Lelkivilágunk lakói

A PLÚTÓ (a bomlasztó princípium) a jegyekben

A Plútó a bennünk lévő mágikus képesség arra, hogy gyökeresen átalakítsuk magunkat - vagy akár másokat is. Ehhez viszont előbb valaminek mindig pusztulnia kell. A Plútó által jelzett területen teljesen le kell omlania mindennek, amit saját magunknak hittünk, és a semmiből újra fel kell építenünk önmagunkat. Ez sokszor úgy megy végbe, hogy belekeveredünk a függőség, hatalom és alávetettség játékába, amiből csakis egy mélységes újjászületési folyamat segítségével szállhatunk ki. Mivel a Plútó erejével másokat is alakíthatunk, ehhez a bolygóhoz tartozik a manipuláció témaköre is. A Plútó hatására (az adott sorsterületen) kényszert érzünk arra, hogy mások energiáit szívjuk le magunknak. Ez azonban hozzájárul a saját kiszolgáltatottságunkhoz - bele kell halnunk, hogy újjászülethessünk.
A KaSztella figurái közül a Varázsló jelképezi ezt az égitestet.

Megjegyzés: Akár bolygónak, akár kisbolygónak tekintjük a Plútót, számunkra továbbra is ugyanazt szimbolizálja a horoszkópban, ezért a hozzá társított jelentések sem változtak.


A Plútó a jegyekben:

Kos Plútó: Szenvedélyeit harciasan, versenyhelyzetekben éli meg. Ellenfele egyben ellenség is számára. Akarata szélsőséges, félelmetes, és hajlamos - akár fizikailag is - hatalmaskodni mások felett. Rög-eszméje lehet a megmérettetés; ennek érdekében provokál, manipulál. Generációjának feladata az önérvényesítés módszereinek gyökeres átalakítása. Ha túlment minden határon, egójának el kell pusztulnia, és újjá kell születnie. Ezután hevességével mások transzformációját kell segítenie.

Bika Plútó: Szenvedélyeit az anyagiak és az életélvezet területén éli meg. Szélsőséges mértékben tudja halmozni az anyagi javakat, és fortélyosan hatalmaskodásra is felhasználhatja őket. Számára a testi örömök is lehetnek a hatalom eszközei. Rögeszméje lehet saját maga bebiztosítása anyai javakkal, de ez sok esetben az egész vagyona elvesztéséhez is vezethet. Generációjának feladata az anyagi adottságokkal és javakkal való bánásmód gyökeres átalakítása, és akár a hiánnyal való megbékélés.

Ikrek Plútó: Szenvedélyeit az ismeretszerzésben, közvetítésben és kapcsolatteremtésben éli meg. Túlzásba tudja vinni a nyüzsgést, szinte saját magát is megőrjíti vele. A kommunikációval és a tanulással olyan információk birtokába jut, amelyeket később hatalmaskodásra használhat fel. Rögeszméje, hogy az információk terén a mennyiség fontosabb a minőségnél. Generációjának feladata az ismeretekkel való bánásmód felelősségteljes átalakítása. Az üzletben is rejtett, alattomos érdekek mozgathatják.

Rák Plútó: Szenvedélyeit a családban és az otthonában éli meg. Szélsőségesen képes kötődni, amivel szinte elszívja szerettei energiáját, életképtelenné teszi őket. Retteg az élettől, ezért csak szimbiózisban tud élni másokkal. Gondoskodása és kedveskedése eszköz a hatalma megerősítésére. Rögeszméje, hogy környezetének égető szüksége van rá. Generációjának feladata a nehézségek és veszteségek ellenére történő épkézláb felnőtté válás, illetve a család berendezkedésének gyökeres átalakítása.

Oroszlán Plútó: Szenvedélyeit vezetőként, uralkodói késztetésekben éli meg. Vágyai szélsőségesek, kreativitása megbabonázó. A siker és a bukás többször váltja egymást életútjában, ám a hatalmi játszmákban rendszerint ő marad felül - amíg a sors úgy nem dönt, hogy trónszékével együtt le kell omlania. Rögeszméje, hogy őrá mindenkinek fel kell néznie, és ennek érdekében provokál, manipulál. Generációjának feladata a vezetői szerep gyökeres átalakítása.

