Lelkivilágunk lakói

A NAP (az életadó princípium) a jegyekben

A Nap jelzi, hogy tudatos szinten hogyan viselkedünk, és mit hozunk létre. Ez egy belső energiaforrás, az üzemanyag, ami nélkülözhetetlen a létünkhöz, és ezért folyamatosan foglalkoznunk kell vele, újra kell töltenünk. Férfiaknál a Nap az a szerep, amit társként egy nő mellett megélnek, és ugyancsak a Nap szimbolizálja apai minőségüket, illetve minden szülöttnek az apáról alkotott képét. Minden képletben a Nap a tudatos aktivitás jelzője. Abban a házban tehetjük a legtöbbet életcélunk beteljesítéséért, ahol a Nap áll. A hozzá tartozó jegy azt a módot mutatja meg, ahogy ezen az úton járnunk kell. Ezen felül jelzi a főnököt vagy bármilyen egyéb felettest, aki döntést hoz az életünkben.
A KaSztella figurái közül a Király jelképezi ezt az égitestet.


A Nap a jegyekben:

Kos Nap: A saját pillanatnyi akarata és ösztönös vágyai szerint kormányozza életét. Energiaforrása a hódítás és a győzelem. Kreatívan és bátran nyilvánul meg a vállalkozásaiban, ezért ebben tudja sikeresnek érezni magát. Uralkodási késztetései szalmaláng-szerűek, türelmetlenül várja az új kihívásokat. Férfiképe harcos vagy vadász jellegű, apaképe a családjáért küzdő, vagy az agresszív és önző. Főnökként egyenes, de erőszakos. Lobbanékonyan, sokszor meggondolatlanul cselekszik.

Bika Nap: Az élet élvezete és az anyagi biztonság szerint kormányozza életét. Energiaforrása a ragaszkodás, a gyűjtögetés, és a testi örömök. Kreatívan nyilvánul meg a környezete gazdagításában, ezért ebben tudja sikeresnek érezni magát. Uralkodási késztetései a meglévő helyzet makacs megtartására irányulnak. Férfiképe a kedélyes földesúr vagy a bankár, apaképe anyagi biztonságot nyújtó, avagy birtokló. Főnökként anyagias és rugalmatlan. Lassan és megfontoltan cselekszik.

Ikrek Nap: Az információk begyűjtésének és közvetítésének lehetősége szerint kormányozza életét. Energiaforrása a nyüzsgés, kapcsolatteremtés, tanulás és tanítás. Kreatívan nyilvánul meg a kereskedelemben és a médiában, ezért ezekben tudja sikeresnek érezni magát. Uralkodási késztetései az ismeretek által nyújtott hatalomra irányulnak. Férfiképe intellektuális, gyakran csalfa, apaképe jól informált, beszédes. Főnökként sokszínű, de szétszórt. Spontán módon cselekszik, kíváncsi, de felszínes.

Rák Nap: Az érzelmei, hangulatai és a legmélyebb kötődései szerint kormányozza életét. Energiaforrása az otthona, illetve a szerettei. Akkor teljesedhet ki, ha szükség van rá. Kreatívan gondoskodik mások szükségleteiről, bár ezt sokszor érzelmi zsarolásra használja fel. Férfiképe gyermekded, anyára és családra vágyó, apaképe abszolút családcentrikus, de passzívan basáskodó. Főnökként konzervatív, ám befolyásolható. Félve és bizonytalanul lép. Cselekvése visszatükröző, inkább másoktól függ.

Oroszlán Nap: Az uralkodási vágy és sikervágy szerint kormányozza életét. Energiaforrása a kreatív önkifejezés és az ezzel learatott taps. Kreatívan nyilvánul meg a vállalkozásaiban és mások vezetésé-ben, látványos sikereket érhet el a gyerekekkel való foglalkozásban és a szerelemben. Hatalmi késztetései nyíltak és egyértelműek, hódolatot vár el. Férfiképe büszke, királyszerű, apaképe jóságos, de basáskodó. Főnökként öntetszelgő, hiú, a piszkos munkát másra hagyja. "Grandiózusan" cselekszik.

