Lelkivilágunk lakói

Coco Chanel Király(nő)i Útja

Avagy hogyan lesz egy árva lányból két lábon járó luxusmárka?

Nem véletlen, hogy milyen figurákat és Birodalmat kapunk személyiségünk és sorsunk megéléséhez, bizonyos elemek ugyanis a múltunkból a jövőnkbe vezető irányról is árulkodnak. A Birodalom, a Király és a Zászló mutatják meg azt a fejlődési utat, amit jelen életünkben bejárunk, illetve a fő tanulnivalót. Ezúttal Coco Chanelt választottuk ikonikus alaknak (1883.08.09., 16.00, Saumur, Franciaország), akin bemutatjuk a Királyi Út működését. A divatteremtő díva, eredeti nevén Gabrielle Bonheur Chanel, nemcsak a nők öltözködését reformálta meg a XX. század hajnalán, hanem új szellemiséget is teremtett. A modern, elegáns, felszabadult, független és dinamikus nő szimbóluma is volt, aki bevezette a kényelmes szabást és anyagokat, mert férfias elemeket hordani (nadrág, tweed anyag, katonai vagy tengerész-elemek), leszámolt a fűzővel, tartós divattá tette a rövid szoknyát, valamint a mindenki számára elérhető bizsukat, műgyöngyöket.

A következő láncra fűzzük fel tehát az elemeket: a Birodalom (aszcendens) a múltból származó kiindulási pont, a Király (Nap) a jelenbeli irányító erő és feladatmegoldás, a Zászló (MC) pedig a fejlődés iránya, ahova a jelen életünkben eljuthatunk.


- A sablonos kép alján egy tarisznyát láthatunk, amely a világmegismerő és világmegváltásra törekvő Nyilas jegy szimbóluma. A Nyilas Birodalom a "Prédikátorok Hazája", amelynek lakói lelkesültek és idealisták, ugyanakkor az igazság bajnokainak hiszik magukat, sőt kissé felsőbbrendűnek is másokhoz képest. Kilőtt nyílként törekednek kiemelkedni a környezetükből, és minduntalan magasabbra, többre, jobbra vágynak. Legszívesebben nemcsak bejárnák a világot, hanem (legalább szellemi értelemben) gyarmatosítanák is azt. De gondoljunk csak ebbe bele mélyebben! Miért hozhat valaki magával ilyen lelkivilágot az e világba való leszületéshez? Mert méltatlan, lehúzó körülmények közé kerül, és jó hasznát veszi majd nagyravágyásának, illetve szüksége is lesz optimizmusára. Azt is mondhatjuk, hogy valami új irányzatot kell alapítania, mert a meglévők összeomlanak körülötte. Meg kell őriznie függetlenségét, még ha sokszor ez az olthatatlan belső szabadságvágy lesz is a legfőbb belső gátja - sokszor a kapcsolataiban, ahol képtelen kötődni. (Tudjuk, hogy Coco Chanel anyja fiatalon meghalt TBC-ben, és alig volt 12 éves, amikor apja magukra hagyta gyermekeit, akik így árvaházakba és zárdákba kerültek. A fiatal lány később varrónőből színésznő és énekesnő lett, és végül vagyonos udvarlói segítségével került fel a legmagasabb társadalmi szférákba, amelyek később divatcikkeire is vevők lettek.)

- Az Oroszlán Király tovább erősíti a büszkeséget és az alkotásvágyat. Ő a "Dicsőséges Király", a Nap-szerűen ragyogó, ízig-vérig uralkodó. Akinek ilyen irányítója van, annak a kreativitás és a siker a legnagyobb hajtóerői jelen életében. Az élet szeretetének és élvezetének megélése és kifejezése, a szereplés és a kreativitás viszik előre. Ennek a Királynak csak arra kell vigyáznia, hogy felelősen bánjon a hatalommal, amit a világ önként a kezébe ad, ne éljen vissza a csodálattal, hanem uralkodásával szolgálja is az embereket, a világ hasznára váljék.

