Lelkivilágunk lakói

A SZATURNUSZ (a korlátozó princípium) a jegyekben

A Szaturnusz analógiája bizonyos szempontból éppen ellentéte a Jupiternek. Az általa jelölt területen érezzük a legerősebb - és sokszor nyomasztó - kötelességet, sőt akár korlátokat, gátlásokat és szűkösséget is. Ezek olykor a görcsösségig vagy az aszkétizmusig is fokozódhatnak. Ennek hátterében valamilyen karmikus vétek (előző életbeli bűn) áll, amit a szülött azon az életterületen követett el korábban. A Szaturnusz által jelzett gátlások azonban a megfelelő mederbe terelve hasznossá is válhatnak. Ahol korlátokat érzünk, azokat igyekszünk ledönteni, így kijelöljük nagy céljainkat is, amelyeknek elérésén stabilan munkálkodunk. A Jupiter által jelzett bőség és fejlődés sokat segít a Szaturnusz leküzdésében. Ezt a bolygót csak akkor érezzük kegyetlennek, ha nem békélünk meg a határainkkal, nem vállaljuk fel a nehéz küzdelmet, és nem választunk magunknak önként korlátokat.
A KaSztella figurái közül az Öreg Király jelképezi ezt az égitestet.


A Szaturnusz a jegyekben:

Kos Szaturnusz: Gyakran akadnak gondjai az agressziójával. Korlátolt kezdeményezőkészsége miatt a létért folytatott küzdelem folyamatos kihívást jelent számára. Ez a probléma jelöli ki legnagyobb, egyben legnehezebben megvalósítható célját: az egészséges agresszivitás kibontakoztatását. Legfőbb kötelessége az önmagáért való felelősségvállalás. Több felelősségtudatot kell kifejlesztenie a spontán tevékenységeiben, illetve az akarata kifejezésében. (Karmikus bűne: tomboló önzés.)

Bika Szaturnusz: Gyakran akadnak gondjai az anyagiakkal. Mohósága miatt a biztonság megteremtése folyamatos kihívást jelent számára. Ez a probléma jelöli ki legnagyobb, egyben legnehezebben megvalósítható célját: a vagyontól független gazdagság-érzetet, és az önzetlenség kibontakoztatását. Legfőbb kötelessége az anyagiasság feloldása. Több felelősségtudatot kell kifejlesztenie az élet élvezetének terén, meg kell tanulnia a megőrzést. (Karmikus bűne: vég nélküli halmozás.)

Ikrek Szaturnusz: Gyakran akadnak gondjai az ismeretszerzéssel. Felületessége miatt a közvetítés folyamatos kihívást jelent számára. Ez a probléma jelöli ki legnagyobb, egyben legnehezebben megvalósítható célját: az ismeretek őszinte és építő jellegű felhasználását, ami mások számára is példa értékű. Legfőbb kötelessége az információkkal való felelős bánásmód megtanulása. Becsülettel kell közvetítenie, tanítania, kereskednie. (Karmikus bűne: visszaélés az információkkal.)

Rák Szaturnusz: Gyakran akadnak gondjai a legmélyebb érzelmi kötődéseivel. Túlérzékenysége miatt a gondoskodás folyamatos kihívást jelent számára. Ez a probléma jelöli ki legnagyobb, egyben legnehezebben megvalósítható célját: a belső lelki védettség megtapasztalását. Legfőbb kötelessége a szeret-tei és családja valós igényeire való ráhangolódás. Lazítania kell a fullasztó kötelékeken, és a saját lábá-ra kell állnia. (Karmikus bűne: érzelmi zsarnokság, család vagy gyermekek elleni vétség.)

Oroszlán Szaturnusz: Gyakran akadnak gondjai a hatalommal. Túlzott büszkesége miatt életének felelősségteljes irányítása folyamatos kihívást jelent számára. Ez a probléma jelöli ki legnagyobb, egyben legnehezebben megvalósítható célját: az érett öntudatosságot, amihez már nincs szükség szolgákra és hódolókra. Legfőbb kötelessége a mások igényeit is figyelembe vevő döntések meghozatala. "Le kell ereszkednie" a kevésbé csillogó feladatokhoz is. (Karmikus bűne: önkényuralom.)

