Lelkivilágunk lakói

A MERKÚR (a közvetítő princípium) a jegyekben

A Merkúr egyfelől az önkifejezést, az intellektust, a tanulási képességeket, a kapcsolatteremtést és a kommunikációt szimbolizálja. Másfelől ő a kapcsolatteremtő a tudatunk (Nap) és a tudattalanunk (Hold) között - egyfajta belső kommunikáció, belső koordináltság. Ha a Merkúr nem közvetít harmonikusan a kettő között, akkor sem a Nap, sem a Hold nem tud megnyilvánulni. A Merkúrhoz kapcsolódik még a racionalitás, a logika, az érdeklődés, az elemző képesség, az érzékelés-észlelés, a mozgás, a közlekedés és a kereskedelem is. Gyermekkori énünkről, mentális érési folyamatainkról és testvéreinkről is információt közöl.
A KaSztella figurái közül a Hírvivő jelképezi ezt az égitestet.


A Merkúr a jegyekben:

Kos Merkúr: Gondolkodására az akarnokság, a lobbanékonyság és a türelmetlenség jellemző. Egyenesen, kertelés nélkül kommunikál, és kezdeményezően, spontán módon teremt kapcsolatokat. Lázasan mozgékony, feltűnően nyitott és rámenős. Az új helyzetekhez rugalmasan idomul, de csak a saját elképzelései szerint. Könnyen, de öntörvényűen tanul. Céltudatosan tájékozódik, fizikailag igyekszik megtapasztalni a tanulnivalóit. Harcias, domináns kisgyermeket jelöl.

Bika Merkúr: Gondolkodására a higgadtság, a megfontoltság, sőt bizonyos fokig a tunyaság jellemző. Intellektusa anyagi-fizikai irányultságú, leginkább az érzékszerveivel tájékozódik. Kommunikációja szívélyes, mert meg akarja őrizni (birtokolni akarja) kapcsolatait. Mindig türelmesen kivárja a megfelelő alkalmakat, lehetőségeket, de akkor is nehezen lép. Lassú felfogású, rugalmatlan, tohonya és makacs. Komótosan, de megbízhatóan szerzi meg ismereteit. Kedélyes kisgyermekkort jelöl.

Ikrek Merkúr: Gondolkodására az abszolút nyitottság és rugalmasság jellemző. Pezsgő intellektusa van, bárkivel szót ért, minden környezethez alkalmazkodni tud. Feladata a közvetítés. Sokrétűen tájékozódik és kommunikál, könnyedén teremt kapcsolatokat. Eleven, virgonc, kíváncsi, pletykás, mindenbe belekotnyeleskedik. Gyorsan, de felszínesen tanul, akár egész életén át. Önmagával is vitatkozik, ezért nehezen foglal állást, és meghasonulhat. Kötetlen, játékos kisgyermekkort jelöl.

Rák Merkúr: Gondolkodását mindig átszínezik az érzelmek és hangulatok. Mindenáron kötődni szeretne valakihez, ezért intellektuális képességeit is arra használja fel, hogy kapcsolatait megtartsa és elmélyítse. Álmodozó, romantikus, mesemondó típus. Legjobban a gyerekekkel érti meg magát. Kommunikációja általában reakciókra épül. Nem igazán rugalmas, mert egyfajta egzisztenciális szorongás jellemzi. Csak azt tudja megtanulni, amihez lelkileg kötődik. Nagyon sérülékeny, családcentrikus kisgyermekkort jelöl.

Oroszlán Merkúr: Gondolkodására az énközpontúság és a becsvágy jellemző. Minden mondatával sikert szeretne aratni, viszont éppen ezért fél a felsüléstől, és sokszor inkább meg sem szólal. Amit mond, arra felfigyelnek, mert irányító típus, és rendkívül kreatív az intellektusa. Színpadiasan, kissé leereszkedően kommunikál, megválogatja az ismerőseit. Hiúsága miatt nem elég nyitott és rugalmas. Amit megtanult, azzal rögtön ki is akar tűnni. Uralkodó hajlamú kisgyermeket jelöl.