Szűz Nap: A fejében lévő rendszer ("rend") és a részfeladatok szerint kormányozza életét. Energiaforrása az alkalmazott tudás, amit szolgálatkészen fel tud ajánlani másoknak. Kreatívan nyilvánul meg a munkában és az egészség terén, és sikeres lehet a segítő foglalkozásokban. Inkább alárendelődő, mint uralkodó, bár ez súlyosbítja kisebbrendűségi érzését. Férfiképe okos és precíz, apaképe pedáns és bogaras. Főnökként nagyon kritikus, szinte kiállhatatlan. Elővigyázatosan cselekszik, a hibákra és a problémákra koncentrál.

Mérleg Nap: A kapcsolatainak megfelelően, illetve esztétikai és harmóniaérzéke szerint kormányozza életét. Energiaforrása a párkapcsolat, a szerelem és az együttműködés. Kreatívan nyilvánul meg a művészetben és a diplomáciában, és alkalmazkodóképessége sikert garantálhat neki. Hatalmi késztetések helyett másokhoz idomul, meg akar felelni. Férfiképe romantikus, lovagias, apaképe kedves, de erélytelen. Főnökként átengedi másnak a döntést, inkább népszerűségre törekszik. Mindig úgy cselekszik, hogy lehetőleg mindenkinek jó legyen a környezetében.

Skorpió Nap: A megélhető szélsőségek és a kikutatható titkok szerint kormányozza életét. Energiaforrása a szenvedély, a mélyre hatolás és az átalakítás. Kreatívan nyilvánul meg lélektani kérdésekben, és sikeresen tudja kezelni mások pénzét. Burkolt hatalmi késztetések vezérlik, manipulatív és provokáló. Férfiképe szélsőséges, karizmatikus, apaképe hallgatag; alattomos ellenőrzés és irányítás alatt tart másokat. Főnökként az alkalmazottai összes titkát kifürkészi, és fondorlatosan éri el náluk célját. "Fű alatt" cselekszik, végletes, fanatikus és függőségeket teremtő.

Nyilas Nap: A nagy célok és idealista eszmék szerint kormányozza életét. Energiaforrásai az elméletek, az önmaga képzése, az utazások, a jog és az erkölcs törvényei. Kreatívan nyilvánul meg az eszmék képviseletében, és sikeresen lelkesít másokat. Hatalmi késztetései gőgös prédikációkban nyilvánulnak meg Férfiképe a kalandokra és új ismeretekre vadászó utazó, professzor vagy bölcselő, apaképe erkölcsös, de a valóságtól elrugaszkodott. Főnökként másokat buzdít. Inkább elmélkedik, mint cselekszik.

Bak Nap: A nagy feladatok és az elhivatottság szerint kormányozza életét. Energiaforrása a teljesítmény. Kreatívan nyilvánul meg a karrierépítésben, a szabályok alkalmazásában és a nevelésben, és kitartó feladatvégzését siker koronázhatja meg. Úgy uralkodik másokon, hogy a felelősségükre és a kötelességeikre figyelmezteti őket. Férfiképe fegyelmezett és szigorú, apaképe megbízható, de korlátozó, és teljesítmény-centrikus. Főnökként nagy célokat jelöl ki, ugyanakkor cselekedeteiben és elvárásaiban túlzottan merev lehet.

Vízöntő Nap: A szabadság- és különbözésvágya szerint kormányozza életét. Energiaforrása az újítás és a közösségi szerepvállalás. Kreatívan nyilvánul meg a reformkérdésekben, és sikerre tehet szert különféle utópisztikus elképzeléseivel. Látszólag abszolút demokratikus, de öntörvényűsége és függetlensége mégis egyfajta hatalmi késztetés. Férfiképe szabadelvű és zseniális, apaképe egyenrangúságra, egyéniségre és függetlenségre nevelő. Nem való főnöknek, mert felrúgja a szabályokat, és nem következetes. Eredeti módon cselekszik, gyakran nyughatatlan.

Halak Nap: Az álmai és a megérzései szerint kormányozza életét. Energiaforrása a spiritualitás és a másokkal való összeolvadás. Kreatívan nyilvánul meg a művészetben és a terápiában. A másokhoz, illetve a környezetéhez való tökéletes idomulásban, a lélek megértésében és gyógyításában a legsikeresebb. Hatalmi késztetései nincsenek, inkább önfeláldozó. Férfiképe intuitív művészlélek vagy gyógyító, apaképe érzékeny, gyenge, elszállt. Főnökként menekül a felelősség elől. Odaadóan cselekszik, de többnyire illúziókba ringatja magát.