- Hova érkezik meg? A Mérleg Zászló felirata: "Egyensúly". (Jegyhatáron van, de még Mérleg.) Nem véletlenül rózsaszín, hiszen a szépséget, divatot és a művészeteket is jelképezi (a Mérleg ura a Vénusz). Emellett a kapcsolatok jegye is, ami rettentő fontos, hiszen sem a Nyilasnak, sem az Oroszlánnak nem erőssége az alkalmazkodás. A sorsfeladat megoldásához azonban meg kell tanulni az alkalmazkodást, harmóniát kell teremteni az önös elképzelések és mások igényei között, illetve békességre kell törekedni. El kell fogadni, hogy az igazság relatív (milyen nehéz ez egy Nyilas Birodalomban!), együtt kell működni másokkal, és meg kell találni a helyes mértéket mindenben. E cél elérését a Király nagylelkűségével tudja segíteni, illetve azzal a pompás emberi és tárgyi eszköztárral, amit az élet tálcán kínál neki.


A KaSztella könyvből mindenki megnézheti és megértheti saját Királyi Útját! Információ: "Vegye meg a könyvet!"Az érdeklődők számára itt van Coco Chanel többi figurája is, egyéb jellemzőikkel:

- A Nép Követe (a születési uralkodó): a Rák Főpap a násztoronyban. Barátságban áll a Bolonddal és a Szellemmel. >>> A családi közeg fontosságát hangsúlyozza, akár pozitív, akár negatív értelemben. Mivel a násztoronyba került, a családi minták és hatások dupla erősséggel határozzák meg a férfimintát és a párkapcsolati viselkedést. Jelen esetben a "nincs apa" átvált a "nincs férfitárs" mintázatba, így csak átmeneti partnerek jöhetnek szóba, akiket gyakran eszközként használ céljai eléréséhez. A Nyilas Birodalom szabadságvágya egyszerre érvényesül a korai sérülés miatt kialakult kötődési nehézséggel. Ezeket erősíti meg a Bolond és a Szellem, mint függetlenségre és kaotikusságra hajlamosító karakterek.

- A Király az Udvarhölggyel összebilincselve leköltözött a katakombákba. Barátja a Hadvezérnek, de titkos ellensége a Szellemnek. Az Udvarhölgy is a Szellem ellensége. >>> Ha egy Király a pincelabirintusban rejtőzik, akkor jó eséllyel nincs jelen apafigura, vagy valami miatt elérhetetlen. Az életnek erről az aspektusáról le kell mondani, meg kell gyászolni. Pedig az Udvarhölgy azt jelzi, hogy Cocónak érzelmileg is fontos tartópillér lett volna az apja, és anyagi stabilitásának megteremtését is tőle várta volna. Elveszítette, és ezután más férfiakban kereste - érzelmeit azonban soha többé nem adta oda igazán senkinek, mély sérülésektől való félelmében. A Királynak és az Udvarhölgynek a Szellemmel való rossz kapcsolata óvta az önfeláldozástól.

- Halak Királyné lakik a kincstár és szeráj területén. Nyílt párharcot folytat a Szűz Hírvivővel, aki a katakombákban bujkál, és mindketten titkos ellenségei az Öreg Királynak. A Hírvivő ellenben testvére a Szellemnek. >>> A Halak Királyné gyakran már önmagában is a ködös, távoli, vagy túlzottan önfeláldozó anyaképet mutatja. Jelen esetben a beteg, majd halott anyát. Ilyenkor nagyon nehéz saját családot alapítani, az anyaminta labilitása miatt. A 2. terem területén bezárkózik az érzelmi világ, rugalmatlanná válhat, megkeményedhet (már amennyire erre egy Halak képes). Inkább anyagi síkon keresi az örömöket és az önbecsülés forrását. A Hírvivővel folytatott párharc is azt jelzi, hogy őszinte érzelmeit nem képes kimutatni, inkább csak valamilyen közvetítő közeggel (pl. pénz, divat). Az Öreg Király ezt a felállást csak még inkább megmerevíti, mintegy két oldalról kitámasztja.