Szűz Szaturnusz: Gyakran akadnak gondjai az alázattal. Túlzott maximalizmusa miatt az aprólékos részfeladatok elvégzése folyamatos kihívást jelent számára. Ez a probléma jelöli ki legnagyobb, egyben legnehezebben megvalósítható célját: a szociális kötelességtudatot és a stabil, egészséges rutint. Egészséges rendszert kell teremtenie a hétköznapi életében, és olyan segítő munkát kell végeznie, amely nem a túlzó kritikára alapul. (Karmikus bűne: mások megbélyegzése, szolgálat elhanyagolása.)

Mérleg Szaturnusz: Gyakran akadnak gondjai a párkapcsolattal. Annyira meg akar felelni, hogy elvész a kapcsolatokban, vagy épp ellenkezőleg: egyáltalán nem adja oda magát. Ez a probléma jelöli ki legnagyobb, egyben legnehezebben megvalósítható célját: önmaga elfogadását. Legfőbb kötelessége az alkalmazkodás mellett a magabiztosság kifejlesztése, amely már feleslegessé teszi a megfelelési kényszert és a visszaigazolások keresését. (Karmikus bűne: párkapcsolatban elkövetett visszaélés.)

Skorpió Szaturnusz: Gyakran akadnak gondjai a szélsőségekkel és a függőségekkel. Annyira fél a végletektől, hogy a sorsnak erőszakkal kell belelöknie a "kis halálhoz" hasonló helyzetekbe. Ez a probléma jelöli ki legnagyobb, egyben legnehezebben megvalósítható célját: saját energiaforrás kibontakoztatását. Legfőbb kötelessége egyénisége lehúzó részeinek feltárásával saját felszabadult energiaforrásaira való rátalálás. Ez által bátorságra és szívósságra tehet szert. (Karmikus bűne: ártalmas manipulá-ció.)

Nyilas Szaturnusz: Gyakran akadnak gondjai a törvénnyel és az eszmékkel. Túlzottan le van blokkolva a lelkesedése, ezért inkább csak köpenyként vesz magára célokat és elméleteket, és kénye-kedve szerint forgatja a színeit. Ez a probléma jelöli ki legnagyobb, egyben legnehezebben megvalósítható célját: az eszmék felelős képviseletét. Legfőbb kötelessége a világ bölcs, egészségesen kritikus megismerése és megismertetése. (Karmikus bűne: elvakult ítélkezés, ideológiákkal való visszaélés.)

Bak Szaturnusz: Gyakran akadnak gondjai a hivatással és a felelősséggel. Nehezen fejleszt ki kötelességtudatot, ezért a kitartás elsajátítása folyamatos kihívást jelent számára. Ez a probléma jelöli ki legnagyobb, egyben legnehezebben megvalósítható célját: a felelősség kibontakoztatását, illetve a nehéz terhek felvállalását. Legfőbb kötelessége az egészséges önfegyelem kialakítása és az összeszedett feladatvégzés. (Karmikus bűne: könyörtelen szigor és törtetés.)

Vízöntő Szaturnusz: Gyakran akadnak gondjai a társadalmi beilleszkedéssel. Túlzott öntörvényűsége megnehezíti számára a közösségi szerepvállalást, amire pedig nagyon vágyik. Ez a probléma jelöli ki legnagyobb, egyben legnehezebben megvalósítható célját: a belső függetlenség és a baráti odaadás együttes kibontakoztatását. Legfőbb kötelessége az egyedisége érett felvállalása, és használható újítások bevezetése. (Karmikus bűne: nyughatatlan lázongás, barátok elárulása.)

Halak Szaturnusz: Gyakran akadnak gondjai a valóság érzékelésével. Túlzottan álmodozó, ködösítő, így nehezen különbözteti meg az illúziókat a realitástól. Ez a probléma jelöli ki legnagyobb, egyben legnehezebben megvalósítható célját: a spiritualitás alkalmazását a hétköznapokban, elsősorban segítésre, együttműködésre és gyógyításra. Legfőbb kötelessége a hit és az önzetlen szeretet kibontakoztatása, illetve az önfeláldozás felvállalása. (Karmikus bűne: szemfényvesztés, kimenekülés az életből, misztikus tudással való visszaélés.)