Lelkivilágunk lakói

A NEPTUNUSZ (a feloldó princípium) a jegyekben

A Neptunusz csatornát nyit a földi és égi szférák között. Pozitív oldala a tudat kitágítása, az egységélmény megtapasztalására való lehetőség. Nagy spirituális nyitottságot, felebaráti szeretetet, önzetlen segítőkészséget hozhat. A negatív oldala viszont az, hogy eltávolít az anyagi valóságtól, félelmeket gerjeszt, illúziókba, ködös tudatállapotokba és szenvedélybetegségekbe kergethet. Hatására elszállunk a valóságtól, figyelmen kívül hagyjuk a realitás kérlelhetetlen törvényeit. A művészet, ami a Vénusz mellett Neptunusz analógia is, a valóság fölé kerekedés egy másik módja. A Neptunusz ugyanakkor az önfeláldozás és áldozatiság témakörét is hordozza. Ha magunk nem vállaljuk fel, hogy önként lemondunk arról, amiről kell, a sors veszi el tőlünk, és máris áldozatnak érezzük magunkat.
A KaSztella figurái közül a Szellem jelképezi ezt az égitestet.


A Neptunusz a jegyekben:

Kos Neptunusz: Harcosként kerül egységbe másokkal, és gyakran ráerőlteti a környezetére az akaratát. Könnyen eggyé olvad a küzdelemmel. Önkényesen rugaszkodik el a megtapasztalható valóságtól, és árnyékbokszolást űz. Az életben maradásért folytatott harchoz spirituális háttérre van szüksége, és önérvényesítése terén áldozatokat kell hoznia. Illúziója, hogy az életben farkastörvények uralkodnak, és őt nem győzheti le senki. Sorsa sokszor arra kényszeríti, hogy szorítsa háttérbe a saját érdekeit.

Bika Neptunusz: Főként testileg és pénzügyileg kerül egységbe másokkal, és gyakran meg kell osztania másokkal anyagi biztonságát. Könnyen eggyé olvad a vagyonával és az élvezetekkel. A teljes mámor kedvéért el akar rugaszkodni a megtapasztalható valóságtól: jóféle nedűkkel bódítja magát. Spirituális kincseket is gyűjt, annál is inkább, mert a tárgyi kincseit gyakran fel kell áldoznia. Illúziója, hogy a gazdagság és az élvezetek menekülő utat jelentenek a realitásból.

Ikrek Neptunusz: Gondolkodásában kerül egységbe másokkal, és kaméleonként idomul állandóan változó környezetéhez. Könnyen eggyé olvad azzal a váltakozó közvetítői szereppel, amit a hétköznapi életben játszik. Sodródik a sorssal, és folytonos mozgással, nyüzsgéssel rugaszkodik el a valóságtól. Felfogása néha elködösül, ezért becsapható, de ő is csalfa, tünékeny. Intuíciója és illúziói összekeverednek józan gondolataival. Le kell mondania arról, hogy a világ racionálisan megismerhető.

Rák Neptunusz: A lelke legmélyén, főleg családi környezetben kerül egységbe másokkal. Egyedül létezni sem bír, a szeretteibe kapaszkodva sodródik. Könnyen eggyé olvad a gondoskodással. Szeretete valóságidegen, és hamar fojtogatóvá válik. Intuíciója segít neki ráhangolódni mások igényeire, de önfeláldozása megterhelő, szinte zsarnoki. Azt az illúziót dédelgeti, hogy neki nem kell felnőnie és önállóan élnie. A sors azonban sokszor gondoskodik róla, hogy lemondjon erről az álmáról.

Oroszlán Neptunusz: Uralkodóként kerül egységbe másokkal, akik előszeretettel lesznek az alattvalói. Gyámoltalanok útját kell egyengetnie. Könnyen eggyé olvad a hatalommal, és közben elrugaszkodik a valóságtól, hiszen nem neki kéne mások életében folyton döntést hoznia. Spiritualitásából, álmaiból és megérzéseiből művészeti alkotások születhetnek. Illúziója, hogy ő a sors akarata szerint emelkedik ki a tömegből és hatalmaskodik másokon, ám a sors bebizonyítja, hogy nem különb a többieknél.