- Az Ikrek Hadvezér a bejárattal szemközt (násztorony kapuja) áll. Ellenséges a viszonya a Bolonddal. >>> Ha egy Hadvezér a kapuval szemközt áll (tehát a VII. terem csúcsán), akkor a harcok, megmérettetések és konfliktusok állandó kísérői a sorsnak. Kemény küzdelmet kell folytatni a túlélésért, fennmaradásért, majd a konkurenciával.

- Az Öreg Király is Ikrek, de a trónterem és játékterem területén áhítozik a dicsőségre. >>> Az 5. teremben a sikerről, játékról és kreativitásról van szó, ugyanakkor pont a legkevésbé játékos karakter, az Öreg Király áll itt. Coco csak úgy mert kísérletezni a divattal, ha egy komoly irányzat keretében tette, közben mereven ragaszkodott saját elveihez, és tekintélyt is szerzett a társadalomban. Ismét jelzi a családalapítás blokkoltságát, hiszen az Öreg Király a gyerekvállalás házában is áll.

- A Bolond Szűz jegyű, és a katakombákban áll. Testvériségben van a Szellemmel, és barátja a Főpapnak. >>> A Bolond minden újítónál és feltalálónál rendkívül fontos figura. Cocónál is tetten érhető minden lépésében, hivatásában és kapcsolataiban is. Bár a katakombákból irányít (tudatalatti késztetések szerepe, mágikus erő), mélyen át tud alakítani mindent a környezetében, és megbabonázó hatást gyakorol minden emberre. A Szellemmel való testvérisége a művészi érzéket húzza alá, a Főpappal való barátsága pedig az uralkodó eszmék elfogadásával együtt történő lázadást. Hajlamossá teszi arra, hogy barátkozzon a kor meghatározó személyiségeivel (politikusokkal, milliomosokkal és művészekkel), ugyanakkor független maradjon tőlük.

- Szintén a trón- és játékterem területén lakik a Bika Szellem és az Ikrek Varázsló. A Szellem baráti viszonyban áll a Főpappal. A Varázsló a Király ellensége, ahogy a Királynál leírtuk. >>> Mivel az 5. teremben három figura is áll (a Szellem a csúcsán), megnő ennek az életterületnek a jelentősége. Ez a terem az Oroszlános sajátosságokat erősíti, és ez által kissé férfiassá teszi a személyiséget és a sorsutat. Férfi módra igyekszik érvényesülni, rangot és hatalmat szerezni, ugyanakkor a Szellem jelenléte miatt ezt csak másokon keresztül tudja megtenni.

- A Mérleg Démon pedig igen fontos helyen, az akadémia területén rejtőzködik. >>> Mélyről érkező, tudatalatti késztetések támogatják az örökös újrakezdésben és a saját elvei mellett való kitartásban. A Mérleg Démon önkényeztető, és a saját örömei megteremtése sokkal fontosabb számára, mint mások igényei. Ha ilyen kiemelt házban áll, akkor ez dominánsan meg is jelenik, és felszabadultsága, sőt élvhajhászata sokak számára irritáló lehet. Mivel azonban az örömre és élvezetekre van elsősorban ráhangolódni, kevéssé foglalkozik a környezete véleményével. Előnye, hogy másokat is megtaníthat az élet élvezetére, önmaguk előtérbe helyezésére - olyanokat, akiknek erre szükségük van.
Előző cikkünk a Királyi Útról: /Hirek/Egy-Skorpios-Kiralyi-ut

A téma elméleti háttere: /A-Kiralyi-ut-elmelete