játszmákat indít. Ez a Démon szembetámadja a Királyt. Bármit tesz, annak megjelenik a mélységes mély árnyéka is. A szembenállás, vagy nyílt párharc, sokszor egy konkrét másik felet, másik személyt jelöl a képletben. A Rák Démont a KaSztella "Anyasárkánynak" nevezi, vagyis itt is megjelenik a családi kötelékekben, anyával és testvérrel való viszonyban rejlő mélységes sérülés, amely az alkalmatlanság és a bűntudat érzését kölcsönzi. A sárkány egy tojást ölel, a lelki szimbiózis jelképeként.

Újabb belső feszültségeket szítanak a Király ellenségeskedései is, a Mérleg Hadvezérrel és a Kos Bolonddal. Kétfelé húzza az alkalmazkodás kényszere és a lobbanékony belső szabadságvágy.

Milyen menekülési útvonala maradt a Királynak ebből a helyzetből? Egyrészt a gyógyszerfüggőség, amit végül Elvis választott (tudatosan vagy tudat alatt), másrészt a spiritualitás, hiszen gyerekkorától fogva prédikátor, lelkipásztor is akart lenni. Erre erősített volna rá a Halak Királyné, a Nyilas Birodalom, a kápolna-kolostor bejáratánál álló Főpap, az akadémián kísértő Szellem, illetve az, hogy a Királynál van az akadémia kulcsa. Elvis egész életében spirituális útkereső volt: a protestáns gyökerektől eljutott a különféle távol-keleti eredetű vallásokból leszűrt bölcsességeken keresztül egészen az ezotériáig és agykontrollig, de belül állandó, mélységes bizonytalanság gyötörte, amely életvitelében és szerelmi viszonyaiban is tetten érhető volt.


Megtalálható a hírességek képletei között az Astrotheme-en: http://www.astrotheme.com/astrology/Elvis_Presley