Szűz Neptunusz: Szolgálatkész munkával kerül egységbe másokkal, és sokszor önfeláldozóan elvégzi mások kötelességeit is. Könnyen eggyé olvad a segítségnyújtással, bár kissé túlzottan a hibákra figyel, amik egy idő után nyomasztják. Nehezen egyezteti össze praktikus képességeit és alkalmazott, józan tudását ösztönös spiritualitásával. Illúziója, hogy egyetlen fogaskerék is hozzájárulhat a tökéletességhez - miközben a sors bebizonyítja, hogy az általa elképzelt tökéletesség nem létezik.

Mérleg Neptunusz: Egységben olvad össze a párjával, és mindenkivel, akivel együtt él vagy dolgozik. Szinte földöntúli harmónia és szerelem megteremtésére törekszik. Könnyen eggyé olvad a párkapcsolatban játszott szerepével, ami csak egyfajta idomulás a környezetéhez, nem a valódi arca. Igazi énjét köd borítja, sőt olykor azt sem tudja, van-e neki olyan. Szíves-örömest feláldozza magát egy párkapcsolatban, de a sors többször is figyelmezteti, hogy ez a valóságtól való elmenekülés egyik formája.

Skorpió Neptunusz: Függőségeket teremtve kerül egységbe másokkal, és velük közösen él meg szélsőségeket. Könnyen eggyé olvad a manipulációval és a másoktól nyert energiával. Egyik tabutól a másikig sodródik, pusztít és gyógyít, és közben sokszor észre sem veszi, hogy az emberi élet szentségeit zavarja meg a saját szeszélye szerint. Illúziója, hogy akárhányszor újjászülethet, és másokat is átalakíthat, ám egyre többször fordul elő, hogy nem ő szed áldozatokat, hanem őt teszi a sors áldozattá.

Nyilas Neptunusz: Hitében és világszemléletében kerül egységbe másokkal, és önfeláldozó erkölcsiséget képvisel. Könnyen eggyé olvad hangzatos céljaival és elméleteivel. Mivel a sors sodrásának nehezen áll ellen, többféle ideológiával azonosul, mire megtalálja az utat a saját spiritualitásához. Ha eszméi elbuknak, ködösíteni kezd, és gyökeresen más témák iránt kezd lelkesedni. A világról szerzett tudása gyakran bizonyul illúziónak, így le kell mondania arról, hogy az "igazságot" képviseli.

Bak Neptunusz: A társadalmi hierarchia szabályai szerint kerül egységbe másokkal, és képes mások céljaiért is ugyanúgy küzdeni, mint a sajátjaiért (bár ezeket önkényesen keveri). Spirituális síkon is karriert szeretne, magas babérokra tör, így leginkább tanítói vagy mesteri szerepben szeret tetszelegni, és hajlamos a kelleténél hűségesebben követni a nagy elődök példáját. Túlvilágian magas elvárásaival sokszor jócskán elrugaszkodik a valóságtól. Le kell mondania a világi tekintély illúziójáról.

Vízöntő Neptunusz: Élénk közösségi életén keresztül kerül egységbe másokkal. Könnyen eggyé olvad azzal az illúzióval, hogy zseniális és egyéni meglátásai segítenek az egész közösség életének megreformálásában, jobbá tételében. Egyik szokatlan eszmétől a másikig sodródik, állandóan a függetlenség álmát kergetve, amit valójában soha nem érhet el, hiszen nem kívülről ered, hanem belülről fakad. Le kell mondania arról, hogy ő a világ megmentője, akit a szürke tömeg követ úttörő útján.

Halak Neptunusz: Önfeláldozással kerül egységbe másokkal, sőt ő maga az egység megtestesítője, aki feloldja a határokat a saját egója és mások egói között. Kaméleonként idomul másokhoz, saját életerejéből ad, ha másnak szüksége van rá. Álmodozva sodródik a sorssal, magától értetődően követi intuícióját, de közben totálisan elrugaszkodhat vagy elmenekülhet a valóságtól. Le kell mondania arról, hogy folyton a föld fölött lebeghet - itt az anyagi világ szabályai szerint kell élni.