Szűz Merkúr: Gondolkodására a racionalitás és a praktikusság jellemző. Ő az alkalmazott tudományok mestere, a rendteremtő és hibaelhárító. Kritikusan kommunikál, ám önmagával is nagyon kritikus. Leginkább azt tanulja meg, aminek gyakorlati haszna és értelme van, de azt nagyon alaposan. Kapcsolatai leginkább munkakapcsolatok. Rugalmasan alkalmazza ismereteit. Értelmes, koravén kisgyermeket jelöl, akinek korán segítő feladatokat kellett ellátnia.

Mérleg Merkúr: Gondolkodására a kompromisszumkészség jellemző. Egy diplomata intellektusával rendelkezik. Mások igényeihez alkalmazkodva kommunikál, kapcsolatteremtésében a harmóniára és a megfelelésre törekszik. Csak másokkal együtt mozgékony, egyedül nem elég rugalmas, mert szinte képtelen saját döntéseket meghozni. Az elvárásoknak megfelelően tanul, más embereken keresztül tájékozódik, gyakran színészkedik. Kiegyensúlyozott és alkalmazkodással teli kisgyermekkort jelöl.

Skorpió Merkúr: Gondolkodására a végletesség és a manipuláció jellemző. Fanatikus intellektusa van, amivel másokat is "megmérgezhet," és megnyerhet a saját ügyének. Valódi motivációit homály fedi, de mondatainak általában mögöttes értelme, kapcsolatteremtésének mögöttes célja van. Nem túl mozgékony, nyitott és rugalmas, mert inkább a meglévő dolgokat szeretné boncolgatni. Önkényesen tanul, fondorlatosan tájékozódik. Talányos kisgyermeket jelöl, akinek sok veszteséget kell megélnie, és sokszor kerülhet életveszélyes helyzetekbe.

Nyilas Merkúr: Gondolkodására a lelkesedés és az elméleti megközelítés jellemző. Tág világképe van, és filozofikus jellegű intellektusa. A saját igazságáról meggyőződve kommunikál, és kalandorként halmozza egymásra a kapcsolatokat. Egy világutazó nyitottságával mozog, de az eszméiben és gyakorlati kérdésekben rugalmatlan vagy felelőtlen lehet. Sok téren szerezhet széles körű képzettséget, de ebben kevés az alkalmazott tudás. Könnyed, izgalmas, idealista kisgyermekkort jelöl.

Bak Merkúr: Gondolkodására a céltudatosság jellemző. Intellektusa hagyománykövető, szabályteremtő és törvényekhez alkalmazkodó. Kommunikációjában mindig a célt tartja szem előtt, és rendszerint a célok vagy a karrier érdekében teremt kapcsolatokat. Nem túl rugalmas és mozgékony, inkább mereven ragaszkodik a megszokotthoz. Tájékozódása eszközkeresés, tanulása kőkemény önnevelés. Rideg kisgyermekkort jelöl, ahol nagyon hamar felnőtt feladatokat kell végezni.

Vízöntő Merkúr: Gondolkodására az újításvágy és az öntörvényűség jellemző. Forradalmár intellektusa van. Egyedi stílusban kommunikál, és temérdek barátságot köt - amiket érzelmileg ritkán mélyít el. Nyughatatlansága miatt mozgékony, de nem tud alkalmazkodni az új helyzetekhez, inkább vég nélkül változtat tovább. Sajátságos módszerekkel tanul, szabadságvágya nem tűri a korlátokat. A hagyományoktól eltérő, különleges belső világú kisgyermekkort jelöl, ami szokatlan világlátást ajándékoz a szülöttnek.

Halak Merkúr: Gondolkodására az álmodozás és a ködösség jellemző. Intellektusában az illúziók dominálnak. Nála nincsenek határok, ezért eggyé olvad mások gondolataival, és magára veszi azt is, amit mások találnak ki. Beleérzően, de sokszor zavarosan kommunikál, csak a megérzéseivel tud tájékozódni. Kapcsolatait a sors sodorja az útjába. Rugalmassága, alkalmazkodóképessége akár egy kaméleoné. Ösztönösen tanul, ám tudását nehezen ülteti gyakorlatba. Álomszerű kisgyermekkort jelöl.