Szűz Plútó: Szenvedélyeit a munkájában és a rendteremtésben éli meg. Egészségi állapotát szélsőségek jellemzik. Munkájában hatalmi játszmákat kell megélnie, amikben általában ő az alávetett, a szolgáló. Ám neki is van provokatív hatalmi eszköze: a megsemmisítő kritika. Rögeszméje a tökéletesség, aminek hajszolásába bele is "pusztulhat." Ha túlment minden határon, mértékletes, de csalhatatlan megérzésű terapeutaként születhet újjá. Generációjának feladata a szolgálat gyökeres átalakítása.

Mérleg Plútó: Szenvedélyeit a párkapcsolatban és az együttműködésben éli meg. Szélsőségesen bizonytalan lehet, és mániákusan meg akar felelni a külvilágnak. Hatalmi játszmákat és végletes helyzeteket (magány vagy függőség) kell megélnie a párkapcsolatokban és a munkakapcsolatokban. Rögeszméje lehet a kapcsolatok önkényes alakítása, és többnyire látszólagos alkalmazkodása is csak manipuláció. Generációjának feladata az együttélés formáinak gyökeres átalakítása.

Skorpió Plútó: Szenvedélyeit lappangó hatalomvágya irányításában éli meg. Szélsőségesen viszonyul helyzetekhez és emberekhez, folyton át akarja alakítani a világot. Ehhez először pusztít, aztán segít újjászületni - de már a saját kénye-kedve szerint. Fekete mágusként provokál és manipulál. Élete összes területét végletek és hatalmi játszmák jellemzik. Rögeszméje lehet a mások energiájának leszívása és felhasználása. Generációjának feladata a mély tudatalatti hatalom alkalmazásának átalakítása.

Nyilas Plútó: Szenvedélyeit ideológiákban és kalandozásban éli meg. Fanatikusan hangoztatja - gyakorta szélsőséges - elméleteit, amiket fennhéjázva másokra is rá akar erőszakolni. Saját erkölcsi igazságát felsőbbrendűnek hiszi, és megsemmisítően ítélkezik mások felett. Rögeszméje, hogy tökéletesen kiismerheti, és akár át is alakíthatja a világot. Manipulációs eszközeivel akár egész "szektát" gyűjthet maga köré. Generációjának feladata a világszemlélet és az igazságosság gyökeres átalakítása.

Bak Plútó: Szenvedélyeit céltudatosságában és feladatvégzésében éli meg. Szélsőséges, hatalmaskodó eszközökkel építi karrierjét, a legmagasabb csúcsra igyekszik, és a siker érdekében mások lelökésétől sem riad vissza. Rögeszméje lehet a szabályok kíméletlen betartatása. Túlzó elvárásai valójában provokációk, mert ki akarja hozni a szélsőségeket az emberekből, amik miatt aztán megbélyegezheti őket. Generációjának feladata a társadalmi hasznosság fogalmának gyökeres átalakítása.

Vízöntő Plútó: Szenvedélyeit függetlenedési rohamaiban és közösségi szerepvállalásában éli meg. Mániája a változtatás és az újítás, akármi áron. Utópisztikus elképzelései rögeszmékké válhatnak, és úgy provokálja, manipulálja az embereket, hogy beleilleszkedjenek a terveibe. Hatalmi játszmákat indít, de félúton kiszáll belőlük, és hagy másokat megsemmisülni. Generációjának feladata az öntörvényű késztetések és a közösségi szerepvállalás gyökeres átalakítása.

Halak Plútó: Szenvedélyeit a világtól elvonulva éli meg. Ilyenkor művészi eszközökkel fejezi ki lefojtott belső energiáit, vagy szenvedélybeteggé válik. Kapcsolati függőségeiben is feloldódhat. Hatalmi játszmákban abszolút alávetett és önfeláldozó, mégis mindig úgy történik, hogy mások megteszik helyette, amit szeretne. Mivel nem is törekszik az önérvényesítésre, a sors elmélyíti áldozatszerepét. Rögeszmés álmodozó lehet. Generációjának feladata az önfeláldozás módjainak gyökeres átalakítása.